Toora portsjon TETZAVE – Shemot (2 Moosese) 27:20-30:10

Nõnda on siis Seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Roomlastele 7:12

Shabbat shalom armsad:

Juubeli aasta jooksul vajame teshuvad, mis tähendab MEELEPARANDUST ja TAGASIPÖÖRDUMIST selleks, et olla TAASTATUD Temasse. Üks Messia Ihu valesti mõistetud teemadest on SEADUS või TOORA, mis tähendab heebrea keeles ÕPETUST ja JUHISEID. Asendusteoloogia tõttu valitseb selles osas suur segadus ning see takistab inimestel võidukalt ja taastatutena edasi minna. Järgnev õpetus on abiks tõelise Juubeli aasta vabaduse kätte saamiseks!

Enamus usklikke võib jaotada neisse kahte kategooriasse:

  1. Need, kes kardavad Toorat (Jahve seadus), sest nad suhtuvad sellesse kui “käsumeelsusse” ning muutuvad SEADUSETUKS.
  2. Need, kes armastavad Toorat (Jahve seadus), aga kardavad Püha Vaimu ning muutuvad LEGALISTLIKUKS (KÄSUMEELSEKS)!

Ma arvan, et ainult vähene hulk usklikke käivad tervislikus tasakaalus Toora ja Ruahi (Vaim) vahel ja enamasti on need usklikud teiste poolt valesti mõistetud! Kõigepealt peame me mõistma, mis on TÕE vundament: Jah (Jumal) ei ole Iseendaga vastuolus ega segaduses. Ta on lugematutes kirjakohtades ütelnud, et seadus on HEA!

Nõnda on siis Seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Roomlastele 7:12

RepentanceJa see on hea! Kuid inimene ei ole üldsegi hea ning vajab teshuvad (meeleparandus), mis oli J’shua tuleku üheks põhjuseks. Ta tuli, et lunastada inimkond oma PATTUDEST!

Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Roomlastele 7:14

Mis me siis ütleme? Kas Seadus on patt? Mitte sugugi! Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui Seaduse läbi; sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui Seadus ei oleks öelnud: „Sa ei tohi himustada!” Roomlastele 7:7

See on saatana suurim vale, et seadus on patt ja ta levitab seda valet alates 1 Moosese raamatu 3 peatükist!

“Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Elohim teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Elohimi sarnaseks, tundes head ja kurja.” 1 Moosese 3:4, 5

Alates Edenist kuni tänase päevani räägib see iidne madu ikka sama: SEADUS on kuri, seda ei antud mitte heaks otstarbeks…

Kuninga David (Taavet) räägib Lauludes,

Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta elab sinu sõna järgi. Laul 119:9

On tähtis siinkohal ära märkida, et Jah seadus on Tema Sõna. Ta ei saa muuta Oma Sõna ega saa muuta Oma seadusi!

Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jakov (Jaakobuse) 1:17

Kuningas David (Taavet) armastas Jhvh käske ja seadusi ROHKEM kui rikkust ja varandust!

Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Laul 119: 14

Ta teadis, et temale osaks saanud õnnistuste saladus seisnes tema armastuses Elohimi ja Tema Sõna ning käskude vastu!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind JHVH, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1, 2

Niisiis, kui mõlemad apostel Shaul ja kuningas David nõustusid, et Toora on HEA, miks siis nii paljud kristlased seda kardavad ning väldivad nagu mingit katku?

See on Asendusteoloogia 1800 aastat kestnud vale levitamise tõttu, mis väidab, et Toora on kuri ja see vaid “judaiseerib”. Aga kui me sulgeme oma kõrvad seadusele, siis ei ole meie palved JHVH’le meelepärased!

Kes pöörab oma kõrva ära Seadust kuulmast, selle palvegi on jäledus. Õpetussõnad 28:9

See on väga tõsine asi ja on kooskõlas sellega, mida Jeshua rääkis Matteuse 7:21-23

“Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Õpetaja, Õpetaja”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Õpetaja, Õpetaja, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, MINGE ÄRA MINU JUUREST TE SEADUSETUD/TOORATUD.”

His CommandmentsTeiste sõnadega – neid, kes keelduvad kuuletumast JHVH-le ja Tema käskudele (Toora) nii kirjapanduna kui ka neile, mis on antud Püha Vaimu poolt igapäevaselt, kutsutakse SEADUSETUTEKS/ÜLEASTUJATEKS või TOORATUTEKS!

Aadamast sai üleastuja, kui ta uskus mao valet ja hülgas Elohimi käsu!

Niisiis, kuidas me saame käia kuulekuses ja samal mitte olla KÄSUMEELSED?

See on kõige tähtsam asi!

Kuulekad inimesed ei saa mingil juhul “käsumeelseteks” seepärast, et sõnakuulelikkuse vaim ja käsumeelsuse vaim on pärit kahest erinevast allikast!

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Messias Jeshuas. Sest elu Vaimu seadus Messias Jeshuas vabastanud su patu ja surma seadusest. Roomlastele 8:1,2

Pange tähele, et elu Vaimu seadus ei vabasta meid mitte Elohimi seadusest vaid patu ja surma seadusest!

Kui meie oleme täidetud elu Vaimuga, siis me ei käi mitte “käsumeelsuses”, mis püüab olla hea omaenese jõupingutustega, ise ponnistades, vaid me kõnnime KUULEKUSES Tema häälele (Püha Vaim meie sees). Ja Püha Vaim juhatab meid kõigesse tõtte! Me peaksime LÕPETAMA Jahve Toora hülgamise ja pigem avama oma kõrvad selle kuulmiseks ja laskma Pühal Vaimul see kirjutada oma südamesse!

Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremija 31:33

Re-Newed CovenantBRIT HADASHA TUNNUS (Uuendatud Leping!) on Püha Vaimu sõrmega kirjutatud Toora meie südameis ja Püha Vaim ei juhi meid kunagi “käsumeelsusse” vaid kuulekusse!

Kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2 Korintlastele 3:6

Seega on see Püha Vaim, kes õpetab meile Toorat ja annab meile ILMUTUSE, kuidas selles käia! Need ei ole inimeste seadused ja traditsioonid (ehkki Elohim võib ka neid kasutada!) vaid pigem ilmutused igaühele meist isiklikult!

Hüüdkem koos Kuningas Taavetiga!

Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid! Laulud 119:18

See on HEA palve meile KÕIGILE palvetamiseks!

Kui me tõesti armastame Teda, siis me otsime Teda päeval ja öösel, et Ta ILMUTAKS meile oma tahet ja Ta teeb seda. Tema Toora (seaduse) isiklik ilmutus juhib meid MEELEPARANDUSELE! Teshuva (pöördumine, meeleparandus) viib taastamiseni!

JHVH Seadus on laitmatu,see kosutab hinge; JHVH tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Laulud 19:8

Kui me käime Toora ilmutuses, siis me ei käi “seaduslikkuses” vaid kuulekuses!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

JUUBELI Paasapüha 2016

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.