Take Off the Mask of the Messiah

Pääsiäinen ja Raamatullinen Politiikka


Pääsiäiskirje 5779/2019

Take Off the Mask of the Messiah
PÄÄSIÄINENToora: 5 Moos. 14:22-16:17 | Profeetat: Jesaja 10:32-12:6 | Evankeliumi: Joh. 20:15-20

Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. 2. Moos. 3:9

Shabbat shalom, rakkaat!

Ku ajattelemme raamatullista pääsiäisjuhlaa – hepreaksi PESSACH – yhdistämme sen orjuudesta vapautumiseen, Egyptistä lähtöön kohti Luvattuun maata ja pelastukseen Karitsan Veren kautta. Mutta kuinka usein yhdistämme sen siihen, mitä kutsun “raamatulliseksi politiikaksi”. Loppujen lopuksihan JHVH, Israelin Jumala, puuttui Egyptin faarao-kuninkaan politiikkaan ja päätöksiin koskien sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja erityisesti Egyptin monarkin käyttäytymiseen Liiton kansaa, Israelin kansaa kohtaan. Heitä hyväksikäytettiin ilman palkkaa lähes 430 vuotta, ja heidän huutonsa nousi Kaikkivaltiaan korviin! Silloin JHVH kutsui vapauttajan nimeltä MOOSES (hepr. MOSHE) Leevin heimosta, josta tuli papillinen heimo Egyptistä vapautumisen jälkeen.

Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.” 2.Moos. 3:10

Kuulin sanan raamatullinen politiikka Pyhältä Hengeltä vuonna 2000, ja se liittyi USA :n presidentin harjoittamaan politiikkaan kahdella alueella:

  1. Kansakunnan moraaliasiat ja sisäpolitiikka (sisältää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden)
  2. USA:n Israelia koskeva ulkopolitiikka

Tuohon aikaan Jah (Jumala) sai minut ymmärtämään, että jos kansakunta harjoittaisi raamatullista politiikkaa molemmissa alueilla, siitä voisi tulla Lammaskansa ja se nauttisi Korkeimman ikuisista siunauksista; mutta ellei, niin tuomio seuraisi. Yllä olevassa tapauksessa presidentti George W. Bushin aikana raamatullista politiikkaa ei toteutettu ja tuomio seurasi Amerikkaa kauhean syyskuun 9. kaksoistornien terrori-iskun kautta, hurrikaani Katriinan tuhotessa New Orleansin, ja lukuisten muiden myrskyjen ja tulipalojen kautta. Tuomion toteuttajina olivat myös kauhea taloudellinen taantuma, öljyvuodot Meksikonlahdella ja kaksi poliittista hallintoa, jotka suhtautuivat kielteisesti Israeliin, maan Messiaanisiin uskoviin ja kansalaisiin ylipäänsä.

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Joel 3:1,2 (Joel 4)

Saamme kiittää Jah:ta (Jumalaa) USA:n tämän päivän politiikan hengen muutoksesta vuodesta, joka alkoi vuonna 2017. USA on harjoittanut yhä enemmän raamatullista politiikkaa sekä sisäpolitiikassa että ulkopolitiikassa Israelin suhteen. On syytä mainita USA:n suurlähetystön siirtäminen Jerusalemin Pyhään kaupunkiin, Israelin ikuiseen, raamatulliseen pääkaupunkiin ja Golanin kukkuloiden tunnustaminen Israelin alueeksi.

UNIFY Embassy in Yerushalayim

Raamatullinen politiikka on ilmaus, jonka sain Israelin Jumalalta. Hän antoi minulle myös sanoman Lammaskansoista joulukuun 25. päivänä vuonna 2001 Chilessä, synnyinmaassani. Raamatullisen politiikan periaate on kuitenkin ollut olemassa jo muinaisista ajoista lähtien.

Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Matt. 25:32

Israelin Kaikkivaltias Jumala, JHVH, joka loi taivaan ja maan, puuttuu aina ihmisten, kuninkaiden, hallitsijoiden ja hallitusten asioihin. Tämä on hänen vastauksensa Liiton kansansa sydämen huutoon, olivatpa he Israelin kansaa, juutalaisia kansakunnissa, tai eri kansoista Israelin Öljypuuhun oksastettuja uskovia (Room.11), jotka palvovat Juutalaista Messias Jeshuaa. Sydämemme pohjasta lähtevä huuto rukouksessa ja palvonnassa on hyvin tärkeä, ja se liikuttaa Jah:n Ojennettua Kättä puuttumaan puolestamme kansojemme hallituspolitiikkaan! Hän teki niin Egyptissä vapauttaen Israelin Kansan 430 -vuotisesta orjuudesta. Samalla ajan demoninen epäjumalanpalvonta- järjestelmä, joka oli orjuuttanut israelilaisia, kärsi kymmenestä kauheasta vitsauksesta, ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä hukkui kuuluisan Punaisenmeren vesiin yhdessä kaikkine mahteinensa!

“Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä.” Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. Miika 7:15, 16a

TOIMIVA raamatullinen politiikka tuo vapautuksen ja ihmeellisiä läpimurtoja hänen Liiton kansoilleen, kun taas maailman JHVH:n Valtakuntaa, Sanaa ja Liittoa vastustavat hallitukset kärsivät ankaran tuomion. Näemme tämän lukuisista sanankohdista.

Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta Jesaja34:8

Sen tähden hän on antanut minulle Kirkkauden Astian viedäkseni hänen raamatullisen politiikkansa kaikkiin maailman kansakuntiin! Se astia on Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta, lyhyesti: YHDISTYKÄÄ (UNIFY), jonka historiallinen ja profetaalinen suurlähetystö on nyt Jerusalemin porteilla, Jerusalemin kukkuloilla. Profeetta Sakarja profetoi tästä pyhästä Yhdistyneet kansakunnat -liikkeestä jo yli 2500 vuotta sitten.

Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.”

Sakarja 2:11-13 (15-17)

United Nations for Israel

Tämä Yhdistyneet Kansakunnat -liike eroaa maailmalle tutusta aiemmasta YK:sta siinä, että se on ISRAELIN PUOLESTA. Se opettaa raamatullista politiikkaa, joka tuo kansoille pelastuksen ja siunauksen, niiden ollessa epäraamatullisen politiikan Egyptin orjuuttamia, joka on vihamielinen Israelille ja Israelin Jumalalle.

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1.Moos. 12:3

Aivan kuten Pääsiäisen aikaan Egyptissä, hän on nostanut johtamamme UNIFY:n vapauttamaan kansakuntia, jotka ovat epäraamatullisen politiikan orjia. YK:n politiikka kansakunnissa on epäraamatullista kaikin tavoin. Vuodesta 2005 vuoteen 2017 kaikista kansoja koskevista tuomitsevista päätöksistä lähes 50 % tuli Israelin osaksi ja loput 50 % muille YK:ssa edustetuille 192 maalle. Ennakkoasenne Israelia kohtaan näkyy kaikkialla YK:ssa. Tämä ennakkoasenne on saattanut kaikki kansakunnat YK:ssa, yksimielisesti, uuden maailman järjestyksen orjiksi epäraamatullisen politiikan kautta. Aivan kuin Mooseksen aikana JHVH käyttää meitä sanomaan:

Päästä Minun Kansani lähtemään!

Niiden, jotka kuuluvat Israelin Jumalalle Juutalaisen Messias Jeshuan kautta, on aika jättää EPÄraamatullinen politiikka ja korvausteologia. Heidän on aika lähteä tästä jumalattomasta järjestelmästä profetoitujen Lammaskansojen syntymiseksi. Israelin kansa syntyi kansaksi vasta sen lähdettyä Egyptistä. Kansa muodostui erämaassa niistä ihmisistä, jotka tottelivat Moosesta ja lähtivät Egyptistä viimeisen vitsauksen jälkeen. Heidän kotiensa ovenpielissä ollut Karitsan Veri pelasti heidät, mutta se EI OLLUT TARPEEKSI! Heidän täytyi myös paeta Egyptistä kiireesti, mukanaan ryöstösaalista kansalta, jonka orjina he olivat olleet niin kauan, muodostuakseen Liiton Kansaksi erämaassa.

Ja minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin. Vaan jokainen vaimo on pyytävä naapuriltaan ja luonaan majailevalta vaimolta hopea- ja kultakaluja ja vaatteita. Niihin te puette poikanne ja tyttärenne ja viette ne saaliina egyptiläisiltä.2.Moos. 3:21,22

Uniting Nations with Israel Tour 2018 Report

Tätä kirjoittaessani Lammaskansoja syntyy yksinkertaisten ihmisten, kuten sinä ja minä, kautta, jotka haluavat totella Jahvea ja paeta epäraamatullista politiikkaa ja tämän maailman järjestelmän orjuutta. Liittymällä JHVH:n profetaalisesti asettamaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta –liikkeeseen (UNIFY) voimme taistella hänen Kuningaskuntansa tulemisen puolesta niin, että hänen tahtonsa tapahtuu maassa niin kuin taivaassa yhteiskunnan jokaisella alueella!

En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Joh. 17:15,16

Olemme varmalla pohjalla, koska se profetoitiin tuhansia vuosia sitten ja se tapahtuu NYT. Se on jo TOSIASIA. Se on myös varma merkki siitä, että Messias on palaamaisillaan omaan maahansa, oman kansansa luo perustamaan Kuningaskuntansa Temppelivuorelle Jerusalemiin (Jerushalaim). Kaikki, mitä on profetoitu, tapahtuu. Israelin Jumala vain etsii kuuliaisia kirkkauden astioita, joiden kautta hän voi toteuttaa mahtavan suunnitelmansa.

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. 2 Aikak. 16:9a

Jokainen UNIFY:n – Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta –liikkeen jäsen on sellainen Kirkkauden astia ja mahdollinen oman Lammaskansansa perustaja. Tästä syystä edustaja-jäsentemme liput liehuvat Suurlähetystössämme Jerusalemin kukkuloilla. Heidän kauttaan heidän kansakunnillaan on nyt mahdollisuus päästä pois tuomion laaksosta, Uuden maailmanjärjestyksen orjuudesta, ja tulla raamatullisen politiikan kautta Lammaskansoiksi.

Kansakuntien exodus YK:n ja Uuden maailmanjärjestyksen Egyptistä on alkanut. Uusi Pääsiäinen Israelin kansalle on näköpiirissä synnittömän Karitsan ja Messiaan Veren kautta ja tulevien UNIFY:ssa edustettujen Lammaskansojen vankan tuen avulla.

Iloista pääsiäistä juhliessamme menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tapahtumia Jeshuan nimessä! Liity tänä Pääsiäisenä voittoisan UNIFY –kansojen valtuuston jäseneksi, että sinun kansasi voi vapautua orjuudesta ja tuomion laaksosta. Tule tekemään kanssamme historiaa!

Chag Pessach Sameach – Iloista pääsiäistä!

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes.62:1

UNIFY FIN

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: info@unitednationsforisrael.org
http://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Kutsumme sinua lähettämään Ensihedelmien uhrisi ja pääsiäisuhrisi, jotka siunaamme suurlähetystössämme Jerusalemin kukkuloilla:

KATSO Israelin aikajana, osa 1

Tule mukaan Israelin Sukkot-matkalle kuuntelemaan Arkkipiispa Dominiquaen opetusta Pyhän maan historian 15 eri aikajaksosta ja opi ymmärtämään syvällisemmin tämän päivän Israelia. Saat selville, miten ja miksi roomalaiset valloittajat alkoivat ensimmäisinä käyttää maasta nimeä Palestiina. Ymmärrät, miten tärkeää on luopua kreikkalaisista ajatusmalleista ja babylonialaisista tavoista, jotka ovat estäneet meitä ymmärtämästä raamatullisia totuuksia.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16-19 lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat /
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Lammaskansat Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta

Jeshua on erottelemassa kansoja – mitkä kansat tulevat olemaan Lammaskansoja ja perimään ikuisuuden Hänen kanssaan, ja mitkä kansat tulevat olemaan vuohikansoja matkalla ikuiseen tuhoon. Kaikkivaltias ilmestyi Arkkipiispa Dominiquae Biermanille Chilessä ja antoi hänelle maailmaa-muuttavan ilmestyksen kansakuntien pelastukseksi!

Tilaa Arkkipiispa Dominiquaen kirjoja suomenkielisinä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa. Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/ / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

GRM-Raamattukoulun luettavien kirjojen vaatimuksia on päivitetty!

Nämä kolme tärkeää kirjaa on nyt lisätty lukuohjelmaan: Nainen nouse!, Näky Negevistä ja Pyhä antaminen ennalleen asetettuna. Yksi uusi kirja lisätään jokaiseen kolmeen tasoon, joten meillä on nyt neljä kirjaa jokaisessa tasossa kolmen sijasta.

Tämä muutos koskee kaikkia uusia opiskelijoita ja aikaisemmin itsenäiseen GRM – verkko-opiskeluun ilmoittautuneita aktiivisia opiskelijoita: nämä vaatimukset alkavat siitä tasosta, jossa olet opinnoissasi.

Itsenäisen GRM-verkko-opiskelun ja verkossa toimivan opintoryhmän uusi hinta on £320.

Lisätietoja: https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja ja jaa ne eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/