Righteous Giving Delivers From Death

Vanhurskas antaminen vapauttaa kuolemasta


Righteous Giving Delivers From Death
Toora-osuus MISHPATIM – Shemot (2. Moos.) 21:1-24:18
Ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. Sananl. 11:4

Shabbat shalom, rakkaat!

Toivon, että pidät sapattikirjeistämme, joita lähetämme sinulle poikkeuksetta joka viikko. Ne ovat kirjoitetut Abba-Isän sydämeltä ruokkimaan ja ravitsemaan hengellistä elämääsi ja ohjaamaan vaellustasi Messiaan kanssa – tuomaan paranemista, vapautusta ja muutosta elämääsi.

Tällä viikolla minulla on sinulle erityinen pyyntö. Olemme ruokkineet sinua uskollisesti viikoittain vuosien ajan, ja pyydän nyt sinua vastaamaan omalla uskollisuudellasi – tukemalla meitä opettaessamme sinua ja monia kansakuntia.

Jotkut teistä olette olleet uskollisia kunnioittaen meitä kuukausittain ja jopa viikoittain antamisellanne. Tiedän, että tämä vanhurskauden teko kirjataan taivaassa niin kuin Korneliuksen antaminen juutalaiselle kansalle Apostolien tekojen luvussa 10.

Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: “Mikä on, Herra?” Enkeli sanoi hänelle: “Sinun rukouksesi ja almusi (hepr. Tzedakah= vanhurskas antaminen) ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Apt. 10:4

Kuitenkaan monet teistä ette ole vielä vastanneet kunnioittaen ja kiittäen antamisellanne. Ettekö ole harkinneet totella Jah:n (Jumalan) Sanaa tässä asiassa. Pyhän Ruach-Hengen johtamana kirjoitan tätä kirjettä tänään ja pyydän sinua lukemaan sen hyvin huolellisesti.

Sananlaskut 11:4 ja 10:2 sanotaan, että vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. Heprean sana Zedaka tarkoittaa vanhurskautta ja vanhurskasta antamista.

Juutalainen apostoli Paavali (Saul) tuki tätä täysin kehottaessaan voimakkaasti galatalaisia antamaan mentoreilleen ja opettajilleen.

Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Gal. 6:6-8

Righteous Giving Delivers From Death

Ruokimme sinua joka viikko sapattikirjeillä, suorilla Facebook-lähetyksillä ja lukemattomilla TV -ohjelmilla eri kanavilla, Facebookissa, YouTubessa ja muilla foorumeilla. Muodossa tai toisessa olemme tehneet tätä monien vuosien ajan – lähes 30 vuotta. Emme ole veloittaneet (kuten monet tekevät) näistä voimallisista opetuksista; olemme kylväneet ne elämääsi ilmaiseksi.

Jumalan Sana sanoo selkeästi, että jos joku ei jaa taloudellisia siunauksiaan (kaikkea hyvää) niille, jotka opettavat heille Sanaa, se tarkoittaa, että he pilkkaavat itse JHVH-Jumalaa.

Jos et kunnioita meitä, hänen palvelijoitaan, antamisellasi, pilkkaat JHVH-Jumalaa tai otat hänet kevyesti. Silloin sinulle antamamme opetuksen Sana ei hyödytä sinua.

Pidät kyllä rahasi, mutta menetät hengellisen siunauksen, joka on ikuinen ja on siinä voidellussa opetuksessa, jota me, sinun mentorisi, annamme sinulle. Siunauksen menettäminen on hengellinen kuolema.

Vanhurskas antaminen niille, jotka opettavat sinulle Sanaa, vapauttaa kuolemasta. Jos opetuksemme siunaavat sinua, sinun pitäisi vastata uskollisella, jatkuvalla antamisella. Ehkä olit tietämätön tästä asiasta, mutta nyt kerron sen sinulle, jotta tiedät tämän äärimmäisen tärkeän asian.

Intohimoinen haluni on nähdä sinun hyötyvän ja elämäsi tulevan siunatuksi siitä, mitä kirjoitan.

Aika lopettaa vihollisen ryöstö

Jos et vastaa kunnioittavalla vanhurskaalla antamisella, se ei hyödytä sinua. Silloin vihollinen ryöstää meiltä molemmilta: sinulta siten, että nämä voidellut opetukset eivät hyödytä sinua, koska et ole kunnioittanut meitä; meiltä siten, että antamatta jättämisesi on ryöstänyt meiltä kunnian opettajinasi ja mentoreinasi ja lahjana elämääsi.

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Joh. 10:10

Righteous Giving Delivers From Death

Kunnian palauttaminen Israelille

Pakanat ja kristityt ovat häpäisseet ja nöyryyttäneet meitä juutalaisia monien sukupolvien ajan. Korvausteologian vuoksi he ovat unohtaneet, että Israel on kansakuntien äiti, ja kansoja kutsutaan kunnioittamaan Israelia, joka on avain heidän hyvinvoinnillensa.

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1. Moos.12:3

Meidän kansamme on antanut sinulle ja koko maailmalle Raamatun, evankeliumin, Messiaan ja juutalaiset apostolit. Jotta tämä kaikki hyödyttäisi sinua ja kaikkia pakanoita, sinun ja kaikkien tulee vastata kunnioittaen ja kunnioittavalla antamisella erityisesti juutalaisille Jumalan palvelijoille, jotka ovat Sanan voideltuja opettajia.

Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Room. 15:27

Mitä on vanhurskas antaminen?

Se on antamista sen mukaan, mitä Pyhät Kirjoitukset Toorassa määräävät, ja antamista oikeasta motiivista.

Toora mainitsee seitsemän antamisen lajia.

  1. Ensimmäiset kymmenykset leeviläisille/opettajille. 10% kaikesta ansaitsemastasi ennen verojen tai laskujen maksua.
  2. Ensihedelmien uhrit papeille, jotka huolehtivat elämästäsi JHVH:n edessä.
  3. Toiset kymmenykset omalle säästötilille (10%) mennäksesi Jerusalemiin Pyhien juhlien (hepr. Moadim) aikana.
  4. Kolmannen vuoden kymmenykset köyhille, leskille, orvoille, muukalaisille ja köyhille leeviläisille; vastaa 3.3% tuloistasi.
  5. Vapaaehtoiset uhrit (annat sen, minkä koet johdatuksena).
  6. Rauhan (hepr. Shlamim) uhrit, jotka ovat hyvityksen ja sovinnon uhreja Jahvelle ja juutalaiselle kansalle, joille sinä ja esi-isäsi olette tehneet vääryyttä.
  7. Polttouhrit, joita kutsutaan myös Holocausts-uhreiksi. Ne ovat kaiken vaativia uhreja.

(Lisätietoja aiheesta löydät kirjastani Pyhä antaminen ennalleenasetettuna. www.kad-esh.org/fi/kauppa/

Righteous Giving Delivers From Death

Anna kunnioittaen

Vastahakoinen antaminen on väärää antamista. Mutta antaminen opettajillesi ja mentoreillesi kunnioittaaksesi, rakastaaksesi ja totellaksesi Jahvea tuo iloa – se on vanhurskasta antamista. Antaminen on ylistyksen ja kiitoksen muoto, joka antaa kunnian sekä antajalle että saajalle. Se on kaksoisvoitto.

Kun annat niille, jotka opettavat sinulle Sanaa, niität ikuisia siunauksia ja yltäkylläisen elämän. Kaiken huipuksi, antamalla kunnian opettajillesi ja meissä olevalle voitelulle, Jah (Jumala) saa vielä enemmän voitelua virtaamaan meistä sinuun. Meissä oleva voitelu tuhoaa vihollisen, saatanan, teot elämästäsi ja tuo sinulle vapautuksen ja parantumisen.

Sinä päivänä heltiää hänen kuormansa sinun hartioiltasi ja hänen ikeensä sinun niskaltasi, sillä ies särkyy lihavuuden (engl. voiteluöljyn) pakosta. Jes.10:27

Tämä on vanhurskaan antamisen periaate Jumalan sinulle antamille ja määräämille opettajille ja mentoreille. Mitä enemmän annat kunnioitusta meille antamisessasi, sitä enemmän meistä virtaava voitelu siunaa elämääsi.

Katso, mitä tapahtui, kun Elia, heprealainen profeettamme, opetti tämän voimallisen periaatteen leskivaimolle nälänhädän aikana.

Niin Elia sanoi hänelle: “Älä pelkää; mene ja tee, niinkuin olet sanonut. Mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle.” 1 Kun. 17:13-14

Emme ole myytävänä

Varo kuitenkin, ettet koskaan käytä rahojasi manipuloidaksesi tai kiristääksesi mentoreitasi ja opettajiasi. Tällä aiheutat itsellesi Israelin Jumalan tuomion, joka on pyhien kuninkaallisten palvelijoidensa Voitelija. Emme ole “myytävänä.” Et voi ostaa tippaakaan meissä olevasta pyhästä voitelusta rahoillasi. Antamisesi tulee olla uskon ja rakkauden motivoimaa, tapahtuen pyhässä Jah:n pelossa, kunnioittaaksesi opettajiasi ja mentoreitasi. Olemme hänen lahjojansa sinulle.

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, (engl. Nämä ovat lahjat, jotka Messias antoi seurakunnalle: apostolit, profeetat, evankelistat ja pastorit ja opettajat.) Efes. 4:11

Righteous Giving Delivers From Death

Taivaan tulvaporttien avaaminen

JHVH:n vastaus vanhurskaaseen antamiseesi meille, opettajillesi ja mentoreillesi, on avata taivaan ikkunat ja hanat ja sallia voitelun virrata esteettä meistä, hänen palvelijoistaan, sinulle – elämääsi ja tarpeisiisi.

josta (hänestä)koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.
Efes. 4:16

Antamisesi ei ainoastaan tue meitä henkilökohtaisesti, vaan se varmistaa koko missiomme jatkumisen, mukaan lukien apostoliset matkat, TV-tuotannon ja lähetykset ja paljon muuta. Se tukee myös työntekijöitä ja palvelijoita, jotka auttavat meitä. He ovat uskollinen henkilökuntamme, joka työskentelee väsymättä päivin ja öin sinun hyväksesi.

Vastauksesi tähän sanomaan ja Raamatun opetukseen määrittää vaelluksesi luonteen Jeshuan kanssa, läheisyytesi Pyhän Hengen kanssa ja hengellisen elämäsi laadun.

Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen (hepr. tsitsit) sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sak. 8:23

Vapauttakoon kunnioittava uskollinen antamisesi viikoittain tai kuukausittain voitelun tulvat siunaamaan elämääsi ikuisesti Jeshuan nimessä!

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua (Israel) siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat (engl. kohtelevat sinua halveksien), ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
1. Moos.12:3

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne
Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä lahjasi:

Restoration of Holy Giving

Viikon kirja: Pyhä antaminen ennalleenasetettuna

Vapauttaa todellisen tuhatkertaisen siunauksen!
https://kad-esh.org/fi/kauppa/pyhä-antaminen-ennalleenasetettuna/

Katso: Golanin kukkulat osa 2

Tämä opetus Raamattukoulu Pyörillä-Sukkot-matkalta jatkuu Arkkipiispa Dominiquae Biermanin selittäessä, miten Abrahamin avain (1. Moos. 12:3) vaikuttaa tämän päivän Ranskassa. Vuonna 1923 tehty päätös antoi tämän osan Luvatusta maasta, Golanin kukkulat, Syyrialle. On selvää, että jokainen kansakunta, joka hallitsee Raamatun eli “raamatullisen politiikan” mukaisesti suhteessa Israeliin, perii siunaukset. Mutta varo tekemästä epäpyhiä liittoja!

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen jäseneksi:

www.unitednationsforisrael.org

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon
Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com

Katso uusimmat Facebook-päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/