Torah Portion VAYESHEV – B’Reisheet (Genesis) 37:1-40:23

 

HANUKKAH VENDEPUNKTET

ET PROFETISK BUDSKAP FOR DENNE TID

Candles and wishes Happy Hanukkah in Hebrew

Matt15,3 Han svarte og sa til dem: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?

 

Shabbat shalom du høyt elskede og Glad Hanukkah!

Denne Hanukkah er vendepunktet for Kirken! YHVH kaller oss til å gjeninnvie våre liv og måten vi tilber Ham på! Kampen var veldig hard for de Jødiske Makkabeer Prestene som utfordret det fryktinngytende Gresk-Syriske Imperiet, men de visste at de måtte kjempe denne kampen til døden og ta det Hellige Tempelet tilbake fra hedenskapet. På samme måte er kampen for å gjeninnvie Messias` Kropp til Hellig Tilbedelse fra Romersk-Babylonsk innflytelse, voldsom. Fienden tror han har overtaket siden Kirken har vært skilt fra sine Jødiske Røtter siden Kirkerådet i Nikea i år 325.

Hvordan kan ting plutselig forandres hvis Kirken har feiret hedenske fester i stedet for Hellig tilbedelse i 1700 år?

Men du vil bli forbløffet over hvordan YHVH kan bringe en Stor Seier når han finner en gruppe HENGITTE Kongelige Prester som er villige til å legge ned sine liv! Han vil støtte dem hele vegen og Han vil gjøre en veg der det ikke synes å være en veg!

Sak 4,6-7 Så svarte han og sa til meg: «Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes Herre. Hvem er du, du store fjell? Bli til en slette framfor Serubabel! Han skal føre fram toppsteinen til høye rop og si: «Nåde, nåde være med den!»

FRA ROMA TIL JERUSALEM!

2

Han ønsker Sin brud tilbake fra Roma til Jerusalem. Han ønsker Sin Brud renset fra soltilbedelse og hedenske tradisjoner som er så fremtredende i Jul og Påske. Det er HAN som krever Sitt Tempel tilbake! Men Han trenger oss, et Kongelig Presteskap som Zadok, som lærer folket å skille mellom det hellige og det profane (verdslige, vanhellige). Han trenger noen Hellige Prester som ikke er redde for mennesker! Du forstår, mange forkynnere vet at det er tid for å forsake Roma og gå tilbake til de Hebraiske Grunnvollene for Evangeliet! Mange pastorer vet at Juletrær og Påskeegg kommer fra hedensk tilbedelse. Mange vet allerede at Yeshua ikke ble født i Jula og stod opp i Påsken (eng: Easter) (feiringen av fruktbarhetsgudinnen Ishtar!) Så hvorfor i all verden fortsetter de å fore sin flokk med det som er en styggedom for YHVH??? Dette er en veldig alvorlig synd, elskede, og YHVH er på veg for å dømme Sin Kropp på grunn av dette!

1 Pet4,17-18 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og: HVIS DEN RETTFERDIGE VANSKELIG BLIR FRELST, HVORDAN GÅR DET DA MED DEN UGUDELIGE OG SYNDEREN?

Hvis vi vet at noe er feil, hvorfor fortsetter vi dette? Dette er definisjonen på GALSKAP/VANVIDD, «å fortsette å gjøre det samme og forvente et annet resultat» slik som VEKKELSE! Det er menneskefrykt, frykt for å miste medlemmer, frykten for å miste tiender eller alt det ovennevnte? Og hvis så, kan Den Allmektige unnskylde oss? Kan Han unnskylde disse pastorene og lederne som fortsetter å fore flokken sin med hedensk søppel? Er det ikke på HØY TID at vi Våkner Opp og OMVENDER OSS, elskede? Eller trenger vi å fortsette å være «diplomatiske» om det når hele verden er gjennomsyret av synd og umoral og Kirken er ikke noe bedre?

VENDEPUNKT DENNE HANUKKAH!

3Joh 10,22-23 Festen til minne om templets innvielse (Hanukkah) ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. Yeshua gikk omkring i templet, i Salomos buegang.

Denne Hanukkah, festen av Innvielse når Yeshua åpenbarte Seg Selv som Messias i Jerusalem er en Fest av Vendepunkt. Dette er det Bibelske Året 5777 og det er et spesielt År av Nåde for den som OMVENDER SEG!

Merk mine ord: En Stor Rystelse kommer! Et Frafall! Det har pågått en stund i mange kirker, men det kommer til å øke. Det er et voldsomt angrep fra fienden, og Kirken kan ikke stå fordi den er forsvaket av hedenske tradisjoner og umoral florerer når forkynnerne kringkaster et billig nåde-evangelium som bærer ingen konsekvenser og sanne profeter er forbudt eller bragt til stillhet.

På Josvas tid kunne ikke Israels Folk bli stående i kampen mot sine fiender fordi de hadde en Babylonsk kledning som var bannlyst gjemt under teltet til Akan fra Juda Stamme. Når vi har hedenske ting i våre liv, gjemte ting i skapet, hedenske tradisjoner som vi nekter å gi slipp på, avgudsdyrkelse, umoral, hat, utilgivelse, stolthet og stahet i hjertet kan vi da bli stående foran våre fiender??

4Vi har såret den Dyrebare Hellige Ånd på en kraftig måte ved å forkaste all den åpenbaringen som vi har mottatt om Erstatnings Teologi og behovet for å FORSAKE det FULLSTENDIG inkludert Jul, Påske (Easter) og Sol tilbedelses Dagen! Vi kan definitivt gjøre evangelistiske kampanjer på disse dagene, men å feire dem med hedenske tradisjoner og å propagandere løgnen at Yeshua ble født på den dagen? Og fortsatt propagandere at det er OK å kle hedenske fester med «Kristne klær?» Er det ok å kle en gris som et lam eller en skorpion som en sommerfugl? Ulven i «Rødhette og Ulven» var kledd ut som bestemor, men han var fremdeles en ulv og angrep jenta uansett! Det er ikke for ingen ting at puritanerne inntil 1870 forbød feiringen av Jul i Boston, og folk fikk store bøter hvis det ble avslørt at de brøt det forbudet. De visste at det var hedensk!

Jos7,13 Stå opp! Hellige folket og si: Hellige dere til i morgen, for så sier Herren, Israels Gud: Det som er lyst i bann er i din midte, Israel. Du kan ikke stå deg mot fiendene dine før dere tar det som er lyst i bann bort fra deres midte.

 

HVORFOR IKKE HELT ENKELT LYDE GUD?

Christmas scene with tree and fire in background

Christmas scene with tree and fire in background

Men nå i våre «moderne tider» har vi blitt akkurat slik de var på Konstantin og det Romerske Imperiets tid: Alt går, og hvis det «føles godt» så gjør det. Folk forsvarer seg selv ved å si: Jeg tilber ikke Juletreet, og likevel, selv om de vet det er en hedensk tradisjon og de fortsetter å gjøre det på grunn av nostalgiske følelser eller for å passe inn. Hvis du ikke tilber treet, hvorfor fortsetter du å pynte det og feste det på alteret for ditt hjem, TV studio, business og Kirke hvis YHVH sa du ikke skulle gjøre det? Hvis du ikke tilber det så bare gi slipp på det fordi Gud sa det! Eller er det for religiøst for oss å adlyde Bibelens Gud?

Jer 10,2-4 Så sier Herren: Lær dere ikke opp i hedningefolkenes vei! Bli ikke skremt av tegnene på himmelen, selv om hedningefolkene lar seg skremme av dem. 3 For hedningefolkenes skikker er bare tomhet. Noen hogger seg et tre fra skogen, kunstnerens hender former det med øksen. 4 De smykker det med sølv og gull. De fester det med nagler og hammer, så det ikke skal falle.

HJERTETS OMSKJÆRELSE

6Disse 8 dagene av Hanukkah er dager av OMSKJÆRELSE AV HJERTET! Når du tenner din Hanukkah Menorah, sjekk og se etter at det ikke er noen skjulte eller åpenlyse ting som gjør den Hellige Ånd sorg. Omvend deg, frasi deg dem og befal alle urene ånder ut av ditt liv og GJENINNVI ditt liv til den Jødiske Messias i Hellighet og Rettferdighet.

Og jeg håper at det neste år ikke vil være et Juletre i hjemmet ditt eller kirken ettersom vi alle feirer Hanukkah sammen med Yeshua som feiret Festen av Innvielse i Jerusalem og sa de følgende ord:

Joh10,27 Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg.

Dine Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman                                                                 Utslukk ikke Åndens Ild. I.Tess 5,19

 

Våre Hanukkah gaver til deg

2 GRATIS nedlastinger i vår butikk

THE MAP REVOLUTION

THE REVIVAL OF THE THIRD DAY

free-downloads-tileww.kad-esh.org/shop

Bli en partner med oss og hjelp vår RØST å bli hørt over hele verden for å gjøre Bruden Ren og Hellig og bringe Endetidens Grøde inn! Tiden er kort og det er mengder i Avgjørelsens Dal! Vennligst gi ditt BESTE offer i dag og hjelp oss å kringkaste gjennom alle mulige midler! Vi er som en Røst som Roper i Ødemarken; Forbered vegen for Herren! Han vender tilbake til Jerusalem, ikke til Roma-Babylon eller Grekenland og heller ikke til Ny York! Hver soldat i Messias teller, alle dine bønner teller for evigheten og ethvert av dine såkorn og donasjoner hjelper oss å påvirke mange flere med EVANGELIET FRA SION!

Online gaver i www.kad-esh.org eller ring i USA 1-972-301-7087

For bank overføringer og Western Union, send oss en e-post for detaljer til [email protected]

Du kan sende sjekker i USD til:

Kad-Esh MAP Ministries

52 Tuscon Way Ste 202-412

St Augustine, Florida 32092

SKATTE FRITT I USA

SE VÅRE NYE TV SHOW PÅ YOUTUBE!

Kos deg med de siste TV programmene til Dominiquae Bierman på YOUTUBE. Se de siste videoene fra DOMMENS DAL I ISRAEL KAPITTEL EN OG TO https://youtu.be/uDePpDoZjXc

 

Vær så snill å hjelp oss å betale for redigeringen av disse TV programmene tatt opp i Israel med dine gaver slik at vi kan gjøre dem tilgjengelige GRATIS! Send denne linken til alle dine e-post lister, Facebook og sosiale media for å hjelpe oss å multiplisere INNFLYTELSEN! Det koster over $1000 for hvert TV program som produseres. Hver donasjon vil hjelpe og du vil ha et underbart redskap som du kan dele med din familie, venner og kirke! Tusen takk!

ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATG)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

 siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

      Defeating Depression

      ATG – Addicts Turning to God ***NEW!

      From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month. 

passover-norwegian

SISTE ØYEBLIKK!!! GÅ IKKE GLIPP AV DET!!!

PÅSKE ISRAEL TUR 13.-20.april 2017

7 Dager med Påske Herlighet i 5777

Ledet av Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman!

FØRSTE PÅSKE I DEN NYE JUBELÅR-SYKLUSEN! FULL PESACH (PÅSKE) SEDER!

Vanne Israel med vår Kjærlighet og Bønner!

TEL AVIV – JUDEA ØRKEN – NEGEV – EILAT – JERUSALEM – GALILEA-SJØEN

FORVENT MIRAKLER!

$1900 for Kun Landpakke (7 netter på hoteller, alle turer og 2 store måltider pr. dag, flyreiser ikke inkludert)

REGISTRER DEG MED $500. (Så fort som mulig siden hotellene blir fulle!!!)

Kontakt så fort som mulig: [email protected]

Tlf USA 1-972-301-7087

 

uniting-nations

UNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR
October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee
50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:
1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org

 

INVITATION TO PARTNERSHIP

We invite you to assist us in advancing this Great Awakening in America and all over the world. We are “walking on the water” financially in order to keep on broadcasting on TV. Millions are being touched! We want to keep going forth and even start to broadcast in Spanish as well. Your prayers and your generous offerings MAKE A HUGE DIFFERENCE! You are sowing into the BEST ground possible and TOGETHER we shall share the JOY of this harvest! Please commit to a monthly donation, every seed counts!

Please ask Abba what He wants you to do to facilitate the whole world to hear the Truth about Israel, the Jewish Identity of Messiah and the True Gospel “Made in Zion”. I know that He will bless your obedience mightily!

Become a Kad-Esh MAP Ministry Partner TODAY Click Here