Toora portsjon BO – Shemot (2 Moosese) 10:1-13:16

September 2015 – Oktoober 2016

TEHES TEED UUDE 50 AASTASESSE AJAJÄRKU!

Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Jesaja 43:18-19

Shabbat shalom armsad:

See, juba septembris 2015 alanud piibellik Joveli (juubeli) aasta on ÜLEMINEK UUDE 50 aastasesse tsüklisse, uude ajajärku, uude põlvkonda. Me peame selleks UUEKS PERIOODIKS valmistuma ja mitte sisenema ettevalmistamata või “hea õnne peale” lootes. Enamus inimesi ei võta aega Adonai ootamiseks, et Tema saaks selles üleminekus aidata.

Paljud inimesed lähevad edasi “tavapärase eluga”, aga see ei ole hea mõte! Sel piibellikul aastal peame olema eriti tähelepanelikud Adonai häälele, sest tema laeb alla saladusi, mida me ei ole teadnud. Ta räägib meile asju, mida me pole kunagi varem kuulnud. Me ei saa jätkuvalt kinni hoida asjadest, mida tunneme minevikust, sest me ei ole selles uues ajas varem olnud! Mina ei ole oma elus kunagi varem kogenud üleminekut uude 50 aastasesse perioodi, kas sina oled? See on ühe ajastu sulgemine ja teise avanemine. Oled sa valmis selle UUEGA kaasa minema?

Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu;

ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Need on asjad, mis ma teen ega jäta tegemata (heebrea algkeeles on ma ei hülga neid ja jutt käib Iisraelist. Tõlkija kommentaar). Jesaja 42:16

Kuigi see kirjakoht puudutab Iisraeli, käib see ka Iisraeli külge poogitud usklike kohta, kes on Messia J’shua omad! Kui asi puudutab Uusi Asju, siis me kõik võime osutuda pimedateks. Teiste sõnadega, me arvame, et me teame, aga me ei tea. Kui meie ees on uus rada, siis vajame Jhvh juhatavat kätt. Me vajame Tema valgust, Tema ilmutust. Meile võib tunduda, et kõnnime justkui udus! See on sellepärast, et me “eeldame” teadvat, aga me ei tea, sest oleme tundmatul territooriumil!

SEITSE ETTEVALMISTUSE SAMMU UUE 50 AASTASE PERIOODI JAOKS

Year of JubileeNeed, kes ootavad Jhve’d, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Jesaja 40:31

See Joveli (juubeli aasta) juhib meid järgneva 50 aastase perioodi tundmatule territooriumile ja kõik MUUTUB! Seega reegel number üks sujuvaks üleminekuks on:

Esiteks, Peame alandama oma südamed, et OTSIDA TEDA ja selleks tuleb võtta täiendavalt erilist lisaaega Temaga koos olemiseks! Selles lisaajas me saame uuendatud vastavalt sellele, kuidas Tema ilmutus meid ette valmistab, vabastab liuglemiseks/lendu tõusmiseks!

Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks. Jesaja 42:9

Teiseks, me peame mõistma, et endised asjad on möödunud ja need tuleb jätta seljataha, et saaksime hüpata sellesse, mis on ees! Suurem osa meist on kinni mineviku asjades. See hõlmab nii võite, kui kaotusi. Mõned inimesed on kinni endistes ärkamistes või ilmutustes ning ei anna teed UUELE!

Sa oled kuulnud, nüüd vaata seda kõike! Ja teie, kas te ei tahaks seda tunnustada? Nüüdsest peale ma kuulutan sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea. Jesaja 48:6

Kolmandaks, peame olema valmis kuulma asju, mida me varem pole kuulnud ning olema valmis neile vastama: Jah JHVH, siin ma olen!

Need on loodud äsja, ja mitte ammu, ja enne tänast päeva ei ole sa neist kuulnud, et sa ei saaks öelda: „Vaata, ma teadsin seda!” Jesaja 48:7

Neljandaks, peame valima seisukoha, et meie ise ei tea mitte midagi ja siis tõeliselt KUULAMA. Niikaua kui me arvame, et teame, ei kuule me Teda tõeliselt/tegelikult. See, mida Tema meile tahab öelda on UUS!

Nõnda nagu on kirjutatud: „Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks!” – Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Roomlastele 4:17

Viiendaks, me peame valima uskuda võimatusse! Meil on tegemist Loojaga, kes loob UUSI asju EIMILLESTKI. See, mis meile tundub võimatuna on Tema jaoks imelihtne. See uus ajajärk nõuab UUT USUVÕIDMIST, et kutsuda esile olematuid asju justkui olevaid.

Vennad ja õed, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Messia J’shuas. Filiplastele 3:13-14

Kuuendaks, nüüd on see kõige tähtsam osa üleminekuks. See on UNUSTAMISE VÄGI! Jah just nii. Me peame unustama mineviku, me peame unustame kõik lüüasaamised, tagasilöögid, pettumused, läbikukkumised, petmised, hülgamised, valud, raskused ja isegi õnnestumised ning edu. Me peame unustama kõik, mis juhtus eelmiste 50 aasta jooksul või mis iganes eluaastate jooksul, mis meie selja taha on jäänud. Me ei saa lasta mineviku asjadel blokeerida UUSI ASJU! Me ei saa endale lubada seda, et veame järgnevasse 50 aastasse endaga kaasa kõik need möödunud eluaastad. Me peame unustama, mida teadsime, sest Tema tahab, et me õpiksime midag uut. Se on nagu uuesti, uuesti sündimine! HalleluJah!!!

Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks. Matteuse 9:16

Kas sa tunned end väsinuna, vaevatuna, räsituna? Asjad ei toimi enam nagu enne? Mingi plaaster siin ei aita- sa pead lahti laskma vanadest asjadest, mis sind alla kisuvad ja lubama Temal end muuta ning laskma end viia uude paika Temas. Tema on valmis kõik su elus UUEKS tegema! See hõlmab suhteid ja kui oled teenistuses, siis teenistust! Selles sisaldub asjade UUT MOODI nägemine ja nendega tegelemine.

Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.” Matteuse 9:17

See on VÕTI UUE VEINI, uue rõõmu, uue võidmise juurde. Meist peavad saama uued nahklähkrid! See muutus leiab meiega aset siis, kui veedame Temaga aega, saades nõnda lahti vanast kraamist! Isegi “vanad head asjad” võivad meid maha kiskuda!

Mõni päev tagasi vaatasin ma peeglisse ja ma lubasin Pühal Vaimul esile tuua kogu “vana kraami”, mis oli mu südames, mis heidutas mind ja tegi raskeks. Ma seisin võrdlemisi pikalt peegli ees südamelt ära rääkides, üles tunnistades ja hüljates kõik, mis üles tuli nagu vanad pettumused, läbikukkumised, ebaõnnestumised, kahetsuse, kurbuse, petmised, valu, haigetsaamised ja mida kõike veel! Ma tunnistasin kõigest vastavalt nagu need üles toodi ja sidusin kinni kõik nendega seotud vaimud ning kihutasin nad välja!

Minu vabastus tuli peeglisse vaadates! Seejärel ma LASIN MINNA kogu oma 50 aastasel minevikul. See oli LÄINUD! Ma tundsin, et see on mu UUS sünnipäev! Ma eraldusin 4-ks päevaks – ei telefone, e-kirju ega tuttavaid inimesi mu ümber. Vaid mina ja Jah (Jumal). See oli suur kergendus, ma tundsin end VABA ja KERGENA! Kui mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et ma säran! Ta nägi erinevust kohe! Sellest hetkest peale keeldun ma vastu võtmast asju ja tundeid, mida saatan mulle minevikust toob.

Ma ei mäleta MIDAGI, mida pole vaja mäletada viimasest 50-nest aastast. Ma olen lõpetanud vana ajajärguga, ma olen astunud uude ja ma pole kunagi varem midagi sellist kogenud! Ma ei lase enam mineviku pettumustel oma võimeid tulevikus piirata. Ma ei lase oma mineviku kogemustel (headel või halbadel) dikteerida, mil viisil ma pean reageerima või tundma!

Ma ei saa enam öelda et “ma olen seal olnud, ma olen seda teinud”, kuna ma pole kunagi enne olnud selles uues 50-aastases tsüklis/ajaringis!

Sina võid teha sedasama, mida mina tegin peegli ees, kuid võta aega oma hinge kallimaga koos olemiseks. Puhka, otsi Teda, siis seisa peegli ette ja palu Tal tuua esile kõik oma möödunud 50-st aastast, millel on vaja minna lasta. Siis tunnista patud, hülga need ja aja välja (jah, isegi kurjad vaimud, kes sind piinavad!) ja võta vastu VAIMU UUS VEIN!

Seitsmendaks, siis saagu sinust nende SÕNADEGA PALVETAJA, mida Tema sinu kohta on öelnud. Olgu see sinu eriline väljakuulutamine, millega sisened sellesse uude 50 aastasesse ajajärku! Vaata peeglisse mitu korda päevas ja kuuluta neid HÄID ASJU, mida Tema sinu kohta ütleb!

Kui vanal minna lased, siis ole valmis üllatusteks!

Ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb: Vana on maitsvam!” Luuka 5:39

Kurvastuseks peab ütlema, et mõned inimesed ei võta kuulda neid juhiseid, kuna nad ei soovi muutuda. Nad jäävad religioosseks ja paindumatuks, kibestunuks ja kinniseks! Kuid ära lase sellel endaga juhtuda!

Old WineIsegi kui su “vana vein” või vana elu oli hea. On alanud uus ajajärk ja vana enesega kaasa lohistamine võib su tappa!!

Mineviku raskust, olgu see siis hea või halb, on võimatu taluda UUEL AJAL. Muidugi me võime ja isegi peame meenutama imesid, mida Jhvh on minevikus teinud ja isegi enda viimaseid saavutusi, kuid me ei tohi “loorberitele tukkuma jääda”, kuna loorberid kuivavad ja haihtuvad nagu tolm!

Tervita seda uut 50-aastast ajajärku ja kõiki uusi asju, uusi viise ning teid, mida Ta tahab sulle näidata ja õpetada. Sa saad olema uus SINA Tema auks!

Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Messia J`shuas. Filiplastele 3: 14

HEAD UUT 50-AASTAST AJAJÄRKU KÕIGILE, KES ARMASTAVAD MESSIAT!

Head VABASTUSE aastat! Laske käia, puhuge oma soofarit!

Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal! Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 3 Mooses 25:9-10

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

SOETA SOOFAR IISRAELIST, ET KUULUTADA SINU VABANEMIST!

ShofarKUI SUL EI OLE SOOFARIT, SIIS SA VÕID TAHTA SEDA ENDALE SOETADA. SEE ON JOVELI-JUUBELI AASTA, MIS TÄHENDAB SOOFARI AASTAT. SOOFARI PUHUMINE SEL AASTAL ON OLULINE JA VÕIMAS!

Klikates meie kodulehel www.kad-esh.org SHOP (pood) peal saad tellida sealt endale soofari Iisraelist. Või saada meile e-mail [email protected] ja küsi SOOFARITE kataloogi.

OLE VALMIS IMEDEKS!

“Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad” 1 Moosese 12:3

JUUBELI Paasapüha 2016

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchArmsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.