Torah lesing RE`EH – Devarim (5.Mosebok) 11,26-16,17

KONG AKAB`S AVHENGIGHET AV ANDRE

THE CODEPENDENCY OF KING AHAB

1 Kong20,42 Da sa han til ham: «Så sier YHVH: Fordi du lot den mannen bli borte, ham som jeg hadde lyst i bann, skal ditt liv gå i stedet for hans liv, og ditt folk i stedet for hans folk.»

Shabbat shalom du høyt elskede,

I denne Bibel-historien om kampene mellom den veldig grusomme kongen av Aram, Ben-hadad og Akab, kongen over Israels Hus eller Nord-Riket, finner vi alle ingrediensene på en typisk avhengighet av andre som kan påvirke oss politisk og personlig. Aram er det gamle Assyria, som ville dekke territoriet av dagens Syria, Irak og til og med Iran.

Aram hadde angrepet Israel i nesten 100 år. Det var konstante kriger, og mange ganger tapte Nord-Riket i Israel kampen på grunn av deres avgudsdyrkelse. Jeroboam, sønn av Nebat den første kongen i Nord-Riket (ikke fra Judea) etablerte gullkalver i Betel og i Dan, deretter befalte han Israels Sønner (de 10 stammene i Nord-Riket, ikke Juda) å tilbe dem i stedet for å dra opp til Jerusalem for å tilbe YHVH.

2 Kong10,29 Men Jehu omvendte seg ikke fra Jeroboam, Nebats sønns synder, han som hadde fått Israel til å synde. Han omvendte seg ikke fra gullkalvene som var i Betel og Dan.

Derfor etablerte han en erstatnings teologi/tilbedelses system som brakte Guds dom over dem. Den måten som Yah (Gud) ville dømme Sitt Folk på var ved å overgi dem i hendene på deres fiender. Derfor, de etterfølgende kongene i Israel som fortsatte å tilbe Baal og forårsaket at folket syndet, disse ble dømt en etter en og Aram var redskapet for dom.

Kong Akab var den verste av alle kongene i Nord Israel. Han giftet seg med Jesabel, prestinnen i tempelet for baal og astarte (Ishtar-Easter) og datter av Etbaal, Kongen av Sidon. Men Akab var en mann som var veldig avhengig av andre.  Han ville ikke stå for det som er riktig. Hans avhengighet av andre ledet ham og hans hus og til slutt hele Israels Hus, Nord-Riket, til eksil og ødeleggelse.

Men først, hva er AVHENGIGHET AV ANDRE? Relasjoner som er avhengige av andre er en type dysfunksjonelt hjelpende forhold der en person støtter eller muliggjør/tillater en annen persons avhengighet, dårlige mentale helse, umodenhet, uansvarlighet eller at personen presterer dårligere enn han/hun egentlig skulle kunne gjøre. Blant kjerne-karakteristikkene på avhengighet av andre, er det mest vanlige temaet en overdreven avhengighet av andre mennesker for bekreftelse og identitet. http://interventiontreatmentrecovery.org/education/codependency/

AKAB VAR EN TRIVELIG FYR

2Akab var en «trivelig fyr», han ønsket å behage sin avgudsdyrkende kone og hennes far selv om det betydde å forråde Israels Gud og Hans Folk. Han ville ha blitt en fantastisk pastor i en «søker-vennlig» kirke hvor de tidligere omtalte pastorene er redde for å krenke «søkerne» ved å åpne Bibelen og forkynne Guds Ord, inkludert omvendelse, lydighet, dom og helvete!

Dementi: Å lytte til vise råd fra en Gudfryktig hustru gjør ikke en ektemann til «en Akab» (det gjør ham heller VIS!), men å føye seg under nykkene til en avgudsdyrkende hustru ved å forråde Gudfryktige Prinsipper gjør.

Men Jesabel var ikke den eneste personen som Akab ønsket å behage og være en trivelig fyr for. Han ønsket å behage fiendene sine også og spesielt den mest grusomme og blodtørstige, Ben-hadad, Kongen av Aram.

Akab var det jeg ville kalle en «trivelig Kristen», som har tolket Yah`s Ord på en feil måte som Han ikke mente. Ben-hadad skremte Ahab og hadde fortalt ham at alt som tilhørte kongen i Israel var hans, inkludert kone og barn!

1 Kong 20,2-4 Så sendte han budbærere inn i byen til Akab, Israels konge, og sa til ham: “Så sier Benhadad: Ditt sølv og ditt gull er mitt. Dine vakreste hustruer og barn er mine.” Israels konge svarte med å si: “Min herre konge, det er slik som du sier, jeg og alt jeg har, er ditt.”

Prinsipp #1- Mennesker som er avhengige av andre ønsker å behage, og de er redde for konfrontasjon. På grunn av dette tillater de forhold som misbruker dem og de stopper dem ikke i tide!

AKAB STÅR OPP MOT SIN UNDERTRYKKER

1 Kong20,6 Men jeg sender tjenerne mine til deg i morgen ved denne tiden, og de skal ransake huset ditt og husene til tjenerne dine. Da skal det bli slik at alt det som er til lyst for dine øyne, det skal de legge beslag på og ta.»

3Til slutt våkner Akab opp for det faktum at denne Ben-hadad er hatsk ond når kongen av Aram bestemte seg for å sende sin administrasjon for å sjekke eiendelene hans og ta alt de ønsket. (Finnes det slike administrasjoner i landet ditt?)

Når Akab rådfører seg med sine eldste råder de denne svake kongen til å STÅ OPP mot sin undertrykker, og det gjør Akab. Dette forårsaker såret stolthet hos kongen av Aram og han forbereder seg på å komme og ødelegge det Nordlige Israel totalt. Men han tok ikke med i beregningen YHVH, Israels Gud som hadde lagt merke til den første handlingen av Mot som han hadde sett i Akab.

1 Kong20,9 Derfor sa han til budbærerne fra Benhadad: «Si til min herre kongen: Alt det du sendte bud etter fra din tjener den første gangen, skal jeg gjøre, men dette kan jeg ikke gjøre.»

Selv om YHVH Selv brukte Ben-hadad som et redskap for sin dom mot avgudsdyrkende Israel, ville Han vise Seg Selv MEKTIG for Sitt navns skyld og kjempe for Sitt Paktsfolk!

 1 Kong20,13 Men se, der kom det en profet bort til Akab, Israels konge, og sa: «Så sier YHVH: Har du sett denne store skaren? Se, i dag vil Jeg overgi den i din hånd, og du skal få kjenne at Jeg er YHVH.»

Prinsipp #2- Gud kjemper sammen med disse som velger å stå opp mot bøller og misbrukere både i det åndelige (djevelen og onde ånder) og i det naturlige (mennesker)!

KAMPEN ER VUNNET MEN KRIGEN ER TAPT

4Slik som YHVH lovte gjennom Ordet fra Hans Profet, Akab vant kampen og Aram måtte trekke seg tilbake etter alvorlige tap. Ikke bare vant han en kamp men TO. Ben-hadad trakk seg tilbake men returnerte deretter igjen for å skremme Akab noen få måneder senere. Israels Gud kjempet for Akab en gang til og Aram ble alvorlig slått.  Kongen av Aram greide å unnslippe i live men hadde ingen sjans til å bli berget! Dette kunne ha vært slutten på historien og hvilken «Happy End» dette ville ha vært! Men Akab som fortsatt var den «trivelige fyren» forkludret denne avslutningen alvorlig og tapte krigen og hele Nord-Israel med ham!

Rådgiverne til Ben-hadad var smarte og slu menn. De overbeviste Ben-hadad om at han skulle be om nåde fra kongen i Israel, fordi kongene i Israel var kjent for å være barmhjertige konger!

1 Kong20,32 Så bandt de sekkestrie om livet og tok snøre rundt hodet, og de kom til Israels konge og sa: “Din tjener Benhadad sier: La meg leve!” Han sa: “Er han fortsatt i live? Han er min bror.”

«Søte» Akab! Han kalte Hitler`en på den tiden (Ben-hadad) «hans bror». Nå, dette høres ut som er virkelig «Kristen ting å gjøre» siden Guds Ord lærer oss å elske våre fiender, er det ikke slik? Det forteller oss også at vi skal vende det andre kinnet til og å gjengjelde godt for ondt. Unntatt at slutten på denne historien viser at det var FEIL å gjøre det! Motivasjonen til Akab var «å oppnå favør med fienden», å ha et «godt forhold til en slange».

1 Kong20,34 Så sa Benhadad til ham: “De byene min far tok fra din far, vil jeg gi tilbake. Du kan lage deg et handelskvarter i Damaskus, slik min far gjorde i Samaria.” “Med denne pakten vil jeg sende deg av sted.” Så sluttet han en pakt med ham og lot ham dra av sted.

Dette var en UHELLIG ALIANSE! Dette var en FALSK FREDS-AVTALE! Lik den som nasjonene har forsøkt å påtvinge Israel siden 1990. De fleste Israelske regjeringer har vært svake som Kong Akab og har vært i forhandlinger med disse som ønsker å ødelegge dem, helt enkelt for å behage nasjonene! Det er ingen mulighet for fred med disse som lever kun for denne ene agendaen; å utslette Israel. Slik det var i tilfellet med Kong Akab, har Israel vært AVHENGIG AV ANDRE når det gjelder favør fra nasjonene på grunn av avgudsdyrkelse, fordi de ikke har fungert i tro og Frykt for YHVH. De onde naboene og fiendene av Israel er målbevisste for å ødelegge dem HVIS DE IKKE endrer seg og begynner å tilbe Israels Gud.

Jer 12,16-17 Det skal skje: Hvis de bare vil lære Mitt folks veier nøye, så de sverger ved Mitt navn, “så sant YHVH lever”, slik de lærte Mitt folk å sverge ved Ba’al, da skal de bli bygd opp midt iblant Mitt folk. Men hvis de ikke lyder, skal Jeg rykke opp hele dette folkeslaget, ja rykke opp og føre i fortapelsen (eng: ødelegge det), sier YHVH.

Å lage fredsavtaler med disse som YHVH Selv har bestemt for ødeleggelse er å trosse den Allmektige Selv!

1 Kong20,42 Da sa han til ham: «Så sier YHVH: Fordi du lot den mannen bli borte (eng: slippe ut av din hånd), ham som jeg hadde lyst i bann (eng: bestemt for ødeleggelse), skal ditt liv gå i stedet for hans liv, og ditt folk i stedet for hans folk.»

Prinsipp #3- IKKE INNGÅ PAKTER MED DINE UNDERTRYKKERE NÅR DE ER SVAKE, FOR DE VIL UTEN TVIL BLI STYRKET OG UNDERTRYKKE DEG IGJEN.

ISLAM OG HUDNA

5Islam er en undertrykkende religion og den søker å erobre hele verden. De har mange prinsipper i Koranen som folk i vesten ikke forstår. Ett av disse prinsippene er HUDNA. Hudna er en slags «våpenhvile» eller «fredsavtale». Men den fulle forståelsen av Hudna er følgende: «Når din fiende er sterkere enn deg, gjør midlertidig fred med ham. Så snart du blir sterkere, slå og drep ham».

Dette er hvordan den Palestinske Sak har hatt fremgang, Hudna etter Hudna etterfulgt av krig etter krig med Israel.

På samme måte fungerer ALL UNDERTRYKKELSE IFØLGE HUDNA PRINSIPPET. Så når du er i et undertrykkende/misbrukende forhold og du ser at den undertrykkende partneren blir ydmyket, IKKE STOL PÅ HAM/HENNE. Du må tillate MYE TID for at de skal bevise at de er verdig din tillit. Noen ganger skjer det aldri, og du må være innforstått med den muligheten også.

Matt3,8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,

Omvendelse må bli etterfulgt av omvendelsens FRUKT! Omvendelse er TESHUVA, som betyr snu og vend tilbake med hensikten å oppnå GJENOPPRETTELSE. Når en misbruker snur og vender tilbake til Guds veger, må han eller hun vise vedvarende frukt i en betydelig tidsperiode. De må forbli ydmyke, lærevillige og villige til å ta imot instruksjon til alle tider. Hvis du har en slik person i livet ditt og du har vært avhengig av andre, vurder å reise deg opp mot det og sette en stopp for misbruket. Stol på Den Allmektige at Han er med deg og søk HJELP hos mennesker som har kunnskap, autoritet og salvelse. Men misbruk som ikke blir lagt merke til vil bare vokse og lede til ødeleggelse.

La oss be om at Israel våkner opp fra avhengigheten av favør fra FN, og måtte enhver av oss utvikle sunne relasjoner og bringe alt misbruk til et fullstendig stopp!

Rom16,20 Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter.

9Dine Israelske Mentorer og Venner,

Dominiquae og Baruch Bierman
For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

 

*Dementi: Forfatteren av denne artikkelen er ikke en psykolog, men bringer det Bibelske Perspektivet på Psykologiske tema.

*Vi håper du liker vår undervisning! Hvis du gjør det, inviterer vi deg til å si TAKK ved å sende ditt beste offer i dag og støtte oss når vi bestreber å velsigne ditt liv og nasjonene. Du kan donere online www.kad-esh.org trykk på donations eller for bank overføring eller western union skriv til [email protected]

Gal6,6 Den som blir opplært i Ordet, skal ha del i alle goder sammen med den som underviser ham (eng: skal dele alle gode ting med den som underviser ham).