Tooran osuus CHUKAT (4. Moos) 19: 1- 22: 1

ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS!

Antakaa kaikille se, mikä kuuluukin antaa: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Room.13: 7

jatkoa osalle # 1

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Rakastan sitä, kun Rakas Pyhä Henki herättää minut ja antaa jumalallista Ilmestystä. Viime sapattina heräsin varhain, kun Hän täytti mieleni ymmärryksellä siitä, kuinka tärkeää on KUNNIOITUKSEN PALAUTTAMINEN Messiaan Ruumiiseen maailmanlaajuisesti.   Johtajiston ja jumalallisessa auktoriteettiasemassa olevien kunnioitus täytyy palauttaa. Se vuorostaan palauttaa toistensa kunnioittamisen ja Itsensä Jahven kunnioittamisen!

HYVIN TÄRKEÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ainoa kerta, jolloin viranomaisia ei pidä totella on silloin, kun heidän ohjeensa ovat Pyhien Kirjoitusten ja Jahven Ilmoitetun Sanan täysi vastakohta! Huomaa alla oleva sanankohta, kun Pietari kiisti Ylipapin sanat, koska hän kielsi heitä saarnaamasta Jeshuan Nimessä!

He toivat apostolit ja asettivat heidät neuvoston eteen, ja ylipappi kuulusteli heitä. Hän sanoi: ”Emmekö ole kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja nyt te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren.” Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.   Apt.5: 27-29

Mutta tämä on ainoa syy. Kaikissa muissa tapauksissa meidän on opittava kunnioittamaan ja tottelemaan viranomaisia.

Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. Tiitus 3:1

Jatkoa viime viikon kirjeeseen…

KAKSINKERTAINEN KUNNIA SEURAKUNNAN VANHIMMILLE

EldersVanhimpia, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, pidettäköön kaksin verroin kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka näkevät vaivaa sanassa ja opetuksessa. Sanoohan Raamattu: ”Älä sido puivan härän suuta” ja ”Työmies on palkkansa ansainnut.” 1 Tim.5 : 17-18

Jahven Sana opettaa meitä antamaan KAKSINKERTAISEN KUNNIAN Vanhimmillemme tai Johtajillemme Jeshuan Ruumiissa ja erityisesti niille, jotka JOHTAVAT HYVIN! Tämä toisi SHALOMIN, Täyteyden ja Hyvinvoinnin! Huomatkaa, että Palvelutyön Johtajien oletetaan JOHTAVAN HYVIN opettamalla Sanaa ja vakiinnuttamalla terveen opin, joka pitää ihmiset ”suoralla ja kaidalla tiellä!” Heidän ei oleteta ”hivelevän korvia”, vaan pikemminkin ”nykäisemään meitä korvista”!

Sano heille: Tämä on se kansa, joka ei ole kuunnellut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta opikseen. Uskollisuus on kadonnut ja totuus hävinnyt heidän suustaan. Jer.7: 28

Koska ei ole paljonkaan kunnioitusta, kaikkialla Seurakunnassa on TALOUDELLINEN PUUTE.   Useimmilta saarnaajilta puuttuu varoja ja niin puuttuu seurakuntien pyhiltäkin. Kun avaamme TV:n, suurimmaksi osaksi se, mitä lähetetään, liittyy siihen kuinka saada ihmiset ANTAMAAN. Useimmat Palvelutyöt ovat kuluttaneet kallista lähetysaikaa niin moniin ”Tietoiskuihin” tai ”Mainoksiin” kuin mahdollista saadakseen heidän niin kovin kalliit TV-ohjelmansa maksetuiksi. Näin ei saisi olla! Minkään Palvelutyön ei pitäisi kärsiä puutteesta, mutta kun Vanhimpia ei kunnioiteta, ei heidän ARVONIMIEN, ASEMAN eikä VAROJEN kautta, se tuo KÖYHYYTTÄ KAIKILLE!

EI KUNNIOITUSTA EI SIUNAUSTA!

Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan, kaikkea hyvää opettajalleen. Älkää eksykö! Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. Gal.6: 6-8

Jos Opettajiamme ja Johtajiamme ei kunnioiteta ANTAMALLA, opetus ei HYÖDYTÄ, koska Elohim-Jumalaa PILKATAAN! Silloin ei ole mitään Ikuista Elämää tai Herätyksen puhkeamista ja Lopun Ajan Sato mädäntyy pelloilla!   Ainoa asia, mitä voidaan odottaa, on TUOMIO.

Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen?” 1 Piet.4: 17-18

TOORAN OPETUKSEN HYLKÄÄMINEN TUHOAA SUKUPOLVET!

TorahMinun kansani tuhoutuu, sillä se on vailla tietoa (ymmärrystä). Koska olet hyljännyt tiedon (ymmärryksen), minäkin hylkään sinut, niin ettet saa enää olla pappinani. Koska olet unohtanut Jumalasi lain (opetuksen), minäkin unohdan sinun lapsesi. Hoos.4: 6-7

Johtajiemme, Seurakuntamme Vanhimpien ja Vanhempiemme KUNNIOITUKSEN palauttaminen sisältää myös sen, että Arvonimet, PYHÄ ANTAMINEN sekä OPETUKSEN kunnioittaminen palautetaan. Toinen sana Opetukselle on TOORA, joka on Jahven raamatulliset ohjeet ihmiskunnalle.

Tämä on uskonpuhdistuksen hyvin sekava perintö, koska Martti Luther kapinoi kaikkia ”TEKOJA” vastaan; Tooraa on vastustettu monissa evankeelisissa piireissä.

KUNNIATTOMIA SAARNAAJIA KUTSUTAAN KATUMUKSEEN!

koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään! Päinvastoin me vahvistamme lain. Room. 3: 30-31

Useimpien saarnaajien suosikkilause kuuluu: ”Nyt kun olet pelastettu, sinä et ole ”lain alla”, koska sinä olet ”armon alla”. Mutta tämä lause on saanut aikaan sen merkityksen, että Israelin Jumalan Lait ovat VANHENTUNEET, niistä on tehty loppu, ovat menneisyyteen kuuluva asia, ja ovat vain juutalaisille parhaassa tapauksessa! Niinpä LAITTOMUUS on valloillaan seurakunnissa! Koska Tooraa, Jahven Lakeja, Abba- Isämme Ohjeita ei kunnioiteta, silloin ei kunnioiteta johtajistoa, vanhempia eikä ketään viranomaisia. Tämä tuo TUHOA kaikille sukupolvillemme! Jahve unohtaa lapsemme!

honor-2-3Minun kansani tuhoutuu, sillä se on vailla tietoa (ymmärrystä). Koska olet hylännyt tiedon (ymmärryksen), minäkin hylkään sinut, niin ettet saa olla pappinani. Koska olet unohtanut Jumalasi lain (opetuksen), minäkin unohdan sinun lapsesi. Hoos.4: 6-7

Jahve hylkää ne Papit, jotka eivät Opeta Hänen Käskyjään! Armahtakoon Abba, Isä! Sille Papistolle, joka ei opeta Jumalan Käskyjä Kansalle, on tulossa TUOMIO! Ne, joita pidetään Suurina Saarnaajina, voivat olla Adonain silmissä vähäisimpiä!

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanan teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Matt. 5: 17-19

Kipeästi tarvitaan katumusta laittomuudesta, viranomaisten epäkunnioituksesta, anarkiasta ja kapinasta. Muutoin mitä kauhein KIROUS, minkä maailma on koskaan nähnyt, on matkalla ja erityisesti Länteen.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’ pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä. ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’” Matt.7: 21-23

KUNNIOITTAKAA ISRAELIA KANSAKUNTIEN ÄITIÄ!

IsraelKatso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Mal.4: 5-6

Israelin kunnioituksen palauttaminen Kansakuntien Äitinä on pakollista, jos aiomme nähdä Siunauksen Messiaan Ruumiissa ja maailman kansoissa. Israel ei ole ”pikkuveli”. Israel on Kansojen Äiti! Elohim on käyttänyt Israelia tuomaan Raamatun, Messiaan ja Evankeliumin.   Se ei ole ”pikkuveljen” osa. Se on Vanhemman osa. Sen tähden Juutalainen Apostoli Paavali nuhteli pakanauskovia ja varoitti heitä ylpeilemästä ei-uskovia juutalaisia vastaan! Koska ”Pakanaoksa ei kannata JUURTA, vaan Juutalainen Juuri kannattaa pakanaoksaa!”

Jos uutislyhde on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että et sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. Room.11: 16-18

Koska Jerusalemissa kunnioitettiin viranomaisia ja johtajistoa ja Apostoleita, oli kunnioittava pelko ja HERÄTYS. Ihmisillä oli kaikki yhteistä eikä ollut mitään puutetta.

He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Apt.2: 42-44

Valaisevin on se tosiasia, että kaikki pelkäsivät Apostoleja (Johtavia Vanhempia!), koska oli KUNNIOITUS ja KIRKKAUS, oli IHMEET ja HERÄTYS.

Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä heihin. Mutta kansa kunnioitti heitä suuresti, ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Apt.5: 12-14

Rakkaat, tuomion täytyy alkaa Jumalan huoneesta! Kunnioitus ja arvostus ja Auktoriteetin ARVONIMET PALAUTETAAN. KUNNIALLISET OPETTAJAT palautetaan! Tämä on Jahven Liikehdintä, joka poistaa monien sukupolvien vääryyden, jotta Häntä voidaan kunnioittaa maailmassa. Aika on enemmän kuin myöhäinen, sillä synti on edennyt Nooan, Sodoman ja Gomorran Aikojen äärimmäisyyksiin. Mutta TESHUVA – KATUMUS ja Palaaminen ENNALLEEN ASETTAMISEN toteutumiseksi on tämän Vaikean Ajan tehtävä!

Ei tule HERÄTYSTÄ ilman KATUMUSTA eikä KUNNIOITUKSEN PALAUTTAMISTA JAHVELLE, Hänen Sanalleen, Hänen Johtajilleen, Vanhemmille ja Viranomaisille ja erityisesti Israelille Kansakuntien Äitinä.

Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. 1 Moos. 12:3

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSiunauksia Israelilaiselta mentoriltanne ja ystävältänne,
Arkkipiispa Dominiquae Bierman ja Rabbi Baruch Bierman

print-btn

VOIMME ALKAA KUNNIOITTAA VAROILLAMME TÄNÄÄN!

Jos ajattelet meidän tekevän työtä hyvin antaessamme opetusta ja kehotusta elämääsi, jos kirjoituksemme ja opetuksemme hyödyttävät hengellistä elämääsi ja vaellusta Jeshuan kanssa, on Aika KUNNIOITTAA ja totella Pyhien Kirjoitusten Opetusta.

Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan, kaikkea hyvää opettajalleen. Älkää eksykö! Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. Gal.6: 6-8

Kehoitamme sinua tekemään sen, mikä on oikein Hänen edessään niin, että SINÄ ja sinun perheesi voitte saada Yltäkylläisen Elämän ja Ikuisen Elämän TÄYDET HYÖDYT Kuningas Jeshuassamme!

Lähettäkää Kymmenyksenne, Uhrinne tai Ensihedelmänne onlinessa www.kad-esh.org, paina ’donations’ (lahjoitukset).

Pankkisiirtoa ja Western Union tietoja varten kirjoita postia [email protected]

KOLMANNEN PÄIVÄN HERÄTYS

Third Day RevivalKolmannen päivän herätys kutsuu meitä HÄNEN luokseen, Jeshuan, Juutalaisen Messiaan luokse, sekä Juutalaisten rakastamiseen ja KUNNIOITTAMISEEN, TÄMÄN PÄIVÄN Israelin joka on Kansakuntien Äiti!

Lataa Kolmannen päivän herätys- kirjamme ilmaiseksi ja liity yövartioihimme maassasi kotonasi, tai seurakunnassasi osoitteessa http://kad-esh.org/free-downloads/

(saatavina kielillä: englanti, espanja, suomi ja saksa)

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.