Taking the battle higher

Viedään taistelu korkeammalle


Taking the battle higher
Tooraosuus TAZRIAH – Vayikra (3. Moos.) 12:1-3:59

Viisaus, osa 6

Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Kol. 2:9, 10

Shabbat Shalom, rakkaat ystävät!

JHVH on laskenut sydämelleni tärkeän sanoman, joka koskee hengellistä sodankäyntiä. Sinun on opittava käyttämään Hengellistä auktoriteettia, jos haluat selvitä sodasta voittajana.

Sen tähden riemuitkaa, taivaat ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä Paholainen on astunut alas teidän luoksenne. Hän on suuren vihan vallassa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa! Ilm. 12:12

Olen huomannut, että monien ihmisten hengellinen erottamiskyky on tylsistynyt niin että he eivät ymmärrä, että ”olosuhteet” ovat useimmiten vihollisen hyökkäyksiä.

Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan; minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Joh. 10:10

Lihan aseet eivät auta meitä hengellisessä taistelussa, vaan meidän on taisteltava Hengessä ja saatava Hengeltä ohjeita ja viisautta taistella ja selvitä taistelusta voittajana.

Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Messiaalle. 2. Kor. 10:4, 5

Meidän täytyy hajottaa maahan kaikki turhat mielikuvituksen tuotteet (varustukset, jotka nousevat Jumalan tuntemista vastaan). Sellaisia ovat kuvitelmat, jotka halveksivat Jumalan lupausta ja voimaa ja saavat meidät itse kehittelemään ratkaisuja ongelmiimme, niin että emme käytä hengellistä arvovaltaamme. Nuo turhat kuvitelmat ja päätelmät vakuuttavat meille, että ”olosuhteet hallitsevat meitä”, kun tilanne on itse asiassa aivan päinvastainen.

Joten ensimmäinen ja tärkein askel on ottaa auktoriteetti omien ”pelon maalaamien ajatusten” ylitse. Vangitse ajatuksesi kuuliaisiksi Messiaalle, Hänen Sanalleen ja Hengelleen! Käske niitä kuuliaisuuteen ääneen puhuen.

Taking the battle higher

Voittoisa asemamme

Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ef. 2:4–6

Meidän asemamme Hengessä on korkein mahdollinen. Meidät on istutettu Kolmanteen Taivaaseen ylitse kaikkein valtojen ja hallitusten, jotka ovat toisessa Taivaassa. Saatanan koko armeija on meidän jalkojemme alla.

Meille on annettu valta kaiken vihollisen voiman ylitse.

Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaan, eikä mikään teitä vahingoita. Luuk. 10:19

Meistä on tehty vähän vähäisempiä kuin Elohim, Luoja itse!

Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen! Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnailla ja kirkkaudella. Psalmi 8:5, 6

Useimmissa englanninkielisissä käännöksissä ilmaus ”lähes jumalolennon” käännetään ”vähän alemmaksi kuin enkelit”, mutta alkuperäisessä heprealaisessa tekstissä sanotaan: ”vähän alemmaksi kuin Elohim”. Eli toisin sanoen, meidät on luotu korkeammiksi kuin enkelit, ja meidän tulee muistaa, että Saatana on langennut enkeli.

Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika (Lucifer)? Kuinka oletkaan maahan syösty, sinä kansojen valtias. Jesaja 14:12

JHVH:n enkelit, Hänen kuuliainen, taivaallinen sotaväkensä, ovat meidän liittolaisiamme ja auttajiamme.

Kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen? Hepr. 1:13, 14

Enkelien on palveltava, autettava ja avustettava meitä, ja he tekevät sen mitä me sanomme, jos sanomme mitä Jahve sanoo! He eivät voi auttaa meitä, jos puhumme epäuskon tai pelon sanoja.

Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanansa, kun kuulette sen. Psalmi 103:20

Enkelit ovat väkeviä ja voimakkaita, ja he ovat valmiita toimimaan Jahven käskysanan mukaan. Jeshua sanoi, että Hänelle on annettu kaikki valta ja voima, ja Hän antoi sen meille!

”Minulle on annettu kaikki valta (auktoriteetti) taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani….” Matteus 28:18, 19

Meidät on kutsuttu käyttämään Jahven auktoriteettia maan päällä, ja siihen kuuluu enkelien käskeminen. Enkelit on lähetetty noudattamaan meidän käskyjämme, jos puhumme ja rukoilemme Jahven täydellistä tahtoa, ja Hänen täydellinen tahtonsa on kirjoitettuna kaikkialle Raamattuun.

Lue ääneen 5. Mooses 28:1–14, jossa Hän ilmoittaa täydellisen tahtonsa kaikille kuuliaisille lapsilleen.

”Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Jos kuuntelet Herran, sinun Jumalasi ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut:” 5. Mooses 28:1, 2

Jatka sitten lukemista jakeesta 15 eteenpäin, ja lue kaikista niistä kirouksista, jotka tulevat niiden osaksi, jotka kapinoivat Häntä vastaan. Nyt on aika ymmärtää Hänen Täydellinen tahtonsa, sillä jos et ymmärrä sitä, hengelliset aistisi tylsistyvät siinä määrin, että uskot, että jokainen paha olosuhde on Hänen täydellinen tahtonsa tai ”testi” sinua varten. Asia ei ole näin!

Saatana on se, joka tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, eikä suinkaan JHVH!

Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa

henkensä lampaiden edestä. Johannes 10:10, 11

Testimme on siinä, miten reagoimme. Käytämmekö hengellisiä aseita vai jäämmekö ”olosuhteiden vangiksi” tarjoten verukkeeksi: ”on varmaan Jumalan täydellinen tahto minun kohdallani, että asiani ovat nyt niin huonosti.”. Ei, ja vielä kerran ei! Hänen täydellinen tahtonsa kohdallamme on, että vaellamme siunattuina, terveinä, varakkaina ja menestyen Hänen Kutsussaan. Kun Hän siunaa meitä, kansat pelkäävät Hänen nimeään.

Siunatkoon meitä Jumala, ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. Psalmi 67:8

Taking the battle higher

Meidän on oltava hyökkääviä

Mutta Johannes Kastajan päivistä asti on hyökätty taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Matteus 11:12

Et voi kukistaa vihollista elämässäsi ellet ole hyökkäävä Hengessä. Jos koira tulee ja puree sinua, silitätkö sen päätä tai puhutko sille kuin kivalle lemmikille? Et varmasti. Enemminkin potkaiset sitä lujaa ja käytät ääntäsi, käsiäsi, jalkojasi, keppiä tai mitä vain saadaksesi sen irrottamaan otteensa sinusta, lapsistasi tai kenestä tahansa, jota tuo kavala koira voisi vahingoittaa. Saatanaa verrataan saalista etsivään, ärjyvään leijonaan:

Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. 1. Pietari 5:8

Mutta meillä on paljon enemmän valtaa kuin millään leijonalla: meillä on Juudan Leijonan auktoriteetti, mutta meillä on käytettävä sitä. Meidän täytyy sitoa, päästää, karjua, potkia ja heittää paholainen ulos raha-asioistamme, terveydestämme, perheestämme, palvelutyöstämme ja kaikesta. Vaikka läpimurron saaminen veisi kauemmin kuin odotat, pysy lujana ja vastusta pimeyden voimia. Älä tyydy taistelussa puolustautujan asemaan, vaan ole hyökkääjä!

Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti, ettette veltostuisi vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Hepr. 6:11,12

Nyt on aika päästä eroon kaikkinaisesta hitaudesta ja passiivisesta epäuskosta, ravistella kimpustamme kaikki kyykäärmeet, ja ylistää Herraa ja julistaa Hänen Sanaansa!

Iloitkoot hurskaat kunniasta, laulakoot ilosta vuoteillaan! Heidän suustaan kuulukoon Jumalan ylistys, ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat kansoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin niiden kuninkaat ja rautoihin niiden ylhäiset ja panisivat täytäntöön heistä kirjoitetun tuomion. Se on kunniaksi kaikille hänen pyhilleen. Halleluja! Psalmi 149:5–9

Muistakaa rukoilla, että Israel lakkaisi olemasta ”puolustuskannalla” pimeyden voimien edessä ja ryhtyisi ”hyökkäykseen”, ennen kuin vihollinen voittaa yhä enemmän alaa.

” Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Ruutin liitto

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profeetallinen Israelin ennalleenasettamismatka

Shavuot/Helluntai

3–13.6. 2022 (10 päivää)

Arkkipiispa Dominiquaen ja Rabbi Baruch Biermanin kanssa

Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen askeltensa jälkiä.

Psalmi 85:14

Pakkaa sofarisi ja kiirehdi Hänen maahansa avoimesta ovesta, jota olemme rukoilleet!

***Rokotuspasseja ei vaadita, vain koronatestit

Lisätietoa:

tours@dominiquaebierman.com

Lisätietoa →

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Liity mukaan taisteluun antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →