The Year of Must Let Go

Vuosi, jolloin on päästettävä irti


The Year of Must Let Go
Toora-osuus VAYELECH– Devarim (5. Moos.) 31:1–31:30

Shmita-vuosi 2021/5782 – Erityiskirje

mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. 3. Moos. 25:4

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun astumme tähän syysjuhlien, pasuunansoitonjuhlan, suuren sovituspäivän ja lehtimajanjuhlan aikaan tänä Shmita- tai sapattivuonna, meidän on astuttava sisään oikealla mielen asenteella. Laskekaa sen varaan, että tästä tulee erilainen vuosi. Tänä vuonna tapahtuu enemmän kuin muina vuosina asioita, jotka eivät ole teidän hallinnassanne.

Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. 3. Moos. 25:5

Shmita tarkoittaa “päästä irti”, “anna asian levätä”, “anna sen pudota äläkä nosta sitä ylös”. Se on maan sapattivuosi, ja se tapahtuu joka seitsemäs vuosi. Maa jätetään lepäämään, sitä ei viljellä, kylvetä eikä korjata, paitsi sitä, mikä tarvitaan ruuaksi. Ylimääräisten hedelmien ja tuotteiden, jotka maanviljelijät normaalisti korjaisivat myyntiä varten, “annetaan olla” ja pudota maahan eläinten ruuaksi ja peltomaan rikastuttamiseksi. Tämä pakottaa maan lisäksi myös maanviljelijät lepäämään. Vain henkilökohtaiseen kulutukseen tarvittava ruoka, kaikki, mikä kasvaa itsestään kerätään, mutta ylijäämä jätetään korjaamatta.

Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi, jotka luonasi asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi. 3. Moos. 25:6–7

Maanviljelijän on vaikea päästää irti ja nähdä maansa hoitamattomana, viljelemättömänä, kylvämättä ja korjaamatta. Mutta jos hän haluaa saada siunauksen ja tulevan hyvän sadon, hänen on pidettävä Shmita-vuosi. Tämän käskyn rikkomisen vuoksi Israel karkotettiin Babyloniaan 70 vuodeksi, jotta maa saisi kaikki sapatit, kaikki Shmitat, jotka siltä evättiin.

The Year of Must Let Go

Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan, niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan. 3. Moos. 26:34

Maanviljelystä luopumisen lisäksi Shmita-vuosi oli vuosi, jolloin vapautettiin kaikki heprealaiset orjat, jotka olivat palvelleet viimeiset kuusi vuotta. Silloin heprealainen orja saattoi päästä vapaaksi, mutta jos hän päätti jäädä ikuisesti isäntänsä palvelukseen, hänen korvansa lävistettiin sen merkiksi. Orjien vapauttaminen ei kuitenkaan aina tapahtunut Shmita-vuonna, sillä orjan täytyi palvella kuusi edellistä vuotta voidakseen vapautua.

Jos sinä ostat hebrealaisen orjan, niin hän palvelkoon kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta. 2. Moos. 21:2

Mutta jos orja vakuuttaa: ‘Minä rakastan isäntääni, vaimoani ja lapsiani enkä tahdo päästä vapaaksi’, niin hänen isäntänsä vieköön hänet Jumalan eteen ja asettakoon hänet ovea tai pihtipieltä vasten, ja hänen isäntänsä lävistäköön hänen korvansa naskalilla, ja hän olkoon hänen orjansa ainiaan. 2. Moos. 21:5–6

Myös velat annettiin anteeksi Shmita-vuonna. Koko talous nollattiin! Kukaan ei ollut enää kenellekään mitään velkaa! Tämän vuoksi veroviranomaiset Israelissa ja muissa maissa vaativat vielä nykyäänkin säilyttämään papereita seitsemän vuotta – se perustuu Shmitaan. Se koskee jopa kymmenyksiä, koska Toora ohjeistaa, että pyhien kymmenysten pidättäminen JHVH:lta ja Hänen leeviläiseltä papistoltaan aiheuttaa 20 prosentin rangaistuksen, mutta myös tämä annettiin anteeksi Shmita-vuonna, ja ihmiset saattoivat aloittaa kymmenysten maksamisen uudelleen puhtaalta pöydältä.

Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus. Ja näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistänsä ja veljeänsä, sillä silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu. Vierasta saat velkoa, mutta luovu siitä, mitä sinulla on saamista veljeltäsi. 5. Moos. 15:1–3

Tämä velkojen anteeksiantaminen todella ehkäisi köyhyyttä!

Tosin ei köyhää sinun keskuudessasi tulisi ollakaan, sillä Herra on runsaasti siunaava sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi ja jonka saat ottaa omaksesi, 5. Moos. 15:4

Vaikka emme olisikaan maanviljelijöitä ja vaikka et olisikaan juutalainen, shmitan lait vaikuttavat sinuun. Tavallisesti Shmita-vuosina pörssi “putoaa”. Tähän on oltava valmis.

Maa, jolle ei anneta lepoa, tyhjenee elintärkeistä kivennäisaineista ja tuotteiden laatu heikkenee. Se, mikä tekee Israelin maasta maitoa ja hunajaa virtaavan maan, on Shmita-vuoden lakien noudattaminen. Maata ruokitaan joka seitsemäs vuosi jättämällä se kesannolle, ja niin tuotteiden laatu kasvaa jatkuvasti. Jokainen, joka on syönyt hedelmiä ja vihanneksia Israelissa, voi todistaa, että israelilaiset tuotteet ovat laadukkaampia ja niiden maku parempi kuin useimmissa muissa paikoissa. Tämä on mahdollista Shmitan ansiosta. Kun maa saa levätä joka seitsemäs vuosi, sadot paranevat ja paranevat, sillä maa rikastuu ja rikastuu.

The Year of Must Let Go

Shmita-vuosi voi olla ennennäkemättömien olosuhteiden vuosi, joka vaatii syvempää luottamusta JHVH:hen. Rabbille ja minulle joka seitsemäs vuosi on muutosten vuosi. Kaikki kodin, paikkakunnan ja palvelustehtävien muutot ja muutokset ovat tapahtuneet Shmita-vuosien aikana. Meidän on täytynyt päästää irti suunnitelmistamme, ennakkokäsityksistämme ja agendastamme. Usein meidän on täytynyt päästää irti tavaroistamme tai omaisuudestamme, joita emme voi kantaa mukanamme, voidaksemme mennä eteenpäin Hänen kanssaan.

Joskus muutto on hengellinen muutto, kuten se, mitä Jah vaatii morsiameltaan tämän Shmitan aikana. Hän kutsuu morsiantaan päästämään irti kaikista “hyvistä” uskonnollisista perinteistä, jotka ovat täydellisen vihollisia. Joulu ja pääsiäinen ovat olleet hyviä perinteitä siinä mielessä, että ne antoivat juhlallisen kehyksen läntiselle kristinuskolle aina Konstantinuksen ajoista lähtien. Nikean kirkolliskokouksen aikana vuonna 325 keisari Konstantinus julisti yhdessä itäisen Rooman ei-juutalaisten piispojen kanssa, että juutalaisten kanssa ei tule olla mitään yhteistä. Koska usko Messiaaseen on juutalainen asia ja Jeshua, Vapahtaja, on juutalainen, tämä jätti uuden nousevan länsimaisen kristinuskon vaille merkitystä, identiteettiä, perinteitä ja Tooraa. Tämä antoi keisari Konstantinukselle ja hänen piispoilleen mahdollisuuden kontrolloida massoja ja saada vankka ote kirkosta ottamalla käyttöön ja laillistamalla roomalaiset traditiot, pakanalliset perinteet ja roomalaiset juhlat, joilla tyydytettiin ihmisten nälkää löytää tarkoitus ja uskonkehys.

Mutta, kun käy kauppaa saatanan kanssa, lopputulos on tyhjä ja ohut. Se lupaa aina kiiltoa ja glamouria, mutta vaikka se onkin kiiltävää, se on väärennettyä ja tyhjää. Kun sapatti ja heprealaiset raamatulliset juhlat kiellettiin, sunnuntai, pääsiäinen ja joulu otettiin käyttöön kuin huumausaineeksi massoille, jotka tarvitsivat kehystä ja sisältöä uskolleen, ja tuo uskonkehys lainattiin Rooman pakanallisista auringonpalvontaperinteistä ja ajankohdista.

Ajan myötä kristityt tottuivat siihen, että heidät tunnistettiin ja määriteltiin näiden pakanallisten perinteiden kautta. Suurin osa juutalaisiin kohdistuneista vihamielisyyksistä ja pogromeista tapahtui joulun, uudenvuoden ja pääsiäisen aikaan. Monista näistä “juhlista” tuli vihan orgiat juutalaisia kohtaan, joiden katsottiin olevan kollektiivisesti syyllisiä Jeesuksen Kristuksen kuolemaan.

Koska länsimainen kristinusko erosi juutalaisista juuristaan ja perustaltaan, se määriteltiin roomalaisten auringonpalvonnan, Baalin ja Istarin juhlien mukaan. Niinpä pääsiäistä kutsuttiin nimellä ”Easter”, koska sitä vietetään sen ajankohdan mukaan, jolloin Istarin temppeleissä pidettiin rituaalisia seksiorgioita. Jeshua ristiinnaulittiin pääsiäisenä ja Hän nousi kuolleista kolme päivää myöhemmin ensihedelmien juhlan aikana, mutta Roomassa syntynyt kristillinen kirkko kielsi juhlimasta pääsiäistä Heprealaisten kirjoitusten totuuden, perinteiden ja ajoituksen mukaisesti – sellaista kutsuttiin “juutalaistamiseksi”. Historiassa oli aikoja, jolloin siitä rangaistiin kuolemalla.

Koska roomalaisten perinteiden ja taikauskon mukaan vietettiin syntymäpäiviä, he lainasivat pakanallisen saturnaliajuhlan joulun ajoitukseksi ja perinteiksi. Kristuksen syntymäpäiväksi valittiin vuoden pimein noituuteen liittyvä talvipäivänseisauksen päivä. Tällöin aurinkojumala Tammuz syntyi äidistään Semiramisista (hedelmällisyyden jumalatar Istarin johdannainen).

The Year of Must Let Go

Niinpä joulusta, pääsiäisestä ja sunnuntaipalvonnasta tuli kristittyjen tunnusmerkki verrattuna “juutalaisuuteen”, joka oli täynnä sitä, mitä kristityt kirkkoisät kutsuivat “juutalaiseksi oksennukseksi ja taikauskoksi”, kuten sapattia, pääsiäistä, shavuotia ja sukkotia – jumalallisesti määrättyjä aikoja, jotka Israelin Jumala oli asettanut ikuisiksi ajoiksi.

Se, mikä erotti ja teki lähtemättömän eronmerkin juutalaisten ja kristittyjen välille, olivat juhlat, joita vietettiin. Roomalaista Jeesusta Kristusta juhlittiin roomalaispakanalliseen tyyliin, kun taas juutalaista Jeshuaa, jonka nimen lausuminen oli nyt kielletty, juhlittiin Hänen Isänsä Toorassa antamien ohjeiden mukaisesti.

On olemassa syy siihen, miksi Pyhissä Kirjoituksissa ei nimenomaisesti mainita Messiaan syntymäpäivää. Se johtuu siitä, että Raamattu kertoo meille, että kuoleman päivää on muistettava, ei syntymäpäivää.

Hyvä nimi on parempi kuin kallis öljy, ja kuolinpäivä parempi kuin syntymäpäivä. Saar. 7:2

Vaikka itämaan tietäjät tulivat juhlimaan Jeshuaa hänen syntymänsä jälkeen ja toivat hänelle kalliita lahjoja, emme tiedä, milloin he tulivat tai milloin Jeshua syntyi.

Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Matt. 2:10–11

Kukaan Raamatussa ei koskaan juhlinut syntymäpäiviä. Tämä on roomalainen perinne. En tarkoita sitä, että on väärin juhlia rakkaamme elämää heidän syntymäpäivänään; Toora ei kiellä sitä. Olisi kuitenkin outoa juhlia jonkun syntymäpäivää kuukausia ennen oikeaa ajankohtaa, ja olisi Jumalan tahdon vastaista juhlia sitä pakanallisin traditioin, jotka sana ehdottomasti kieltää. Jeshua kehotti meitä olemasta rikkomasta Jumalan käskyjä traditioiden (perinnäissääntöjen) tähden (Matt. 15:3).

Voin vakuuttaa teille, että juutalainen Messias ei syntynyt noituuteen liittyvän talvipäivänseisauksen päivänä saturnaliajuhlan aikaan, joka on nimetty uudelleen jouluksi. Jotkut tutkijat, minä mukaan lukien, uskovat, että Hän syntyi Sukkotin eli lehtimajanjuhlan ensimmäisenä päivänä, ja Hänet ympärileikattiin 8. päivänä eli Simcha Tooran eli Toorasta iloitsemisen juhlan aikana, koska hän on Sana, Toora, joka tuli lihaksi.

Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. 3. Moos. 23:34–36

Mielenkiintoista on, että Sukkot on raamatullinen juhla, joka vaatii kaikista juhlista eniten antamista. Jerusalemin temppelin alttarilla uhrattiin valtava määrä uhreja, enemmän kuin kaikissa muissa juhlissa yhteensä!

Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen; 5. Moos. 16:16

Jos Jeshua syntyi Sukkotina, silloin hän sai alkunsa Hanukan aikaan, joka on historiallinen apokryfinen juutalainen juhla, joka ajoittuu useimmiten joulukuulle. Se perustuu tositapahtumiin ja Tooran valon voittoon kreikkalaisen pakanallisen palvonnan pimeydestä. Olisi sopivaa, että maailman valo olisi saanut alkunsa Hanukan aikana, jota kutsutaan myös valojen juhlaksi, kun Jerusalemin pyhän temppelin menora syttyi uudelleen.

Sana on kuitenkin hyvin yksiselitteinen Jeshuan kuolemasta. Se tapahtui pääsiäisenä, ja Hänen ylösnousemuksensa tapahtui ensihedelmän juhlan aikaan pääsiäisviikon juhlallisuuksien aikana, ei ”Easter-juhlan” (Kristillinen pääsiäinen, johon liitetään pakanallinen ajankohta ja pakanalliset traditiot) aikaan, joka tarkoittaa Istaria. Pääsiäismunat ja -puput ovat pakanallisia perinteitä, jotka tulivat läntisen kristinuskon omaksuman Istarin hedelmällisyyden palvonnan mukana.

The Year of Must Let Go

Martti Luther otti 1500-luvulla käyttöön uuden saksalaisen joulunviettotyylin, joka oli kiiltävämpi ja houkuttelevampi. Hän lainasi perinteitä auringonjumala Tammuzin palvonnasta käyttämällä ikivihreää puuta keskellä talvea ja tekemällä siitä perheperinteen keskipisteen. Kuusi koristeltiin ja lahjat asetettiin kuusen juurelle. Kaikki nämä olivat roomalaisesta pakanallisesta palvonnasta lainattuja perinteitä, ja ne valtasivat läntisen protestanttisen kristinuskon vastoin JHVH:n nimenomaisia ohjeita sitä vastaan, koska se muistuttaa aseran tai istarin palvontaa.

Elinor Roosevelt toi tämän kaiken Amerikkaan suureen tyyliin, pyrkien ylittämään jopa brittiläisen kuningatar Victorian, joka rakasti suuria ja kiiltäviä joulukuusiaan ja ylenpalttisia joulujuhlia. Franklin Delano Rooseveltin aikana joulusta tuli Amerikassa hyvin kaupallinen ja siihen liitettiin lisää perinteitä ja koristeita. Laman jälkeisinä vaikeina aikoina joulusta tuli “massojen huume”, joka sai ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi kerran vuodessa. Tiedotusvälineet pyörivät joulun hengen ympärillä. ”Joulun henki” houkutteli ihmisiä ostamaan yhä enemmän lahjoja, ja niin siitä tuli erittäin kaupallinen, sillä sen selkeä viesti oli: “jos rakastat minua, annat minulle suuria ja kalliita lahjoja”. Monet hyvät kristityt vanhemmat sortuvat vuosittaisiin velkoihin osoittaakseen rakkauttaan ostamalla kalliita lahjoja.

Ne, joilla ei ole siihen varaa, vaipuvat masennukseen, ja heidän lapsensa tuntevat olevansa kakkosluokkaa. Ja jos sinulla ei ole perhettä jouluna, vietät sen masentuneena ja hylättynä jossakin baarissa. Monet ihmiset juopuvat jouluna ja useat tekevät itsemurhan. Joulunaikaan tapahtuu eniten itsemurhia ja rattijuopumukseen liittyviä kuolemantapauksia.

Joulun pakanalliset juuret kutsuvat paikalle saatanan ja demonit, jotka aiheuttavat masennusta, onnettomuuksia ja itsemurhia. Näin massoja manipuloidaan ja ihmiset velkaantuvat jälleen yhdeksi vuodeksi. Ja missä on Jeshua, juutalainen Messias tässä kaikessa? Häntä ei löydy mistään, koska tämä ei ole Hänen pyhä juhlansa. Se on lainattu auringonpalvonnasta ja siinä on kyse puusta.

Kuulkaa sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te Israelin heimo. Näin sanoo Herra: “Älkää totutelko itseänne pakanain menoon älkääkä kauhistuko taivaan merkkejä, sillä pakanat niitä kauhistuvat. Sillä kansat noudattavat turhia jumalia; sillä ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusepän kätten tekemiä, työaseella tehtyjä. Ne koristetaan hopealla ja kullalla sekä kiinnitetään nauloilla ja vasaroilla, niin etteivät ne horju. Jer. 10:1–4

Puritaanit kielsivät kaikenlaisen joulun viettämisen 1800-luvun Amerikassa vankeusrangaistuksen uhalla kutsuen sitä epäjumalanpalvonnaksi sen pakanallisen alkuperän ja perinteiden vuoksi. Epäjumalanpalvelus tai palvonta, jonka juuret ovat pakanuudessa, tuo mukanaan lukemattoman määrän kirouksia. Näin tapahtuu silloinkin, kun olemme tietämättömiä ja meillä on hyvät aikomukset. Elia haastoi Israelin, joka harjoitti JHVH:n ja Baalin palvonnan sekoitusta, kuten seurakunnassa nykyäänkin tehdään:

Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: “Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä.” Eikä kansa vastannut hänelle mitään. 1. Kun. 18:21

Kaupankäynti saatanan kanssa tekee meistä aina häviäjiä. Monet ihmiset tietävät, että joulu on pakanallinen, mutta nostalgisten ajatusten ja perhemuistojen vuoksi he pitävät sitä yllä eivätkä päästä siitä irti! Pitäminen kiinni jostakin, josta Jumala pyytää päästämään irti, on vaarallista vaihtokauppaa.

Heprealaisten raamatullisten juhlien palauttaminen tuo mahtavia ja suloisia perhemuistoja joka viikko, kun juhlimme sapattia perheen ja ystävien kanssa ruokapöydän ääressä joka sapatti. Annamme perheenjäsenillemme lahjaksi aikamme ja läsnäolomme joka viikko! Perheet palautuvat ja virvoittuvat, kun ne pitävät ja viettävät sapattia yhdessä. Rakkausakkujamme ladataan uudelleen joka viikko! Ja kaikki tämä tapahtuu heprealaisessa raamatullisessa kontekstissa eikä roomalaisessa pakanallisessa kontekstissa. Jeshua ei olisi koskaan juhlinut sunnuntaita, joulua tai pääsiäistä, mutta Hän ehdottomasti piti ja juhli sapattia, pääsiäistä, shavuotia, sukkotia ja jopa hanukkaa, uudelleen pyhittämisen juhlaa (Joh. 10).

The Year of Must Let Go

Se, mikä määrittelee Messiaan morsiamen näinä lopun aikoina, on konteksti ja identiteetti. Hänen kontekstinsa on heprealainen raamatullinen palvonta ja hänen identiteettinsä palautetaan juutalaiseksi Messiaaksi eikä roomalaiseksi Kristukseksi. Tämä poistaa myös antisemitismin Messiaan seurakuntaruumiista ja yhdistää meidät pyhässä palvonnassa. Tämä yhteys tuo mukanaan kansojen lopunajan sadonkorjuun, Israelin pelastuksen ja Jeshuan kauan odotetun paluun. Sapattia ja Sukkotia vietetään edelleen Messiaan tuhatvuotisen valtakauden aikana.

Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. Jes. 66:23

Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Sak. 14:16–17

Tänä Shmita-vuonna JHVH, Israelin Jumala, sanoo kansalleen: Päästä irti roomalaisesta Kristuksesta roomalaisine juhlineen ja pakanallisine joulu- ja pääsiäisperinteineen ja palvo Minua juutalaisena Messiaana! Silloin hengellinen elämäsi, sielusi ja ruumiisi virvoittuvat ja palautuvat, ja sinusta tulee rikas ja hedelmällinen maaperä; Morsiamestani tulee puhdas ja pyhä, täynnä kunniaani.

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä Shmita-vuoden ensihedelmän uhrisi ja juhlauhrisi:

Katso viimeisin opetus: Rosh Hashanah 5782 & Jom Teruah, Pasuunansoitonjuhla Kiddush

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!

~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.

~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.

~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta

https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Tällä hetkellä kehitämme GRM-raamattukoulua alustalla, joka tuo sen kaikkien Amerikan vankilajärjestelmän vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla. Klikkaa alla olevaa linkkiä tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista: info@unitednationsforisrael.org

Liity →