Stay Connected

Pysy yhteydessä Häneen!


Stay Connected
Toora-osuus CHUKAT – Bamidbar (4. Moos.) 19:1-22:1

Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta minä ainoastaan rukoilen. (Hepreasta käännettynä: rakkauteni palkaksi he toimivat syyttäjinä; mutta minä olen rukous). Psalmi 109:4

Shabbat shalom, rakkaat!

Tämä sukupolvi on kaiken aikaa yhteydessä matkapuhelimeen, tablettiin, ipadiin, tietokoneeseen, Facebookiin, sosiaaliseen mediaan, uutisiin ja viihteeseen, mutta onko se yhteydessä Luojaan?

Ihmisen sielussa on varmasti tarve yhteyden muodostamiseen – miten muuten selittäisimme nykyisen tilanteen? Ravintoloissa ihmiset ovat pikemmin yhteydessä kännyköihinsä kuin puhuvat keskenään. Ihmisillä on enemmän virtuaalisuhteita kuin todellisia suhteita; useimmilla on enemmän ystäviä Facebookissa kuin tosielämässä.

Tämä aiheuttaa sekä hengellistä että henkistä ADHD:tä. Tiedon tulva ylikuormittaa ihmisten aistit. Tämä saa mielen helposti häiriytymään ja täyttymään hyperaktiivisella levottomuudella, vihalla ja stressillä. Liiasta aistitiedosta seuraa levottomuus ja uupumus.

Mielemme ovat niin täynnä meihin syötettyä tietoa, että kun taivaallinen Isämme kutsuu meitä, hän huomaa, että “linjamme” on varattu tai se ei yksinkertaisesti vastaa. Myös ”henkinen puhelinvastaajamme” on täynnä, eikä voi ottaa enää vastaan viestejä.

Stay Connected

Kun soitan työtovereilleni ja opetuslasteni tiimille, ja nämä eivät vastaa, soitan jokaiselle, joka voi saada heihin yhteyden, ja pyydän kertomaan, että olen soittanut. Kun puhun ja ihmiset eivät kuuntele, se on häiritsevää. Voin kuvitelle, että myös taivaan ja maan Luoja kiusaantuu, jos hänen lapsensa eivät vastaa hänen kutsuunsa.

Mitä voimme tehdä korjataksemme yhteyden katkeamisen ELÄMÄN lähteeseen, rakkaaseen taivaalliseen Isäämme?

Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle, hän, joka on sanonut heille: “Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka.” Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla. Jes. 28:11-‬12

Hän on antanut LEVON mielillemme, niin että voimme kuulla häntä kaikkina aikoina ja olla yhteydessä hänen kanssaan jopa ylivirikkeellisen maailman keskellä. Tämä lepo tulee sopertavin huulin ja vieraalla kielellä. Siitä profetoitiin jo kauan ennen Jeshuan tuloa, ja se seuraa Pyhän Hengen kastetta. Juutalainen apostoli Shaul, jolle on annettu nimi Paavali, sanoi:

Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. 1. Kor. 14:18

Kun meidän täytyy suorittaa monenlaisia tehtäviä, kohdata erilaisia tilanteita ja muistaa kaikki asiat, kielillä rukoileminen auttaa! Se on apu jopa muistin menetykseen ja Alzheimerin oireisiin. Kun olemme yhteydessä Hengen (hepr. Ruach) kautta JHVH :een, pystymme hoitamaan asioita maan päällä niin kuin ne ovat taivaassa. Hänen sanansa ja ohjauksensa tulevat mieleemme.

Ainoa tapa pysyä Elohim-Jumalan rakkaudessa on rukoilla lakkaamatta Hengessä, mikä tarkoittaa kielillä rukoilemista.

“Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä (kielillä) ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeshua Messiaan laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Juuda 1:18-‬21

Voidaksemme iloita ja rukoilla lakkaamatta ja pitääksemme itsemme nuhteettomina pahan ja kieroutuneen sukukunnan keskellä, meidän on rukoiltava kielillä kaiken aikaa.

Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Messias Jeshuassa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeshua Messiaan tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. 1. Tess. 5:16-‬24

Stay Connected

Usein, kun emme tiedä mitä tehdä tai kuinka rukoilla ja pysyä yhteydessä Kaikkivaltiaaseen, stressaannumme. Vastaus tähän on antaa Ruach Hakodeshin, rakkaan Pyhän Hengen, rukoilla kauttamme täydellisiä rukouksiaan rukoillessamme kielillä.

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Room. 8:26-‬27

Lopuksi, rakkaani, jäljitelkäämme kuningas Daavidin esimerkkiä ahdingon keskellä:

Rakkauteni palkaksi he toimivat syyttäjinäni, mutta minä olen rukous. Psalmi 109:4

Näin ylläolevan jakeen ilmaisee heprealainen Raamattu, joka sanoo, että kuningas Daavidista itsestään tuli kävelevä, puhuva ja elävä rukous.

Jotta sinä ja minä voimme pysyä terveenä tässä aistejamme ylikuormittavassa sukupolvessa, meistä täytyy tulla rukous ja meidän tulee pysyä Abban, JHVH :n yhteydessä hänen Poikansa Jeshuan kautta. Tämä on mahdollista vain kun vaellamme rukoillen, ja se tarkoittaa, että rukoilemme paljon kielillä.

Saatana on vastustanut Pyhän Hengen kastetta ja kielillä puhumista juuri siksi, että se pitää meidät kytkettynä taivaalliseen Isäämme ja hänen rakkauteensa, viisauteensa ja voimaansa.

Pysy yhteydessä häneen, ja tulet terveeksi.

Henkeä älkää sammuttako. 1. Tess. 5:19

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Jos et ole koskaan saanut Pyhän Hengen kastetta, etkä rukoile kielillä, lähetä meille sähköpostia: info@kad-esh.org Lähetämme sinulle kutsun asiaan liittyvään onlinetapaamiseemme.

Liity seuraamme Israelin matkoillamme:

https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/

Tervetuloa Floridan St. Augustineen, Floridaan sapattikokouksiimme!

Lisätietoja: www.lionofjudahbiblecenter.org

Siunaa tätä palvelutyötä:

Katso UNIFY -suurlähetystön avajaiset, osa 1

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen edustajien, jäsenten ja muiden arvovieraiden seuraan suurlähetystömme historialliseen avajaisjuhlaan Jerusalemin kukkuloilla. Tämä UNIFY :n perustajan, Arkkipiispa Dominiquae Biermanin johtama juhla pidettiin syyskuussa 2018. Juhlimme silloin myös Israelin 70-vuotisjuhlavuotta. Monet kansakunnat olivat edustettuina, valmiina seisomaan ja siunaamaan Israelia UNIFY -manifestin kaikuessa tästä strategisesta paikasta.

Viikon kirja:

Uskonnon syövän hävittäminen Arkkipiispa Domniquae Biermanilta

https://kad-esh.org/fi/kauppa/uskonnollisuuden-syovan-havittaminen/

Tämä kirja auttaa sinut ja rakkaasi vapauteen tuhoisasta sairaudesta, jota kutsutaan “Uskonnon Syöväksi”. Voit ehkä ajatella, että se koskee vain naapuriasi, mutta kokemuksella voin sanoa, että tämä sanoma on myös sinua varten, sillä me kaikki olemme tavalla tai toisella uskonnollisia olentoja, olemmepa juutalaisia, kristittyjä, muslimeja, buddhalaisia, hinduja, New Ageen uskovia, ateisteja tai agnostikkoja. Tämä kirja on löytöretki, joka johtaa sinut vapauteen!

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liike muuttaa kansakunnat Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan maailmanlaajuisen uudelleen koulutuksen kautta.

Liity tähän pysäyttämättömään liikkeeseen:

www.unitednationsforisrael.org

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele messiaaninen- apostolinen- ja profetaalinen GRM-Raamattukoulu!

www.grmbibleschool.com

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa ne eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/