Toora portsjon LECH LECHA – B’resheet (1 Moosese) 12:1-17:27

MESSIA VALITSUS MAA PEAL #2
PLAAN RAHVASTELE SELLES UUES JUUBELI AJAJÄRGUS

rule-of-messiah-on-earth

Millega ta on olnud mõjuv Messias, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas, ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,  kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab! Efeslastele 1:20-23

 

Shabbat shalom armsad:

 

Kolm olulist sündmust, mis koonduvad universaalse kalendri 2017. a ja piibelliku kalendri 5777/5778 aastatesse.

1.   Jeruusalemma taasühendamise 50. aastapäev. Sündmus, mis leidis aset pärast imelist võitu vaenlase üle Kuue Päeva sõjas, 1967. a juunis

2.   120 aastat Esimesest Sionistide Kongressist, mis toimus Baselis 1897. august

3.   500 aastat M. Lutheri reformatsioonist  1317 halloweeni ajal (või kõigi pühakute päeval 31.10.)

 

JHVH rääkis minuga sel piibelliku uue aasta algul (uue 50- aastase juubeli tsükli alguses):

 

Mina olen rahvaste valitseja ja ma otsin au-astjaid, kes kasutavad ja rakendavad minu täielikku suveräänsust ja valitsust planeedil maa. Rahvad on minu pärand ja kõik maailma ääred minu omand! Ma koputan rahvaste väravatele, et siseneda nagu aukuningas ning kukutada kurjad ja ebaõiglased valitsused ja rajada õiglased valitsused. Ma otsin ja ootan, et lammas-rahvad tuleksid esile! Mis tundub võimatuna inimestele, on võimalik JHVH-le! MINU PRUUT TEOSTAB SEDA MU TAHET RAHVASTE JAOKS!

 

 

Järg esimesele osale

 

IISRAEL- LAMMASRAHVASTE JUHT

JA JERUSHALAIM’i JUUBEL

2Jeruusalemma tegelik heebreakeelne nimi on JERUSHALAIM, milles sisalduvad kaks sõna JERUSHA ja SHALOM

JERUSHA tähendab PÄRAND

SHALAIM tähendab muu hulgas ka TOPELT PORTSJON SHALOM’i või HEAOLU, ÕITSENG ja TERVIKLIKKUS/TÄIELIKKUS

2017. aasta tähistab 50 aastat Kuue Päeva sõja möödumisest, mil Püha linn sai lõpuks ÜHENDATUD Iisraeli valdusse! On hea meelde tuletada ja mõista, et selle Iisraelipoolse kaitsesõja tulemusel kätte võidetud territooriumid puudutavad Jhvh Lepingut Iisraeliga ning JHVH Ise on need territooriumid Oma rahvale andnud! Iga rahvas, kes üritab sundida Iisraeli taanduma enne 1967. a ja 1948. a sõdu kehtestatud piiride taha, leiab end peatselt tõsistes raskustes. 

 

“Sel päeval ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile. Niihästi Juudat kui Jeruusalemma hakatakse piirama! Sakarja 12:3

 

Kõik lõpuajast rääkivad kirjakohad Piiblis viitavad, et Iisraelile on antud kõige tähtsam roll maailma rahvaste seas ja JERUSHALAIM (Jeruusalemm) saab olema MAAILMA KESKUS!

Selle tõsiasja eiramine võib tuua kaasa palju häda! See linn ei ole kõige tähtsam mitte enda otsuse pärast, vaid JHVH VALIKU tõttu. Ta on JHVH pärand ja seega on lõpuajal KÕIK rahvad kutsutud üles minema Siionisse. 3Vihm ja õnnistused rahvastele sõltuvad sellest, kas maailma riikide valitsused austavad Iisraeli ja Iisraeli Kuningat, kelleks on J’SHUA!

   

Ja kõik järelejääjad kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, JHVH TSEVAOT’i (Vägede)  ja pidama sukkoti (lehtmajade püha)! Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, JHVH Tsevaot’i kummardama, ei saja vihma! Sakarja 14:16, 17

 

IISRAELI VALMISTATAKSE

Iisraelis on levimas ärkamine, imelised pöördumised ja oma algse identiteedi taastamine ja me saame näha veelgi rohkem tulevatel päevadel, kui kaks erilist gruppi kokku tulevad: messiaanlikud juudid ja religioossed ortodokssed sionistid. Vahepeal võib tunduda, et nad ei jookse sama võidujooksu, kuid see kulmineerub neid ühendavaks ÄRKAMISEKS Iisraelis.

 

Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast! Sakarja 12:10

 

VALMISTATAKSE ÜHINENUD RAHVAID IISRAELI JAOKS!

 4

Iisraeli prohvet Theodor Herzl, kes uskus, et Iisraelist saab taas üks rahvas ja kutsus kokku esimese sionistide kongressi 1897. a, ütles:

 

IM TIRZU EIN ZO HAGADAH!

 

Mis tähendab:

 

KUI SA SEDA TAHAD, SIIS EI OLE SEE VAID SOOVUNELM

 

Kas rahvad saavad ÜHINEDA Iisraeli poolt, samamoodi nagu on iganenud, tähtsusetu, uue maailmakorra rahvaste ühendus üksmeelselt  Iisraeli vastu? Jah, nad saavad, aga neil peab olema UUS PROHVETLIK PLATVORM, mis toimib TAEVASE AUTORITEEDI juhtimisel!

 

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Sakarja 2:15,16

 

Ja poliitiliselt või inimlikult eriarvamustel olevatele ütleb Tema:

 

OLGE VAIT!

 

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

 

5Messia pruut PANE OMA LAHINGUVARUSTUS selga ja võida territooriume majanduslikul areenil, turuväljakul ja valitsuse areenil.

Ärge seadke mingeid piire sellele, kuidas Kuningas tahab meid kasutada, selleks et kehtestada Oma suveräänset valitsust maa peale. See on Messia, mitte anti-messia, kes VALITSEB!

 

 

9Sinu Iisraeli sõbrad ja mentored

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Sheep Nations (ebook)

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.