Torah lesing KORACH – Bamidbar (4.Mosebok) 16,1-18,32

ET SPØRSMÅL OM LIV ELLER DØD!

Rom13,7 Gi alle det dere skylder dem, skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jeg elsker det når den dyrebare Hellige Ånd vekker meg opp med guddommelig åpenbaring! Denne forrige Shabbaten våknet jeg tidlig fordi Han fylte sinnet mitt med innsikt om betydningen av å GJENOPPRETTE ÆRE i Messias` kropp over hele verden. Ære må bli gjenopprettet til lederskap og disse som bærer posisjoner av Guddommelig Autoritet- dette vil i sin tur gjenopprette ære til hverandre og til YHVH selv!

ET VELDIG VIKTIG DEMENTI

Den eneste gangen en skal nekte å adlyde autoriteter er når instruksjonene deres går direkte imot de Hellige Skriftene og YHVH`s åpenbarte Ord! Legg merke til at i Skriftstedet under, når Peter bestred ypperstepresten fordi han forbød dem å forkynne i Yeshua`s Navn!

Apg 5,27-29 Og ypperstepresten spurte dem og sa: «Gav ikke vi dere streng ordre om at dere ikke skulle undervise i Dette Navnet? Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og dere har til hensikt å føre Dette Menneskets blod over oss!» Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Men det er den eneste årsaken. I ethvert annet tilfelle trenger vi å lære å ære og adlyde autoriteter.

Tit3,1 Minn dem om å være underordnet under styresmakter og myndigheter, å adlyde, å være rede til enhver god gjerning,

VANÆRE OG FORTROLIGHET

Protestant ReformationHelt siden den protestantiske reformasjonen og dets brudd vekk fra den katolske kirken og dens religiøse grunnsetninger har Messias` kropp stadig kvittet seg med alt som kunne «lukte katolsk». Dette inkluderte alle titler på autoriteter og posisjoner i et presteembete. Det var mange overskridelser siden noen av disse som utøvde disse posisjonene i den katolske kirke utnyttet massene og spesielt de fattige. De solgte overbærenhet og tilgivelse. Dette var en styggedom innfor YHVH, og kirkereformatorer som Martin Luther, Calvin, Zwingly og andre dømte denne fryktelige praksisen som holdt folket som slaver under et frafallent presteskap.

Men i deres nidkjærhet over å kvitte seg med alt de dømte som «katolsk», etterlot de seg også en arv av VANÆRE og FORTROLIGHET til alle de kommende generasjoner. Dette skjedde spesielt i Europa mer enn i andre kontinenter. Europeisk kristenhet influerte alle verdens nasjoner gjennom misjonærer. Så denne arven kan bli funnet i mange andre nasjoner også, men dens innflytelse i Vesten er mye større.

DÅRLIG ARV i GENERASJONER!

1 Tim 3,4-5 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg med all ærbødighet. For om noen ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet?

Denne dårlige arven av VANÆRE og FORTROLIGHET har påvirket hele det vestlige samfunnet på en negativ måte, der hverken autoriteter eller foreldre gis ære lengre. Vanligvis er det en ånd av anarki og respektløshet mot alle autoriteter som er kjennemerket på alle generasjoner etter reformasjonen. Det skjedde langsomt, mens det tæret gjennom alle fibrene av moral i samfunnet inntil vi gikk fra det 20. til det 21. århundre med opprør mot foreldre, autoriteter og alle guddommelige standarder ble til perverterte normer.

En av de mest respektløse trendene var å til og med kalle din far og mor ved deres fornavn, dette forårsaket en atmosfære av «likhet» og «kameratskap» hvor foreldre fullstendig mistet kontrollen over barna sine. Dette har gått så langt at barn nå «er sjefen» og til og med ringer til politiet hvis de ikke liker foreldrene sine eller hvis foreldrene våger å utøve de Bibelske instruksjonene om DISIPLIN. Men denne trenden startet i kirken, der det ikke var noen forskjell på pastorer og ledere (som prestelige uniformer/kapper) og ingen TITLER! Deretter forflyttet dette seg også inn i HJEMMENE og FAMILIENE!

Ordsp13,24 Den som holder sin tuktestav tilbake, hater sin sønn, men den som elsker ham, søker ham påpasselig med rettledning (eng: disiplinerer ham med en gang).

BARN BLE SENTRUM OG DE DØR

Jes 3,4-5 Så gir jeg dem gutter til styresmenn (eng: fyrster), villstyringer (eng: spedbarn) skal rå over dem. Folk skal være harde mot hverandre, mann mot mann og granne mot granne; den unge setter seg opp mot den gamle, den æreløse mot den som er aktet.

Promiscuous AtmosphereEn ettergivende og uanstendig atmosfære utviklet seg der barn ble sentrum i verden og herskere heller enn Yah`s (Guds) guddommelige orden der foreldre har ansvaret og barna er kalt til å ære, underordne seg og lyde foreldre, hvis ikke ville det ikke gå dem vel!

5 Mos5,16 Du skal hedre din far og din mor, som YHVH din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge, og det kan gå deg vel i det landet YHVH din Gud gir deg.

Ordsp20,20 Den som forbanner sin far og mor, hans lampe skal slokne i tetteste mørke.

Det hebraiske ordet for FORBANNE er her KLALA som betyr å TA LETT PÅ, RESPEKTLØSHET eller VANÆRE.

Å VANÆRE FORELDRE OG AUTORITETER DREPER BARN!

Å VANÆRE KIRKELIG LEDERSKAP

Hebr13,17 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

DishonoringÅ vanære dine pastorer og ledere, biskoper og erkebiskoper dreper DEG! Mennesker tillater seg å korrigere sine ledere, å dømme og å kritisere dem som om de er deres «kompiser», og det verste er hvis folket driver menigheten og ikke lederne! Yah`s Ord sier at vi skal ADLYDE disse som HERSKER OVER DEG. Hensikten med denne HERSKINGEN er å VÅKE OVER DIN SJEL. Vi har et enormt ansvar angående sjelene som er betrodd oss. Slik som hyrder må våke over fårene sine og passe på at de ikke har utøy og sykdommer, så må vi våke over menneskene som er betrodd oss, vi skal være OVERSEERE over dem slik at det går dem VEL!

Dette er ikke å «være herre over» dem. Dette kalles åndelig oppsyn som er betydningen av tittelen BISKOP (over-seer) eller ERKEBISKOP (over-seer over over-seere). Vi trenger alle ledere til å våke over våre sjeler. Dette er ikke det tradisjonelle «dekke/beskytte» som er et religiøst uttrykk som ikke finnes i Bibelen, men heller å «våke over» eller «oppsyn over». Når mine ledere gir meg NOEN form av INSTRUKSJON, tar jeg det ALVORLIG! Jeg kan være en erkebiskop og likevel når ektemannen min eller noen av mine ledere taler et ord til livet mitt, overveier jeg det i frykt for YHVH og jeg tør ikke på noen måte å ta lett på det eller å forkaste det. Jeg LYTTER nøye når de formaner meg på en hvilken som helst måte! Og jeg er snar til å IMPLEMENTERE det!

Mitt åndelige velbefinnende og autoritetsposisjon er utledet fra EN kilde, frykten for YHVH og at jeg ærer autoriteter! Det har vært FORDELAKTIG for meg og det har beskyttet meg fra alt ondt!

Å VÆRE UNDER AUTORITET ER SANN TRO!

Matt 8,8-10 Offiseren svarte: “Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando (eng: autoritet), men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.” Yeshua undret seg da han hørte dette, og sa til dem som fulgte ham: “Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.

OPPRØR MOT SKAPEREN AV ORDEN OG AUTORITETER

Rom 1,28-30 Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre,

lack of honorDenne mangelen på ære og respekt mot foreldre og kirkeledere har kommet inn i ethvert sjikt i livet. Hele generasjoner har blitt oppdratt med humanistiske ideer av vanære som ble introdusert av de protestantiske kirke-reformatorene i opprør mot alle grunnsetningene i den katolske kirken.

I deres nidkjærhet etter å bli kvitt alt religiøst bedrag «kastet de også BARNET ut med badevannet» som ordtaket sier.

For sannelig har barna våre blitt kastet på søpla av djevelen ved foreldre, pastorer og lærere som har forlatt våre guddommelig gitte posisjoner og TITLER av autoritet.

Respektløshet og fortrolighet/avslappethet florerer, barn begynte å gjøre alt som «føles» godt for deres kjød uten noen tøyler og foreldrene var holdt tilbake fra å korrigere fordi de ble overvåket av barnevernet og ved andre som «mishandlere» hvis de våget å så mye som røre et hår på barnets hode for å korrigere dem.

Fjerningen av ÆRE fra prestelige posisjoner inkludert titlene etter den protestantiske reformasjonen forårsaket også at ære til alle autoriteter ble fjernet! Og det har ikke gått vel for våre barn!

Pesten av opprør mot foreldre og alle autoriteter har ledet til tenårings-graviditeter, aborter, narkotikamisbruk, depresjon og selvmord. Og til og med homoseksualitet og lesbiskhet florerer blant de unge, der de ser det som den største «frihet» mot all påtvunget moral.

Endelig er homoseksualitet/lesbiskhet/transkjønnethet og liknende et KOMPLETT OPPRØR MOT SKAPERENS AUTORITET! DEN som skapte en MANN til å være en MANN og en KVINNE til å være en KVINNE!

Rom 1,26-27 Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.

Men vi må huske at dette ultimate opprøret mot autoriteten og ordenen til Skaperen Selv er mye influert av den protestantiske reformasjonen som gjorde opprør mot alle titler og autoritets-posisjoner når de tenkte at de gjenopprettet det sanne evangeliet. Derfor er det ingen overraskelse at blant de protestantiske kirkesamfunnene er homoseksualitet mer og mer akseptert, og mange prester er nå åpent homoseksuelle eller lesbiske! Legg merke til at dette er ikke akseptert blant ortodokse og konservative jøder eller katolske prester som fortsatt regner moral-prinsippene i de Hellige Skriftene som bindende for folk og presteskap!

1 Kor 6,9-10 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn (eng: homoseksuelle) eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

FRUKTEN AV PROTESTANTISME ER BLANDET!

false prophetsMatt 7,15-20 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Det Hellige Ord forteller oss at et tre blir kjent ved sin FRUKT! Selv om det er mange gode ting som kom ut av den protestantiske reformasjonen som åpnet døren for en gjenopprettelse av evangeliet, så skjedde dette bare DELVIS. Det er også mange dårlige ting. Så i beste fall er det protestantiske treet et blandet tre! Det er et behov for å forsake ALLE blandede trær slik at vi kan spise FRUKTEN av Livets Tre!

Dette er ikke et kall til å returnere til katolisismen men heller å returnere til Israels Gud, til Yeshua den jødiske Messias og til sannheten av HELE den godtatte læresetning (kanon) av de Hellige Skriftene!

FORTROLIGHET HINDRER VEKKELSE

Mark 6,4-6 Men Yeshua sa til dem: “En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt hjem.” Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Så drog han omkring til landsbyene og lærte folket.

I dag blir det ikke gitt ære til kirkens lederskap i de fleste kirker i Vesten, og spesielt ikke i Europa. Faktisk, når noen kalles ved sin tittel, blir de spottet. Denne atmosfæren hindrer at VEKKELSE kan komme og at MIRAKLER kan skje. Hvis ikke Yeshua`s tjenere blir gitt ÆRE, disse som bærer Hans salvelse og autoritet til å LEDE i kroppen, skjer det ingen håndgripelige MIRAKLER. Slik det skjedde i Nazaret da de tok LETT på Yeshua, og Han kunne ikke gjøre noen mirakler der!

Fortsettes…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchVelsignelser fra dine Israelske mentorer og venner
Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

1 Mos12,3 «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

print-btn

DU KAN BEGYNNE Å GI ÆRE MED PENGENE DINE I DAG!

Hvis du anser at vi gjør et godt arbeid i å undervise og formane inn i ditt liv og til alle nasjoner. Hvis våre skrifter og undervisning gagner ditt åndelige liv og vandring med Yeshua, er det tid for å ære og adlyde instruksjonen fra de Hellige Skriftene.

Gal 6,6-8 Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder. Ta ikke feil (eng: bli ikke bedradd), Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Vi formaner deg til å gjøre det som er rett innfor Ham slik at DU og din familie kan høste FULLE FORDELER/VEDERLAG av overflødende liv og evig liv i vår Konge Yeshua!

Send dine tiender, offer eller førstefrukter via online gjennom www.kad-esh.org trykk på donations.

Send oss en e-post for bankoverføring eller Western Union detaljer til [email protected]

DEN TREDJE DAGS VEKKELSE

Third Day RevivalDen tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og å elske og ÆRE det jødiske folket, Israel av I DAG, som er Nasjonenes Mor!

Last ned vårt Third Day Revival (Tredje dags vekkelse) hefte gratis og bli med oss på natte vakter i din nasjon hjemme eller i din menighet på http://kad-esh.org/free-downloads/
(Tilgjengelig på: engelsk, spansk, finsk og tysk)

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com