Are the 7 Noahide Laws Legit

Ovatko seitsemän Nooan lakia oikeita?


Hills Header
Toora-osuus KEDOSHIM – Vayikra (3.Moos.) 19:1-20:27

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. 2. Tim. 2:15

Mitkä ovat ”Seitsemän Nooan lakia”?

Nooan lait (ts. Nooalaiset lait) on juutalaisen Talmudin nimitys niille seitsemälle raamatulliselle laille, jotka annettiin Adamille ja Nooalle ennen Mooseksen saamaa ilmestystä Siinain vuorella ja joita siten pidetään koko ihmiskuntaa sitovina.

Seitsemän Nooan lakia (kuten kuvattu Chabad.org -nettisivulla)

Seitsemän Nooan lakia ovat sääntöjä, jotka jokaisen meidän tulee pitää huolimatta siitä keitä olemme ja mistä tulemme. Ilman näitä seitsemää lakia ihmiskunnan olisi mahdotonta elää yhdessä sopusoinnussa.

Älä häpäise Jumalan Ykseyttä millään tavalla.

Tunnusta, että on olemassa yksi Jumala, joka välittää siitä, mitä me teemme ja haluaa, että pidämme huolta hänen maailmastaan.

Älä kiroa Luojaasi.

Riippumatta siitä kuinka vihainen saatat olla, älä kohdista sitä suullisesti Luojaasi vastaan.

Älä murhaa.

Ihmiselämän arvoa ei voida mitata. Yhden ihmiselämän tuhoaminen merkitsee koko maailman tuhoamista – koska silloin maailma on lakannut olemasta tuolle henkilölle. Tästä seuraa, että ylläpitämällä yhtä elämää ylläpidät koko maailmankaikkeutta.

Älä syö elävän eläimen raajaa.

Kunnioita kaikkien Jumalan luomien olentojen elämää. Älykkäinä olentoina meillä on velvollisuus olla aiheuttamatta kohtuutonta kipua muille luontokappaleille.

Älä varasta.

Miten tahansa hyödytkin tässä maailmassa, varmista, ettei se koidu kenenkään muun vahingoksi.

Hallitse sukuviettiä.

Insesti, aviorikos, raiskaus ja homoseksuaaliset suhteet ovat kiellettyjä.

Perhe on yhteiskunnan perusta. Seksuaalisuus on elämän lähde ja siten mikään ei ole pyhempää kuin seksuaaliakti. Väärinkäytettynä äärimmäisen halventava ja tuhoisaa ihmiselle.

Perusta tuomioistuimia ja varmista oikeudenmukaisuus maailmassamme.

Jokainen pieni oikeudenmukaisuuden teko palauttaa harmoniaa maailmaamme laittaen sitä yliluonnolliseen järjestykseen. Sen vuoksi meidän täytyy pitää hallituksemme säätämät lait maan vakaudeksi ja harmoniaksi.

Nämä lait Jumala ilmoitti Adamille ja Nooalle, kaikkien ihmisten esi-isille. Se tekee näistä säännöistä yleismaailmallisia kaikille ajoille, paikoille ja ihmisille.

Ihmisten tekemät lait saattavat muuttua olosuhteiden mukaan. Mutta kaikkien aikojen kaikkien sielujen Luojan tekemät lait pysyvät samoina kaikille ihmisille kaikkina aikoina…

Jos me pitäisimme nämä lait vain siksi, että ne ovat meille järkeviä, silloin vaihtaisimme niitä mukavuussyistä. Olisimme itse oma jumalamme. Mutta kun käsitämme, että ne ovat korkeimman Jumalan lakeja, ymmärrämme, että niitä ei voi muuttaa, sillä hän ei muutu.

Miksi nooalaiset lait ovat erityisen tärkeitä tänään?

Tänään ihmiskunta on uuden aikakauden kynnyksellä – ajan, jolloin me lopultakin elämme yhdessä rauhassa, ja maailma täyttyy Jumalan viisaudella. Ne, jotka pitävät nämä perussäännöt ovat osallisia tuosta maailmasta, koska he osallistuivat sen mahdollistamiseen.

Vaikka nämä opetukset ovat tallennetut Pyhiin Juutalaisiin teksteihin, monien vuosisatojen ajan juutalaiset eivät voineet puhua niistä sille kansalle, jonka keskellä he elivät. Mutta viime aikoina 1900-luvun juutalaisen kansan johtava rabbi Menachem M. Schneerson – vanhurskas olkoon hänen muistonsa – rohkaisi juutalaisia tekemään nämä opetukset tunnetuiksi, jotta maailma voisi valmistautua nopeasti lähestyvään rauhan ja viisauden aikaan.

Miksi niitä kutsutaan Nooan laeiksi?

Niitä kutsutaan nooalaisiksi laeiksi, koska ne ovat ihmiskunnan vanhimpien esi-isiemme perintö. Koska koko ihmiskunta on Nooan jälkeläisiä, joka selvisi vedenpaisumuksesta, kaikki tämän päivän ihmiset ovat nooalaisia.

(lainaus Chabad.org päättyy)

Are the 7 Noahide Laws Legit

Onko tämä Totuus?

Vaikka nooalaiset lait näyttävät olevan oikein hyviä raamatulliseen ja rabbinistiseen tulkintaan perustuvia moraalilakeja, ne kuitenkin virheellisesti korvaavat Kymmenen käskyä. Niitä ei löydy tällaisena erityisenä lakiryhmänä tai tällä nimellä mistään Raamatussa. Ne ovat Talmudin kirjoituksissa tulkittuja raamatullisia periaatteita. Newyorkilainen jo kuollut rabbi julkaisi ne. Useimmat hasidijuutalaiset palvovat häntä “Messias Kuninkaana”. Monet uskovat hänen nousevan jälleen, ja että hän yhä tänään lähettää viestejä kirjoitustensa ja joidenkin valittujen opetuslastensa kautta, jotka toimivat kuin meedioina välittäen rabbin viimeisimpiä ”profetaalisia viestejä” haudasta tai tulevasta maailmasta – Haolam Habah (hepreaksi).

Miksi se on petollista?

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Messiaan apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi- 2. Kor. 11:13-‬14 ‬‬‬

  1. Näiden lakien alkuperä on Talmud – newyorkilaisen valhemessiaan tulkintojen mukaan, joka ei koskaan edes käynyt Israelissa.
  2. Se korvaa jokaisen yhteiskunnan perustuslain, Pyhien Kirjoitusten Kymmenen käskyä, jotka JHVH antoi Mooseksen kautta Israelin kansalle jaettavaksi edelleen muille kansoille. (ks. 5. Moos. Jesaja 56, Jesaja 42)
  3. Se yrittää hienovaraisesti opettaa pakanoita Juutalaisen Messias Jeshuan jumaluutta vastaan. Se tekee sen heti ensimmäisen nooalaisen lain kautta. Rabbiinisen perinteen mukaan “Jumalan ykseys” ei salli kolmiyhteisen Elohim-Jumalan monikollisuutta, jota rabbiinisessa judaismissa pidetään epäjumalanpalvontana.
  4. Se yrittää yhdistää ympärillä olevan maailman yhdeksi maailman uskonnoksi, samalla tavalla kuin vapaamuurarius, tehden tyhjäksi Juutalaisen Messias Jeshuan Golgatan sovitusveren tarpeen.

Are the 7 Noahide Laws Legit

Talmudista on tullut nykypäivän rabbiinisen judaismin päälähde Raamatun Tooran ja profeettojen sijaan. Talmud on peräisin suullisesta laista eli “Torah she beal Peh”:istä.

Juutalaisen perinteen mukaan suullinen “Toora” siirrettiin suullisesti katkeamattomassa ketjussa sukupolvelta toiselle, kunnes sen sisältö lopulta kirjoitettiin muistiin toisen temppelin tuhon jälkeen vuonna 70 AD. Tuolloin juutalaisen sivilisaation olemassaolo oli uhattuna, kun tärkein uskonnollinen laitos hylkäsi Nasaretin Jeshuan luvattuna Messiaana ja synnin lopullisena sovitusuhrina.

Talmud on Pyhien Kirjoitusten Totuuden, tarujen, uskonnollisten perinteiden, Raamatun ja jopa historian valhetulkintojen sekoitus – erityisesti koskien Jeshuan henkilöä ja elämää. Se häpäisee hänen jumaluutensa ja messiaanisuutensa. Se on korvaustoora ja korvaus -Messias Jeshua -teologiaa. Se estää miljoonia juutalaisia tunnistamasta todellista Juutalaista Messiasta.

Ketkä ovat nooalaisia?

Nykyään tätä ilmausta käytetään ensisijaisesti viittaamaan niihin ei-juutalaisiin, jotka noudattavat Nooan seitsemää lakia. Nooalaisen lähteen mukaan vuonna 2018 oli yli 20.000 nooalaista, eniten Filippiineillä. Monet ylistävät nooalaisia lakeja ja jopa hallitushenkilöt, joita ei luokitella nooalaisiksi ovat omaksuneet nämä lait.

UNIFY report header ENG

Vastalääke

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jeremia 31:31-‬33 ‬‬‬

Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa. (engl. hänen Tooraansa) Jesaja 42:1, ‬4 ‬‬‬

On aika tuoda sekä kirjoitettu että Elävä Toora, Jeshua Juutalainen Messias, kansakuntiin. Tämä johtaa Lammaskansojen syntymiseen, joita JHVH kutsuu “Minun Kansakseni”.

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta -liikkeeseen muuttaaksesi SINUN kansakuntaasi Lammaskansaksi yksi ihminen kerrallaan. Se tapahtuu Tooran totuuden ja Ruach-Hengen kautta omaksumalla Siionissa tehty Evankeliumi sellaisena kuin juutalaiset apostolit saarnasivat sitä 2000 vuotta sitten ja seisomalla Israelin rinnalla sen ennalleen asettamiseksi Luvattuun maahansa ja Elävän Jumalan luo.

Liity 2000-luvun tärkeimpään Hengen liikkeeseen!

Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” Sakarja 2:11-13.‬‬‬‬

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

UNIFY FIN

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

info@unitednationsforisrael.org
http://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tue missiotamme:

KATSO Voitto Karitsan Veressä

Opi, miten saada voitto jokaisessa kohtaamassamme taistelussa. Liity Arkkipiispa Dominiquae Biermanin seuraan tutkimaan Ilmestyskirjan lukua 12, jossa puhutaan lohikäärmettä vastaan taistelevasta naisesta (Israel), joka voittaa Jumalan Karitsan, Jeshua Messiaan Veren kautta. Hän teki osansa – nyt meidän täytyy uhrata elämämme ja pysyä nöyrinä ja opetettavissa olevina saadaksemme voiton. Tämä opetus käyttää sanaa kuin laser-sädettä poistaen Morsiamesta (Messiaaseen uskovat) korvausteologian, niin että voimme muuttua kirkkaudesta kirkkauteen.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16.-19. lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Juurien Parantava Voima Arkkipiispa tri Dominiquae Biermanilta

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.

Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

http://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com

2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. http://www.grmbibleschool.com/fi / grm@dominiquaebierman.com

3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

GRM-Raamattukoulun luettavien kirjojen vaatimuksia on päivitetty!

Nämä kolme tärkeää kirjaa on nyt lisätty lukuohjelmaan: Nainen nouse!, Näky Negevistä ja Pyhä antaminen ennalleen asetettuna. Yksi uusi kirja lisätään jokaiseen kolmeen tasoon, joten meillä on nyt neljä kirjaa jokaisessa tasossa kolmen sijasta.

Tämä muutos koskee kaikkia uusia opiskelijoita ja aikaisemmin itsenäiseen GRM – verkko-opiskeluun ilmoittautuneita aktiivisia opiskelijoita: nämä vaatimukset alkavat siitä tasosta, jossa olet opinnoissasi.

Itsenäisen GRM-verkko-opiskelun ja verkossa toimivan opintoryhmän uusi hinta on £320.

Lisätietoja: https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebook-sivultamme ja jaa niitä eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/