Shavuot Revival

Shavuot-herätys


Shavuot Revival
Tooraosuus BAMIDBAR – Bamidbar (4. Moos.) 1:1-4:20 Haftarah: Hos. 2:1-2:22

”Hengen tulta älkää sammuttako” 1 Tess.5:19

Shabbat shalom ja siunattua Shavuotia kaikille!

Siitä lähtien kun juutalainen kansa sai Tooran Siinain vuorella (2. Moos. 19) aina Pyhän Hengen vuodattamiseen (Apt. 2) asti, Shavuot (viikkojuhla) on ollut ikuisena merkkinä Israelin kansalle ja kaikille kansoille. On ihmeellistä, että täsmälleen samana päivänä, jolloin saimme Tooran, Elohimin käskyt Siinain vuorella, Pyhä Henki, Ruach HaKodesh, lankeaisi ensimmäisten Messiaaseen uskovien päälle, jotka odottivat Jumalan Hengen ilmestymistä yläsalissa Jerusalemissa (Apt. 2).

Miksi JHVH valitsi juuri tämän pyhiinvaellusjuhlan, Moadimin, pyhän kokoontumisen, täyttääkseen profeetta Jooelille annetut sanat?

Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” Jooel 2:28, 29

Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisten Jeshuaan uskovien ylle (Hengen ensihedelmät) viemään päätökseen se, mikä oli saanut alkunsa Siinain vuorella. Kun Mooses sai Tooran, Israelin kansan valtasi niin suuri Elohimin pelko, että he eivät tahtoneet, että Hän tulisi heidän lähelleen.

Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasuunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. 2. Moos. 19:18, 19.

Kansa sanoi Moosekselle: “Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme.” He pelkäsivät jylinää ja valtavaa pasuunan ääntä. Niin Toora kirjoitettiin kiveen ja ennen kuin Mooses sai sen toimitetuksi kansalleen, he olivat jo rikkoneet sen jokaisen käskyn ja ennen kaikkea juuri ensimmäisen käskyn: ”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” He olivat tehneet jo itselleen kultaisen vasikan ja palvoivat sitä.

Voimattoman vihan puuskassa Mooses heitti Pyhät Todistuksen taulut maahan rikkoen ne, kuin osoittaakseen, miten kansa oli rikkonut Käskyt. Armossaan Jahve käski Moosesta tulemaan uudelleen ylös vuorelle, ja Hän kirjoitti samat käskyt kiveen toisen kerran, antaen meidän kuin vilahdukselta nähdä toisen Liiton (Liitto numero kaksi), jonka JHVH tekisi meidän kanssamme. Nyt JHVH sanoi Moosekselle:

Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, niin minä kirjoitan niihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.” 2. Moos. 34:1.

Shavuot Revival

Nyt tässä toisessa eli uudistetussa liitossa Hän kirjoittaisi käskynsä meidän sydämiimme omalla sormellaan – Pyhällä Hengellään. Ja tällä kertaa me tuntisimme Hänet läheisesti ja pystyisimme pitämään Hänen käskynsä, emme ”lain kirjaimen kautta, joka tappaa, vaan Hengen kautta, joka antaa elämän”.

”Katso, päivät tulevat, sanoo JHVH, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni (engl tekstissä: vaikka minä olin heille aviomies), sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” Jer. 31:31–33

Monet kristityt kutsuvat Shavuotia, viikkojuhlaa, nimellä ”Pentecost” niiden 50 päivän mukaan, jotka laskettiin pääsiäisestä ja ensimmäisestä ohran leikkuusta (Egyptistä lähtö ja Jeshuan ristiinnaulitseminen) viikkojuhlaan ja ensimmäiseen vehnän leikkuuseen (3. Moos. 23:15).

Jeshua oli ensihedelmä kuolleista nousseista ja Hänen opetuslapsistaan tuli Pyhän Hengen kasteen ensihedelmät. Kiveen kirjoitettu Toorasta (sama Toora, Elohim-Jumalan lait ja käskyt), kirjoitettiin nyt ihmisten sydämiin; suhteesta, joka perustui ulkokohtaiseen kuuliaisuuteen, tuli suhde, jota leimaa täysi kuuliaisuus ”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni.” (Sak. 4:6).

Shavuot Revival

Perinteen mukaan luemme Ruutin kirjaa, joka vie meidät ohran leikkuun alusta sen loppuun asti (pääsiäisen ja viikkojuhlan väliset 50 päivää), ja joka kertoo tarinan eräästä erittäin rohkeasta pakananaisesta. Ruut oli kirottu mooabilainen (5. Moos. 23:3), kansaa, joka vihasi Israelia. Hän liitti elämänsä leskeksi jääneen anoppinsa, köyhän juutalaisen, elämään. Ruutin rakkaus tähän juutalaiseen, hänen Jumalaansa ja tämän Jumalan käskyihin oli liikkeellepaneva voima Noomin elämän ennallistamiseksi ja Ruutin nousulle kirouksen alta siunauksiin ja korkeimpaan kunniaan. Hänestä tuli kuningas Daavidin isoisoäiti, ja hän kuului näin Messiaan kuninkaalliseen sukuun (Matt. 1). Hän osoitti kaikkien sukupolvien kaikille pakanoille Aabrahamin avaimen voiman.

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. 1. Moos. 12:3

Shavuot on myös ensihedelmien juhla. Silloin annettiin vehnäsadon ensihedelmät temppelin papeille (3. Moos. 23:15–22). Silloin tuotiin myös ensihedelmät kaikista niistä seitsemästä mausteesta, joita maitoa ja hunajaa vuotava maa tuottaa. Raamatun mukaan meitä siunataan vasta kun annamme satomme/varojemme ensihedelmät.

Kunnioita JHVH:ta antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Snl. 3:9,10.

Viettäessämme tätä mahtavaa juhlaa, me muistelemme Ruutia pakanoiden ensihedelmänä, joka oksastettiin Israeliin, koska hän käytti 1. Moos. 12:3:n mukaista Aabrahamin avainta. Hänen tarinansa näyttää meille ensihedelmien uhrin voiman murtaa kaikki kiroukset ja vaikeat tilanteet! Muistelemme myös, miten hän otti vastaan Israelin Jumalan ja Hänen ikuisen Tooransa.

Me muistamme kunnioittaen Jerusalemin Messiaanis-apostolis-profeetallisten juutalaisten muodostamaa ensihedelmä-seurakuntaa, joka uskonsa ja kuuliaisuutensa kautta vaikutti siihen, että evankeliumi levisi kaikkialle maailmaan. Näiden Hengen ensihedelmien saarnaamaa aitoa ”Siionissa tehtyä” evankeliumia ollaan asettamassa ennalleen silmiemme edessä.

Maailmanlaajuista seurakuntaa ollaan palauttamassa uskon heprealaiselle perustalle ja Israelin kanssa tehtyyn, alkuperäiseen Uuteen Liittoon: evankeliumiin, joka edellyttää radikaalia parannuksen tekoa ja täyttymistä Pyhyyden Hengellä, johon liittyy ennennäkemätön ihmeitten, tunnustekojen ja merkkien vapautuminen.

Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.” Room. 8:22, 23.

Profeetallisessa mielessä olemme astumassa Shavuot-juhlan aikaan, jolloin Toora kirjoitetaan taas Messiaaseen uskovien sydämiin ja korvausteologia kitketään pois juurineen. Todellinen pyhyyden ja vanhurskauden herätys odottaa Messiaan Morsianta, joka Ruutin tavoin liittää kohtalonsa juutalaiseen kansaan rakastaen ja tukien sitä varauksettomasti ja omistautuen sille palvoen omanaan Israelin Jumalaa ja Jeshuaa, juutalaista Messiasta koko Hänen juutalaisuudessaan.

Pyhää jäännöstä, lopun ajan sadonkorjuun ensihedelmiä, valmistetaan mahtavaksi armeijaksi niin että tämä aikakausi huipentuu ihmeelliseen, kaiken käsittävään, ylitsevuotavaan herätykseen keskellä tuomioita, jotka kohtaavat Siionin asian tähden. (Jes. 34, Ps. 83, Jooel 3)

Siunattua Shavuotia kaikille, jotka rakastavat Israelia niin kuin Ruut rakasti. Olkoon JHVH:n siunaus hedelmän kantamiseksi kaikkien niiden yllä, jotka ovat halunneet tukea tätä palvelutyötä rukouksin ja varoillaan, tämän juhla-ajan ensihedelmillä. Teidän rukouksenne herätyksen puolesta koko Israelissa kantavat paljon hedelmää!

Kun nautimme perinteistä ”maidon ja juuston täyteistä juhla-ateriaa”, joka muistuttaa meitä runsaasta sadosta Israelin kauniissa, maitoa ja hunajaa vuotavassa maassa, täyttykööt Hänen yltäkylläiset lupauksensa teidän elämässänne.

Siunattua Shavuot-juhlaa!

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä Shavuotin ensihedelmien uhrisi ja juhlauhrisi – ota kiinni hetkestä!

Tähän juhlaan liittyvä pääkäsky on:“Tuokaa ensihedelmien uhrit ja pitäkää pyhä kokous.” (4. Moos. 28:26, 3. Moos. 23:15-22)

Kutsumme sinua lähettämään ensihedelmien uhrisi palvelutyöllemme ja nauttimaan siitä lupauksesta, jonka Hän antoi niille, jotka tuovat ensihedelmien uhrit JHVH:n asettamille vanhurskaille Israelin Zadok-papeille:

Paras kaikesta uutisesta, kaikenlaatuisesta, ja kaikki annit, mitä laatua hyvänsä antinne ovatkin, tulevat papeille; ja parhaat jyvärouheistanne on teidän annettava papille, että sinä tuottaisit siunauksen huoneellesi. Hesekiel 44:30

Arkkipiispa ja rabbi tulevat julistamaan tämän siunauksen voiman kaikkien antajien ylle Shavuotina Israelissa – tartu tähän Jahin asettamaaan Moadim-siunaukseen!

Lahjoitustapoja

Katso: Maan jättiläiset, osa 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Profeetallinen Israelin kiertue
  Uusien mahdollisuuksien Jumala

  Juhlimme Israelin 75- vuotispäivää ja vietämme Rabbi Baruchin 77-vuotis syntymäpäivää

  2.-12. Toukokuuta 2023

  Arkkipiispa Dominiquaen & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  “viettäkööt sitä toisen kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä. Happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he syökööt pääsiäislampaan.” 4. Moos. 9:11

  Tule juhlimaan toista pääsiäistä kiertäen kanssamme Israelin maata ja vaikuta Pyhään maahan rukouksillasi ja läsnäolollasi. Tulemme nauttimaan yhdessä täyden pääsiäisen seder-aterian.

  ***koronapasseja ja -testejä ei vaadita.

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoja →

  GRM Banner

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →