Toora osuus BECHUKOTAI – Vayikra (3. Moos) 26:3-27-34

Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Gal 6:7

Shabbat shalom rakkaat!

Niin monet ihmiset jotka sanovat rakastavansa Elohim-Jumalaa pilkkaavat Häntä itseasiassa päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain ja he eivät edes tiedä tekevänsä niin! Tämä saattaa ehkä yllättää sinut koska et ole tiennyt tästä lainkaan tai ehkä tiesit mutta uskonto on pysäyttänyt monien korvat! Adonain Sana kertoo meille että TIETÄMÄTTÖMYYS on tappaja ja tuhoaja!

Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain, minäkin unohdan sinun lapsesi. Hoosea 4:6

Tiedonpuute MISTÄ TAHANSA Jahn laista voi tuhota meidät. Ensimmäisenä tapahtuu se että Kuninkaallisen Papiston voitelu poistetaan meiltä!

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 1 Piet 2:9

Tietämättömyys Elohimin käskyistä saa meidät haavoittamaan niitä oikealta ja vasemmalta ja sen sijaan että olisimme Hänen Kuninkaallinen Papisto, me olemmekin kuin kuka tahansa muu syntinen!

Toinen mitä tapahtuu on että Hän UNOHTAA meidän lapsemme! Tämä on rikkoutuneen liiton merkki!

Tietäkää siis, että vain JHVH, teidän Elohiminne, on Jumala. Häneen voi luottaa, Hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, mutta niille, jotka häntä uhmaavat ja vihaavat, hän kostaa tuhoamalla heidät. Hän kostaa viipymättä sille, joka häntä vihaa. 5. Moos 7:9-10

Tämä vasta on tuhoisaa, sillä yhteiskunnassamme saatanan suurin hyökkäys on meidän lapsiamme vastaan. Hyökkäys on niin raju että jos JHVH unohtaa lapsemme, heillä ei ole toivoa pelastuksesta, he tulevat olemaan täysin hukassa! Tämän valtavan sodankäynnin keskellä, yhteiskunnan joka on täynnä saastaa, tahdon tehdä varmaksi että Elohim MUISTAA lapsiani!

Joten, ”rakastava Jumala” ei ole romanttinen juttu, se on TOTTELEVAISUUS asia! Monet ihmiset sanovat rakastavansa Häntä mutta eivät TOTTELE Häntä. Jeshua toisti Isän sanaa tässä asiassa selkeänä tapana Johanneksen kirjassa!

Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Joh 15:10

Galatalaiskirjeessä 6:7 Apostoli Saul – Paavali sanoo joitakin hyvin voimakkaita sanoja Galatalaisille. Hän sanoi LOPETTAKAA JUMALANPILKKA! LOPETTAKAA EKSYTETYKSI TULEMINEN!

Religious ChurchSaatat muistaa että Galatalaiset olivat ”uskonnollinen nivaska” joka kaatui legalismiin. Joten, he olivat hyvin uskonnollisia mutta jatkoivat Elohimin käskyjen rikkomista kuten kaikki uskonnolliset ihmiset tekevät. Heillä on ”jumalallisuuden muoto” mutta kieltävät siitä voiman!

Paavali nuhteli näitä legalistisia uskovia monilla osa-alueilla mutta yksi vahvin alue on TALOUDEN ja KUNNIOITTAMISEN alue!

Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Gal 6:6-7

Herraa pilkataan kun ihmiset eivät tue heidän Sanan pastoreitaan ja opettajiaan kaikkinaisella hyvällä.

Toisin sanoen, kun syöt hengellistä ruokaa, sinun täytyy antaa vastalahjana taloudellista siunausta. Monet ihmiset epäkunnioittavat Jahvea (Jumalaa) ja Hänen palvelijoitaan kun he EIVÄT anna kymmenyksiään ja antejaan! Tämä on hyvin vakava asia joka saa aikaan PILAANTUMISTA kaikkialla Jeshuan Ruumiissa.

Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Gal 6:8

MentorKun joku opastaa ja edistää sinua hengellisesti ja sinä et anna vastalahjana taloudellisesti ”kaikkinaista hyvää”, et pysty hyötymään täysin hengellisestä välityksestä! Se tarkoittaa että laitat lihasi ENSIMMÄISEKSI! Olet halukas MAKSAMAAN lihallisista tarpeistasi ja ostamaan itsellesi aterian, mutta et ole halukas kunnioittamaan opettajaasi/opastajaasi/pastoriasi taloudellisesti jotta hän sillä edellytyksellä tulisi hyvin toimeen. Paavali kutsuu tätä JUMALANPILKAKSI!

Kukaan ei pysty maksamaan Sanasta tai voitelusta mutta Raamatullinen periaate on IKUINEN: Hengellistä antia materiaa vastaan!

Tämä on Jahn laki ja se on alkujaan LUOMISESTA!

Kun me teemme parannuksen ja palaamme Kaikkivaltiaan luokse, ENSIMMÄINEN asia katumuksessa ja palaamisessa Hänen tielleen on että annamme kymmenyksemme ja antimme!

Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. “Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme?” te kysytte. Malakia 1:6

Millä tavoin olemme loukanneet sinua Abba???

Kun te tuotte uhrattavaksi sokean eläimen, eikö se ole väärin? Kun te tuotte uhrattavaksi ontuvan tai sairaan eläimen, eikö se ole väärin? Yritä viedä sellainen lahjaksi käskynhaltijallesi! Luuletko, että hän on tyytyväinen sinuun ja ottaa sinut ystävällisesti vastaan? Näin sanoo Herra Sebaot. Malakia 1:8

Jotkut ihmiset antavat, mutta se ei ole miellyttävää Jahvea kohtaan. He eivät anna heidän kymmenyksiään, ensihedelmiään tai parhaita antejaan. He antavat ”jämät” ja tekevät Jumalalle ”palveluksen”. Tämä on hyvin LOUKKAAVAA Elävää Jumalaa kohtaan!

Ja sellaisia uhreja te tuotte Jumalallenne! Niillä te yritätte päästä hänen suosioonsa, että hän olisi teille armollinen. Kun te näin teette, luuletteko, että hän täyttää pyyntönne? Näin sanoo Herra Sebaot. Malakia 1:9

Ja me ihmettelemme miksi rukouksiimme ei vastata ja miksi Sana, joka julistetaan saarnatuolista ei ole tuottoisaa meille? Yksinkertaisesti siksi koska moni PILKKAA JUMALAA!

Jotkut ihmiset käyttävät enemmän rahaa ostaakseen itselleen hampurilaisen kuin siunatakseen saarnaajaa joka opettaa Sanaa heille!

IsraelJa samalla koko Kirkolla on velka maksettavana: Saarnaajille jotka julistavat/opettavat/kirjoittavat ja nuhtelevat meitä Jahn Sanalla. Ja myöskin Israelille! Israel on Hengellinen Äiti kaikille kansakunnille! Uskovista Israelilaisista miehistä ja naisista, kansakunnat ovat saaneet osakseen Elohimin Sanan ja Pelastajan Messiaan Jeshuan. Sama periaate vastavuoroisuudesta pätee tässä, HENGELLISTÄ ANTIA MATERIAALIA VASTAAN.

Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille. Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvollisuus auttaa näitä aineellisesti. Room 15:26-27

Tämä on Profetaallinen Sana tälle ajalle,

LOPETA JUMALANPILKKA JA MAKSA VELKASI HÄNELLE!

Aloita TÄNÄÄN kunnioittamaan Sanan pastoreitasi ja opettajiasi missä he ikinä ovatkaan. Ja aloita maksamaan VELKAA Israelille antamalla TALOUDESTASI Maan uskoville!

LOUKKAAKO tämä sinua? Vai saako tämä TOTUUS sinussa aikaan KATUMUSTA?

TOTUUS paljastaa aina missä SYDÄMEMME on!

Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Matt 6:21

Silmät ovat ruumiin lamppu; jos silmäsi on puhdas, koko ruumiisi tulee olemaan täynnä valoa.” Mutta jos silmäsi on paha, koko ruumiisi tulee olemaan täynnä pimeyttä. Jos valo joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suurta onkaan pimeys!

Paha silmä tulee Heprealaisesta idiomista joka tarkoittaa SAITAA IHMISTÄ!

SupportKun olemme saitoja Kaikkivaltiasta kohtaan epäkunnioittaessamme Hänen Palvelijoitaan, koko ruumiimme on täynnä pimeyttä ja rappeutuneisuutta, kuten Galatalaiskirje 6:8 kertoo meille. Meillä ei ole auktoriteettia vihollista vastaan!

Sillä se joka kylvää lihaansa tulee niittämään lihastaan rappiota, mutta se joka kylvää Henkeen tulee niittämään Hengestä ikuisen elämän.

Kun pidät huolta itsestäsi ja omista tarpeistasi mutta et kunnioita Jahn palvelijoita, kutsutaan sitä :”lihaan kylvämiseksi”. Ja lihasta niität turmellusta. Puhuttu Sana ei auta sinua koska et ole kunnioittanut Jumalaa kunnioittamalla Hänen Palvelijoitaan!

Korkein epäjumalanpalvonta on ”Mammonan rakastaminen”, sekä köyhät että rikkaat tekevät syntiä tässä. Köyhä siksi, koska hän ei kunnioita Elohimin Palvelijoita antamalla kymmenyksiä ja anteja kuten leski roponsa! Ja rikas siksi koska he voivat antaa paljon, mutta he eivät kunnioita Jahia heidän varoillaan!

Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Matt 6:24

On korkea aika TEHDÄ PARANNUS JUMALAN PILKASTA Jeshuan ruumiissa ja siitä että on rakastanut Mammonaa ja kunnioittanut omaa lihaansa ENEMMÄN kuin kunnioittanut Hänen Sanaansa ja Palvelijoita jotka uhraavat elämänsä tuodakseen sitä!

On myös aika KATUA ja aloittaa velkojen maksu Israelia kohtaan, eikö sinustakin?

Tämä tuo läpimurtoja hengellisellä matkallamme, taloudessamme, lapsissamme ja perheissämme ja me alamme kokea uudistettua VOITELUA ja HERÄTYSTÄ!

Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Gal 6:9

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Arkkipiispa Dominiquae ja rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.