Toora portsjon BE’HAR – Vayikra (3 Moosese) 25:1-26-2

Aga nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdaleena vara, kui alles pime oli, hauale ja näeb, et kivi on haua eest ära võetud. Johannese 20:1

Shabbat shalom armsad:

Minu Jah (Jumal) teenimise aastate jooksul on Tema mind ikka ja jälle tagasi juhtinud lihtsa tõe juurde, mis seisneb Jhvh otsimises EELKÕIGE enne koitu, sest see on üks tõhusamaid viise Tema leidmiseks!

Esimene asi, et saada ilmutust ja meelevalda jutlustamiseks!

Miriam Magdali linnast (ee k. tõlgitud Maarja Magdaleena, kelle katoliku kirik tõstis jumalikku staatusse. Tegelikult oli ta Pühale Vaimule sõnakuulelik preestrite soost juudi naine, kes tõi peale J’shua ilmale ka veel teisi lapsi ning suri kui inimene. Tõlkija kommentaar) tundis neid tõe aluseid, nagu kõik palvetavad israeliidid seda teadsid. Iisraelis peetakse “hommikupalveid” enne koitu ja tavaliselt sünagoogides on see kell 04:00 varahommikul. Brit Ha’dasha’s (Uuendatud Leping) nimetatkse seda aega- neljas öövahikord.

Ent neljandal öövahikorral tuli J’shua nende juurde järve peal kõndides. Matteuse 14:25

forth-watch-1

Kui Jeruusalemmas seisis veel Beit Ha’Mikdash (püha- eraldatud tempel), olid preestritele seatud regulaarsed vahikorrad selleks, et tuli altaril ei kustuks. Samamoodi nagu valvurid või “vahimehed”, kes valvasid linna vaenlaste rünnakute eest, teenisid seatud korra järele. Esimene öine vahikord algas õhtul kell 18:00 ja esimene päevane algas varahommikul kell 06:00. Kõik vahikorrad kestsid 3 tundi. Seega langes neljas öövahikord igal öösel ajavahemikku 03:00– 06:00. Sellest me saame järeldada, et Miriam, tulles haua juurde, oli esimene inimene, et kohtuda ülestõusnud J’shuaga neljanda öövahikorra ajal!

Kui sa tahad ESIMESENA osa saada ilmutusest ja teenistusse läkitamisest, autoriteedist ja võidmisest jutlustada või kuulutada, siis otsi Teda kuniks on veel pime. Otsi teda neljanda öövahikorra ajal! Miriam oli ESIMENE ülestõusmissõnumi jutlustaja ja ta kuulutas seda sõnumit kõigile J’shua õpilastele (kõigile neile meestele)! Ta oli naine, kelle MarJah (aramea k. Mar= õpetaja, meister, Jah = Jhvh. Tõlkija kommentaar) Ise oli läkitanud kuulutama ja jutlustama algkoguduse meesoost liidritele. See naine oli esimene, kes jutlustas sõnumit ülestõusnud Messiast Iisraeli poegadele!

J’shua ütleb talle: “Ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma Isa juurde! Kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile: mina lähen üles oma Isa ja teie Isa juurde ja oma Elohimi ja teie Elohimi juurde!” Johannese 20:17-18

Neljas öövahikord!

disciples

Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Markuse 6:48

Eelnevates kirjakohtades nägime kuidas jüngrid andsid endast PARIMA, et J’shua juhistele kuuletuda ja MINNA teisele poole Kinnereti (hb k. tähendab kannelt. Ee k. Galilea. Tõlkija kommentaar) järve, aga tuul oli vastu ning tundus, et neid keerutati ja pöörati tuulte ja lainete meelevallas igas suunas ning nad nägid olukorra muutmiseks ilmaasjata vaeva. Kui palju kordi oled sina üritanud oma PARIMAT andes Jahve tahtele kuuletuda, kuid leiad end seismas paigal ja kõik su püüdlused tunduvad MITTE KUHUGI viivat? Sa tead, et Tema kutsus sind teenistusse, aga vaenlane tuleb su teele ja blokeerib ning peatab sind taas ja taas! Mida teha? Siin on väljapääs: otsi teda neljanda öövahikorra ajal, et Ta saaks “aerutada su paati” (teenistust). Kui Ta sulle on öelnud teha midagi, mida sa omast jõust kindlasti teha ei suuda, isegi kui sa selleks kogu oma energia “kulutad”, siis vajad sa Tema SEKKUMIST!

4-nda öövahikorra ajal toimub suur lahing! See on aeg, kus enamik inimesi on sügavas unes ja vaenlane kasutab ära meie haavatavust ja ründab. Enamus öistest õudusunenägudest ilmuvad just sel ajal ja samuti kulmineerub kuritegude ja enesetappude arv. Jüngrite juhtumi puhul “puhus tuul vales suunas, vastupidi”. Heebrea keeles on TUUL ja VAIM sama sõna, mis on RUAHH. Me võime seega öelda ka, et “vaimud olid nende vastu või vastupidised”. Veel üks tähendus VASTUPIDISELE on sõna EBASOODNE, VAENULIK ja heebrea keeles on see sõna STANI, mis tähendab SAATANLIK.

Niisiis võime me parafraseerida seda kirjakohta alljärgnevalt:

Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, kuna saatanlik vaim võitles nendega neljandal valvekorra ajal, tuli Ta nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Markuse 6:48

Iga kord, kui me püüame teha J`shua tööd, peame arvestama sellega, et meid tabab saatanlik vastuseis, rünnak. Vastuseis ja vaenulikkus on nii äge, et see sunnib meid sageli LOOBUMA! Ärka üles ja suhtle Temaga 4-nda öövahikorra ajal ja sa saad kogeda võitu iga kord!

Ja Ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes. Markuse 6:51

Walking on water

Kui me oleme ärkvel ja räägime TEMAGA 4-nda öövahikorra ajal, annab see usku imedesse ja me oleme võimelised “käima vee peal”. Selle, arvatavasti heas seisukorras paadi abiga ei liikunud nad just eriti kiiresti ning Peetrusel (Kefa) õnnestus see kiiremini “vee peal kõndides!”

Ent neljandal öövahikorral tuli J`shua nende juurde järve peal kõndides. Matteuse 14:25

Peetrus vastas: „Õpetaja, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!” Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli J`shua juurde. Matteuse 14:28-29

Vahetevahel on Tema kuningriigi laiendamise töös, mis ta meile on usaldanud, kõik meie vahendid ja plaanid kasutud! Ka siis, kui need on “professionaalsed” ja meil on kõik vajalikud oskused, anded ja nüüdisaegne varustus. Meil on vaja veel midagi, mis meid aitaks; me vajame imelist läbimurret, midagi väljaspool tavapärast! Me peame kõndima vee peal! Kuid, kuidas saame usu selleks, et teha midagi erilist, midagi, mida varem kunagi pole tehtud? Me peame kuulma Tema häält SELGELT. See on võimalik 4-nda öövahikorra ajal!

“Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu.” Õpetussõnad 8:17

Enamikes piiblites on siin vale tõlge. Heebrea keeles ei ole öeldud “usinalt” või “varakult”, vaid on kirjutatud ME’SHAHHARAI või need, kes otsivad ENNE KOITU.

Shahhar heebrea keeles tähendab KOITU. (שָׁחֹר-shahhor tähendab hb k. ka pime, must, mis kinnitab, et tegemist on pimeda ajaga. She har tähendab lisaks veel – mis on mägi. Ehk sellele tegevusele ja ajale lisandub asukoht, mis on mäel. Vaimus mäel olles, Jeruusalemmas. Tõlkija kommentaar.) Seega, tegelikult peaks see kirjakoht ütlema järgmist:

“Ma armastan neid, kes mind armastavad (tarkus!) ja need, kes otsivad mind enne koitu (neljas öövahikord!), leiavad mind!” Õpetussõnad 8:17 (parafraseeritud heebreakeelsest algallikast).

Kui sa leiad Tema, leiad sa tarkuse ja kõik mu järgneb sellele, halleluJah!!!

See muudab vastupaneva tuule soosingu tuuleks ehk vastutuule tagantuuleks!

Õnnelik on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures. Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Jhvh hea meele osaliseks. Õpetussõnad 8:34- 35

Seek Yeshua

Need, kes otsivad J`shuat (Tarkust) enne päikesetõusu 4-nda öövahikorra aja, leiavad Ta ja Tema muudab vastutuule, saatanlikud tormid imelisteks sündmusteks, sest JHVH soosingu tuuled on nende üle! Pane tähele, et sõna käsib seda teha “iga päev” ehk teisisõnu, ei piisa, kui me teeme seda vaid kord või aeg-ajalt. Selleks, et saavutada Tema tarkust ja soosingut, peab meile 3-6 vahel ärkamine saama vaimseks distsipliiniks, et Temaga nõu pidada, osaduses olla ja rääkida! Mõnikord võid sa olla omadega täielikult läbi. Kuid sellele vaatamata, pane äratuskell helisema ja suhtle Temaa voodis lebades. Isegi, kui kogu su olemus sooviks edasi magada, palu armu ja Ta kingib selle sulle, kui sa oled otsustanud Teda austada ja Teda leida! Tee, mida suudad ja Tema teeb, mis Tema suudab! Mõnikord oled sa osaduses tunde, aga vahetevahel vaid mõne minuti – Tema juhib sind!

“Kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade ajal. Sest sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata.” Laulud 63:7-8

Rõõmust hõisates Tema tiibade varju all!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.