Torah lesing KI TAVO – Devarim (5.Mosebok) 26,1-29,8(9)

JUBELÅR FØRSTE AVSLUTTENDE PROFETISKE RAPPORT
IKKE SE DEG TILBAKE!

year-of-jubilee-prophetic

Jes42,9 Se, de første tingene inntreffer, og de nye ting kunngjør Jeg nå. Før de spirer fram, lar Jeg dere høre om dem.

 

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jubelåret nærmer seg hurtig slutten og vi ønsker at du skal være informert om de profetiske antydningene for denne historiske begivenheten. YHVH er en Gud av Timing og alt Han gjør er innenfor Hans tids-ramme! Det er årsaken til hvorfor mange mennesker som ikke forstår Hans Timing blir frustrert og gjør ting som er uklokt uten å overveie Hans MOADIM.

MOED er en Guddommelig Fastsatt Tid eller en Hellig Fest. Alle de Bibelske Festene er Moadim. Jubelåret er et helt År av Moadim som avslutter en tidsperiode på 50 år! Moadim kommer fra ordet EDIM eller VITNE, med andre ord er disse Bibelske Timingene og Festene VITNER som Elohim, Skaperen bruker for å vitne om Seg Selv. Jubelåret er et År av VITNE, et VITNESBYRD om Hans Fullkomne vilje.  Dette var et helt år da ting ikke gikk i overensstemmelse med din agenda men Hans og Hans alene! Mange ble frustrerte dette året fordi de følte at de ikke hadde så mye fremdrift som de skulle.  Noen følte at de «satt helt fast» og mange følte det «bortkastet» og ble skuffet. Hvis du ikke var forankret i troen, var dette året vanskelig for mange siden ting var UKLARE, omtrent som å vandre i en TÅKE!

Årsaken til dette er at dette var et andre Shmita eller Sabbat År, så i to år på rad ble jordisk forsørgning alvorlig innskrenket. Under Shmita år (hvert 7. pluss Jubelåret, det 50.) var 2ikke mennesker i Gamle tiders Israel tillatt å så eller høste men faktisk tillot avlingene å gå til spille slik at landet kunne få sin HVILE og dyrene på marken, de fattige og hvem som helst som ønsket kunne spise fritt. De rike, bøndene og land-eierne ville ikke bli tillatt å så eller høste fordi all landbruks-forretning brukte å stoppe opp.  En måtte sette sin lit til forrige års avling og Yah lovte å velsigne det Sjette Året slik at det ville produsere for TRE år! Uansett, både Shmita og Jubelåret var tiden for å NULLLSTILLE økonomien slik at alle ville se til Elohim-Gud for deres forsørgning og stole fullstendig på Ham!

3 Mos 25,11-12 Dette femtiende året skal være et jubelår for dere. Da skal dere verken så eller høste det som vokser av seg selv, og dere skal ikke samle inn druene fra de ustelte vintrærne. For det er jubelår. Det skal være hellig for dere. Dere skal spise avlingen fra marken.

Fordi det er et år der alt STOPPER OPP, gikk ikke ting så bra dette året og det føltes faktisk som om mange av våre bestrebelser ikke bar frukt. Disse siste to årene (det 49. som er Shmita og det 50. som er Jubelåret) har vi alle vært i et VENTE MØNSTER, omtrent som når et fly ikke får klarsignal til å lande og det må sirkle rundt og rundt.

Jeg vet ikke hvorfor vi mennesker har det så vanskelig når det kommer til HVILE, vi trenger det så sårt men når det blir gitt oss strever vi med mye selv-anstrengelser for å få ting til å skje og ender opp utslitt i stedet for forfrisket. Det er årsaken til at det i sammenhengen der Han er vår Hyrde og forsørger, Han FÅR oss til å ligge i grønne enger!

Sal 23,1-2 YHVH er min hyrde, jeg mangler ingen ting.  Han lar meg ligge på grønne enger. (eng: Han får meg til å ligge ned i grønne enger.)

Dette Jubelåret handlet om TILLIT og sannsynligvis feilet de fleste av oss en eller annen gang når vi vred oss i Hans Mektige Hånd som holdt oss fast, og vi strevet for å få noe til å skje. I Hans uendelige barmhjertighet, Han holdt oss fast, spesielt når vi ikke forsto hvorfor ting ikke gikk fremover så fort som vi tenkte og hvorfor de økonomiske utfordringene!

Jeg tror de fleste av oss kunne relatere til disse følelsene av frustrasjon og forbauselse dette Mektige Jubelåret. Han gav meg en sang en Sabbat, og slik går den:

Uansett hva som behager Ham, Han gjør det                                                               Uansett hva som behager Ham, Han gjør det

Så hvis du har spørsmål og du har ikke svar…

Husk, uansett hva som behager Ham, Han gjør det.

3Ja, det var virkelig mange av oss som spurte mange spørsmål dette året og det var ingen svar og det la frustrasjon til frustrasjon. De herlige Nyhetene er at svar er på veg ETTER JUBELÅRET. Det beste jeg kunne beskrive dette året som nå passerer er:

 

Sal46,11 Fall til ro og kjenn at Jeg er Elohim! Jeg skal opphøyes blant folkeslagene, Jeg skal opphøyes på jorden!

 

Men hvem kan være stille når mørke skyer viser seg i horisonten, økonomisk ustabilitet regjerer, Isis går frem og kriger og rykter om krig og denne TÅKEN som ikke lar deg se fremtiden? Uansett dere elskede, vi kan ikke kjempe mot Hans Vilje og  Timinger. Under denne Måneden av Barmhjertighet når Jubelåret går mot slutten fra 2. oktober til 12. oktober (Basunhøytiden-Rosh Hashanah-Yom Hakippurim-Forsoningsdagen), gir Han oss muligheten til å OMVENDE oss og VENDE TILBAKE til fullstendig tillit i Ham. Hvis du gikk glipp av det i løpet av Jubelåret og Shmita-året som gikk, vennligst søk Ham nå og kom til Shalom i Ham.  Kanskje du ikke forstod eller frykt kom over deg, engstelse regjerte over deg men vær så snill å BE, OMVEND DEG og vend tilbake til SHALOM! Uten Ham kan vi INGEN TING! Og hvis Han utpekte et År av Hvile for Landet, vi er også LAND, faktisk Hans Land! Hvem kan motsi Ham?

 

La oss forberede hjertene våre på å gå inn i den Nye Jubelår Syklusen i Shalom og Tro, der vi har et Rett Forhold til Ham. Hans Nåde er nok og dette er Måneden av Barmhjertighet!

 

IKKE SE DEG TILBAKE!

 

Fil3,13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

 

En av tingene som Han har hvisket meg i øret er å ikke se meg tilbake. Mange anstrengelser, relasjoner, uro i tjenester og annet kom til sin slutt eller kommer til en ende når Jubelåret avsluttes, dette begynte allerede under Shmita-året 2014-2015 og fortsatte til Jubelåret som vil avsluttes helt 12. oktober, ved Yom Hakippurim Shofaren.

 

4For oss kom Eilat Bønnetårn til en ende nøyaktig 7 år etter at det ble åpnet med bønn og innspillingen av vår historiske Bibelskole GRM. Når Jubelåret avsluttes denne oktober får Tårnet nye eiere. Jeg var trist men i Shalom og Yah sa IKKE SE DEG TILBAKE. Er det noe som har kommet eller som kommer til sin slutt i ditt liv og tjeneste, forretnings-anliggender, familie, relasjoner? IKKE SE DEG TILBAKE! Gi det over til Yah (Gud), du går inn i en NY JUBELÅR SYKLUS og Han GJØR ALLE TING NYE!

 

Gjør en bønn av FRIGIVELSE, si HA DET til det GAMLE ettersom det NYE KOMMER nå! HaleluYah!!! Ventetiden vil snart være over så HVIL så mye som du kan i Ham  inntil dette skjer. Det FØRSTE året i Jubelår Syklusen er også en spesiell overgang og det kreves TRO og TILLIT og å holde fast på Ham og Hans Ord ettersom alt vil akselerere! Vi vil også få en NY STYRKE!

 

Jes40,31 Men de som venter på YHVH, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.

 

BØNN AV FRIGIVELSE

Be dette ut høyt

 

Kjære Abba, jeg ydmyker meg selv foran Deg og foran Dine Moadim-Guddommelig Fastsatte Tider. Jeg anerkjenner at denne Jubelår Syklusen nå går mot slutten og en Ny Jubelår Syklus holder på å begynne. Jeg ber om Din tilgivelse for når som helst og hvor som helst jeg bommet på Ditt mål og/eller Din perfekte vilje for livet mitt i det som har vært.  Jeg velger å motta Din tilgivelse og å frigi den gamle Jubelår Syklusen og glemme det som ligger bak enten det er godt eller ondt. Jeg velger å se fremover mot det Nye Jubelåret, til denne Nye Tidsperioden av 50 år  fullstendig overgitt til  Deg og til Din Vilje.  Som Abraham går jeg inn i Tro uten fullt ut å vite hva som er foran meg unntatt dette at jeg stoler på at Din hånd vil lede meg, vise meg veien, beskytte meg og forsørge meg rundt hver eneste sving inntil jeg når Løfteslandet og er hos Deg for evig. I Yeshua`s mektige Navn. Amen

 

Tilbe Ham og takk Ham for det NYE som nå er foran deg! Ikke se deg tilbake! Dette er en tid av profetisk OPPFYLLELSE for MANGE av Hans Trofaste barn!

 

Sal98,1 En salme. Syng for YHVH en ny sang! For underfulle gjerninger har Han gjort. Hans høyre hånd og Hans hellige arm har gitt Ham frelse.

 

FINANSER SOM BLE HOLDT TILBAKE VIL BEGYNNE Å BLI FORLØST!

 

Ordsp22,4 Lønnen for ydmykhet og frykt for YHVH, er rikdom, ære og liv.

 

Det siste ordet om jeg mottok under vår Midnatts Team Bønnevakt var de FIRE P`er

 

PRAISE (lovprisning)- POSITION (posisjonere)- PLUNDER (plyndre)- PROSPER (fremgang)

 

Pris Ham og posisjoner deg for å plyndre og ha fremgang.

 

Dette ordet går sammen med forståelsen av at når den Nye Jubelår Syklusen begynner går vi inn i tiden av oppfyllelse for løftet som er gitt:

 

OVERFØRINGEN AV RIKDOM FRA SYNDEREN TIL DEN RETTFERDIGE

 

Ordsp13,22 Den gode etterlater en arv til sine barnebarn, også synderens rikdom blir holdt i forvaring for den rettferdige.

 

5Dette er ikke for alle, men bare for disse som har vært trofaste i å vandre i lydighet mot Ham og spesielt disse som har vært en Velsignelse for Israel! Han fortalte meg for mange år siden at denne Overnaturlige Overføringen av Rikdom vil velsigne disse menneskene, forretnings-anliggendene og tjenestene som ærer Yeshua og ærer Israel. Overføringen av Rikdom vil være Overnaturlig men mye av det vil foregå gjennom NATURLIGE MIDLER som business, investeringer og liknende. Vær sikker på at du lyder Ham i disse arenaene og du vil være Posisjonert for å Plyndre og ha Fremgang! For noen vil overgangen til business og den finansielle arena føles overveldende og utfordrende så NØKKELEN er å PRISE HAM! Denne Nye Jubelår Syklusen er en NY TID, et NYTT STED og ingen av oss har vært her før så vi trenger å ha TILLIT og PRISE Ham!

 

2 Krøn20,22 Da de begynte å synge og love, satte YHVH ut et bakhold mot folket fra Ammon, Moab og Se’ir-fjellet, dem som var kommet imot Juda. Og de ble slått.

 

Når vi priser Ham, vil YHVH sende bakholdsangrep mot fiendene som forsøker å stjele, drepe og ødelegge og ta vårt land og arv og kampen vil bli vendt og vi vil PLYNDRE og ha FREMGANG! Mange Økonomiske Profetiske Ord vil snart bli oppfylt, spesielt disse som har tatt år ut og år inn og synes å aldri gå i oppfyllelse. Bare Pris Ham og posisjoner deg i lydighet i uansett hvilken arena Han har satt deg, og gå fremover og erobre. Overgi deg til Hans Fullkomne Vilje! For mange synes Hans Fullkomne Vilje å «kortslutte» det du har forstått frem til nå. Rop ut etter Visdom, Forståelse og Åpenbaring. Husk på at vi er alle på et NYTT sted, ikke la frykt ta over men TILLIT og Lovprisning!

 

Når vi nå begynner på Avslutningen av Jubelåret, priser vi deg Abba for at vi er Posisjonert for å Plyndre og ha Fremgang i den neste 50 års Syklusen! I Yeshua`s  navn. Amen

 

Dine Israelske Mentorer og Venner

 

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

 

 

FØRSTEFRUKTER I DEN NYE JUBELÅR SYKLUSEN!

 

Esek44,30 Det beste av all førstegrøden av alle slag, og hver gave av alle slag fra alle deres gaver, skal tilhøre prestene. Dere skal også gi presten det første melet dere maler, så det kan hvile velsignelse over ditt hus.

 

Vi invitere deg til å sende dine Første Frukter som vil påvirke de neste 50 årene og generasjonene etter deg ettersom dette er det FØRSTE av det FØRSTE, haleluYah!! Gi oppmerksomhet, MYE oppmerksomhet til dette mektigste og profetiske første frukts offeret. Du har aldri startet en ny Jubelår Syklus før! Dette Første Frukts Offeret trenger å være nøye overveid og med hensikt som noe fremragende! Be over dette siden uansett hva du SÅR som førstefrukt vil det bære mest frukt de neste 50 årene! Det er også veldig viktig at du sår i GOD JORD! Vi vil forløse løftes velsignelsen i Esekiel 44,30 AT VELSIGNELSEN kan HVILE (BLI PERMANENT) i DITT HUS!

 

Send til www.kad-esh.org/donations eller hvis via bank overføring vennligst send oss en e-post for å motta detaljene på [email protected] hvis via Western Union eller Money Gram inntil 26 oktober til Baruch Bierman, PO Box 4090, Eilat, Israel. Etter 26. oktober til Baruch Bierman, ST Augustine, Florida, USA.

 

VÅRE FØRSTE FRUKTER TIL DEG FORDI VI TROR DU ER GOD JORD!