Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Papeille ja palvelutyöntekijöille määrätty antaminen – Ensihedelmät ja kymmenykset


Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes
Toora-osuus NITZAVIM/VAYELECH – Devarim (5. Moos.) 29:9-31:30

Missä sinun aarteesi on, siellä on myös sydämesi. Matt. 6:21

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun palaamme uskon juutalaisille juurille ja apostoliselle heprealaiselle perustalle, meidän täytyy ennalleen asettaa myös Pyhä antaminen. Korvausteologia on vaikuttanut Jeshuan seurakuntaruumiiseen monilla alueilla ja erityisesti antamisen alueella. Useimmat ihmiset eivät tiedä kuinka antaa, kenelle antaa ja milloin antaa, eivätkä sen tähden koskaan pääse ulos hengellisestä ja taloudellisesta kuivuudesta!

Muistakaamme antamisen neljä kategoriaa:

Säädetty antaminen, vapaaehtoinen antaminen, uhrilahjat ja hyvitystä varten antaminen.

KYMMENYKSET OVAT PYHIÄ JHVH:LLE!

Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon viljasta että puiden hedelmistä, ovat Herran omat, pyhä lahja JHVH:lle. Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistänsä, antakoon hän siihen lisäksi viidennen osan. Ja kaikki kymmenykset raavaskarjasta ja pikkukarjasta, joka kymmenes eläin kaikesta, mikä kulkee paimenen sauvan alitse, olkoot pyhä lahja JHVH:lle. 3. Moos. 27:30-32

Kadosh tarkoittaa hepreassa “Pyhä, erilleen asetettu, ei kuulu tavalliseen käyttöön!” Se on niin pyhää, että jos sitä käyttää itse, on maksettava 20 prosenttia ylimääräistä! (viidesosa!)

Kymmenyksiä on KOLMEA lajia:

  • Ensimmäiset kymmenykset – ne kuuluvat kokonaisuudessaan leeviläisille!
  • Kolmannen vuoden kymmenykset – se jaetaan leeviläisille, leskille, orvoille ja muukalaisille.
  • Kymmenykset juhlia varten – ne kuuluvat sinulle, perheellesi, palvelijoillesi ja palveluvuorossa oleville leeviläisille.

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Kymmenykset leeviläisille – Ensimmäiset kymmenykset

Sillä israelilaisten kymmenykset, jotka he antavat Herralle anniksi, minä annan leeviläisille perintöosaksi: sen tähden minä kiellän heiltä perintöosan israelilaisten keskuudessa (He saavat asunnot ja kaupungit ja niityt käyttöönsä, mutta eivät omista niitä henkilökohtaisena perintönään) 4. Moos. 18:24

Toora puhuu kolmenlaisista kymmenyksistä ja leeviläiset saavat niistä kaikista osuutensa. ENSIMMÄISET KYMMENYKSET ovat kuitenkin kokonaan heille.

Mutta leeviläisille minä annan kaikki kymmenykset Israelissa perintöosaksi, palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat ilmestysmajassa. 4. Moos. 18:21

Nämä kymmenykset ovat niin tärkeitä, että Sana kutsuu niitä Pyhiksi kymmenyksiksi ja ne jaetaan leeviläisten (Tooran eli Sanan opettajat, pastorit ja piispat) ja laulajien (ylistysryhmä) kesken ja myös muiden kesken, jotka tekevät täysipäiväistä palvelutyötä. Jos näitä kymmenyksiä ei anneta Jahven palvelijoille, on olemassa vaara, että he jättävät paikkansa tulojen puutteen tähden, ja se on täysin oikeutettua!

Vielä minä sain tietää, ettei leeviläisille oltu annettu heidän osuuksiaan, ja niin olivat leeviläiset ja veisaajat, joiden olisi ollut tehtävä palvelusta, vetäytyneet kukin maatilalleen. Nehemia 13:10

Nehemian aikana Juudassa oli suuri herätys ja tämän herätyksen avaimet olivat katumus ja parannuksen teko Jahven (Jumalan) käskyjen rikkomisesta, sekä pyhän ja pyhitetyn papiston uusi tehtäviinsä asettaminen!

Sinä päivänä asetettiin miehiä valvomaan varastokammioita, joissa lahjoitukset (antimet), ensihedelmät (uutiset) ja kymmenykset säilytettiin. Niihin oli koottava kaupunkien peltomailta papeille ja leeviläisille lain mukaan tulevat osuudet. Sillä Juuda iloitsi palvelusta toimittavista papeista ja leeviläisistä.” Nehemia 12:44

Tämän herätyksen merkki, samoin kuin kaikissa herätyksissä, oli ILOINEN ANTAMINEN, niin että papit ja leeviläiset pystyivät hoitamaan tehtävänsä ilman minkäänlaisia taloushuolia! Tänään useimmat viisitahoista palveluvirkaa hoitavat ja ylistyksenjohtajat ovat liian paljon huolissaan leipänsä puolesta sen sijaan, että keskittyisivät etsimään Jahven läsnäoloa ja tutkimaan Hänen Sanaansa! Tämä on säälittävä asiaintila ja se vaikuttaa koko seurakuntaruumiiseen. Palvelutyötä tekevät eivät yksinkertaisesti saa kymmenyksiään ja sen johdosta useimmat kärsivät taloudellisesti.

Miten voimme edellyttää heidän palvelevan ilolla, jos heillä ei ole ruokaa pöydässä lapsiaan varten tai varaa ostaa uusia vaatteita tai maksaa asuntolainaa tai sähkölaskua. Minkälaisen todistuksen saarnaajien lapset saavat Jumalasta? Jos jokainen Jeshuan seurakuntaruumiin jäsen todella antaisi kymmenykset palvelutyötä tekeville, ei mitään puutetta olisi, mutta kymmenykset antavien kristittyjen/messiaanisten prosenttiosuus on häpeällisen alhainen! Useimmat sanovat: En voi antaa kymmenyksiä, koska koko talouteni on vaakalaudalla. Mutta minä sanon sinulle, että sinulla ei kerta kaikkiaan ole varaa olla antamatta kymmenyksiä, kun taloutesi on vaakalaudalla! Jos et kunnioita Jumalan palvelijaa, Elohim ei kunnioita sinua!

Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte: Missä asiassa meidän on käännyttävä? Malakia 3:7

Tämä on yksi keskeisimpiä asioita, joissa Jeshuan seurakuntaruumiin on tehtävä PARANNUS! Malakian ajan ihmiset kärsivät taloudellisista ongelmista niin kuin monet tänä aikana ja he kysyivät JHVH:lta, mitä tehdä. Hän sanoi: TESHUVA! (Katukaa, tehkää parannus ja kääntykää) ja he kysyivät: Mistä meidän sitten pitää tehdä parannusta? Hän vastasi: Te ryöstätte minulta, koska ette tuo säädettyjä kymmenyksiä ja uhreja papeille ja leeviläisille!

Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: Missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja uhreissa (antimissa). Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Malakia 3:8-10

Ymmärräthän, että säädetyt kymmenykset ovat siemen, ja jos syöt siemenen, erityisesti kuivuuden ja taloudellisen hädän aikoina, on kaikki toivo sadostasi mennyttä. Jos ei ole siementä, ei ole satoakaan! Satoa syntyy vain, kun tuodaan täydet kymmenykset ja kirous murtuu! Silloin Elohim voi pitää sanansa kieltämällä tuhoajaa koskemasta sinuun ja ylläpitämällä sinua ruhtinaallisesti!

Ja minä karkotan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanakansat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Malakia 3:11-12

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Mitkä ovat Täydet kymmenykset?

Se on kymmenen prosenttia kaikista tuloistasi ENNEN kuin maksat laskut ja velat. Useimmat antavat kymmenen prosenttia siitä, mitä jää jäljelle laskujen maksun jälkeen, eivätkä he sen tähden näe läpimurtoa!

HYVITYKSEN antaminen sen vuoksi, että on ryöstänyt Kaikkivaltiaalta

Jumalan sana sanoo, että jos me käytämme omaksi hyväksemme säädettyjä kymmenyksiä ja ensihedelmiä, jotka kuuluvat papeille ja leeviläisille, Sanan palvelijoille (piispoille, pastoreille, opettajille) ja ylistyksenjohtajille, silloin meidän on maksettava 20 prosenttia (viidennes!) ylimääräistä ja annettava JHVH:lle hyvitys!

Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistänsä, antakoon hän siihen lisäksi viidennen osan. 3. Moos. 27:31

Kuinkakohan moni on velkaa kymmenykset, ensihedelmät ja vielä 20 prosenttia niiden korotusta. Tämä on suuri velka, ja on äärimmäisen kiireellinen asia katua, tehdä parannus ja antaa hyvitys.

Ja mitä hän on pyhitetystä anastanut itselleen, sen hän korvatkoon ja pankoon siihen lisäksi vielä viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen papille. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhrioinaan, annetaan hänelle anteeksi. 3. Moos. 5:16

Kuka on se pappi tai leeviläinen, joka on opettanut sinulle Sanaa?

Oletko siunannut häntä ensihedelmillä ja kymmenyksillä? Jos olet laiminlyönyt tämän, mene ja pyydä häneltä anteeksiantoa ja järjestä niin, että maksat täyden määrän ja 20 prosenttia sen lisäksi! Se on oikea katumus, parannuksenteko ja hyvityksen maksu!

Voin kuvitella, miten lihasi nyt nousee: Miten pystyn tuon kaiken maksamaan? Mutta samoin täällä maailmassa täytyy maksaa takaisin kaikki lainat, asuntovelat ja luottokorttivelat ja teemme sitä varten järjestelyjä, että saamme kaiken maksettua. Eikö ole paljon tärkeämpää saada asiat kuntoon Elohim-Jumalan kanssa tässä asiassa? Olemme olleet niin uskonnollisia, että olemme ottaneet Hänen määräyksensä ja Hänen palvelijansa hyvin kevyesti! Ei ole ihme, että Jeshuan seurakuntaruumis on siinä tilassa kuin se on!

Tässä vaiheessa liha alkaa jälleen huutaa tyypillistä kristillistä tunnuslausetta: En ole lain alla; olen armon alla!

Tarkoittaako se sitä, että on oikein rikkoa Jahven (Jumalan) lakeja, koska olemme armon alla?

Mitä tapahtuu, jos rikot oman maasi lakeja? Etkö joudukin vankilaan? Ja jos sanot viranomaisille: “Anteeksi, en tiennyt tästä laista,” luovutaanko silloin vaatimuksesta vai joudutko silti maksamaan maksut, kunnes velkasi loppuun asti maksettu?

Mitä me siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei tietenkään! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. En olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.”

Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Ei tietenkään! Mutta että synti paljastuisi synniksi, se on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman. Näin synti tuli lain käskyn kautta ylen määrin synnilliseksi. Room. 7:7, 13 RK

Joten nyt Tooran (lain) kautta tiedät, että Pyhien ensihedelmien ja kymmenysten maksamatta jättäminen Jumalan palvelijoille, jotka tekevät työtä sinun puolestasi, on äärimmäisen synnillistä ja vaatii katumista, parannuksen tekoa ja hyvityksen maksamista!

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Room. 6:1-2

Hyvät uutiset ovat, että Jeshuan veren kautta saamme täyden anteeksiannon synnistä, jos tunnustamme ja hylkäämme sen!

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1. Joh. 1:9

Meidän täytyy tunnustaa syntinä se, että olemme pidättäneet Ensihedelmät ja kymmenykset Jahvelta ja niiltä, jotka ovat mentoroineet meitä ja opettaneet meille Sanaa.

Toisin sanoen, mene niiden luo, jotka ovat julistaneet Sanaa ja opettaneet sinua, ja pyydä anteeksiantoa. Voi olla, että sinun on mentävä useammankin Sanan palvelijan luo; jotkut ovat opettaneet seurakunnassa, toiset internetin kautta, ja toiset taas kirjojensa välityksellä. Ole päättäväinen ja kysy Pyhältä Hengeltä neuvoa niiden suhteen, ketkä ovat palvelleet ja mentoroineet sinua ja auttaneet sinua vaeltamaan Jeshuan kanssa!

Vaikka JHVH antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: Tässä on tie, sitä käykää.” Jesaja 30:20-21

Pyydä heitä antamaan sinulle anteeksi ja vapauttamaan sinut velastasi. Useimmat heistä antavat sinulle anteeksi ja vapauttavat sinut hyvityksistä ja maksamattomien kymmenysten taakasta, jotkut ehkä eivät. Mutta olipa tilanne mikä hyvänsä, kun toimit oikein ja he siunaavat sinua, vapaudut Malakian 3:8 julistetusta kirouksesta ja pystyt aloittamaan uuden luvun elämässäsi: kunnioituksen ja Pyhän antamisen, kuuliaisuuden, suosion, siunauksen ja suuruuden luvun! Halleluja!

Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudat- taa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Matt. 5:19

Tervetuloa hengelliseen ja taloudelliseen vapauteen!

Niin Jeshua sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat Häneen: Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Joh. 8:31-32

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,
Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Katso: Ensihedelmien lain voima

https://www.facebook.com/watch/live/?v=225787581960429&ref=watch_permalink

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Viikon kirja: Pyhän antamisen ennalleen asettaminen

1000-kertaisen siunauksen vapauttaminen
https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

Suomenkieliset kirjat: tulenastiat@gmail.com

The Identity Theft

Arkkipiispa, tri Dominiquae Biermanin UUSI kirja, Identiteettivarkaus: Ensimmäisen vuosisadan Messiaan paluu on nyt tilattavissa ennakkoon.

Tulossa pian suomeksi!

Tilaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Tarvitsemme SINUN apuasi levittääksemme tätä ennalleen asettamisen sanomaa niin juutalaisille kuin kristityille! Jaa tätä linkkiä eteenpäin kaikille ystävillesi ja tuttavillesi: http://www.zionsgospel.com

  1. Osta kirja.
  2. Anna kirja lahjaksi.
  3. Opiskele GRI-kurssi.

Osta kirja.
Lahjoita $27 tai enemmän ostaaksesi Identiteettivarkaus -kirjan, jonka mukana saat myös Maailmanlaajuisen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan (GRI) -verkkokurssin, ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit tilata myös e-kirjan lahjoittamalla $17, johon sisältyy myös GRI-kurssi.

Anna kirja lahjaksi.
Lahjoita kirja https://www.against-antisemitism.com -verkkosivun kautta. Klikkaa “The Book”, ja valitse vaihtoehto “Reach out to others.” Jatka valitsemalla haluatko E-kirjan vai painetun kirjan, ja valitse lahjakortin summa. Kirjoita sitten seuraavaan kohtaan lahjan saajan sähköpostiosoite. Kun maksat tilauksen, lahjan saajan sähköpostiin lähetetään koodi, jonka avulla hän saa tilattua kirjan itselleen ilman maksua, ja voi kirjautua GRI-kurssille.

Opiskele GRI-kurssi.
Kun tilaat kirjan, saat automaattisesti pääsyn GRI-kurssille, joka avautuu 26.9.2020, ennen Jom Kippuria. Kurssi sisältää 12 kirjaan liittyvää oppimisporttia, 44 videota ja kysymysosiot.

Ole mukana ennalleen asettamassa ensimmäisen vuosisadan Messiasta. Jaa tätä kirjaa eteenpäin! https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Tilaa kirja ennakkoon:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukka-kirkkaus – Israelin matka

10–21.12.2020

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Jesaja 6:1 RK

Valmistaudu kohtaamaan Israelin Kuningas matkatessamme Hänen maassaan rukoillen ja ylistäen profeetallisesti.

Jerusalemista Galileaan, Kuolleellemerelle, Eilatiin ja Negeviin.

Kosketa Israelia ja anna Israelin koskettaa sinua!

Ilmoittaudu mahdollisimman pian ja varaa paikkasi.

Lisätietoa: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.against-antisemitism.com/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com/fi/

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/