Torah lesing Lech Lecha – B`reisheet (1.Mosebok) 12,1-17,27

MESSIAS` REGJERING PÅ JORD #2
PLANEN FOR NASJONENE I DENNE NYE JUBELÅR SYKLUSEN

rule-of-messiah-on-earth

Ef 1,20-23 Det var den Han lot virke i Messias da Han (Elohim) reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme (eng: med ansvar for å herske over universet, alt fra galakser til regjeringer) og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og Han la alle ting under Hans føtter (eng: Han har ansvar for alt dette, har det siste ordet i alt), og gav Ham til menigheten som hode over alle ting (eng: i sentrum for alt dette hersker Messias over Ecclesia. Ecclesia er ikke perifer for verden; verden er perifer for ecclesia), menigheten som er Hans legeme, fylden av Ham som fyller alt i alle. (Budskapet har oppdaterte navn)

Shabbat shalom du høyt elskede:

Tre hoved-hendelser sammenfaller i 2017, det Bibelske år 5777/5778

  1. Jubileet for foreningen av Jerusalem etter Mirakel Seksdagers-krigen i juni 1967.
  2. Det 120. året for etableringen av den første Sionist kongressen i Basel i august 1897.
  3. Det 500. året siden Luthers Reformasjon i 1517 på Halloween (eller alle helgens dag 31. oktober)

YHVH talte det følgende til meg da vi begynte denne nye Yovel (Jubelår) syklusen:

Jeg er Herskeren over Nasjonene og jeg ser etter Kar fylt av Herlighet som vil iverksette (implementere) min Absolutte Suverenitet (selvstyre) og Herredømme på Planeten Jorden. Nasjonene er Min Arv og alle jordens ender Min eiendom! Jeg banker på Portene til Nasjonene for å komme inn som Herlighetens Konge og for å styrte onde, urettferdige regjeringer og etablere Rettferdige Regjeringer. Jeg søker å få se Saue-nasjoner komme fram! Det som ser umulig ut for Mennesker er mulig med YHVH! MIN BRUD VIL IVERKSETTE (IMPLEMENTERE) MIN VILJE FOR NASJONENE!

FORTSETTELSE FRA #1

ISRAEL, HOVED SAUE-NASJONEN

OG JERUSALEMS JUBILEUM

 

2Det virkelige navnet på Jerusalem er YERUSHALAYIM som inkluderer de Hebraiske ordene YERUSHA og SHALOM

YERUSHA betyr ARV

SHALAYIM betyr EN DOBBEL DEL AV SHALOM ELLER HELHET OG VELVÆRE.

2017 markerer 50 år siden Mirakel Seks Dagers Krigen da Den Hellige Byen endelig ble FORENT! Det vil være godt en gang for alle å forstå at territoriet som Israel vant i denne mirakel krigen er et Pakts Spørsmål og ble gitt til henne av YHVH selv! Enhver nasjon som forsøker å få henne til å gå tilbake til grensene før 1967 eller 1948 vil befinne seg i alvorlige problemer!

Sak12,3 På den dagen skal det skje: Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag (eng: nasjoner) er samlet mot henne.

Alle Endetids Skriftstedene indikerer at Israel er den Viktigste Nasjonen i verden OG YERUSHALAYIM (JERUSALEM) VERDENS SENTRUM! Å svikte i forståelsen av dette vil forårsake unevnelige lidelser! Hun er ikke den viktigste på grunn av hennes beslutning men på grunn av Yah`s (Guds) Valg. Hun er YHVH`s Arv og derfor er ALLE nasjonene kalt til å komme opp til Sion i disse Endens Tider. 3Regn og velsignelse i nasjonene vil avhenge av dette- at verdens regjeringer vil ære Israel og Kongen av Israel som er YESHUA!

Sak 14,16-17 Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten. 17 Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, over dem skal det ikke komme regn.

ISRAEL BLIR FORBEREDT

En oppvåkning finner sted i Israel, det skjer en mirakuløs vending mot en gjenopprettelse av identitet og vi vil se mer av dette siden to spesielle grupper begynner å skyte fart: De Messianske Jødene og De Religiøse Ortodokse Sionistene. De vil synes å løpe parallelt en stund, men det vil kulminere i en altomfattende VEKKELSE i Israel!

Sak12,10 Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte.

EN FORENTE NASJONER FOR ISRAEL BLIR FORBEREDT!

4

Jeg vil tilveiebringe ytterligere detaljer om dette i tiden som kommer ettersom dette er den nye drivkraften i alle våre Israel turer og mange av våre handlinger i nasjonene. Theodor Herzl, den Jødiske Profeten som trodde at Israel skulle bli en nasjon igjen og som etablerte den Første Sionist Kongressen i 1897 sa:

IM TIRZU EIN ZO HAGADAH!

Som betyr:

HVIS DU VIL DET VIL IKKE DETTE VÆRE ET EVENTYR/FABEL

Kan nasjoner FORENES for Israel like mye som den foreldede, irrelevante, nye verdens orden forente nasjoner i dag er standhaftig mot Israel? Ja, de kan, men det vil bli en NY PROFETISK PLATTFORM for at dette skal skje med AUTORITET FRA HIMMELEN!

Sak 2,15-16 Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH på den dagen, og de skal bli Mitt folk. Jeg skal bo midt iblant deg. Da skal du kjenne at hærskarenes Herre har sendt Meg til deg. 16 YHVH skal ta Juda i eie som Sin arvedel i Det hellige land, og Han skal igjen utvelge Jerusalem. (Budskapet med gjenopprettede navn)

Og til det sta, dogmatiske «politiske eller humanistisk `korrekte`» sier Han:

HOLD KJEFT!

S5ak2,17 Vær stille, alt kjød, for YHVH`s åsyn, for Han har reist Seg og kommer ut fra Sin hellige bolig.»

Messias` Brud, TA PÅ DEG KAMP-STØVLENE og innta din plass i Tjenesten, på Innhøstnings-feltet, i den Finansielle Arena, på Markedsplassen, i Regjerings (politiske) arenaen. Ikke legg noen begrensninger på hvordan Kongen ønsker å bruke oss for å implementere Hans suverene Regjering på Jorden. Det er Messias, IKKE anti-messias som HERSKER!

 

 

9Dine Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Sheep Nations (ebook)

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.