Torah lesing TERUMAH – Shemot (2.Mosebok) 25,1-27,19

5,22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.

Shabbat shalom du høyt elskede:

I det siste har det sett ut som om mange har blitt testet i sin tro og tillit til YHVH. Spesielt når det er en forberedelse for VEKKELSE begynner den Hellige Ånd å utfordre troen hos mange. Han begynner spesielt å konfrontere STIVHET og RELIGIØSITET i oss fordi sann vekkelse er en «Guddommelig intervensjon» fra Yah i livene våre og i samfunnet generelt. Når du studerer vekkelse vil du se at det skjer aldri på den måten du forestilte deg det. Det ser ut som om den Allmektige elsker å «kortslutte» vår logikk og vår egen forståelse! Faktisk, hver gang jeg går inn i min månedlige bønneretreat kommer jeg ut med Hans profetiske åpenbaring og instruksjon som tvinger meg og disse med meg til å ekspandere, vokse, omvende oss og forandres. Hvis vi har et LEVENDE forhold til Mesteren vil vår kunnskap om Ham være PROGRESSIV og aldri stagnere. Hvis det har stagnert, betyr det at et eller annet sted på vegen har vi mistet det NÆRE FORHOLDET til Ham og den profetiske skarpheten som skulle «krydre» hele vår vandring med Ham.

Åp19,10b «Gud skal du tilbe! For Yeshua`s vitnesbyrd er profetiens ånd.»

Hvis vi vandrer med Mesteren skulle Profetiens Ånd alltid flyte i oss og slik kan vårt forhold til Han aldri bli gammelt og muggent! Hans navn er YAHVEH som betyr `JEG ER` og selv om Han er «Jeg var» og «Jeg kommer til å bli», skjønt Han er alt i alle, manifesterer Han seg fremdeles DAGLIG og slik er Han JEG ER.

Hebr 3,7-8 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved «forbitrelsen», på fristelsens dag i ørkenen.

Seek HimDet er ikke nok å «lyde Ham» fordi Han sa det, det er nødvendig å søke Ham daglig og å forvente FERSK MANNA. Han sier- I DAG HVIS DU HØRER HANS RØST! Mange mennesker blir veldig stive i den måten de vandrer og ser ting på, og de legger ikke merke til at de faktisk har mistet den personlige nærheten med den Hellige Ånd. De er på en måte «tilfreds» fordi de adlyder Hans kjente bud, men de overskrider faktisk det viktigste av dem: «Du skal elske YHVH din Elohim med HELE ditt hjerte, sinn og styrke». Du kan ikke ELSKE noen som du ikke har et PERSONLIG, NÆRT FORHOLD til, og hele forholdet er basert på et bleknet minne om tidligere erfaringer, men det skjer aldri noe nytt og spennende. Det er nødvendig at vi lyder alt som vi kjenner til, men det er også like nødvendig å søke Ham daglig siden Hans åpenbaring er PROGRESSIV. Husk på at vi er begrenset av rammen av vår egen tenkemåte, så når vi vandrer med Ham utfordrer Han daglig vår tenkemåte og måten vi forstår Skriftene på!

2 Kor 3,5-6 Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, men vår dyktighet er fra Gud, Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Dette er veldig enkelt: Hvis det ikke finnes sann friskhet, spenning, salvelse og kraft i vandringen din, har du blitt RELIGIØS og på en eller annen måte tilfreds med din egen vandring, til og med selv-rettferdig. Hvis det er tilfelle så forsøker du å «feste» på GAMMEL og MUGGEN MANNA, og muggen manna har MARK!

2 Mos16,20 Men de hørte ikke på Moses. Noen lot en del av det bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, og det stinket, så Moses ble vred på dem.

MannaYHVH lot Hans himmelske mat regne ned HVER DAG, og befalte dem å sanke det hver dag. Noen brydde seg ikke om en «hver dag» ting som dette, og de tenkte at de faktisk kunne lagre det. Resultatet var MARK! På samme måte kan vi ikke «lagre opp nærhet» med den Hellige Ånd men heller søke Ham daglig, adlyde Ham daglig, motta Hans nåde og utrustning daglig. Paulus sa at Han bad ALLTID! Han bad hele tiden i Ånden, som er i TUNGER! Mange mennesker innser ikke hvor ekstremt viktig dåpen i den Hellige Ånd med tungetale er. Det muliggjør faktisk at vi kan be uten opphold og å kontinuerlig styrke troen vår. Dette er ikke en logisk innretning; det er en OVERNATURLIG EVNE som forløser tro og kraft i livene våre! Det setter oss faktisk i stand til å holde oss i Guds Kjærlighet som det ikke er noen lov som kan dømme oss imot!

Jud 1,20-21 Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige Ånd, hold dere i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Yeshua Messias` barmhjertighet til evig liv.

Vi kan se at å holde oss i Elohim`s kjærlighet er umulig uten kraften av den Hellige Ånd, og at denne kraften blir forløst når vi ber i tunger alltid! I min erfaring, når jeg ønsker åpenbaring om en sak ber jeg bare i Ånden (i tunger) og jeg legger ned foran Ham min egen tenkemåte og meninger! Når jeg gjør det, laster Han alltid ned i meg Sin åpenbaring og det er alltid bortenfor det jeg kunne ha tenkt. Det er alltid enkelt, så enkelt at det kortslutter sinnet mitt og det leder meg alltid tilbake til barnlig tro, tillit og kjærlighet. Det STOPPER alltid alt mitt eget selv strev og «vittige anordninger» og det leder meg til ydmykhet, barnlighet og kraft!

Sak4,6 Så svarte han og sa til meg: «Dette er YHVH`s ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes YHVH.

I enhver situasjon har jeg erfart at Yah er mye mer nådig enn min stive tolkning av Hans lov! Han er Herren over Hans lov og i enhver situasjon implementerer Han den «gyldne regelen» av BARMHJERTIGHET,

Jak2,13 For dommen er uten barmhjertighet over den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten kan rose seg overfor dommen.

LawSå, er loven avskaffet? Absolutt ikke! Vi vil alltid bli dømt ved Hans lov, og når vi omvender oss kan Hans dom bli ANNULLERT av Hans barmhjertighet! Betyr det at nåden skal bli tatt lett på? Gud forby! Nåde er ikke en lisens til SYND men heller årsaken til å lyde Ham; Fordi Han er nådig og medlidende. Hans ønske er en fortrolig og nær vandring med hver og en av oss, der Herrens lov er underordnet lovens Herre.

Da kan vi med rette si at det er absolutt intet behov for å velge mellom lov og nåde fordi det er BÅDE Hans lov (skrevet i våre hjerter) og nåde, Hans Ord og Hans karakter, fruktene og gavene, Toraen og den Hellige Ånd. For å vandre i denne fine balansegangen må vi være avhengig av Ham og Hans kraft alene! Intet kjød vil hjelpe oss her! Det er årsaken til at Han sa,

Rom8,4 for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Holy SpiritNår vi vandrer i kraften av den Hellige Ånd, i Hans nåde og i daglig søken og lydighet viser vi frem Toraen skrevet i våre hjerter, da kan vi vise frem ÅNDENS FRUKT som er KJÆRLIGHET og mot den er det ingen lov som kan dømme oss. Kjærlighet vil ære og respektere andre selv om vi kan være uenige med dem, kjærlighet vil sette fri og tilgi, kjærlighet vil ydmyke seg selv; kjærlighet vil gi opp sine egne meninger for KJÆRLIGHETENS skyld. Elohim-Gud er KJÆRLIGHET, det er hvem Han er, det er Hans karakter. Det er ingen vits i å «holde loven» og overgi KJÆRLIGHETEN, hvis vi gjør det så går vi faktisk totalt glipp av Gud. Kjærlighet er så kraftig at til og med hvis vi har syndet i uvitenhet eller i bekymring og nød, så er kjærligheten fremdeles større og den dekker over en mengde synder!

I vår rettferdige nidkjærhet etter å gjenopprette den evige Torah, la oss ikke glemme kraften av den Hellige Ånd til å vandre i KJÆRLIGHET og manifestere en overnaturlig livsstil med tegn, under og mirakler, slik at vi ikke faller inn i en stiv religiøsitet og muggent forhold fullt av mark og aldeles mister den Hellige Ånd.

Herrens lov er KJÆRLIGHET,
Lovens Herre er KJÆRLIGHET.

«Kjærligheten faller aldri bort» 1.Kor 13,8

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae BiermanVi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å fortsette å kringkaste på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå framover og til og med å starte å sende på Spansk. Dine bønner og dine generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN av denne innhøstningen! Vennligst forplikt deg til å gi en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for å fullt ut betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales hver måned også.

Vennligst spør Abba om hva Han ønsker at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal høre Sannheten om Israel, den Jødiske Identiteten til Messias og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

Påske JUBILEUM 2016

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com