Toora portsjon BALAK – Bamidbar (4 Moosese) 22:2-25:9

Kirjutatud 2015. aastal GRM piiblikooli lõpetanud Mona Allen`i ja Debra Barnes’i poolt.

Sellega on kiire – me oleme Jeruusalemma ja Israeli maad puudutavas viimaste päevade ajas. USA presidendi Obama ja Pariisi juhitud Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil on plaanis tuua 2016. aasta lõpuks ÜRO Julgeolekunõukogu ette resolutsioon. See resolutsioon kutsub hääletama Jeruusalemma jaotamise eest ja Iisraeli taandumise eest 1967. a piiride taha.

Kas see ÜRO Julgeolekunõukogu hääletus seab ÜRO sõna otseses mõttes Joeli raamatu 1-3 peatükkides prohveteeritud Jehoshafati (Joosafati) orgu? Kui me vaatame kirjakohta, siis räägib see selgelt ajast, milles me PRAEGU oleme!

Jehoshafati org (samuti nimetatud Kiidroni oruks) asub geograafiliselt Jeruusalemma keskpunkti ja Õlimäe vahel. Jhvh (Jumal) ütleb, et Ta kogub rahvad (ÜRO), ja toob nad Jehoshafati orgu ja ta tõuseb nende vastu Oma rahva ja Oma pärandi Iisraeli pärast, kelle nad on hajutanud rahvaste sekka ja kelle maa nad on jaganud. (Joel 3:2) Rahvahulgad on kogutud otsuseorgu (vastavalt Joel 3:14). ÜRO on rahvahulk ja nad peavad plaani Jeruusalemma jagamiseks aastal 2016, mis on otseselt seotud Jehoshafati oruga!

Sain selle uue artikli, mis kirjeldab ÜRO otsust (see on inglise keeles) –(http://conservativepapers.com/news/2016/06/03/obamas-plan-to-give-jerusalem-to-the-arabs-in-the-unsc-phase-i-the-paris-conference/).

See hääletus on taas üks neist olulistest otsustest, mille eesmärgiks on kasutada jõupoliitikat Iisraeli riigipiiride muutmise ja Jeruusalemma kuuluvuse suhtes!!!

Ma olin Iisraelis esimese ÜRO hääletuse ajal 2012. novembris, mis üritas anda “palestiinlastele” maad, mille aluseks oleks olnud 1967. aasta piirid. Ma ei unusta seda päeva kunagi. Ma arvasin, et pean sel hääletuse päeval minema Iisraeli parlamenti Knessetisse ning seisma nede eest müüripraos. Ma tundsin, et pean palvetama ja kuulutama neid Jumala poolt Iisraelile antud piibellikke piire, millest räägib Joosua raamatu 1. peatükk. Mäletan, et palvetasin öeldes: ”Isand, ma seisan siin täna koos Iisraeliga, nagu Rutt seisis Naomi kõrval.” Selle peale saatis Jhvh Tsevaot (Vägede Jhvh) mulle Ruti nimelise naise, kes tuli koos minuga.

Me istusime bussi ja siis kõndisime Knesseti valvuriteni. Ütlesime neile, et tahame seista ja palvetada ÜRO hääletuse pärast. Nad lubasid meil seal natuke aega olla, ning me hüüdsime Iisraeli rahva pärast ja selle hääletuse pärast, kuulutades selle maa ja rahva kohta käivat Jumala Sõna Piiblis.

Hääletuse tulemused ei olnud piisavad plaani läbiviimiseks. Tookord oli USA presidendi Obama hääl vastu Iisraeli maa jagamisele. Kui ma raportit kuulsin, siis teadsin, et see ei olnud lõpptulemus; nad rääkisid peatselt selle teema juurde naasmisest. Seega olen oodanud ja jälginud selle teema üleskerkimist, sest mulle tundus, et nad toovad selle taas hääletusele, hetkel, mil inimesed seda kõige vähem ootavad.

Siin me oleme täna 2016. aastas ja MITTE KEEGI ei räägi sellest ÜRO tulevasest Jeruusalemma jagamise plaanist. Mina isiklikult usun, et selle põhjuseks on hetkel mitmed presidendivalimisega seotud probleemid, mis meelega valitsevad uudistes ja meedias, et katta kinni see ÜRO hääletuse lugu.

On mitmeid teisi hiljutisi sündmusi, mis on olnud samal joonel Joeli 1-3 peatükkide prohveteeringutega 2015.-2016 aastateks. On olnud neli verekuud (tetrad), mis leidsid aset Jhvh seatud pühadel: paasapühal ja sukkotil (lehtmajade pühal) aastatel 2014. ja 2015. Sellest me loeme Joel 3:3,4.

Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Jhvh päev, suur ja kardetav!!

Blood Moon2015 septembris Iisraelis KadEsh MAP Sukkoti ringreisil olime Õlimäel selle aasta viimase verekuu ilmumise ajal (28.9.2015). Reisijuht rääkis meile allpool asetsevast Jehoshafati (Joosafati) orust, ja vaadates kuu poole, lähtus sellest enne täielikku kuuvarjutust vaid väga vähe valgust. Meenus kirjakoht Jesaja 55:6, Otsige Jhvh’d, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!

Ma usun, et Jhvh annab meile hoiatusi ja füüsilisi märke, mis esindavad vaimses valdkonnas toimuvat. Ma uurisin Pühakirja ja leidsin, et kui linn vallutatajkse, siis tavaliselt on näha tuld ja leeke. Joel 2:3 räägib tulest ja leekidest: (3.) Tema ees neelab tuli ja tema taga kõrvetab leek… 27. mail 2016. räägiti Iisraeli uudistes mitmetest tulekahjudest Jeruusalemma äärealadel, mis olid levimas asustatud aladele. Selle päeva (shabbati) haftara Toora portsjoni nimetus oli Behar, mis tähendab mäel. See portsjon hõlmas ka Jeremija 32:6-27. Sellega seoses üks huvitav tähelepanek, et kaks salmi pärast haftara lõppu 32:29 räägib … kaldealased, kes sõdivad selle linna vastu, tulevad ning süütavad selle linna tulega. Selle kirjakoha lugemine oli päevakorras just samal päeval, mil Jeruusalemmas toimusid tulekahjud !!

FireJoel 4:4 mainitakse palašet (eesti keelde tõlgitud vilistid. Sõna palestiina tuleb vilistidest ehk palašet’i hõimust, kes olid ühed Iisraeli suurimatest vaenlastest. Tõlkija kommentaar). ÜRO tahab anda selle nime (Palestiina) 2016. a loodavale (nii on see plaanis) uuele riigile Iisraeli riigi sees.

Joel 4:9 hoiatab, et tuleb valmistuda sõjaks. Kui Iisraeli Jumal laseb sel hääletusel sündida, nii nagu see juhtus Gaza puhul, siis võiks sellest saada kolmanda maailmasõja algus.

Joel 4:5 ütleb, Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla ja olete viinud mu ilusad väärtasjad oma paleedesse!

See lugu sarnaneb sellega, mis juhtus kuningas Betsassariga (Taaniel 5), kes käskis tuua enda kotta Jeruusalemma templist võetud kuld- ja hõberiistad. Nad hakkasid pidutsema ning ülistama oma kullast ja hõbedast, pronksist, rauast ja kivist ebajumalaid. Selsamal tunnil ilmus inimese käsi ja kirjutas seinale kohtuotsuse kuninga kohta.

Kui see ÜRO hääletus läbi läheb, siis saab Püha linn, Jeruusalemm ÜRO mõnituse ja halvakspanu osaliseks, just nii, nagu seda tegi kuningas Beltsassar ja see kõik saab teoks nende enda allkirjade andmisega. Aga ma tean, et Iisraeli Jumala KÄEL on VIIMANE sõna õelda!

Tundub, nagu tõmmataks selle hääletusega mingi joon liivale Iisraeli Jumala ja nende ebajumalate vahele.

I Kuningate 18:21 seisis prohvet Eelija Iisraeli mäel ning esitas väljakutse Baali prohvetitele. Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: “Kui kaua te seisate kahe arvamuse vahe (ee k. lonkate kahe karguga)? Kui Jhvh on Elohim, siis käige tema järel; aga kui Baal on see, siis käige tema järel!” Ka meie peame valima, kelle poolel oleme ja kelle poolt hääletame.

nationsMatteuse 25:31-33 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele; ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. (Ma tahan olla kindel, et kui tõmmatakse joon, siis seisan ma Iisraeliga lammaste poolel)

Iga rahvas peab oma hääle Jeruusalemma ja Iisraeli kohta viskama Jehoshafati orgu.

Ma loodan, et see alarm saadab välja hoiatus kõigile juhtidele, Iisraeli toetajatele ja usklikele ÄRGATA ning TEHA midagi selleks, et PEATADA see hääletus otsekohe!!!

Ma olen asetanud meie Elohimi Sõnad sinu ette, et võidelda seda võitlust. Elohimi Sõna eraldab tõe valest ja on teravam kui ükski kaheterane mõõk, mis vabastab vangid. Õpetussõnad 18:21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Vali elu. Räägi välja ainult seda, mida Elohimi Sõna ütleb!!!

Siin on deklaratsioonid (kuulutused, avaldused), määrused, seadlused ja palved Jeruusalemma ja Iisraeli pärast, mis puudutavad 2016 a. Jehoshafati oru otsust ja mida peab kuulutama iga päev:

ESIMESEKS: Tõsta üles ja ülista Tema, Iisraeli Jumala (JHVH) nime.

1) 1 Kuningate 18:36 … „JHVH! Avrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal (Elohim)! Saagu täna teatavaks, et Sina oled JHVH Iisraelis ja mina olen sinu sulane

ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale!

2) Psalm 86:9 Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, JHVH, ja annavad au sinu nimele (Iisraeli Jumalale). Sest sina oled suur ja teed imesid, Sina oled Elohim, sina üksi.

3) Jesaja 45:22-23: Pöörduge minu poole ja laske endid päästa,

kõik maailma ääred, sest mina olen Elohim ja kedagi teist ei ole! Ma olen iseeneses vandunud, Mu suust on välja tulnud tõde, tagasivõetamatu Sõna:

Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik keeled peavad andma Mulle vande.

4) Psalm 91:14 „Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu (Iisraeli Elohimi) Nime.

5) Psalm 96:2,3,10 Laulge JHVH-le, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas! Öelge paganate seas: JHVH on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.

TEISEKS: Kuulutage piibellike riigipiire, mis on antud Iisraelile: Joosua 1 {ja/või} 4 Moosese 34:1-18.

Promised Land1) {Iisraeli Elohim tõmbas joone liivale}. Laulud 78:55 Ja ta kihutas ära rahvad nende eest ning jagas nende maa liisuga pärisosadeks; ja Ta pani nende telkidesse elama Iisraeli suguharud.

2) Joosua 1:2-6; Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele! Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, naguma Moosesele olen öelnud: kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile!

KOLMANDAKS: kutsu üles mitte hääletama ja nende plaanid nurjuvad:

Jesaja 8:9,10 — Möllake, rahvad (ÜRO), ja värisege, ja kuulge, kõik kauged maad: Varustuge sõjaks ja värisege! Pidage nõu, aga see läheb tühja, kõnelge sõna, aga see ei täitu, sest JHVH on meiega (Iisrael)!

JerusalemNELJANDAKS: Kõnele ja kuuluta mägedele (Jeruusalemm) Elohimi Sõna:

1) Hesekieli 36:1-11Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli mägedele ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge JHVH Sõna! Nõnda ütleb JHVH Elohim: Et vaenlane teile on öelnud:„Paras!” ja „Igavesed künkad on saanud meie omaks!”, siis kuuluta prohvetlikult ja ütle: Nõnda ütleb JHVH Elohim: Kuna teid on hävitatud ja neelatud igast küljest, mistõttu te olete saanud teiste rahvaste omandiks ning inimestekeelepeksu ja laimu aluseks, siis, Iisraeli mäed, kuulge seepärast JHVH Elohimi Sõna: Nõnda ütleb JHVH Elohim mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele, laastatud varemeile ja mahajäetud linnadele, mis on saanud saagiks ja irvituseks ümberkaudseile rahvaile, siis ütleb JHVH Elohim seepärast nõnda: Tõesti, oma püha viha tules ütlesin ma teistele rahvastele ja kogu Edomile, kes kõigest südamest rõõmutsedes ja hinges põlgust tundes on võtnud endale omandiks Minu maa, selleks et seda laastata ja riisuda.

Seepärast kuuluta prohvetlikult Iisraeli maale ja ütle mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele: Nõnda ütleb JHVH Elohim: Vaata, ma räägin oma raevus ja vihas, sellepärast et te olete pidanud kandma paganate teotust! Seepärast ütleb JHVH Elohim nõnda: Ma tõstan oma käe üles vandudes: Tõesti, paganad ise, kes teie ümber on, peavad kandma oma teotust. Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas. Sest vaata, Ma tulen teie juurde ja pöördun teie poole, ja teid haritakse ning külvatakse. Ja ma saadan teie peale palju inimesi, kogu Iisraeli soo; ja linnad asustatakse ning varemed ehitatakse üles. Ma saadan teie peale palju inimesi ja loomi, neid saab palju ja nad on viljakad; ja ma panen teid elama nagu teie muistseil päevil ja teen teile rohkem head kui teie algusaegadel. Ja te saate tunda, et Mina olen JHVH.

2) Jesaja 40:1-5 “Trööstige, trööstige minu rahvast”, ütleb teie Elohim. “Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud JHVH käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Elohimile! Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks! Siis ilmub JHVH au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, JHVH suu on rääkinud.”

VIIENDAKS: Palveta, et Iisraeli rahvast ei jagataks enam kunagi kaheks rahvaka sellel maal: Hesekiel 37:22 Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel,ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks. Nad ei ole siis enam

kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks.

IsraelKuuendaks: Alarmeeri ka teisi vahimehi ja sõdureid tegevusse astuma: alustamaks palve ja paastuga!!!

Hesekieli 22:30 Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leidnud.

Mina seisan müüripraos, kas sina teed seda? Kuningas Jehoshafat leidis end ümbritsetuna kuningate poolt 2 Ajaraamat 20, kes olid tulnud hävitama Jeruusalemma ja selle elanikke samas orus. Ta kutsus kokku koguduse ja kuulutas välja paastu. Kiitus tõusis üles ja Iisraeli Elohim võitles nende eest ja võitis. Ta võidab veelgi.

Jesaja 62:6 Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. JHVH meenutajad,ärgu olgu teil puhkust

Meie,usklikud, oleme palju saanud Iisraelilt ja Jeruusalemmalt. Minu palve on, et me võtaks iga päev 10 minutit või vähemalt kord nädalas aega nende kirjakohtade järgi palvetamiseks, nende deklareerimiseks ja kuulutamiseks – ehitades niiviisi kaitsemüüri selle maa ümber.

Kui sa plaanid reisi Jeruusalemma, või kui sa tead mõnda gruppi, kelle marsruut viib Jehoshafati orgu Jeruusalemma ja Õlimäe vahel, siis palu neil peatuda ja palvetada omaenese rahva pärast. Selles orus võib olla 50 või isegi rohkem erinevat rahvust, kes ekskursioonide käigus seda orgu külastavad. See Piibellik Püha Maa anti Iisraeli Jumala (Elohimi, JHVH) poolt lepinguna Abrahamile ja tema järeltulevale soole Iisraelile igaveseks. 1 Moosese13:14-17

Laul 122:6 Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!

Õnnistagu JHVH igaühte, kes seisab Tema Sõna peal Tema Maa pärast. Sela.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchÕnnistustega sinu Iisraeli mentoritelt ja sõpradelt,
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

print-btn

SA VÕID AUSTUST ÜLES NÄIDATA JUBA TÄNA, TOETADES MEID OMA FINANTSIDEGA!

Kui sa leiad, et me oleme hästi tööd teinud õpetades ja manitsedes sind ja kõiki rahvaid; kui meie kirjad ja õpetused on hästi mõjunud su vaimsele elule ja J`shuaga käimisele, siis on aeg austada Pühakirja ja kuuletuda neis olevatele juhistele.

Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Ärge eksige: Elohim ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Galaatlastele 6:6-8

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.