The Wisdom That Obtains the Blessing

Viisauden tuoma siunaus


The Wisdom That Obtains the Blessing
Toora-osuus VAYAK’HEL – Shemot (2. Moos.) 35:1-38:20

Viisaus, osa 3

Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Daniel 12:3

Shabbat Shalom, rakkaat!

Danielin kirja kuvaa Danielin elämää sen jälkeen, kun babylonialaiset olivat kauhealla tavalla tuhonneet Beit Mikdashin (Pyhän Temppelin) Jerusalemissa. Daniel oli orvoksi jäänyt nuori poika, kuninkaallisen perheen ja Juudan ylimystön jälkeläinen. Hänet vangittiin ja vietiin Babyloniaan, yksinkertaistetusti sanottuna kansansa murhaajien orjaksi. Hänet oli korkeasti koulutettu tuntemaan Toora (JHVH:n lait ja käskyt) ja hän oli Jumalaa pelkääväinen. Hän oli nähnyt paljon kauhuja, verenvuodatusta ja tuhoa ja olisi voinut ”traumatisoitua”, mutta ilmeisesti tämän nuoren miehen aito usko varjeli hänet läpi synkimpien hetkien, eikä hän tuntenut tippaakaan itsesääliä. Vaikka hän oli menettänyt kaiken, mukaan lukien vanhempansa, sukunsa ja kotimaansa, hän ei vaikuttanut vihaiselta Elohimille tai babylonialaisille, joiden syytä kaikki oli. Läpi Danielin kirjan voimme nähdä, että hänellä oli nöyrä henki ja hän luotti JHVH:n. Hän tahtoi tehdä sen, mikä oli oikein Kaikkivaltiaan silmissä, vaikka se maksaisi hänelle koko elämän.

Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Daniel 1:8

Koska Daniel oli kokenut niin monia murhenäytelmiä, hänellä olisi voinut olla samanlainen asenne kuin monilla tuntuu nykyään olevan – hän olisi voinut kapinoida Elohimin käskyjä ja kutsua vastaan. Sen sijaan hän päätti pysyä lujana ja olla tahraamatta itseään synnillä. Hän teki päätöksen olla vaarantamatta vaellustaan pyhyydessä ja vanhurskaudessa JHVH:n edessä. Mikään murhenäytelmä tai trauma ei saanut Danielia kapinoimaan Elohimia vastaan. Jumalan pelko teki hänestä viisaan nuoren miehen! Usko JHVH:n ja hänen erinomainen todistuksensa veivät hänet kaikenlaisten olosuhteiden, niin huonojen kuin hyvinkin päivien läpi. Me emme näe Danielin osoittavan sormellaan Kaikkivaltiasta ja sanovan kuten monet sanovat nykyään, kun kauheita asioita tapahtuu: ”Se kaikki on sinun syytäsi!” EI! Me näemme Danielin kunnioittavan Taivaallista Isäänsä, maailmankaikkeuden Herraa. Hän ymmärsi täysin, että me emme hallitse Elohimia, vaan antaudumme ja nöyrrymme Hänen valtansa alle silloinkin, kun emme ymmärrä olosuhteitamme. Danielin kuuliaisuus ja pelko JHVH:a kohtaan ei riippunut olosuhteista, vaan se oli totuudellista ja ehdotonta, aivan kuten maailmankaikkeuden Luoja itse.

The Wisdom That Obtains the Blessing

Viisaista ja koetelluista tulee neuvonantajia

Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. Daniel 11:33

Jumalan Sana ilmoittaa hyvin selvästi, että vanhurskaat ja viisaat joutuvat ennemmin tai myöhemmin kohtaamaan ahdistusta ja koettelemuksia. Kulkiessaan kuolemanvarjon laakson läpi, he neuvovat ja auttavat monia säilyttämään uskonsa laaksoissa ja ahdistuksen ajoissa. Joskus jopa viisaat ihmiset (mikä todella tarkoittaa Jumalaa pelkääväisiä) kompuroivat ja tuntuvat epäonnistuvan. Kun katsot heitä, saatat sanoa:” Onko hän todellinen uskovainen? Tuollaiseltako todellinen Elohimin poika tai tytär näyttää?” Kun kuljet tällaisten ankarien koettelemusten vaiheiden läpi, saatat kokea kiusausta epäillä. Ehkä Jumala ei ole todellinen, ehkä minä vain kuvittelin, että Hän on olemassa, ehkä Hänen Lupauksensa ovat vain satua. Hän ei ole Ihmeidentekijä, Rakastava Jumala, johon uskoin. Miksi muuten olisin tällaisen keskellä?

Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on. Daniel 11:35

Kautta Kirjoitusten näemme, että vastoinkäymiset voivat puhdistaa viisaat. Tällaisten olosuhteiden aikana todelliset uskovat tunnistetaan – ne, joille voidaan uskoa voima, auktoriteetti, vaikutusvalta ja jopa suuri vauraus. Jos emme kykene ylistämään, kunnioittamaan ja tottelemaan Jumalaa “laaksossa”, emme todella pelkää Häntä vaan pidämme itseämme yhä epäjumalana. Itsensä jumaloiminen on aikamme suurin sairaus; ihmiset kietoutuvat itsensä ympärille, säälittelevät itseään ja osoittelevat sormella JHVH:a sen sijaan että tekisivät Teshuva-parannuksen synneistä kunnioittamalla Häntä silloinkin, kun on pimeää, mikä on kaikkein ratkaisevin asia ja löytyy kaikkialta Kirjoituksista.

Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; öljypuun sato pettää, eivätkä pellot Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Habakuk 3:17, 18

Profeetta Habakuk, joka profetoi Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana tiesi sen, Jesaja, Jeremia, Mooses ja tietysti Jeshua tiesivät sen! Jeshua ei olisi koskaan voinut lunastaa ihmiskuntaa synniltä, ellei Hän olisi valinnut alistua Isänsä tahtoon ristillä. Hän turvautui uskoonsa ja kuuliaisuuteen Isäänsä JHVH:a kohtaan läpi kaiken, viimeiseen hengenvetoon saakka, jolloin Hän huusi:

Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: “Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Matteus 27:46

“Eli, Eli, lama sabachthani?” on arameaksi: ”Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?” Hän otti vastaan minkä tahansa kärsimyksen ja uskoi silti. Hän koki kaikenlaiset sairaudet ja koko kirouksen yhdellä kertaa riippuessaan ristillä, teloituspaalussa. Mutta vain yksi ainoa asia mursi Hänen sydämensä: Elohimin Hengen poistuminen Hänestä, koska Hän otti koko rangaistuksemme ja tuli kiroukseksi. Korkein rangaistus kapinoinnista JHVH:a vastaan on karkotus Hänen Läsnäolostaan, ja se on kestämätöntä maan päällä. Se on vielä kestämättömämpää, kun se kestää koko iäisyyden!

Kuningas Daavid oli valmis kärsimään mitä tahansa ja pitämään omanaan Elohimin Hengen.

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä. Psalmi 51:10–12

Kun valitsemme tyydyttää lihaamme itsesäälillä (mikä on loukkaantumista) tai millä tahansa synnillä, menetämme Hänen läsnäolonsa. Kun päätämme olla vihaisia Hänelle ja murjottaa sen sijaan että nöyrtyisimme ja pysyisimme JHVH:n pelossa, Hänen Läsnäolonsa otetaan meiltä pois. On tärkeää olla Hänelle rehellinen siitä, mitä tunnemme, mutta meidän tulee valita luottaa ja kunnioittaa Häntä tunteista huolimatta! Tunteemme ja havaintomme valehtelevat meille hyvin usein. Meidän täytyy luopua turhista kuvitelmista, jotka eivät ole yhtäpitäviä Hänen Sanansa ja Luonteensa kanssa.

…sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Messiaalle… 2. Kor. 10:4, 5

Pystyn samastumaan Kuningas Daavidiin. En tahdo elää ilman Elohimin Henkeä. Mieluummin kuolen välittömästi kuin elän yhden minuutin Hänen läsnäolonsa ulkopuolella! Vain Hänen Läsnäolossaan on ilon täyteys.

Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Ps. 16:11

The Wisdom That Obtains the Blessing

Se, miten reagoimme olosuhteisiimme määrittää tulevaisuutemme

Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Psalmi 50:23

Hyvinvointimme ei riipu olosuhteistamme vaan siitä, miten reagoimme olosuhteisiin. Daniel vastasi uskolla, kunnioituksella, luottamuksella ja kuuliaisuudella, joskus jopa vaarallisen kuuliaisesti, seurauksista huolimatta. Hänen elämänsä ei takertunut omaan elämäänsä: JHVH:n Käskyt olivat hänelle rakkaammat kuin hänen oma hyvinvointinsa.

Voidaksemme anoa Jumalan läsnäoloa, meidän täytyy kiittää ja ylistää Häntä ja luottaa Häneen täysin silloinkin, kun on kaikkein pimeintä. Ja meidän tulee jatkaa ylistämistä olemalla kuuliainen Hänen teitään ja käskyjään kohtaan.

Voimme lukea Brit Chadashasta (Uusi Liitto):

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Matteus 16:25

Meidän tulee ensin kadottaa elämämme, ja se tietysti sotii itsesäilytysvaistoamme vastaan. Itsemurha on itsesäilytystä; sen tekevät yleensä ihmiset, jotka eivät tahdo antautua Jumalalle kivun keskellä. Me valitsemme totella Häntä ja kunnioittaa Häntä elämässämme, vastoinkäymisten keskellä. Näin juuri Daniel teki Babyloniassa. Orjana oleminen vieraassa maassa oli hyvin tuskallista, ja hän saattoi jopa todistaa, miten kuningas, jota hänet oli kutsuttu palvelemaan, murhasi hänen vanhempansa. Hän olisi voinut olla hyvin vihainen ja katkera ja niin kostonhaluinen, että olisi murhannut tai tehnyt itsemurhan, mutta sen sijaan hän valitsi kunnioittaa JHVH:a eikä tahtonut tahrata itseään. Se oli vaarallista, mutta hän tiesi, että paljon vaarallisempaa olisi tulla Elohimin viholliseksi! Hänen terve pelkonsa Elohimia kohtaan piti hänet järjissään ja kelvollisena palvelukseen. JHVH:a ei voi rakastaa ilman tervettä pelkoa Häntä kohtaan. Tiedämme, että Hän on rakastava Isämme, täynnä armoa ja myötätuntoa, mutta tunnemme Hänet myös tuomarina ja kuluttavana tulena. Jotta uskomme voisi olla vakaa, kaiken, mitä voidaan järkyttää, tulee järkkyä!

Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut: — Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat “vielä viimeisen kerran” tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. Hebr. 12:25–29

Danielin elämä järkkyi Jerusalemin kukistumisen ja sitä seuraavan Babylonian vankeuden aikana, mutta hänen uskonsa ei järkkynyt. Eräässä mielessä hän oli Joosuan ja Kaalebin seuraaja, heidän, jotka menettivät kokonaisen ystäviensä ja perheidensä sukupolven niiden neljänkymmenen rangaistuksen vuoden aikana, jotka seurasivat kymmenen muun vakoojan epäuskosta. Mutta kertaakaan he eivät osoittaneet sormella Maailmankaikkeuden Herraa Hänen päätöksistään siunata tai tuomita.

Aivan liian usein ajattelemme tietävämme paremmin kuin Ihmiskunnan Luoja! Missä Hän oli Shoan (holokaustin) aikana, me juutalaiset kysymme uhmaten Hänen viisauttaan. Jos paholainen teki sen, eikö Hän olisi voinut pysäyttää sitä? Jos Hän on Elohim, miksei Hän tehnyt jotain? Shoa on äärimmäinen esimerkki kivusta ja kauhusta, joka langetettiin epäoikeudenmukaisesti kokonaisen kansan, juutalaisen kansan ylle. Mutta miksi syyttäisimme siitä Jumalaa? Miksi luulemme Hänen olevan meille jotakin velkaa? Miten olisi Teshuva (parannuksen teko) sen sijaan? Entä jos nöyrtyisimme etsimään Häntä sen sijaan että syytämme Häntä? Entä jos nöyrtyisimme käsittääksemme, että emme kenties ymmärrä jotakin, ja että ymmärryksemme on hyvin rajallinen kun ”olemme lihassa”. Entä jos ennemmin etsisimme Häntä kuin omia ”loogisia selityksiämme” olosuhteistamme ja tilanteestamme? Jos etsimme Hänen Viisauttaan, tulemme aina löytämään tämän viisauden ja ymmärryksen Perustan:

JHVH:n pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Sananlaskut 9:10

The Wisdom That Obtains the Blessing

Jopa Job ymmärsi tämän kärsimyskautensa lopussa. Hän syytti Elohimia kertoen Hänelle, että Hän oli epäoikeudenmukainen. Job oli täysin vanhurskas ja Elohim epäoikeudenmukainen. JHVH:n vastaus oli ehdoton: ”Kuka sinä luulet olevasi, Job?”

Kuka siis voisi astua minun eteeni vaatimaan palvelusta palveluksesta? Eikö kaikki taivaan alla ole minun? Job 41:11

Kauheassa kirotussa tilanteessaan, köyhänä, sairaana ja hylättynä Job vihdoin ymmärsi, ettei kukaan ole oikeassa tai vanhurskas Elohimin edessä ja että Hän ansaitsee ehdottoman uskollisuutemme ja kuuliaisuutemme vain koska HÄN ON JHVH! Kun olemme käsittäneet tämän Totuuden, voimme todella tehdä parannuksen ja saavuttaa Siunauksen!

Silloin Job sanoi Herralle: Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit: “Kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?” Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä — ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit: “Kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat.” Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Job 42:1–6

Vasta kun Job viimein ymmärsi, kuka hän oli ja kuka Elohim on, todellinen nöyryys ja Teshuva tulivat hänen elämäänsä. Katumus syntyi uudestaan löydetystä JHVH:n pelosta ja täydestä luottamuksesta Häneen ja Hänen viisauteensa. Tämä sydämen ja asenteen muutos omavanhurskaudesta nöyryyteen vapautti kaksinkertaisen siunauksen hänen elämässään!

Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa. Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Yhdelle tyttärelle hän antoi nimeksi Jemima, toiselle Kesia ja kolmannelle Keren-Puk. Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden niin kuin heidän veljilleen. Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä sataneljäkymmentä vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka, ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Job 42:12–17

Me pelkäämme ja rakastamme Häntä, koska Hän on kuka Hän on, ja luotamme Hänen sanaansa ja lupauksiinsa vastoin kaikkea todennäköisyyttä. Kun Daniel teki näin, Hän sai JHVH:n Mielisuosion ja hänet ylennettiin korkeimpaan asemaan Babyloniassa.

Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen… Daniel 1:8, 9

Myöhemmin Daniel sai lisää viisautta, tietoa, ymmärrystä ja profeetallista näkökykyä.

Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. Daniel 1: 19–20

Kun JHVH:n pelko on elämämme perusta, saamme yhä enemmän viisautta JHVH:lta, ja Hänen viisautensa on voimallisempi kuin kukaan kuningas tai presidentti!

Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. Daniel 2:48

Viisaus on viisaalle vahvempi apu kuin kaupungin kymmenen mahtimiestä. Saarnaaja 7:19

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman


Yuval

Muistaen Juvalia (Justin), arkkipiispa Dominiquaen ja rabbi Baruchin poikaa, joka muutti ikuisuuteen 8.1.2022.

Kannamme rukouksin rakkaita hengellisiä vanhempiamme – olkoon runsas lohdutus heidän osanaan!

“Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. “Puhukaa suloisesti Jerusalemille” Jesaja 40:1-2a

Rakkaudella, hengelliset lapsenne ja opetuslapsenne monissa kansoissa

Grave

Juval

Juval Frank
Ardon Frankin poika
Baruch ja Dominiquae Biermanin poika
Adin veli
Siirtyi ikuisuuteen 35-vuotiaana

Syntyi Simcha Tooran aikaan
26.10.1986
Menehtyi Kievissa Sapattina 8.1.2022
Haudattiin Tu Bishvat:ina
17.1.2022
Lapsesi palajavat takaisin omalle maalleen. Jeremia 31:17

May his soul be bundled in the bundle of life

(ת.נ.צ.ב.ה.)

Elät sydämissämme ikuisesti


Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Taistelu korvausteologiaa vastaan

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →