Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Säädetty antaminen papeille ja JHVH:n palvelijoille – Ensihedelmät ja kymmenykset


Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes
Toora-osuus NASSO – Bamidbar (4. Moos.) 4:21-7:89

Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Matt. 6:21

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun palaamme uskon juutalaisille juurille ja apostoliselle heprealaiselle perustukselle, meidän on myös ennalleen asetettava Pyhä antaminen. Korvausteologia on vaikuttanut Jeshuan ruumiiseen monin tavoin ja erityisesti antamisen alueella. Useimmat ihmiset eivät tiedä, kuinka antaa, kenelle antaa ja milloin antaa. Tästä seuraa, etteivät he koskaan pääse pois hengellisestä ja/tai taloudellisesta kuivuudesta.

Pyhä antaminen on sydämen asia ja siksi se tulee Elohimin (Jumalan) itsensä sydämestä! Hän näytti meille, mitä antaminen todella on, antamalla meille kalleimman, minkä pystyi –ainokaisen Poikansa. Elohim antoi Jeshuan veren alttarille, että sinä ja minä voisimme pelastua synniltä ja saatanalta! Jeshua oli Elohimin ensihedelmän uhri, jonka hän antoi MEILLE!


Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Joh 3:16

Kun meillä on Jeshuan luonne, olemme luonnostamme antajia!

Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ’Autuaampi on antaa kuin ottaa.’” Apt. 20:35

Antamista on neljänlaista:

Säädetty antaminen, vapaaehtoinen antaminen, uhrilahjat ja hyvityksen antaminen

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Kymmenykset ovat Pyhiä JHVH:lle!

Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon viljasta että puiden hedelmistä, ovat Herran omat, pyhä lahja Herralle. Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistänsä, antakoon hän siihen lisäksi viidennen osan. Ja kaikki kymmenykset raavaskarjasta ja pikkukarjasta, joka kymmenes eläin kaikesta, mikä kulkee paimenen sauvan alitse, olkoot pyhä lahja Herralle. 3. Moos. 27:30-32

Heprean kielen sana Kadosh tarkoittaa ‘Pyhä, erilleen asetettu, ei tavalliseen käyttöön’. Kymmenykset ovat niin pyhiä, että jos ne käyttää itse, ne on maksettava takaisin 20 prosentin korolla (viidesosa).

Kymmenyksiä on KOLMEA lajia:

  • Ensimmäiset kymmenykset – kuuluvat kokonaisuudessaan leeviläisille!
  • Kolmannen vuoden kymmenykset – jaetaan leeviläisille, leskille, orvoille ja muukalaisille!
  • Juhlien kymmenykset – kuuluvat sinulle, perheellesi, palvelijoillesi ja palveluvuorossa oleville leeviläisille

Kymmenykset leeviläisille – Ensimmäiset kymmenykset

Sillä israelilaisten kymmenykset, jotka he antavat Herralle anniksi, minä annan leeviläisille perintöosaksi; sentähden minä kiellän heiltä perintöosan israelilaisten keskuudessa.” (He saavat asunnot ja kaupungit ja niityt käyttöönsä, mutta eivät omista niitä henkilökohtaisena perintönään.) 4. Moos. 18:24

Toora puhuu kolmenlaisista kymmenyksistä ja leeviläiset saavat niistä kaikista osuutensa! ENSIMMÄISET KYMMENYKSET ovat kuitenkin kokonaan heidän!

Mutta leeviläisille minä annan kaikki kymmenykset Israelissa perintöosaksi, palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat ilmestysmajassa. 4. Moos.18:21

Nämä kymmenykset ovat niin tärkeitä, että Sana kutsuu niitä “Pyhiksi kymmenyksiksi” ja ne jaetaan leeviläisten (Tooran ja Sanan opettajat, pastorit ja piispat) ja laulajien (ylistysryhmä!) ja myös muiden täysipäiväistä palvelutyötä tekevien kesken. Jos näitä kymmenyksiä ei anneta Jahven palvelijoille, on olemassa vaara, että he jättävät paikkansa tulojen puutteen vuoksi, ja se on täysin oikeutettua!

Vielä minä sain tietää, ettei leeviläisille oltu annettu heidän osuuksiaan, ja niin olivat leeviläiset ja veisaajat, joiden olisi ollut tehtävä palvelusta, vetäytyneet kukin maatilalleen. Nehemia 13:10

Nehemian aikana Juudassa oli suuri herätys ja tämän herätyksen avain oli katumus ja parannuksen teko Jahven (Jumalan) käskyjen rikkomisesta ja pyhän ja pyhitetyn papiston palauttaminen tehtäviinsä.

Sinä päivänä asetettiin miehiä valvomaan varastokammioita, joissa antimet, uutiset (ensihedelmät) ja kymmenykset säilytettiin. Niihin oli koottava kaupunkien peltomailta papeille ja leeviläisille lain mukaan tulevat osuudet. Sillä Juuda iloitsi palvelusta toimittavista papeista ja leeviläisistä. Nehemia 12:44

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Tämän herätyksen merkki – ja kaikkien herätysten merkki – oli iloinen antaminen niin, että papit ja leeviläiset pystyivät hoitamaan tehtävänsä ilman mitään taloushuolia! Tänään useimmat viisitahoista palveluvirkaa hoitavat jumalanpalvelijat ja ylistyksenjohtajat ovat huolissaan leipänsä puolesta sen sijaan, että voisivat keskittyä etsimään Jahven läsnäoloa ja tutkimaan hänen Sanaansa. Tämä on surullinen tilanne ja se vaikuttaa koko seurakuntaruumiiseen. Palvelutyötä tekevät eivät yksinkertaisesti saa kymmenyksiään ja useimmat heistä kärsivät taloudellisesti. Miten voimme odottaa heidän palvelevan ilolla, jos heillä ei ole ruokaa pöydässä lapsilleen tai varaa ostaa uusia vaatteita ja maksaa asuntolainaa tai sähkölaskua? Ja minkälaisen todistuksen saarnaajien lapset saavat Jumalasta? Todellakin, jos jokainen Jeshuan ruumiin jäsen antaisi kymmenykset palvelutyötä tekeville, ei mitään puutetta olisi, mutta kymmenykset antavien kristittyjen ja messiaanisten uskovien osuus on häpeällisen pieni! Useimmat sanovat: Ei minulla ole varaa antaa kymmenyksiä, talouteni on vaakalaudalla. Mutta minä sanon sinulle, että sinulla ei ole varaa olla antamatta kymmenyksiä, kun taloutesi on vaakalaudalla! Jos et kunnioita Jumalan palvelijaa, Elohim ei kunnioita sinua!

Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo HERRA Sebaot. Mutta te sanotte: ”Missä asiassa meidän on käännyttävä? Malakia 3:7

Tämä on yksi Jeshuan seurakuntaruumiin suurimpia vääryyksiä, josta on tehtävä PARANNUS! Malakian ajan ihmiset kärsivät taloudellisista ongelmista niin kuin monet tänä aikana, ja he kyselivät JHVH:lta mitä tehdä. Hän sanoi: tehkää TESHUVA! Katukaa, tehkää parannus ja kääntykää! He kysyivät: Mistä meidän sitten pitää tehdä parannus? JHVH vastasi: “Te ryöstätte minulta, koska ette tuo säädettyjä kymmenyksiä ja uhreja papeille ja leeviläisille!”

Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: ”Missä asiassa me sinulta riistämme?” Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Malakia 3:8-10

Kymmenykset ovat säädetty siemen, ja jos syöt siemenen erityisesti kuivuuden ja taloudellisien vaikeuksien aikana, kaikki toivo sadostasi on mennyt. Jos ei ole siementä, ei ole satoakaan! Vasta kun tuodaan täydet kymmenykset, kirous murtuu, ja Elohim voi pitää sanansa kieltämällä tuhoajaa koskemasta sinuun ja huolehtia sinusta ruhtinaallisesti!

Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo HERRA Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo HERRA Sebaot. Malakia 3:11-12

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Mitkä ovat täydet kymmenykset?

Se on 10 % kaikista tuloistasi ennen kuin maksat laskut ja velat! Useimmat ihmiset antavat 10 % tuloistaan laskujen maksamisen jälkeen, ja sen tähden he eivät näe läpimurtoa!

HYVITTÄMINEN Kaikkivaltiaalta ryöstämisestä

Jumalan Sana sanoo, että jos käytämme omaksi hyväksemme säädettyjä kymmenyksiä ja ensihedelmiä, jotka kuuluvat papeille ja leeviläisille, Sanan palvelijoille, (piispat, pastorit, opettajat) ja ylistyksenjohtajille, silloin meidän on maksettava 20 % (viidennes) ylimääräistä hyvityksenä JHVH:lle!

Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistänsä, antakoon hän siihen lisäksi viidennen osan. 3. Moos. 27:31

Kuinkahan moni on velkaa kymmenykset, ensihedelmät ja vielä 20% niiden korotusta? Se on suuri velka ja vaatii kiireesti katumusta ja hyvitystä!

Ja mitä hän on pyhitetystä anastanut itselleen, sen hän korvatkoon ja pankoon siihen lisäksi vielä viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen papille. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhrioinaan, annetaan hänelle anteeksi. 3. Moos. 5:16

Kuka on se pappi tai leeviläinen, joka on opettanut sinulle Sanaa?

Oletko siunannut häntä ensihedelmilläsi ja kymmenyksilläsi? Jos olet laiminlyönyt ne, mene pyytämään häneltä anteeksi ja maksa erissä täysi määrä ja 20% sen lisäksi! Se on oikea parannuksen teko ja hyvityksen suorittaminen.

Voin kuvitella lihasi nousevan: Miten pystyn tuon kaiken maksamaan? No, miksi täällä maailmassa pitää maksaa takaisin kaikki lainat, asuntovelat ja luottokorttivelat; me maksamme erissä, kunnes saamme kaiken maksetuksi. Eikö ole paljon tärkeämpää saada asiat kuntoon Elohim-Jumalan kanssa tässä asiassa? Olemme olleet niin uskonnollisia, että olemme ottaneet hänen ohjeensa ja palvelijansa hyvin kevyesti! Ei ole ihme, että Jeshuan ruumis on siinä tilassa kuin se on.

Tässä vaiheessa lihasi saattaa jälleen huutaa tyypillistä “kristillistä tunnuslausetta”:

En ole lain vaan armon alla!

Tarkoittaako se, että on oikein rikkoa Jahven (Jumalan) lakeja, koska olemme armon alla?

Mitä tapahtuu, jos rikot oman maasi lakeja? Etkö joudukin vankilaan? Ja jos sanot viran- omaisille, ”anteeksi, etten tiennyt tästä laista”, luovutaanko silloin vaatimuksesta vai joudutko silti maksamaan, kunnes olet suorittanut koko velan?

Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”ÄLÄ HIMOITSE.” Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Room. 7: 7,13

Joten nyt Tooran (Lain) kautta tiedät, että Pyhien ensihedelmien ja kymmenysten maksamatta jättäminen Jumalan palvelijoille, jotka tekevät työtä puolestasi, on äärimmäisen synnillistä ja vaatii parannuksen tekoa ja hyvityksen maksamista!

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Room. 6:1-2

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Hyvä uutinen on, että Jeshuan veren kautta saamme syntimme anteeksi, jos tunnustamme ja hylkäämme sen!

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1. Joh. 1:9

Meidän täytyy tunnustaa syntimme, että olemme jättäneet maksamatta ensihedelmät ja kymmenykset, ei vain JHVH:lle vaan myös niille, jotka ovat opettaneet meille Sanaa.

Mene sinulle sanaa opettavien luo ja pyydä anteeksi. Voi olla, että sinun täytyy mennä useammankin Sanan palvelijan luo: jotkut ovat saaneet opetusta seurakunnassa, toiset internetin kautta tai jonkun opettajan kirjoitusten kautta. Sinun tulee tehdä päätös ja kysyä Pyhältä Hengeltä, keitä ovat ne JHVH:n palvelijat, jotka ovat palvelleet, opettaneet ja auttaneet sinua vaeltamaan Jeshuan kanssa!

Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: ”Tässä on tie, sitä käykää.” Jes. 30:20,21

Pyydä heitä antamaan sinulle anteeksi ja vapauttamaan sinut velasta, joka on rästissä. Useimmat heistä antavat sinulle anteeksi ja vapauttavat sinut hyvityksistä ja maksamattomista kymmenyksistä, jotkut ehkä eivät. Mutta olipa tilanne mikä hyvänsä, kun toimit oikein suhteessasi heihin ja he siunaavat sinua, pääset vapaaksi Malakia 3:8 kirouksesta ja pystyt aloittamaan uuden elämän! Se on kunnioituksen ja Pyhän antamisen, kuuliaisuuden, suosion, siunauksen ja SUURUUDEN elämä! HalleluJah!

Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Matt. 5:19

Tervetuloa hengelliseen ja taloudelliseen vapauteen!

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” Joh. 8:31,32

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,
Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta”. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kutsumme sinua lähettämään Ensihedelmien uhrisi ja kymmenyksesi:

Restoration of Holy Giving

VIIKON KIRJA:

Pyhän antamisen ennalleen asettaminen

http://kad-esh.org/fi/kauppa/pyhän-antamisen-ennalleen-asettaminen/

Arkkipiispa tri. Dominiquae Biermanilta
Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Matteus 6:21

Kun palaamme uskon juutalaisille juurille ja apostolisille heprealaisille perustuksille, meidän täytyy ennalleen asettaa myös Pyhä Antaminen. Korvausteologia on vaikuttanut Messiaan ruumiiseen monilla alueilla; erityisesti juuri antamisen alueella. Suurin osa ihmisistä ei tiedä miten, milloin ja kenelle antaa, eivätkä he koskaan pääse ulos hengellisestä ja/tai taloudellisesta kuivuudesta. Tämä kirja auttaa sinut ulos sekä hengellisestä että taloudellisesta kuivuudesta valon nopeudella!
Saatavilla suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

KATSO Kad-esh MAP todistuksia, osa 2

Juval, Arkkipiispa Dominiquaen poika kertoo pelastustarinansa. Lue, miten epäuskoinen humanisti löysi uskon Messiaaseen opiskeltuaan GRM-raamattukoulun! Mahtava todistus Israelista!

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 13.-17. lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/ / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa niitä eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/