The Spirit of Prophesy or World Opinion

Profetian henki vai maailman mielipide?


The Spirit of Prophesy or World Opinion
Toora-osuus DEVARIM-Devarim ( 5 Moos.) 1:1-3:22 Jes.1:1-27

Kumarra ja rukoile Elohimia. Sillä Jeshuan todistus on profetian henki.” Ilm. 19:10b

Shabbat shalom rakkaat!

Tullessamme lopun aikaan, olen kuullut Isän sanovan minulle tämän: ”On aivan liian paljon mielipiteitä”. Olemme todellakin ”mielipiteiden” ajassa. Monissa television keskusteluohjelmissa on kyse siitä, että saadaan yhä enemmän ”eksperttien” mielipiteitä, jotta katsojien ajatukset saadaan täytettyä loputtomilla teorioilla kaikesta mahdollisesta. Mutta kysymykseni kuuluu, misssä ovat Kaikkein Korkeimman pyhät, jotka ovat täytetyt Profetian Hengellä? Ihmisen mielipiteen vastakohta on Jahin (Jumalan) tahto, ja Profetian Henki tuo ilmi Hänen tahtonsa. Se on Elävän Sanan Elävä Todistus, Jeshua. En ole todellakaan kiinnostunut omista näkemyksistäni, vaan haluan palavasti tietää Jahven tahdon, mikä ero! Mutta humanismin henki on tunkeutunut yhteiskuntaan ja myös Jumalan kansan keskuuteen. Useimmat ihmiset ilmaisevat mielipiteensä asioista; vain harvat puhuvat Profetian Hengestä käsin. Surullisen kuuluisa hyvän ja pahantiedon puun tieto antaa vain loputtomasta näkemyksiä joiden hedelmää epävarmuus ja sekasorto. Tätä kuvaa parhaiten Shakespearen hyvin tunnettu hahmo Hamlet kuuluisassa repliikissään: ”Ollako vai eikö olla, kas, siinäpä pulma!”

Muistamme myös sydäntä särkevän kohtauksen naisesta ruusun kanssa, kun hän nyppii irti terälehtiä sanoen, ”Rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta!” Elohimin Sana sanoo meille, että lopun aikana tieto tulee lisääntymään (ei JHVH:n tieto vaan hyvän ja pahantiedon puun tieto). Tiedon lisääntyminen tuo mukanaan myös mielipiteiden ja näkemysten lisääntymisen, joka puolestaan tuo sekasortoa.

Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy. Daniel 12:4

Apostoli Paavali puhuu väärästä tiedosta ja varoittaa Timoteusta siitä.

Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. 1. Tim. 6:20

Lisäksi hän varoitti Timoteusta niistä ihmisistä, joita viimeisinä päivinä (meidän 2000-luvun päivinämme) on:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. 2. Tim. 3:1-4

Nämä kamalat ihmiset ovat täynnä tietoa ja ajattelevat olevansa hyvin viisaita, koska he tietävät niin paljon asioita. Tämä kirjoitusten jae kuvaa 2000-luvun yhteiskuntaamme niin täydellisesti.

Jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. 2. Tim. 3:7

Luoja vai vai alkuräjähdys?

Minkä tähden 2000-luvun ihmiset ovat niin täynnä näkemyksiä ja tietoa ja kuitenkin ovat niin kaukana totuudesta? Miksi sama maailman henki tunkeutuu niin moneen seurakuntaan ja synagogaan maailmanlaajuisesti? Näin tapahtuu sen tähden, että seurakunnissa ei palvota Elohimia (Jumalaa) vaan ennemmin heidän omien tarpeidensa ja hengellisten tietämysten mukaisesti luotua Jumalaa, mutta ei Luojaa.

Tänään osataan kyllä kloonata ihmisiä, mutta ei tiedetä, kuka heidät loi! Sillä jos ihmiset tietäisivät kuka ihmisen loi alkuräjähdyksteorioiden ja evoluutia-uskonnon sijaan, heidän tulisi olla tilivelvollisia Hänelle. Silloin heidän täytyisi katua ja palata Hänen luokseen, Hänen teilleen. Yhtäkkiä he eivät kykenisi sanomaan hyväksi sellaista, joka on pahaa, kuten haureus, homoseksuaalisuus, herjaus, kapina, noituus, saastaisuus, epäpuhtaus, epäjumalanpalvelus, uhkapelit, rakkaus mammonaan ja omavanhurskaus. Yhtäkkiä he ymmärtäisivät, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos kylvämme tomaatin siemeniä, saamme vain enemmän tomaatteja. Jos kylvämme kapinaa, niitämme tuomiota; jos kylvämme moraalittomuutta, niitetämme ainoastaan kirouksia (Lue 5. Moos. 28, hyvin valaiseva luku). Hyvän ja pahantiedon puun tieto on saanut ihmiskunnan uskomaan, että Elohim ei ole absoluuttinen Jumala, ikäänkuin Hän olisi ambivalentti (ristiriitainen); ”riippuu miltä kannalta katsot,” tai ”kaikilla on mielipiteensä”, he sanovat. Iankaikkinen Sana kertoo meille, että JHVH ei ole kiinnostunut meidän mielipiteistämme. Hän tietää, ettei ihminen voi pelastaa itseään vääryydestä, synnistä ja kuolemasta, joten Hän lähetti ainoan Poikansa pelastamaan ihmisen. Mitkään mielipiteet eivät voi sovittaa syntiä, vääryyttä, kapinaa, ylpeyttä, moraalittomuutta tai humanismin epäjumalanpalvelusta.

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta JHVH heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jes. 53:6

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Litteä vai pyöreä maapallo?

Hämmästyttävää kyllä, keskiajalla tai pikemminkin pimeällä keskiajalla jokaisella oli mielipide maapallosta. Joidenkin mielestä se oli litteä tai tasainen, toisten mielestä taas soikea tai neliön mallinen, ja he keksivät siitä kaikenlaisia teorioita aina siihen asti, kunnes Kristoffer Kolumbus tuli ja kiisti kaiken hölynpölyn puhtaalla Kaikkivaltiaan Sanalla ja todisti planeettamme olevan pyöreä. Kiitos Profetian Hengelle, joka toi valon Kristoffer Kolumbuksen tutkimuksille ja tänä päivänä ihmiset matkustavat ympäri maapalloa purjehtien, lentäen ja jopa kuumailmapalloilla. Mutta ennen tätä ilmestystä ihmiset väittivät typerien näkemystensä olevan totta.

Ei vaadi suurta ilmestystä ymmärtääksemme, että painovoimalaki on absoluuttinen, kiistämätön laki ja mikäli uhmaamme sitä tyhmästi hyppäämällä rakennuksen 10. kerroksesta alas, me aivan varmasti kuolemme. Samalla tavalla Jahin (Jumalan) tahto on absoluuttinen laki. Hän ei koskaan muuta tahtoansa ihmisten mielipiteiden vuoksi vaikka heillä olisi kuinka paljon tutkintoja. Hänen tahtonsa on Hänen Sanassaan, mutta tunteaksemme sen meidän on tunnettava Hänet henkilökohtaisesti. Meidän on tultava Elohimin (Jumalan) palvojiksi, ja sitten Hänen Profetian Henkensä virtaa elämässämme ja tuo Hänen täydellisen tahtonsa ilmestyksen meidän henkeemme. Ja koska Profetian Henki on todistus Jeshuasta, kaikki ne, joiden sisimmässä Henki tekee työtään, tulevat tunnistamaan Jeshuan ainoaksi tieksi ihmiskunnan pelastukselle ja lunastukselle, ensin juutalaiselle ja sitten kaikille kansoille.

Jeshua sanoi hänelle: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Joh. 14:6

Kiistaton tosiasia on se, ettei kyse ole mielipiteistä ja kuka tahansa, juutalainen tai pakana, joka valitsee JHVH:n tuntemisen kaikkien näkemystensä ja mielipiteittensa ylitse, löytää Hänet. Se joka nöyrtyy sydämessään sysäämään syrjään kaiken sen, mitä luulee tietävänsä, ja etsii ainoastaan Totuutta (ei totuuksia), tulee löytämään juutalaisen Messias Jeshuan. Se ei ole mielipideasia, etta Hän syntyi Israelissa yli 2000 vuotta sitten ja täytti monet profetiat tulevasta Messiaasta, voidellusta kuninkaasta ja lunastajasta. Kukaan muu ei koskaan täyttänyt profetioita, jotka Hänestä annettiin satoja ja jopa tuhansia vuosia ennen Hänen ihmeellistä syntymäänsä.

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jes. 9:6,7

Lapsi, joka samalla on sekä mahtava Jumala että iankaikkinen Isä? Tähän sopii ainoastaan Jeshua, ja tämä profetia annettiin juutalaiselle profeetta Jesajalle yli 500 vuotta ennen Jeshuan ihmeellistä syntymää. Profeetta Jeremia profetoi profetian Hengen vaikutuksen alaisena Uudesta liitosta, joka annettaisiin juutalaisille, Israelin kansalle.

Katso, päivät tulevat, sanoo JHVH, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo JHVH. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo JHVH: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jer. 31:31–33

Tämä kirjoitettiin satoja vuosia ennenkuin Jeshua naulattiin roomalaisten toimesta ristille Jerusalemissa. Tässä ei ole kyse näkemyksistä, vaan Totuudesta, jonka Profetian Henki toi esille.

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Jeshua). Joh. 3:17–18

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Israelin ennalleenasettamisessa ei ole kyse mielipiteistä

Samalla tavoin Elohimin tahto Israelin ennalleenasettamisen ja lunastuksen suhteen ei ole ”mielipideasia”. Hänen täydellinen tahtonsa on mainittu selvästi Hänen Sanassaan, jonka vanhan liiton profeetat kirjoittivat Profetian hengen vaikutuksen alaisena tuhansia vuosia ennen Israelin valtion perustamista.

Kaukaa ilmestyy minulle JHVH: “Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Jer. 31:3–5

Samarian vuoria kutsutaan tänä päivänä poliitikkojen toimesta Länsirannaksi, mutta Kaikkivaltias Israelin Jumala kutsuu sitä edelleen ”Samarian vuoriksi”. Kuka tahansa, joka mistä tahansa kansakunnasta tai uskonnollista ryhmittymästä vastustaa Kaikkivaltiaan täydellistä tahtoa ennalleenasettaa Israel takaisin Luvattuun maahan, tulee löytämään itsensä tuomion laaksosta.

Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa. Kuulkoon maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mikä siitä kasvaa. Sillä JHVH on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. Jes. 34:1–2

Miksi Hän on antanut kansakunnat teurastettavaksi? Miksi tuho?

Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Jes. 34:8

Tämä ei ole minun ”mielipiteeni”; tämä on Hänen ikuinen profeetallinen Sanansa! YK voi keskustella asiasta ja ilmaista lausuntoja kaikkien kansojen edustajana – valitettavaa heille – mutta JHVH:n täytyy tuomita jokainen ”mielipide”, joka on ristiriidassa Hänen Tahtonsa ja Sanansa kanssa. Hän on maailmankaikkeuden Hallitsija ja Hän ”määrää tahdin”.

Ihmisten mielipiteet eivät merkitse Hänelle yhtään mitään. Hän rakastaa meitä niin paljon, että Hänen oma Poikansa kuoli puolestamme, jotta saisimme elää, mutta Hän ei todellakaan kunnioita mielipiteitämme missään asiassa. Hän kunnioittaa ainoastaan profeetallista Sanaansa! Se on selventävä ajatus, eikö niin? Meillä on oma vapaa oma olla eri mieltä Hänen kanssaan, mutta jos teemme niin, kärsimme siitä ikuisesti. Meillä on vapaus kapinoida aivan kuin Adam teki, mutta seuraukset olivat katastrofaaliset. Saatat sanoa: ”Tämä ei ole reilua; tämä ei ole todellista demokratiaa!”

On aika herätä, ihmiset! Taivaan ja maan Luoja, Sotajoukkojen Herra, JHVH Sebaot, Jeshua ei ole ”valittu presidentti”. Hän on universumin Kuningas! Kun saatana nousi Häntä vastaan, Hän heitti kaikista suojaavimman kerubin alas maan päälle. Kun Adam teki syntiä Häntä vastaan, hänet heitettiin ulos Edenin puutarhasta.

Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ilm. 12:9

2000 vuotisen kivuliaan ja tuskallisen maanpaon jälkeen, aikana jolloin heitä vainottiin kristinuskon nimessä kaikkein epäinhimillisimmillä tavoilla, ja tänä päivänä islamin ja allahin nimessä, Israel tullaan asettamaan ennalleen täysin! Ja kaikki nuo kansat ja ihmiset, jotka vastustavat sitä, tullaan tuhoamaan kokonaan. Onko tuo minun mielipiteeni? Ei, se on Hänen profeetallinen lupauksensa. Hänen tahtonsa on, että kaikki katuvat ja tulevat tuntemaan Pojan täysin, Juutalaisen Messiaan, sekä rakastamaan ja tukemaan Hänen perhettään, juutalaista kansaa, Israelia.

Ja JHVH ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti JHVHn edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa. Sak. 2:12–13

Hän vaatii kaikkea oman näkemyksensä omaavaa humanismia hiljentymään Hänen profeetallisen tahtonsa edessä. On aika laittaa sivuun kaikki omat mielipiteemme, näkemyksemme ja kuunnella ainoastaan Profetian Henkeä.

Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Jes. 62:1

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso: Lupaus

 • Shabbat Letter ads

  Tutustu palvelutyöhömme & materiaaleihimme

  Lisää meistä →

  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomuksemme uusnatsismi-ideologian kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatsAppissa, sähköpostitse ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita →

  Kutsu juutalaiset apostolit palvelemaan kaupunkiisi ja kansakuntaasi.

  Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet kansakunnat Israelin puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Klikkaa alla olevaa linkkiä tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta: info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Tule mukaan Israelin matkoillemme

  Tulevat matkamme →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ylösnousemusmatka Israelissa 2024

  Jom HaShoa – Jom Haatsmaut

  Tuhosta ylösnousemukseen

  3.-15. toukokuuta 2024

  12 päivää muutosta, jotka huipentuvat Israelin 76-vuotisjuhlaan 14. toukokuuta.

  Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Biermanin kanssa.

  “Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista?” Room. 11:15 RK

  Tule pyhään maahan juhlimaan Israelin ylösnousemusta!

  Vierailemme Herzl-vuorella, Beetelissä, Siilossa, Siionin vuorella, puutarhahaudalla, Nasaretissa, Magdalassa ja Negevissä, purjehdimme Galilean merellä, nautimme Kuolleenmeren parantavista vesistä ja paljon muuta!

  Lisätietoja & ilmoittautuminen →

  GRM Bible Institute banner

  Opiskele Israelilaisessa GRM Raamattu-instituutissa!

  Sinun ei enää koskaan tarvitse käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen. Tulet löytämään Siionissa tehdyn evankeliumin, joka tekee vapaaksi.

  Ilmoittaudu & aloita opintosi →

  * Täysimääräistä tai osittaista apurahaa voidaan hakea erityistarpeessa. Lähetä hakemuksesi perusteluineen osoitteeseen info@grmbibleschool.com

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset.

  YouTube kanava →

  Liity Rumble-kanavalle

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset.

  Rumble →

  MAP Prison Ministry

  Tue MAP-vankilatyötämme

  Rabbi Baruch Biermanin aloittama MAP-vankilatyö on laajentunut nopeasti: Yli 600 vankia opiskelee GRM- raamattukoulua kaltereiden takana, ja määrä kasvaa viikoittain. Monet opiskelijat ovat lähettäneet meille todistuksia muuttuneesta elämästään.

  Olen ollut väärässä koko elämäni ajan, mutta nyt ymmärrän ensimmäistä kertaa elämässäni, mitä Jumala haluaa minulta!

  – Ronald

  GRM-Raamattukoulu on pelastanut elämäni! Olin fyysisesti huonossa kunnossa, ja hengellinen elämäni oli heikkoa, koska kaikki oli rakennettu väärien oppien ja valheiden varaan. Nyt minulla on syvä, terve ja kukoistava suhde Jeshuan kanssa.

  – Deborah

  Minä tarvitsen kipeästi Jumalaa tulemaan elämääni ja pelastamaan minut tästä tuhoisasta elämäntavasta. Kiitos tästä kirjasta. Rukoilkaa puolestani, olkaa hyvä, ja toivon, että jatkatte opettamista; tarvitsen tätä!

  – Jerred

  GRM-raamattukoulun kautta oppimani totuudet ovat muuttaneet minut paremmaksi kansalaiseksi Hänen Kuningaskunnassaan.

  – Scott

  Tue tätä elämää muuttavaa palvelutyötä rukouksin ja lahjoituksin 

  Lue lisää & tue vankilatyötämme