Toora portsjon VAYISHLACH – B’resheet (1 Moosese) 32:4(3)-36:43

HANUKA AEG!

KUTSE TAASPÜHENDUMISEKS JA LAIENEMISEKS!

hanukkah-time

Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: pühitsege endid homseks! Sest nõnda ütleb JHVH, Iisraeli Elohim: üks hävitamisele määratud asi on su keskel, Iisrael! Sa ei suuda enne oma vaenlastele vastu panna, kui te endi keskelt ei ole kõrvaldanud hävitamisele määratud asja!  Joosua 7:13 

SHABBAT SHALOM ARMSAD JA RÕÕMSAID HANUKKA ETTEVALMISTUSI KÕIGILE! 

Me oleme juba sisenenud heebrea kalendri 5777. aastasse ja sisenemas  Gregooriuse kalendri 2017. aastasse. Me elame sellises prohvetlikus ajastuses! ÜRO ÜRITAB IISRAELI RIIKI JAGADA JA HÄVITADA, KUID JHVH SÕDIB MEIE EEST NAGU TA ON TÕOTANUD JA NAGU TEMA OMAD PALVETAVAD! 

Sel päeval kaitseb JHVH Jeruusalemma elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Elohim, nagu JHVH ingel nende ees! Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale! Sakarja 12:8, 

Me teame, et aega on vähe, niikaua kuni on valgust tegutsemiseks, sest kui tuleb öö, siis ei saa keegi tegutseda!

GLOBAALSE ÄRKAMISE AEG

Kuigi me rõõmustame USA valimistulemuste soodsa pöörde pärast, ei saa me siiski selle presidendivalimiste võidu loorberitele puhkama jääda. Armsad, ainult J’sMulticolor christmas tree isolatedhua saab päästa Ameerika ja iga teise rahva!

Juudi Messia J’shua on see, kes peab valitsema KÕIGIS maades ja on aeg, on tõesti viimane aeg GLOBAALSEKS ÄRKAMISEKS kirikutes/kogudustes. Selle ärkamise VÕTMEKS on teshuva-tagasipöördumine heebrea juurte ja Siionis tehtud originaalse evangeeliumi juurde!

Paljud inimesed hüüavad ärkamise järele, aga see ärkamine saab olema teistsugune! JHVH kutsub meid välja tulema kõigist BABÜLOONIA pühadest ja eemaldama endilt kõik, mis Teda meie ülistuses solvab.

 Aga JHVH ütles Joosuale: “Tõuse! Miks lamad silmili maas?
Iisrael on pattu t
einud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin; nad on endile võtnud ka hävitamisele määratust, jah, nad on varastanud ja petnud ning on selle isegi pannud oma asjade hulka!
Joosua 7:10-11 

Samamoodi nagu Ai vallutamise korral, ei saa me seista ega olla võidukad vaenlase vastu, kui meie leeris on patt. Aakan oli peitnud oma telgi alla Babüloonia riided. Samamoodi on asendusteoloogia koos selle paganlike pühade ja Babüloonia traditsioonidega maetud kiriku/koguduse sees Ameerikas ja kõigis teistes rahvastes!

 

AAKANI SÜNDROOM KOGUDUSES/KIRIKUS (Joosua 7)

Iisrael ei suutnud seista vastu oma vaenlastele niikaua, kuni nende leeris ja telkides oli peidetud paganlikke asju. Paganlikke pühasid ja traditsioone on ihaldatud ja varjatud kirikutes/kogudustes liiga kaua!  

Kas te teate, et Ameerikas oli keelatud jõule pidada, sest see oli (ja on) paganlik püha Kreeka-Rooma-Euroopa-Skandinaavia paganlikust ülistuse süsteemist pärit paganlike traditsioonidega?

 Millal oli jõulude pidamine Ameerika Ühendriikides seadusevastane?

4

Koloniaalameerika puritaanid Uus-Inglismaal halvustasid jõulude pidamist ja selle pidamine oli keelustatud Bostonis aastatel 1659-1681. Palverändurite poolt pealepandud keeld küll tühistati inglise kuberneri Edmund Androse poolt, kuid jõulude tähistamine Bostoni piirkonnas muutus peeneks kombeks alles 19-nda sajandi keskel.

Vaidlus jõulude ümber

https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_controversy

ELU JA SURMA KÜSIMUS

screen-shot-2016-09-22-at-11-14-35-am

1994-ndal aastal rääkis J`shua mulle, et kirikule heebrea juurtest jutlustamine on ELU JA SURMA KÜSIMUS! (Tutvu mu raamatuga “Juurte tervendav vägi”). Sellest ajast alates olen ma suures PIINAS, et leida viise, kuidas teha see kiireloomuline sõnum teatavaks IGALE inimesele maakeral.

Me oleme kõige kiuste avanud tee, kus seda enne ei olnud, iisraellasele omase põikpäisusega (hutspaחֻצְפָּה meelekindlus, jultumus) ja järelejätmatusega. Kõige kiuste alustasime me saadete edastamisega TV-s. Iga päev vaatasime oma konto jääki pangas ja  tõdesime, et seal ei olnud piisavalt vahendeid nende programmide eest maksmiseks, aga ikkagi saabus viimasel hetkel annetus ja aitas meil plaani ellu viia! HaleluJah!!!

TEIE SEEMNED OLID NAGU HOMMIKUNE KASTE MEIE HINGEDELE. TÄNAME!!!

NÜÜD ME PEAME LAIENEMA! Me peame olema kindlad, et IGA INIMENE MEIE PLANEEDIL saaks kuulda tõelist “Siionis tehtud” rõõmusõnumit, mis räägib heebrea juurtest, pühadusest, õigsusest, pühadest kokkutulekutest (moadim’idest), J’shua nimest ja Iisraeli armastusest ning millele JÄRGNEVAD TUNNUSTÄHED, IMED ja IMETEOD!

 

Kirik/kogudus on nagu roos, mis on ära lõigatud aiast ja pandud veega täidetud vaasi 2-ks päevaks, aga 3-ndal päeval, kui teda tagasi ei istutata, siis ta sureb. (Juurte tervendav vägi www.kad-esh.org/shop)

Me oleme 3-ndas päevas, 3-ndas milleeniumis ja kogudus peab saama TAGASI ISTUTATUD, KÜLGE POOGITUD heebrea juurte ja aluste külge, J’shua nimesse ja Siionis tehtud evangeeliumisse.

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: „Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.” Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa!.

Roomlastele 11:17-21

Me astume nüüd USUsammu, teeme usuhüppe selleks, et LAIENDADA KÕIKI OMA TEGEVUSVALDKONDI JA JÕUDA VÕIMALIKULT KIIRESTI IGA INIMESENI! Me kasutame sotsiaalmeediat nagu ei kunagi varem, trükisõna, TV saateid ja intervjuusid! See kõik läheb VÄGA PALJU MAKSMA- nii inimlikult kui ka rahaliselt, kuid meie jaoks oleks TUNDUVALT KULUKAM, kui me selles läbi kukuksime.

Ma ei suutnud Messiaga silmitsi seista, tuues ettekäändeid ja vabandusi selle kohta, miks TEMA poolt mulle antud kiireloomulist sõnumit pole kuuldud piisavalt VALJUSTI JA SELGELT.

See on meie kohustus sinu ja JAH ees: LAIENEMINE PIIRANGUTETA! 3-nda päeva ÄRKAMINE on siinsamas NURGA TAGA!

ME KUTSUME SIND LAIENEMA KOOS MEIEGA. AVARDA OMA SÜDA; OMA ANNID JA OMA PALVED. PÜHA VAIM, RUAHH HA’KODESH, MIS ON ÜHENDATUD SINU USTAVUSE JA ARMASTUSEGA ON NAGU TUUL MEIE TIIBADE ALL JA ON KÜTUSEKS SELLELE TEENISTUSELE!

Meie partnerina:

JHVH õnnistagu su seemet tuhande ja kümne tuhande kordselt ja sinu sugu vallutagu

oma vihameeste väravad J`shua väelises nimes! 1Ms 24:60 

RÕÕMSAT, ÕNNISTATUD HANUKA PÜHA, TÄIS TEMA VALGUST!9
 

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dr. Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

 

 

 


USA RESIDENTS & CITIZENS: SEND YOUR TAX EXEMPT MINISTRY GIFTS BEFORE DECEMBER IS OVER TO INCLUDE THEM IN THIS YEAR TAX RETURNS!

Ps’

Palun lae alla mu 2 TASUTA raamatut, et saada TÄIELIKKU pilti sellest visioonist ja missioonist!

MAP REVOLUTION (MAP Revolutsioon)

THE REVIVAL OF THIRD DAY (3-nda päeva ärkamine)

www.kad-esh.org/shop 

PPS:

Kui soovite meid finantsiliselt toetada ONLINE www.kad-esh.org klikka DONATIONS

SHALOM J’SHUAS !

MINISTRY PHONE IN USA: 972-301-7087

For Western Union or Money Gram OR ANY OTHER INQUIRIES please write to [email protected] to receive more information.

We encourage you to take our GRM Bible School and get ready for the End Time Harvest! Make a difference in YOUR nation! www.kad-esh.org press on Bible School.

SHALOM IN YESHUA!

ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and YES! The powerful testimony of Archbishop Dominiquae and her son Yuval, go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *SICKOLOGY AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC
I have seen, prayed and visited with countless mentally sick patients. I have talked with many psychiatrists and psychologists. I have had to fight for the mental wellbeing of my own loved ones, including my mother, my brother, my children and some of my spiritual children and disciples.

However, my personal experiences would have not been enough to write this book. The Word of God is the Highest Authority as the textbook on the Human Mind. After all, it was Elohim, The Creator of Heaven and Earth, who created our minds! Of course He did not leave us without an instruction manual!

Therefore, above all psychology, or any other “ology”, is the Word of God. In it you will find all the answers to the woes and illnesses of Mankind. The Great News is that this Eternal Book contains THE CURE, and therefore, my purpose is that you will find the infallible and eternal cure for all distressed minds.

YES!
This mother of two found herself battling for the life of her mentally sick husband. At the waters of the Sea of Galilee she met Him, Yeshua the Messiah. “Run for your life,” He said. She ran and found herself immersed in His love!
She said, “YES!” but would i
t work? She was Jewish and He a Christian… or was He?
ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTY LOGIC” go to www.kad-esh.org click on SHOP

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP

  • Defeating Depression
  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING. – Estimated Time of Arrival 1 month.

8

 

 

 

 

 

 

uniting-nations

UNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR
October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee
50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:
1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org