Toora portsjon KI TAVO – Devarim (3 Moosese) 26:1-29:8(9)

JUUBELIAASTA LÕPU ESIMENE PROHVETLIK RAPORT
ÄRA VAATA TAGASI!

year-of-jubilee-prophetic

Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi; enne kui need hakkavad arenema, teen ma need teile teatavaks!  Jesaja 42:9

 

Shabbat shalom armsad!

Juubeliaasta on lõpule jõudmas ja me tahame, et oleksite teadlikud selle ajaloolise sündmuse prohvetlikest tähendustest. JHVH on õige ajastuse Jumal ja teeb kõike Oma ajastuses.

MOED on jumalikult määratud aeg või pühalik kokkutulek. Kõik piibellikud pühad on moadim-id. Juubeliaasta on tervet aastat hõlmav moadim, mis sulgeb 50 aastase ringi. Moadim tuleb sõnast EDIM või TUNNISTAJAD. Teiste sõnadega kasutab Looja Elohim neid piibellikke aegu ja pühi kokkutulekuid, et anda TUNNISTUST Iseendast. Juubeliaasta on Tema täiuslikku tahet TUNNISTAV aasta. See on olnud aasta, mil asjad ei läinud meie, inimeste plaanide kohaselt, vaid üksnes vastavalt Tema plaanidele. Mõned pettusid võibolla selles aastas, sest tundus, et asjad ei edenenud nii nagu oleks pidanud. Mõned tundsid end olevat “kinni jäänud” ja mõned “aega raisanud”. Ilma usu ankrus olemiseta võisid asjad tunduda EBASELGED, justkui kõnniksid UDUS!

2Põhjus on selles, et see oli järjestikku teine shmita või shabbati aasta, seega oli maapealne varustus järjest kaheks aastaks piiratud. Iidses Iisraelis ei olnud shmita aasta jooksul (iga 7. aasta plus 50. juubeliaasta) lubatud külvata või lõigata, aga oli lubatud lasta isekasvanud viljasaagil maha jääda, selleks et maa saaks PUHATA ning metsloomad, vaesed ja kes iganes said sellest vabalt süüa. Jõukamatel inimestel ja maaomanikel ei olnud luba külvata ega saaki koguda, seega kõik põllumajandlikud tegevused peatati. Igaüks pidi lootma eelmise aasta lõikusele ja Jah (Jumal) lubas õnnistada kuuendat aasta KOLMEKORDE saagiga. Siiski on nii shmita ja juubeliaasta majanduse jaoks alati NULL aeg, selleks et kõik loodaksid ainult Tema varustuse peale.

 

Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju.

Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise kannab.

3 Moosese 25:11-12

 

Ma ei tea, miks meil inimestel on nii raske peatuda ja PUHATA. Me vajame puhkust hädasti, aga kui see meile kätte tuuakse, siis kulutame palju omaenese jõudu, et asjad ikkagi toimiksid ja lõpetame kurnatuses selle asemel, et saada värskendatud. Sellepärast Tema, kes on meie karjane ja varustaja, PANEB meid lebama haljale aasale.

 

 

JHVH on mu karjane, mul pole millestki puudust!  Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamiseveele saadab ta mind. Psalm 23:1-2

 

Selle juubeliaasta võtmesõnaks oli USALDUS, aga võimalik, et enamus meist kukkusid selles ühel või teisel viisil läbi. Oma pikameelsuses ja armus hoidis Ta siiski paljusid meist,  kuigi me ei mõistnud, miks asjad ei liigu nii kiiresti kui me arvasime ja milleks kõik need finantsilised väljakutsed!

 

Ta andis mulle ühel shabbatil laulu selliste sõnadega:

 

Mis iganes Talle meeldib, seda Ta teeb

Kui sul on küsimusi, aga ei ole vastuseid…

Pea meeles, et mis iganes Talle meeldib, Ta teeb.

 

3Hea uudis on see, et juubeliaasta vastamata küsimuste vastused on teel PEALE JUUBELIAASTAT. Parim viis selle mööduva aasta kirjeldamiseks on:

 

“Olge vaikselt ja teadke, et mina olen Elohim, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal!” Psalm 46:11

 

Me oleme juubeliaasta halastusekuus ja see aasta lõpeb viimase kahe moadimi-ga:  2. oktoober- Trompetite püha ja/või Rosh Ha’shana ning 12. oktoober– Jom Ha’kippurim/Lepituspäev. Nende kahe moadimi vahel annab Jhvh taas võimaluse MEELEPARANDUSEKS ja tagasi PÖÖRDUMISEKS Tema täielikku usaldamisse.  Kui sa ei võtnud selleks viimase kahe aasta jooksul piisavalt aega, siis palun tee seda nüüd ja tule Tema SHALOMI. Võibolla sa ei mõistnud või hirm ja ängistus valdasid sind, aga palun PALVETA, PARANDA MEELT ja ära jää sellega hiljaks. Ilma Temata ei suuda me MIDAGI, aga selleks ta ongi andnud oma seatud ajad, et Tema väes suudaksime. Ta määras maale puhkuseaja ja meie oleme samuti MAA, tegelikult Tema maa.

 

Valmistage südamed shalomis ja usus uueks juubeli tsükliks ja seadke oma asjad Temaga korda. Jhvh armust piisab sellele, kes meelt parandab.

 

 

ÄRA VAATA TAGASI!

 

Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees. Filiplastele  3:13

 

Üks asi, mida Ta on mulle kõrva sosistanud- ära vaata tagasi. Paljud ettevõtmised, suhted, teenistused ja muu on jõudnud või jõuavad peagi lõpule selle juubeliaasta lõpuks, mida kuulutab 12 oktoobril Jom HaKippurimi suur soofarihääl.

 

4Meie jaoks lõppes Eilati palvetorni aeg täpselt 7 aastat pärast selle ajaloolist avamist ja GRM Piiblikooli rajamist. See on kurb, aga see toimus shalomis ja JHVH ütles mulle- ÄRA VAATA TAGASI. See kehtib ka sinu kohta. Anna asjad vabaks Jah (Jumala) kätte. Sa oled sisenemas UUDE 50 AASTASESSE JUUBELI AEGA ja Tema teeb kõik uueks!

 

Palveta LAHTILASKMIST, jäta hüvasti või ka taaskohtumiseni VANAGA, sest UUS on tulemas. HalleluJah!

 

Aga kes ootavad Jhvh-d, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi! Jesaja 40:31

 

LAHTI-LASKMISE PALVE

Palveta seda häälega

 

Abba, ma alandun Sinu ja Sinu jumalikult seatud aegade, moadimide ette. Ma tunnistan, et see juubeli ajajärk on lõppemas ja uus algamas. Ma palun anna andeks kõige eest minevikus, milles ja kus ma panin märgist või Sinu parimast tahtest mööda. Ma tahan võtta vastu andestuse ja vaadata ettepoole uude ajajärku, olles täielikult Sinule ja Sinu tahtele alistunud. Nagu Abraham, astun ma usus välja, ilma eelseisvast täielikku pilti omamata peale selle, et ma loodan Sinu juhtiva käe peale, mis juhendab, kaitseb ja varustab igal käänakul, kuniks olen jõudnud tõotatud maale, et viibida Sinu lähedal igavesti. J’shua võimsas nimes. Amen.

 

Ülista Teda ja kiida ja ära vaata tagasi. See on PALJUDELE Tema ustavatele lastele prohvetlik täitumise aeg!

 

Laulge Jahvele uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! Psalm 98:1

 

 

Alandlikkuse ja Jhvh kartuse tasu on rikkus, au ja elu! Õpetussõnad 22:4

 

Meie meeskonna viimase palve-öövahikorra ajal sain ma Temalt sellise sõnumi:

 

KÜLLUS KANDUB ÜLE PATUSELT ÕIGELE

 

Hea inimene jätab pärandi lastelastelegi, aga patuse vara talletatakse õigele! Õpetussõnad 13:22

 

5See ei ole kõigile, vaid neile, kes on olnud ustavad sõnakuulelikkuses Temale ja eriti neile, kes on Iisraeli õnnistanud! Ta ütles mulle aastaid tagasi, et see üleloomulik külluse ja jõukuse ülekandmine saab olema õnnistuseks neile inimestele, teenistustele ja äridele, kes austavad J’shuat ja Iisraeli.

 

Külluse ja varanduse ülekandmine on küll üleloomulik, aga suur osa sellest toimub LOOMULIKE VAHENDITEGA nagu ärid, investeeringud ja muu sarnane. Ole valmis Talle selles osas kuuletuma. Kui mõnede jaoks võivad muutused äritegevuses, töötamises ja majanduslikul maastikul tunduda üle pea käivana ja väljakutsena, siis on VÕTMEKS TEMA ÜLISTAMINE selle kõige keskel. Palju uut on ees, milles me varem pole olnud ja sellepärast vajame Tema USALDAMIST ja ÜLISTAMIST!  

 

Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani JHVH varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu; ja nad löödi maha. 2 Ajaraamat 20:22

 

Samal ajal kui me Teda kiidame saadab Jhvh (Kõigeväelise Jumala nimi) varitsussalgad vaenlase vastu, kes üritab varastada, tappa ja hävitada ning võtta meie maa ja pärand, aga lahingu tulemus pöördub ümber ja sõnakuulelikud Temale saavad näha Jhvh rikkalikku varustust. Mitmed majanduse ja finantsidega prohveteeringud saavad täidetud lühikese aja jooksul, eriti nende jaoks, kes on kulutanud aastaid ning arvanud, et läbimurret ei tule kunagi. Positsioneeri end kuulekuses mis iganes alal, mida Tema sulle on andnud ja ole vallutaja. Alandu tema täiuslikule tahtele! Kisenda tarkuse, arusaamise ja ilmutuse järele. Pea meeles, et me oleme kõik UUES KOHAS. Ära lase hirmul saada võitu LOOTUSE ja ülistuse üle!

 

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

 

Peapiiskop Dr. Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

 

 

UUE 50 AASTASE AJAJÄRGU ESMAVILJAOHVRID!

 

Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik tõstelõivud, teie igasugu tõstelõivudest, kuuluvad preestritele; ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistusHesekieli 44:30

 

Me julgustame teid andma uudsevilja/esmavilja ohvreid, millel on tõukejõud järgmiseks 50 aastaks ning teie rahva ja põlvkonna jaoks, kes on ESIMESED ESIMESTEST, HalleluJah!!! Võtke oma palvetes PALJU aega sellele väelisele ja prohvetlikule esmaviljaohvrile. Sa ei ole kunagi olnud juubeliaasta tsükli alguses! Esmaviljaohvrid peavad olema järelemõeldud ja kaalutletud ning sihilikult midagi silmapaistvat!

 

Kui KÜLVAD esmavilju, siis palu alati enne seda, et võiksid seda teha piibelliku teadmise ja arusaamisega külvamisest ja lõikamisest.  Tähtis on ka see, et sa külvad HEASSE PINNASESSE! Me vabastame tõotatud õnnistuse vastavalt Hesekieli 44: 30

 

Et õnnistus JÄÄKS (OLEKS SEAL PIDEVALT) SINU KOTTA!

Sa võid saata oma õnnistused, esmaviljaohvrid pangaülekande kaudu läbi kodulehe www.kad-esh.org/donations või võttes meiega ühendust [email protected]