The week of the shofar

Sofarin vuosiviikko – Seitsemän vuoden Shmitajakso


The week of the shofar

Profeetallinen sanoma

Shalom, rakkaat, ja Chag Sameach!

Olemme siirtyneet uuteen vuosiviikkoon. Henki, Ruach Elohim, näytti minulle, että tämä on sofarin viikko – seitsemän vuotta sofarin soittamista maan päällä.
Seitsemän enkelin sofarit soivat tulevaisuudessa, kun Jahin viha lähestyy, ja meidän sofarin soittomme täällä maan päällä kiirehtii sitä. Mutta nyt tällä vuosiviikolla on kyse heräämisestä ja herätyksestä. Messiaassa kuolleet nousevat ylös ensimmäisenä; samoin monet hengellisesti kuolleet, vaikkakin messiaaniset tai kristityt uskonnoltaan, nousevat ensin; heidät herätetään ensin ja heistä tulee lopun aikojen suuria sotilaita.

Poliittisen morsiamen ja Profeetallisen Morsiamen, joka täytetään Hänen Kabod-kirkkaudellaan välillä tulee olemaan ero. Meitä kutsutaan etulinjaan vapauttamaan Hänen Kabod-kirkkautensa ja Hänen kuningaskuntansa rikkaudet sofarin puhaltamisen, ylistyslaulujen ja tanssin kautta.

Suuri sofar soi vaikuttaen niihin arabeihin muslimikansoissa (Assyriassa ja Egyptissä), joilla on juutalaisia juuria, jotta he tekisivät parannuksen ja kääntyisivät Israelin Jumalan puoleen, luopuisivat kaikesta vihasta juutalaisia kohtaan ja tekisivät hyvityksen. Monet muslimit tulevat pelkäämään Jahvea sofarin soidessa ja pelastuvat. Tämä vapauttaa paljon vaurautta Siionin asialle ja Siionissa tehdyn evankeliumin eteenpäin viemiseen.

Nyt tuon esiin kirjoituksia selittääkseni saamaani profeetallista sanaa ja tuodakseni laajempaa tulkintaa.

Ja JHVH puhui Moosekselle sanoen:”Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous. Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle.” 3. Moos. 23:23–25

Tämä pyhä juhla edelsi vuoden pyhintä päivää, Jom HaKippurimia eli suurta sovituspäivää, joka seuraa Kymmentä kunnioituksen päivää (Ten Days of Awe). Mutta mitä varten muistojuhlaa vietetään? Mitä meidän on muistettava? Sen tarkoituksena on palauttaa mieliimme Tooran antaminen Siinain vuorella ja muistella Hänen Tooraansa, ja siksi siihen liittyy sofar ja tuli. Tarkoituksena on saada aikaan Teshuva (parannus), jotta ihmiset palaavat Jahin luokse kymmenen kunnioituksen päivän aikana, jotka johtavat Jom HaKippurimiin, jolloin esirippu repeää taivaallisen valtaistuimen ja maallisen valtakunnan välillä verisen sovituksen vuoksi samalla tavalla kuin se esirippu, joka erotti ja verhosi Kaikkein pyhimmän, repesi, kun Jeshua uhrattiin Golgatan puulla eli roomalaisella ristillä. Muista Toora, tee parannus Hänen käskyjensä rikkomisesta ja anna lunastaa itsesi armosta uskon kautta Jom Kippurin uhriin, Jeshuaan, Elohimin Karitsaan.

The week of the shofar

Tässä näet yhteyden Tooran antamiseen:

(http://hearingshofar.blogspot.com/2013/06/holy-day-rituals-in-second-holy-temple.html)

Seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä mainitaan Nehemian kirjassa pyhänä päivänä, jota leimasi tärkeä tapahtuma vuonna 444 eaa.:

Silloin kokoontui kaikki kansa yhtenä miehenä Vesiportin edustalla olevalle aukealle; ja he pyysivät Esraa, kirjanoppinutta, tuomaan Mooseksen lain kirjan, jonka lain Herra oli antanut Israelille. Niin pappi Esra toi lain seurakunnan eteen, sekä miesten että naisten, kaikkien, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulivat. Tämä tapahtui seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Ja hän luki sitä Vesiportin edustalla olevalla aukealla päivän koitosta puolipäivään saakka… Nehemia 8:1-3.

Tässä vaikuttavassa kokouksessa Israelin kansa uudisti liittonsa Jumalan kanssa ja hyväksyi Tooran perustuslaiksi. Kansa itki ymmärtäessään, kuinka kauas se oli eksynyt Tooran opetuksista. Heitä kuitenkin kehotettiin olemaan surematta, sillä “tämä päivä on pyhä Herralle, sinun Jumalallesi” (Nehemia 8:9). Seitsemännen kuukauden ensimmäisen päivän pyhyys, joka käy selvästi ilmi tästä raamatullisesta kertomuksesta, saattaa olla syy siihen, että se valittiin tähän lain lukemisen ja hyväksymisen seremonian ajankohdaksi. Samaan aikaan Raamattu ei kuvaile mitään erityisiä uudenvuoden tapoja, joita noudatettiin kyseisenä päivänä.

Tooran antaminen ja sofariin puhaltaminen

Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun JHVH astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan (Sofarin) ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Ja JHVH astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja JHVH kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös. 2. Moos. 19:16–20

Sofarin ääni on taivaallinen ääni, ja se tuo Elohimin kuningaskunnan maan päälle. Se esiintyy 69 kertaa molempien liittojen 23 kirjassa.

Jeshua opetti juutalaisia opetuslapsiaan rukoilemaan, että Jahin kuningaskunta tuotaisi alas maan päälle, ja sofarin ääni tekee juuri sen. Kun enkelit puhaltavat sofariin, voidellut ihmiset vastaavat, ja kun voidellut ihmiset puhaltavat sofariin, enkelit vastaavat. Siksi vihollinen tekee kaikkensa estääkseen Herran voideltuja palvelijoita ja erityisesti todellisia profeettoja puhaltamasta sofariin. Vaikka jotkut niin ajattelevat, sofar ei ole lelu tai “hauska soitin”, jota puhalletaan huvin vuoksi. Se on erinomainen väline, joka on varattu Hänen lopunajan profeetallisille papeilleen, ja sitä tulevat puhaltamaan myös voidellut ja kuuliaiset pienet lapset, ja se vapauttaa hämmästyttäviä tapahtumia ja ihmeitä.

The week of the shofar

Kun puhallamme sofareita seuraavien seitsemän vuoden aikana, näin tulee tapahtumaan:

 1. Jahin vihan vuodatusta valmistellaan.

Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän sofaria, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. Ilm. 8:6

 1. Taivaallinen ääni, huuto, ääni ja sofarin puhallu herättävät henkiin hengellisesti kuolleet.

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan sofarin kuuluessa, ja Messiaassa kuolleet nousevat ylös ensin; 1 Tess. 4:16

 1. Muslimit ja erityisesti ne heistä, joilla on juutalaisia juuria, tulevat pelastukseen!

Sinä päivänä JHVH karistaa hedelmät maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen. Sinä päivänä puhalletaan suureen sofariin, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat JHVH:a Pyhällä vuorella Jerusalemissa. Jes. 27:12–13

 1. Saalis ja rikkaudet tulevat, kun ylistämme Häntä.

Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi JHVH väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun; ja heidät voitettiin. 2. Aik. 20:22

 1. Kyynelten laaksosta tulee siunauksen laakso.

Sillä ammonilaiset ja mooabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan tuhoamaan ja hävittämään heitä; ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat, auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa. Kun Juudan miehet tulivat paikalle, josta voi tähystää erämaahan, ja kääntyivät joukkoon päin, niin katso, ruumiita makasi maassa, ei kukaan ollut pelastunut.
Niin Joosafat väkineen tuli ryöstämään heiltä saalista, ja he löysivät heidän seastaan paljon sekä tavaraa että ruumiita ja kalliita kaluja. Ja he ottivat itsellensä enemmän kuin saivat kannetuksi; he ryöstivät saalista kolme päivää, sillä sitä oli paljon.  Neljäntenä päivänä he kokoontuivat Beraka-laaksoon; sillä siellä he kiittivät Herraa. Siitä on sen paikan nimenä Beraka-laakso vielä tänäkin päivänä.
 2. Aik. 20:23–26

The week of the shofar

Sofarin ääni on lunastuksen ääni

Se sisältää kutsun parannukseen, armeijan etenemiseen, vihollisen ja jumalattomien tuomitsemiseen ja voittoon.

Meidän on toteltava Häntä ja puhallettava sofareita Hänen voitelussaan. Silloin Hän ravistelee kaikkea, mitä voi ravistella – kaikkea, mikä vastustaa Hänen kuningaskuntaansa.

Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: “Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin.” Mutta tuo “vielä kerran” osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Hepr. 12:25–29

Profeetalliset sofarin puhallukset yhdistettynä ylistykseen tuovat esiin JHVH:n pelon, JHVH:n pelko tuo parannuksen, ja parannus tuo sadon, saaliin ja rikkaudet. Raskaat kahleet murtuvat, kun puhallamme sofareihin, ja ihmeelliset ja oudot tapahtumat seuraavat sydämemme huutoa: Tulkoon Sinun kuningaskuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa, pelasta meidät pahasta.

Nyt ei ole aika “leikkiä kuollutta” vaan puhaltaa sofariin ja edetä hellittämättä. Aikamme on lyhyt, mutta Elohimimme on suuri.

ja hän sanoi: “Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille JHVH: Älkää peljätkö älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan.

Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka JHVH pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; menkää huomenna heitä vastaan, ja JHVH on oleva teidän kanssanne. 2. Aik. 20:15, 17

Kutsu Morsiamelle tulla ulos Babylonista ja kompromisseista

Jah erottaa profeetallisen (kompromisseja tekemättömän) morsiamen poliittisesta (kompromisseja tehneestä) morsiamesta, oikean morsiamen väärästä morsiamesta ja kuningaskunnan morsiamen uskonnollisesta morsiamesta. Olemme täällä huolehtimassa Todellisesta Morsiamesta ja ennalleenasettamassa hänet täyttäen unen, joka minulle annettiin 90-luvulla. Tämä on herkkä, ainulaatuinen ja ihmeellinen operaatio.

Profeetallinen sana Amerikalle

The week of the shofar

Amerikasta tulee hajanaisempi kuin koskaan. Tämä herättää monet Jahin lapset ymmärtämään, kenelle heidän tulee omistautua. Rohkea Daavid-komppania on nousemassa Amerikassa, ja uusi messiaanisen, profeetallisen sodankäynnin ylistysliike vapautuu. Monet sota-ajan profeetat heräävät ottamaan asemansa. Monet uupuneet, lamaantuneet ja pettyneet antautuvat kutsulle. Amerikka saatetaan polvilleen, ja pyhä, kiivas jäännös nousee kompromissin ja korvausteologian tuhkasta. Amerikassa on meneillään suuri kotisiivous. “Uskonnon suo” on paljastumassa myös seurakunnassa, ja ihmiset pakenevat uskonnollisista seurakunnista ja kirkoista liittyäkseen pyhiin seurakuntiin, jotka palvovat Jahia Hengessä ja Totuudessa, rakastavat Israelia ja viettävät raamatullisia juhlapyhiä. Tämä tuo sisään myös nuoren sukupolven, jolla on nälkä Totuuden puoleen. Monet demonisoidut ihmiset tulevat etsimään Jahin vapautusta. Uusi voitelu on tulossa vapauttamaan vangit. Uusia kotiryhmiä perustetaan palvelemaan nälkäisiä sieluja.

Presidentti Trumpille annetaan toinen tilaisuus tehdä oikein Israelia kohtaan hänen taktisen virheensä jälkeen, kun hän solmi Abrahamin sopimuksen (Abraham’s Accords) joka vaarantaa Israelin raamatullisen maa-alueen, erityisesti Samarian. Hänelle on tulossa toinen tilaisuus korjata tämä tuomion aiheuttanut virhe. Tämän tilaisuuden käyttäminen maksaa hänelle kaiken.

The week of the shofar

Sionistinen liike voimistuu

Samaan aikaan uskonnollinen sionistinen liike vahvistuu paljoista kamppailuista huolimatta ja monia maa-alueita otetaan haltuun vastoinkäymisten keskellä. Tämä on alueen laajentamista, jotta Israel voi ottaa vastaan tulevan Alija-tulvan. Se murtautuu surullisenkuuluisien Abrahamin sopimusten – “myrkytettyjen karkkien”, kuten eräs rabbi asian ilmaisee – rajoitusten läpi ja kumoaa maan jumalattoman jaon A-, B- ja C-alueisiin, jotta se voidaan ottaa kokonaan haltuun raamatulliseksi maaksi. Tämä taistelu ei lopu ennen Jeshuan paluuta. Meidän tehtävämme on helpottaa laajentumista.

Sofarimme puhaltaa Siionin tähden, ja profeetalliset matkamme Israeliin auttavat heitä etenemään. Israelin vaalit eivät tuo pysyviä tuloksia, ja valtataistelu jatkuu syvenevänä kompromissina, vaikka oikeistolla onkin pieni etu. Kuningaskunnan hallituksen tapahtumat syrjäyttävät maallisen hallituksen. Tätä verrataan Saulin huoneen ja Daavidin huoneen väliseen taisteluun.

Sota Saulin suvun ja Daavidin suvun välillä tuli pitkälliseksi. Mutta Daavid vahvistui vahvistumistaan, Saulin suku heikontui heikontumistaan. 2. Sam. 3:1

The week of the shofar

Kiitos ja ylistys ajaa ulos vihollisen

Sama periaate pätee korvausteologiaa täynnä olevan kristinuskon otteeseen morsiamesta: Se heikkenee ja heikkenee, kun taas Siionissa tehty evankeliumi ja MAP-vallankumous vahvistuvat ja vahvistuvat tosimorsiamessa. Määritelmä todellisen morsiamen ja väärän morsiamen välillä tulee olemaan yhä selvempi.

Kaikki tämä tapahtuu vihollisen, erityisesti Iisebelin, vastustuksen ja pelottelun keskellä. Pyhitettyjen leeviläisten on aika johtaa kaikki kiitokseen ja ylistykseen; mikään muu ei toimi paineen keskellä. “Ylistä vain minua, sanoo JHVH, äläkä jää kamppailemaan pimeyden kanssa, niin saat nähdä vihollisen pakenevan. Älä ryhdy taisteluun vihollisen kanssa; Minä lähetän Malachimini (enkeliarmeijani) taistelemaan puolestasi, kun ylistät Minua ja taistelet Kolmannesta taivaasta, korkeammasta paikasta käsin.”

Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: “Kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte.” Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen: “Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun; ja heidät voitettiin. 2. Aik. 20:20–22

Sillä ammonilaiset ja mooabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan tuhoamaan ja hävittämään heitä; ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat, auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa. Kun Juudan miehet tulivat paikalle, josta voi tähystää erämaahan, ja kääntyivät joukkoon päin, niin katso, ruumiita makasi maassa, ei kukaan ollut pelastunut. Niin Joosafat väkineen tuli ryöstämään heiltä saalista, ja he löysivät heidän seastaan paljon sekä tavaraa että ruumiita ja kalliita kaluja. Ja he ottivat itsellensä enemmän kuin saivat kannetuksi; he ryöstivät saalista kolme päivää, sillä sitä oli paljon. Neljäntenä päivänä he kokoontuivat Beraka-laaksoon; sillä siellä he kiittivät Herraa. Siitä on sen paikan nimenä Beraka-laakso vielä tänäkin päivänä. Senjälkeen kaikki Juudan ja Jerusalemin miehet, ja Joosafat heidän etunenässään, kääntyivät iloiten paluumatkalle Jerusalemiin, sillä Herra oli antanut heille ilon heidän vihollisistaan. Ja he tulivat soittaen harpuilla, kanteleilla ja torvilla Jerusalemiin, Herran temppeliin. Ja Jumalan kauhu valtasi kaikkien maitten valtakunnat, kun he kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha; hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla. 2. Aik. 20:23–30

Aivan kuten Mirjam (Maria) ja Joosef tekivät Jeshuan, Elävän Sanan, kanssa, sinunkin tulee hoivata Sanaa, ravita Sanaa, suojella Sanaa ja kasvattaa Hänen Sanaansa sinussa.

Pidä katseesi siinä ja kiinnitä huomiosi siihen, mitä Jah tekee pimeyden pahojen suunnitelmien sijaan. JHVH:lla on viimeinen sana.

Hänen kunniakseen,

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

Katso: Sofarin vuosiviikko – Seitsemän vuoden Shmitajakso

Profeetallinen sanoma

Lähetä ensihedelmän uhrisi ja juhlauhrisi

 • Shabbat Letter ads

  Opi lisää Öljypuuhun oksastettuna & Identiteettivarkaus -kirjoista!

  Öljypuuhun oksastettuna

  Paluu suuruuteen

  Identiteettivarkaus

  Paluu ensimmäisen vuosisadan Messiaan luo

  Grafted In and The Identity Theft books

  Tilaa nyt →

  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Sukkot Tour 2023

  Puhalla shofaariin Siionissa!

  Sukkot – Lehtimajanjuhla 5784

  Sukkot-matka & Pyhä kokoontuminen

  27. syyskuuta – 9. lokakuuta 2023 (13 päivää)

  Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  ”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani.” Joel 2:1

  Tule juhlimaan Sukkotia, puhaltamaan sofariin kanssamme Israelissa ja vaikuttamaan läsnäolollasi ja rukouksillasi Hänen pyhään maahansa.

  Vierailemme Jerusalemissa, Samariassa, Kuolleenmeren parantavien vesien äärellä ja marssimme Jerusalemin läpi monista kansoista tulevien iloitsevien uskovien kanssa. Tulemme purjehtimaan Galilean merellä ja niin paljon muuta, mukaan lukien mahdollisuus mennä kasteelle Jordan-joessa. Älä jätä tätä matkaa väliin!

  Lisätietoja & ilmoittautuminen →

  GRM Banner

  Opiskele Israelilaisessa GRM-Raamattuinstituutissa!

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  * Täydellistä tai osittaista apurahaa voidaan hakea erittäin suuressa avun tarpeessa. Toimita hakemuksesi osoitteeseen info@grmbibleschool.com ja perusteluiden kera.

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Meillä on vankilatyö Yhdysvalloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Sadat vangit opiskelevat GRM-raamattukoulua telkien takana!

  Vankiopiskelijoidemme todistukset:

  ”GRM-raamattukoulu on pelastanut elämäni! En voinut fyysisesti hyvin, ja hengellinen elämäni roikkui langan varassa, koska kaikki oli rakennettu väärien oppien ja valheiden varaan. Nyt minulla on syvä, terve ja kukoistava suhde Jeshuan kanssa. Koko elämäni on muuttunut!”
  – Deborah Ross

  ”Tämä kurssi on antanut minulle paremman ymmärryksen siitä, mitä todella tarkoittaa, että Jeshua on elämäni Herra ja Mestari. Olen saanut takaisin uskoni Jeshuaan ja toivoni paremmasta elämästä, ei vain täällä maan päällä vaan myös iankaikkisuudessa.”
  – Thomas Mount

  Kutsumme sinut tukemaan tätä elämäämuuttavaa palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla! Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita verkossa →

  Lue lisää →