Marginao or royal

Vähäinen vai kuninkaallinen?


Marginal or royal
Tooraosuus TZAV – Vayikra (3. Moos.) 6:1-8:36

Puurim-ajan erikoiskirje – Shmita-vuosi 5782/2022

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat:”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” Ilm. 11:15 RK

Shabbat shalom, rakkaat!

Pysymmekö me vähäisinä maailmassa vai aiommeko vaikuttaa yhteiskunnan eri alueisiin Kuningaskunnan periaatteilla? Pitäisikö meidän osallistua, jotta tämän maailman valtakunnasta tulisi Messiaan kuningaskunta? Vai pitääkö meidän pysyä marginaalissa, julistaen pelastussanomaa yksilöille, mutta välttää kaikkia sosiaalisia tai poliittisia taisteluita vanhurskauden puolesta?

Yleinen korvausteologian virhe on erottaa Toora Uudesta liitosta ja tulkita Uutta liittoa ilman Hebrealaisia Pyhiä kirjoituksia.

Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messias Jeshuassa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.“ 2. Tim. 3:14–17 RK

Vaikka tämän maailman valtakunnat kuuluvat saatanalle, ne tulevat kuulumaan Jeshualle, JHVH:lle.

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” Ilm. 11:15 RK

Meidät on kutsuttu vaikuttamaan tähän vallanvaihtoon taistelemalla Lammaskansojen syntymisen puolesta, ei lihallisin, vaan hengellisin asein. Se on UNIFY:n tehtävä.

Korvausteologisella kristillisyydellä on “pakenemismentaliteetti”, kun se sanoo:” Me emme ole tästä maailmasta, joten meidän tulisi pysyä syrjässä ja olla huomioimatta tapahtumia.” Tällaisessa tilanteessa jopa kuningatar Ester teki virheen halutessaan ensin pysyä syrjässä, kunnes hänen serkkunsa Mordekai haastoi hänet. Ester aikoi pysyä sivustakatsojana, kun juutalaiset tuhottaisiin. Ylistys Jahille, Ester muutti mielensä, kun Mordokai puhui hänelle:

Jos sinä vaikenet tällaisena aikana, apu ja pelastus tulevat juutalaisille muualta, mutta sinua ja isäsi perhettä kohtaa tuho. Kuka tietää, ehkä olet päässyt kuninkaalliseen arvoon juuri tällaista aikaa varten.” Ester käski vastata Mordokaille:”Mene kutsumaan koolle kaikki Suusanista löytyvät juutalaiset. Paastotkaa minun tähteni, olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä paastoan palvelijattarieni kanssa. Sitten menen kuninkaan luo, vaikka se on vastoin lakia. Jos tuhoudun, niin tuhoudun.” Ester 4:14–16 RK

Marginal or royal

Hitlerin aikainen seurakunta ei noussut vastustamaan Hitlerin pahaa hallitusta vaan suostui sen vallan alle. He olisivat voineet saada aikaan suuren muutoksen, jos seurakunta olisi ollut uskon alkuperäisillä juutalaishebrealaisilla perustuksilla. He olisivat voineet kaataa Hitlerin hallituksen käyttäen hengellisiä aseita kuten paastoaminen ja rukous, yhdistettynä raamatulliseen politiikkaan.

Pelasta ne, joita viedään kuolemaan, pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattaviksi. Jos sanot: “Emme me siitä tienneet”, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija. Hän, joka valvoo sieluasi, tietää kaiken ja maksaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.?” San. 24:11–12 RK

Tähän ohjeeseen sisältyy tyrannimaisten hallitusten, jotka orjuuttavat ihmisiä jumalattomilla ja terveydelle haitallisilla toimenpiteillä, aiheuttaman synnin ja epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen ja taistelu 2000-luvun antisemitismiä vastaan. Meidän kaikkien tulisi oppia rukoilemaan, antamaan omastamme ja toimimaan muuttaaksemme tämän maailman valtakunnan Messiaan kuningaskunnaksi. Jeshua odottaa, että me asetamme vihollisen Hänen astinlaudakseen. Hänen enkelinsä ovat valmiina auttamaan meitä tässä kuninkaallisessa tehtävässä.

“Messias sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Tästä lähtien hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.” Hebr. 10:12–13 RK

Jahin periaatteiden tuominen koko maanpiirin ihmisille on meidän tehtävämme. Meitä ei oteta pois maailmasta, vaan meidän tulee tässä maailmassa, mukaan luettuna kaikki sen järjestelmät, olla Jeshuan todistajia (tarvittaessa marttyyreja), ollaksemme suola ja valo. Tämä sisältää vaikuttamisen hallituksen eri alueilla: sotavoimat, lain ylläpitäjät, koulutus, terveys, musiikki, luova taide jne.

“En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en Minäkään ole maailmasta” Joh. 17:15–16 RK

Emme voi tehdä tätä ilman Pyhän Hengen voitelua ja voimaa. Meidän on oltava kuuliaisia jumalalliselle kuninkaalliselle kutsulle antautumalla Pyhälle Hengelle, Ruach HaKodeshille.

“jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Messiaan Henkeä, se ei ole hänen omansa. Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia.” Rom. 8:4, 7–9, 14 RK

Me olemme maailmassa todistajina, valona ja suolana, tarvittaessa jopa marttyyreina. Meidän ei tule mukautua tähän maailmalliseen järjestelmään vaan pikemminkin vaikuttaa sen muuttumista “Herramme ja Messiaamme kuningaskunnaksi”. Teemme tämän muuttamalla kansakunnat Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan.

Marginal or royal

“Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.” Matt. 25:32 Rk

Tämä mestarisuunnitelma on viivästynyt, koska korvausteologiassa olevalla seurakunnalla on pakenemismentaliteetti, joka pohjautuu 2-4 vuosisatojen vääräoppiseen teologiaan, joka sanoi, että ”hengellinen on hyvää ja materiaalinen on pahaa”, ja erotti evankeliumin Heprealaisista Pyhistä Kirjoituksista ja Uuden Testamentin Jumalan Vanhan Testamentin Jumalasta. (Ks. Marcionismi: https://fi.wikichali.com/337323-marcionism-TAZIEP)

Yaakov (Jaakob) kiisti tämän:

“Joku ehkä sanoo:”Sinulla on usko ja minulla teot.” Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana:”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä yksin uskosta.” Jaak. 2:18–24 RK

Se, että olemme niin ”taivaskeskeisiä”, ettei meistä ole mitään maallista hyötyä, on pettävä ajatustapa. Ja jos taas olemme niin keskittyneitä maallisiin asioihin, ettemme välitä mitään taivaallisista, on toinen tämän päivän petollinen ajatustapa. Tasapaino löytyy Siionissa tehdyn evankeliumin palauttamisesta, joka perustuu Tanakhiin, heprealaisiiin Pyhiiin Kirjoituksiin (jota kutsutaan väärin Vanhaksi testamentiksi) ja viisauden ammentamiseen sieltä.

“Te olette maan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” Matt. 5:13–16 RK

Paavali ei antanut pois roomalaisia kansalaisoikeuksiaan, vaan käytti niitä hyväksi palvelutyössään. (Apt. 22:25)

Ero juutalaisista juurista ja perustuksista on pitänyt seurakunnan synnin, pienuuden ja kykenemättömyyden erämaassa.

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. (sisältäen että maailman valtakunnasta tulee Messiaan valtakunta) Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan!” Matt. 5:17–20 RK

Kun pyrimme muuttamaan tämän maailman valtakunnan JHVH:n ja Messiaan kuningaskunnaksi, meidän tulee olla tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Meidän tulee olla aina raamatullisia enemmän kuin poliittisia, eikä koskaan laittaa luottamusta ihmiseen, edes presidenttiin pelastajana, odottaen hänen tekevän työmme puolestamme. Mikä on meidän työmme? Muuttaa kansakunnat ja etniset ryhmät Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan, tehdä juutalaisen Messiaan opetuslapsia kaikista kansakunnista, kaikilta yhteiskunnan alueilta –tämä on kuninkaallinen tehtävämme.

“Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee minun (lammas)kansaani. Minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut luoksesi. Herra ottaa Juudan perintöosakseen pyhässä maassa ja valitsee jälleen Jerusalemin.

Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Hän on lähtenyt liikkeelle pyhästä asuinsijastaan.” Sak. 2:15–17 RK

Iloista Puurimia kaikille!

Juuri tällaista aikaa varten. Ester 4:14

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa tri. Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Auta Ukrainan juutalaisia tekemään alija Israeliin!

Tuleeko meidän olla auttamassa niitä, joita viedään kuolemaan Ukrainan sodan kautta?

Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Jos sanot: “Katso, emme tienneet siitä”, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan. San. 24:11–12

Raamattu sanoo, että “juutalaisille ensin.” Kun vapaaehtoistiimit auttavat pelastamaan ihmisiä Ukrainasta, kutsumme sinua kumppaniksemme tukemaan näitä vapaaehtoisia, jotka pelastavat traumatisoituneita juutalaisia naisia ja lapsia, vanhuksia ja vammaisia oman henkensä hinnalla tuodakseen heidät Puolaan, jossa he majoittavat heidät ennen alijan tekoa Israeliin.

Nyt on meidän aikamme nousta esiin kuninkaallisen Esterin tavoin. Tarve on valtava! Kutsumme sinua liittymään Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen jäseneksi, rukoilemaan ja lahjoittamaan varoja niin monen ukrainanjuutalaisen pelastamiseen ja alijan tekoa varten kuin mahdollista. Liity mukaan tähän mission tällaista aikaa vasten. UNIFY on sitoutunut auttamaan palvelutyö-kumppaneitamme sota-alueella tuodaksemme juutalaiset turvallisesti omaan maahansa Israeliin ja tukeaksemme israelilaisia seurakuntia, jotka auttavat heitä edelleen siellä.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin puolesta -liikkeen jäseneksi ja tule mukaan kuukausittaisiin jäsenten verkkokonferensseihimme. Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta, ja pääset mukaan muuttamaan Messiaan Morsianta maailmanlaajuisesti marginaalisesta kuninkaalliseksi!

Tällaista aikaa varten. Ester 4:14

Tue Ukrainan juutalaisten alijaa – Lahjoita nyt!

Lahjoita verkossa

Lähetä Puurim-lahjasi ja siunaa Israelia:

Tribute to the Jew in you

Tribuutti juutalaiselle sinussa musiikkialbumi on nyt julkaistu!

Tilaa nyt

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Maailman muuttajat

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →