Toora portsjon VAYESHEV – B’Resheet (1 Moosese) 37:1-40:23

 

HANUKKA PÖÖRDEPUNKT

SELLE AASTAAJA PROHVETLIK SÕNUM!

Candles and wishes Happy Hanukkah in Hebrew

Aga tema (J’shua) kostis ja ütles neile: “Miks te ise rikute Jumala käsku oma pärimuse pärast? Matteuse 15:3

Shabbat shalom armsad ja rõõmsat Hannuka’t!

Selle aasta hanukka püha on kiriku/koguduse jaoks pöördepunkt! JHVH kutsub meid taaspühitsema nii oma elusid, kui ka Temale toodava ülistusviisi.

Raevukas oli lahing nende juudi soost preestrite Makkabeide jaoks, kes avalikult trotsisid tolleaegset kardetavat Kreeka- Süüria impeeriumi. Kuid nad teadsid, et pidid võitlema surmani, et Jeruusalamma Püha templi vabastamiseks selle puhastamiseks Rooma – Kreeka paganlusest, pidid nad võitlema kasvõi viimse meheni. Vaenlase arvates on tal ülisoodne positsioon alates ajast, mil Nikaia kirikukogu 325. a lahutas kiriku selle heebrea/juudi juurtest.   

Kuidas on võimalik äkitselt muuta umbes 1700. a kestnud asju, nagu näiteks paganlikud pühadekombed mida kirik/kogudus on asendanud püha ülistusega?

Kuid sa hämmastud, kuidas JHVH võib tuua suure võidu niipea, kui leiab grupi USALDUSVÄÄRSEID ja Toora(seaduse)kluulekaid kuniglikke preestreid, kes on valmis oma elud altarile panema! Tema kaitseb nende tagalat ning teeb tee sinna, kus ei tundu teed olevat.

Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: “See on JHVH sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb JHVH Tsevaot (Vägede JHVH)! Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Lagendikuks muutud! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Armu, armu sellele (eesti keeles -ilus, see on ilus. Tõlkija kommentaar) !” Sakarja 4:7,8

ROOMAST JERUUSALEMMA!

2

JHVH tahab tuua Oma pruuti tagasi Roomast Jeruusalemma. Ta tahab puhastada Oma pruuti päikese ja muude paganlike ebajumalate kummardamisest, mida on täis jõulud ja lihavõttepühad. See on Tema, kes nõuab Oma templit tagasi. Kuid Ta vajab kuninglikku preesterkonda nagu Saadok, kes õpetab inimestele, kuidas teha vahet püha ja ebapüha vahel. Ta vajab eraldatud (pühi) preestreid, kes ei karda inimesi ega inimeste arvamusi! Mitmed jutlustajad ja pastorid teavad väga hästi, et on aeg hüljata Rooma ning naasta evangeeliumi heebrea aluste juurde. Samuti teavad mitmed pastorid, et J’shua on Messia tõeline ja igavene nimi. Paljud kirikute/koguduste juhid teavad, et jõulukuused ja lihavõttejänkud on paganliku taustaga pühad ja ülistus. Mitmed teavad samuti, et J’shua ei sündinud jõulude ajal ega tõusnud surnuist pühapäevase lihavõttepüha (tegelikult viljakusjumalanna Astarte püha) ajal. Mille “pagana pärast” nad siis jätkavad oma karja toitmist sellega, mis on JHVH jaoks jäledus??? Armsad, see on väga ränk patt ja JHVH mõistab selles suhtes kohut Tema ihu üle!

Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Elohimi (Jumala) kojast; aga kuiesmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Elohimi evangeeliumi? JA KUI JUBA ÕIGE PÄÄSEB VAEVU, KUHU SIIS SATUB JUMALAKARTMATU JA PATUNE? 1 Peetruse 4:17,18

Kui me teame, et midagi on valesti, miks me siis sellega jätkame? See on nõdrameelsuse/VAIMUHAIGUSE definitsioon, mis eeldab- “teha asju samamoodi, kuid oodata erinevat tulemust”! Kas selle taga on kartus inimeste ees ning hirm oma karja, koguduse liikmete, kümnise või kõige eeltoodu kaotamise ees? Ja kui see ka nii oleks, kas siis Kõigeväeline leiaks sellele vabanduse? Kas Tema leiaks vabanduse ning andestaks koguduste juhtidele selle eest, et nad jätkuvalt toidavad oma karja paganliku rämpsuga? Kas ei ole mitte viimane aeg üles ärgata ning teha TÕELIST TESHUVAD (meelt parandada)?

 

HANUKKA ON PÖÖRDEPUNKT!

3

Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. J’shua kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus.  Johannese 10:22,23

Käesoleva aasta hanukka- tempel uuendamise püha, mil J’shua end Jeruusalemmas inimestele Messiana ilmutas, on PÖÖRDEPUNKT. See on piibellik 5777. a ning see on erilise armu aasta MEELEPARANDUSEKS!

   Pane tähele mu sõnu: Suur raputus on tulemas! Ärataganemine, tagasilangemine! See on toimunud juba paljudes kirikutes mõnda aega, kuid see kasvab. Tulemas on vaenlase metsik rünnak ja kirik ei suuda sellele vastu seista, sest ta on end nõrgestanud paganlike traditsioonide ja ebamoraalsusega, kuna pastorid jutlustavad odava armu evangeeliumi, mis ei kohusta millekski ning tõelised prohvetid on põlu all ja sunnitakse vaikima.

 

Joosu ajal ei su4utnud Iisraeli lapsed vastu seista vaenlase rünnakutele, sest nad olid võtnud endale keelatud Babüloonia esemeid, mis olid peidetud Juuda suguharust põlvneva Aakani telgi alla. Kui meie eludes ja kappides on peidus paganlikke asju, paganlikke traditsioone, millest me keeldume lahti laskmast, ebajumala kummardamist, ebamoraalsust, vihkamist, andestamatust, uhkust ja südamekangust, siis kas me suudaksime seista vastu oma vaenlastele??

 Me oleme kurvastanud kallist Püha Vaimu sellega, et oleme ignoreerinud ilmutust asendusteoloogia hävitama mõju kohta ning pole seda TÄIELIKULT HÜLJANUD, kaasa arvatud jõulud, lihavõtted ja päikese kummardamise päev (pühapäev, Sunday)! Loomulikult võime me nendel nimetatud päevadel kuulutada evangeeliumi, kuid kas on õige tähistada neid koos paganlike traditsioonidega ja propageerida valet, et J’shua sündis sel päeval? Ja siis veel propageerida justkui oleks täiesti OK riietada end paganlikel pühadel “jõuluriietusse?” Kas see on õige riietada siga lambanahka või maskeerida skorpion liblikaks? Hunt Punamütsikese muinasjutus maskeeris end vanaemaks, kuid jäi siiski hundiks ja ründas tüdrukut niikuinii! Ega siis puritaanid Bostonis ilmaasjata keelanud ära jõulude (christmas) tähistamise kuni 1870. aastani ja inimesi, kes sellest keelust üle astusid, karistati karmilt. Nad teadsid, et see on paganlik!

 Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: Pühitsege endid homseks! Sest nõnda ütleb JHVH, Iisraeli Elohim: Üks hävitamisele määratud asi on su keskel, Iisrael. Sa ei suuda enne oma vaenlastele vastu panna, kui te endi keskelt ei ole kõrvaldanud hävitamisele määratud asja. Joosua 7:13

 

MIKS MITTE LIHTSALT KUULETUDA ELOHIMILE?

Christmas scene with tree and fire in background

Christmas scene with tree and fire in background

Kaasajal oleme me muutunud samasugusteks nagu seda olid inimesed Konstantinuse ja Rooma impeeriumi valitsemise ajal: kõik on lubatud ja kui see “tundub hea”, siis tee seda. Inimesed õigustavad end ütlusega: ma ju ei kummarda jõulupuud. Ja ehkki nad teavad, et see on paganlik traditsioon, jätkavad nad selle pidamist kas siis vanade nostalgiliste mälestuste pärast või lihtsalt selleks, et sulanduda. Kui sa ei kummarda puud, siis miks sa ikka ehid seda, kinnitad ja paned selle püsti oma kodu altarile, TV stuudiosse, töökohta, kirikusse, kui JHVH ometi on õelnud, et seda ei peaks mitte tegema? Kui sa seda ei kummarda, siis lase sellest lihtsalt lahti ja ära tee seda, sest JHVH ütleb nii! Või on ehk liiga religioosne kuuletuda Piibli Elohimile, JHVH antud Toorale?

Kuulge sõna, mida JHVH teile räägib, Iisraeli sugu! Nõnda ütleb JHVH Adonai: Ärge õppige paganate teid ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid.  Kuid rahvaste kombed on tühisus: sest puu on raiutud metsast, see on puusepa kätetöö, kirvega tehtud; seda ehitakse hõbeda ja kullag kinnitatakse naelte ja haamritega, et see ei kõiguks. Jeremia 10:14

 

 SÜDAME ÜMBERLÕIKAMINE

6

Need 8 Hanukka päeva on SÜDAME ÜMBERLÕIKAMISE päevad! Kui sa süütad küünlad oma hanukkial (Hanukka 9 haruline küünlajalg), siis kontrolli ja vaata, et sinus ei oleks varjatud või nähtavaid asju, mis võiks Püha Vaimu kurvastada. Paranda meelt, käsi kõigil ebapuhastel vaimudel oma elust lahkuda ja mine edasi ning PÜHENDA oma elu UUESTI juuda suguharust sündinud Messiale pühaduses ja õigsuses.

 Ja ma loodan, et järgmisel aastal ei ole enam su kodus või kirikus jõulukuuske, kuna me kõik koos tähistame Hanukkat koos J`shua’ga, kes pidas Templi uuendamise püha Jeruusalemmas ja lausus alljärgnevad sõnad:

 

Minu lambad kuulevad Minu häält ja Mina tunnen neid ja nad järgnevad Mulle. Johannese 10:27

 Sinu mentorid ja sõbrad Iisraelis

 Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Ärge kustutage Vaimu. 1 Tessalooniklastele 5:19

 

Meie Hanukah kingitus sulle

free-downloads-tilea tasuta allalaadimist meie e-poest

MAP REVOLUTSIOON

KOLMANDA PÄEVA ÄRKAMINE

 www.kad-esh.org/shop

 

 

Ps’

Palun lae alla mu 2 TASUTA raamatut, et saada TÄIELIKKU pilti sellest visioonist ja missioonist!

MAP REVOLUTION (MAP Revolutsioon)

THE REVIVAL OF THIRD DAY (3-nda päeva ärkamine)

www.kad-esh.org/shop 

PPS:

Kui soovite meid finantsiliselt toetada ONLINE www.kad-esh.org klikka DONATIONS

VAATA MEIE UUT TV ÜLEKANNET YOUTUBE’S!

Viimased video ülekanded: KOHTUMÕISTMISE ORG IISRAELIS, osad 1 ja 2

Enjoy the latest TV programs with Archbishop Dominiquae Bierman on YOUTUBE. See the latest videos from THE VALLEY OF JUDGMENT IN ISRAEL CHAPTER ONE AND TWO https://youtu.be/uDePpDoZjXc

 Please be so kind as to help us pay for this STATE OF THE ART TV program, taped entirely in Israel. Your donations enable us to continue providing these FREE quality and urgent messages to those seeking the Truth. Share this link with all those in your email lists,  on Facebook and all other social media, to help us multiply the IMPACT! Each TV program costs over $1000 to create.  Every donation will help and you will have a powerful tool to share with your family, friends and church! Thank you!

ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATG)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

 siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

      Defeating Depression

      ATG – Addicts Turning to God ***NEW!

      From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month. 

passover-english

LAST MINUTE!!! DO NOT MISS!!!

PASSOVER ISRAEL TOUR April 13-20, 2017

Led by Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman! 

 

FIRST PASSOVER OF THE NEW JUBILEE! FULL PASSOVER SEDER!

Water Israel With Our Love And Prayers!

TEL AVIV- DESERT OF JUDEA-NEGEV- EILAT- JERUSALEM-SEA OF GALILEE

EXPECT MIRACLES!

$1900 for Land Package (7 nights in hotels, all tours and 2 large meals a day,  flights not included)

REGISTER WITH $500 down payment. (ASAP AS HOTELS ARE FULL!!!)

Contact [email protected] US phone 1-972-301-7087 

 

uniting-nations

UNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR
October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee
50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:
1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org

 

INVITATION TO PARTNERSHIP

We invite you to assist us in advancing this Great Awakening in America and all over the world. We are “walking on the water” financially in order to keep on broadcasting on TV. Millions are being touched! We want to keep going forth and even start to broadcast in Spanish as well. Your prayers and your generous offerings MAKE A HUGE DIFFERENCE! You are sowing into the BEST ground possible and TOGETHER we shall share the JOY of this harvest! Please commit to a monthly donation, every seed counts!

Please ask Abba what He wants you to do to facilitate the whole world to hear the Truth about Israel, the Jewish Identity of Messiah and the True Gospel “Made in Zion”. I know that He will bless your obedience mightily!

Become a Kad-Esh MAP Ministry Partner TODAY Click Here