The Crown of Thorns

Orjantappurakruunu – Mielen skorpionin voittaminen, osa 1


The Crown of Thorns
Toora-osuus LECH LECHA – Bereshet (1. Moos.) 12:1–17:27

ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: “Terve, juutalaisten kuningas!” Matteus 27:29

Shabbat shalom, rakkaat!

Mielen skorpioni on termi, jota käytän kaikista mielen ja tunne-elämän sairauksista ja biokemiallisista epätasapainotiloista.

Piikkikruunu, jota Messias Jeshua joutui käyttämään, on kaikkien mielisairauksien täydellistä parantumista varten.

Ylpeys Jumalaa vastaan, kapinallisuus, mammonan (raha, asema ja omaisuus) epäjumalanpalvelus, silmän himo, lihan himo ja elämän ylpeys aiheuttavat mielisairauksia.

Jeshua ristillä on kuin käärme pylväässä, jonka Mooses nosti ylös erämaassa. Häneen katsominen saa aikaan parantumisen.

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:14–15

The Crown of Thorns

Käärmeet purivat Israelin kansaa erämaassa, koska he himoitsivat. Jeshua maksoi hinnan tuosta synnistä, ja käärmeen edustaman tuomion sijaan tuli pelastus, jos he katsoivat ylösnostettua käärmettä – samoin me, katsoessamme ristiä, pelastumme ja parannumme!

Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: “Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan.” Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. 4. Moos. 21:5–6

Ylpeys aiheuttaa nurinaa, valittamista ja kapinaa Elohim-Jumalaa vastaan!

Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: “Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme.” Ja Mooses rukoili kansan puolesta. 4. Moos. 21:7

Parannuksen teko vapauttaa armon!

Silloin Herra sanoi Moosekselle: “Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon.” Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. 4. Moos. 21:8-9

Käärme pylväässä on kuin kuva Jeshuasta ristillä.

The Crown of Thorns

Kaikki ihmiset, juutalaiset mukaan lukien, pelastuvat ja parantuvat vain, kun he katsovat Häneen, Jeshuaan ja ristin uhriin.

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sakarja 12:10

Ristintyöhön kuuluvat Hänen saamansa haavat (39 ruoskaniskua), naulat Hänen käsissään, Hänen kylkensä lävistäminen ja orjantappurakruunu!

Jesaja 53:5 “Hänen haavainsa (39 raipaniskua) kautta me olemme parannetut” – se tarkoittaa fyysistä sairautta. Ne 39 ruoskaniskua, jotka Hän otti, paransivat 39 sairauksien luokkaa, jotka lääketieteen ammattikunta tunnustaa.

The Crown of Thorns

Orjantappurakruunu

Psyykkiset sairaudet on oma kategoriansa; se ei kuulu fyysisten sairauksien 39 luokkaan. Psyykkinen sairaus paranee vain orjantappurakruunulla, joka Jeshualla oli päässään, kun hän riippui ristillä.

Hän nöyrtyi ristillä kuolemaan asti ja sai elämän kruunun. Piikkikruunu kaivautui syvälle Hänen otsaansa ja nöyryytti Häntä. Kun mieli nöyrtyy Elämän Luojan edessä, mieli paranee. Orjantappurakruunu edustaa mielen skorpionia, kaikkea mielen sairautta!

Nöyryys ja antautuminen ovat avain kaikkien mielensairauksien parantumiseen.

Mielen skorpioni on ylpeys Ristiä vastaan

Tämä saa aikaan itseriittoisuuden epäjumalanpalveluksen ja himon siihen, mitä pidetään “elämänä” tai “elämisen arvoisena”: himo rahaan, asemaan, itsekkääseen kunnianhimoon, seksiin, huumeisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin.

Jopa pyrkimys olla “hyvä” ilman Jumalaa on ylpeyttä! Monet hyvät ja moraaliset ihmiset kärsivät mielen skorpionista, mielisairauksista, koska he luulevat, että ovat hyviä itsestään, eivätkä tarvitse Jeshuan uhria tullakseen vanhurskaiksi.

Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niinkuin kirjoitettu on: “Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, Room. 3:9–10

Yritystä olla “hyvä” ilman Häntä verrataan kuin likaiseen kuukautissuojaan (ennen naiset käyttivät kuukautissuojina rättejä):

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate (engl. rätti) oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. Jes. 64:6

Kapinasta, ylpeydestä, katkeruudesta ja pelosta tulee mielen skorpioni elämän kruunun sijaan. He kantavat orjantappurakruunua, joka on mielisairaus, joka vahingoittaa mieltä ja aiheuttaa kemiallista epätasapainoa.

Aivan kuten skorpioni pistää ja vapauttaa myrkkyään, niin myös piikkikruunu, joka koostuu ylpeydestä, kapinasta, pelosta ja katkeruudesta, vapauttaa myrkkyään aivoihin ja aiheuttaa henkisiä ongelmia.

Jeshua kantoi orjantappurakruunua; Hänestä tuli synti, Hänestä tuli käärme, Hänestä tuli ylpeys, kapina, pelko ja katkeruus. Hän otti päälleen kaikki henkiset sairaudet. Hän kärsi sen kaiken sinun vuoksesi! Me emme ansaitse tätä uhria. Hän oli viaton, eikä hänellä ollut ylpeyttä! Hänen ei tarvinnut kärsiä, mutta Hän teki sen rakkaudesta!

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joh. 3:16–17

Kun käännymme Hänen puoleensa ja hyväksymme Hänen uhrinsa täyteyden puolestamme, me paranemme!

Mikä tahansa mielisairaus voi parantua, kun nöyrrymme Jeshuan ristin edessä ja hyväksymme veren, joka virtaa orjantappurakruunusta.

The Crown of Thorns

Psyykkisesti sairailla on kaksi vaihtoehtoa:

Kantaa ylpeyden, kapinan, katkeruuden, himon, epäuskon, pelon ja epäjumalanpalveluksen orjantappurakruunua ja joutua mielen skorpionin, kaikkien mielisairauksien pistämäksi,

Tai

tehdä parannus ylpeydestä, kapinasta, katkeruudesta, epäuskosta, pelosta ja epäjumalanpalveluksesta ja katsoa Häntä, jonka olemme lävistäneet, ja surra Häntä parannusta tehden, sillä Hänet haavoitettiin meidän syntiemme tähden, ja Hänet joutui kantamaan masennusta meidän rikkomksiemme tähden. Hän otti päälleen rangaistuksen ja tuomion, jonka me ansaitsemme, jotta me voimme parantua mielen skorpionin myrkystä, kaikista mielisairauksista.

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu (engl. muserrettu) meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jesaja 53:5

Hepreassa sana runneltu on tässä sana masentunut! Jokainen masentunut tuntee, että kaikki hänen ruumiinsa ja mielensä toiminnot on kuin muserrettu. Jeshua kärsi kaikista masennuksen oireista, joten sinun ei tarvitse kärsiä, jos nöyrryt ja teet parannuksen luottaen täysin Häneen ja uhriin, jonka Hän antoi puolestasi!

Jeshua maksoi hinnan siitä, että voit kantaa elämän kruunua! Hän kantoi orjantappurakruunua, jotta sinä olisit täysin vapaa kaikista mielisairauksista, jos nöyrryt Hänen edessään, katsot Häneen, kumarrat Häntä, otat vastaan Hänen mahtavan uhrinsa, asetat koko luottamuksesi Häneen ja annat Hänen ottaa koko elämäsi haltuunsa!

Jatkuu…

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa, tri Dominiquae ja rabbi Baruch Bierman…

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä uhrilahjasi ja kymmenyksesi:

Katso viimeisin opetus: Haifa, Elian henki

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!

~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.

~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.

~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →