Idolatry or Loyalty

Avgudsdyrkelse eller lojalitet


Idolatry or Loyalty
Tora lesning MIKETZ – Bereshet (1. Mosebok) 41: 1 – 44:17

Hanukka Spesialutgave 2021/5772

Rut svarte: “Ikke be meg om å forlate deg, for å vende tilbake fra å følge deg. For hvor du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk skal være mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og det er der jeg vil bli begravet. Må Adonai ramme meg både nå og siden, hvis noe annet enn døden kommer mellom meg og deg!” Ruts bok 1: 16-17

Shabbat shalom, du høyt elskede!

I vestlige samfunn, fulle av humanisme og vantro, synes noen kristne / messianske troende å være forvirret angående disse to. Mange av dem kaller sann lojalitet, hengivenhet og et definert engasjement for en sak, eller overfor sitt guddommelig utvalgte lederskap- avgudsdyrkelse. De kan ikke skjelne det ene fra det andre, fordi deres humanistiske sinn har blitt programmert til å gjøre opprør mot alle menneskelige myndigheter i “frihetens” navn.

Da talte Miriam og Aron mot Moses på grunn av den kusjittiske kvinnen han giftet seg med, fordi han hadde giftet seg med en kusjittisk kvinne. 4. Mosebok 12: 1

Dette er grunnen til at de fleste pastorer og ledere finner det meget vanskelig å irettesette sine medlemmer, korrigere de som gjør opprør og konfrontere de syndefulle. De ender i stedet opp med å si det som «klør i ørene» og behage sansene deres. Det finnes svært få i vestlige samfunn som ville forbli lojale mot ledere som ikke sier det som klør i ørene, mot de lederne som elsker flokken sin nok til å formane den, konfrontere den, straffe den og instruere den. For det meste blir de fleste pastorer, biskoper og ledere til “motiverende eller inspirerende lærere” i stedet for ekte troens fedre og mødre, som ved behov også bruker staven av myndighet til å disiplinere sine barn.

“For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.” 2. Timoteus 4: 3

Ja, vi ledere er kalt til å inspirere ved å dele ut visjonen, og også til å motivere, men ikke på den måten som humanismen gjør det, ved å “pumpe” opp folk, eller ved å blåse opp deres eget ego så de føler seg tilfreds med seg selv. Snarere er vi kalt til å motivere dem, ved å lære dem å frykte Yah (Gud) over alle ting. Å frykte Ham så mye at de hater synden.

Å frykte Adonai er å hate det onde. Jeg hater stolthet og hovmod, den onde ferd og en fordervet munn.” Ordspråkene 8:13

Idolatry or Loyalty

Det er frykten for YHVH som vil få folk til å holde sine ord, sine forpliktelser og holde seg lojale til Ham og de ledere og menigheter og team der de er blitt tildelt å være, selv når det blir tøft. Men altfor ofte er det fornærmelser og bitterhet og aktiv synd som får folk til å dømme og forråde sine åndelige ledere. Anklagende fingre mot guddommelig forordnet lederskap er et tegn på opprør.

De spurte: “Har Adonai talt bare til Moses? Har han ikke også talt til oss?” Adonai hørte dette. Mosebok 12: 2

Konstant kritikk mot ledelse er et tegn på åndelig stolthet og selvopptatthet. Dette er å ligne med spedalskhet.

Adonais vrede vendte seg mot dem, og Han forlot dem. Når skyen løftet seg opp fra teltet, se, da hadde Miriam fått tza’arat (spedalskhet), og var hvit som snø! Da Aron snudde seg mot henne, se, da hadde hun fått tza’arat! 4. Mosebok 12: 9-10

Underordning under autoriteter er meget upopulært i våre vestlige samfunn i disse tider. Det er så upopulært at Paulus, den jødiske hedningenes apostel, ville ha blitt betraktet som “støtende” i forhold til sine menighetsfeller om han hadde levd i det 21. århundrets Amerika. Se hvordan han dømte gjentagende grov synd og umoral i flokken sin.

“For selv om jeg er fraværende i kroppen, så er jeg tilstede i ånden.- så jeg har allerede dømt ham som har gjort dette, som om jeg var til stede. Når dere er samlet i navnet til vår Herre Yeshua, er jeg med dere i ånden, i vår Herre Yeshuas kraft. Dere skal overgi den det gjelder til satan for ødeleggelsen av sin kjødelige natur, slik at hans ånd kan bli frelst på Herren Yeshuas dag. Deres skryt er ikke bra. Vet dere ikke at en liten hametz (surdeig) syrer hele deigen?” 1 Korinterbrev 5: 3-6

Yeshua selv ville ha blitt betraktet som uvennlig og for grov i sin måte å forkynne på. Se hvordan Han forkynte for dem at de skulle ta i tu med synd, det høres hensynsløst ut!

“Men Jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og hvis ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det bort! Det er bedre for deg at en del av legemet ditt skal bli ødelagt, enn at hele ditt legeme blir kastet i Gehenna. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg at en del av legemet ditt skal bli ødelagt, enn at hele ditt legeme blir kastet i Gehenna.” Matteus 5: 28-30

Yeshuas bror, og hoved-biskop for menigheten i Jerusalem, ville ha blitt betraktet som svært uvennlig og hard om han hadde levd i våre dager. Les hans “harde” ord.

“Hold dere nær til Gud, så skal Han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede! Klag og sørg og gråt! La deres latter bli omgjort til sorg, og deres glede til bedrøvelse. Ydmyk dere for Adonai, og Han skal opphøye dere.” Jakob 4: 8-10

Test deg selv! Ville du forlatt en menighet der lederne konfronterte sine medlemmer på denne måten? Og hvis du var den som hadde syndet, ville du ha blitt fornærmet av en slik “røff behandling” som ikke tar hensyn til dine “sensitive følelser”? La meg fortelle deg noe, hvis du er mer opptatt av dine “sensitive følelser” enn å bli sønderknust for å ha fornærmet Yah med dine syndige veier, så er du en avgudsdyrker! Du tilber “selvet”, som er denne generasjonens gud.

“For Min hånd har gjort alle dette, slik at alt dette ble til,” sier Adonai. “Men denne vil Jeg se til; den som er ydmyk og angrende i ånden, som er forferdet over Mitt ord.” Jesaja 66: 2

Idolatry or Loyalty

Videre så ville det å stå lojale og forpliktet til mennesker, og å inngå pakter med dem, om det skulle gjelde til liv eller død, i våre dager blitt regnet som avgudsdyrkelse. Pakt-vennskapet mellom David og Jonatan ville ha blitt betraktet som et “avgudsdyrkende forhold”.

Den udødelige hengivenhet og lydighet som Rut hadde mot sin jødiske svigermor Naomi ville være uhørt i vestlig kultur.

David kalte Saul for “min far” selv etter at Saul prøvde å drepe ham på grunn av sjalusi, og Samuel forble trofast mot Eli, selv etter å ha mottatt en direkte profeti fra Yah imot ham. Han forholdt seg ydmyk og reiste seg ikke opp mot sin åndelige autoritet. Samuels hengivenhet og lojalitet overfor Eli var grunnen til at han ble en så kraftfull profet. Han kjente betydningen av underordning under ufullkomne autoriteter og pakts-lojalitet.

“Så Samuel vokste opp og Adonai var med ham, og ingen av Hans ord falt til jorden.” 1. Samuel 3:19

Dessverre så blir disse skadelige trekkene av humanisme kommunisert ut via internett til hele verden. Men i det folk anser for å være mer “primitive” samfunn, er begreper som hengivenhet og lojalitet fortsatt høyt verdsatt, mye mer enn i vestlige samfunn. Og pastorer og ledere er da i stand til å irettesette og korrigere sine menigheter med mer frihet. Imidlertid kaller Yah oss til å ære og lyde disse pastorene og lederne Han har tildelt oss.

“Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.” Hebreerne 13:17

Når vi vandrer i frykt for Yah, er vi veldig forsiktige med hvordan vi behandler autoritetene som er satt i livet vårt. Å være lojal mot din mann, pastor, leder, brødre og søstre i troen er ikke avgudsdyrkelse, dette er paktens veg. Vi har en blodspakt med hverandre gjennom Yeshua. Dette leder oss til å legge våre liv ned for Ham og Hans rike, og for hverandre.

“Ingen har større kjærlighet enn dette: at han legger sitt liv ned for sine venner.” Johannes 15:13

Idolatry or Loyalty

Dette leder oss til å holde vårt ord, selv om det skulle ødelegge oss.

“En salme av David. Adonai, hvem skal få bo i Ditt tabernakel? Hvem får bo på Ditt hellige fjell? Den som vandrer ulastelig, som gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte, som ikke baktaler med sin tunge, ikke gjør ondt mot sin neste, og som ikke fører vanære over sin venn. En som gjør ondt, blir foraktet i hans øyne, men han hedrer dem som frykter Adonai, som holder sin ed, selv når det blir til egen skade, og han endrer den ikke,” Salme 15: 1-4

For mange bryter pakter, forlater menigheter og påfører smerter av svik til sin åndelige familie, på grunn av fornærmelser. Fornærmelser er satans agn som holder menigheten svak og åpen for fiendens angrep. I enhver menighet finnes det ufullkomne ledere og ufullkomne mennesker, å flykte betyr å gjenta den samme leksa om og om igjen. Her er mitt råd til deg,

Vær glad for irettesettelsen fra dine ledere, omfavne deres korreksjon og disiplin, ydmyk ditt hjerte når du blir konfrontert med synd, hold deg lojal mot pastorer og ledere og deres visjon, og slutt å kalle dem som er lojale og hengivne for “avgudsdyrkere”. Det er på høy tid at vi lærer å holde pakter og Guds rikes forpliktelser, selv om det skulle gå utover en selv.

« som forkaster den som i hans øyne er ondskapsfull, men som hedrer dem som frykter Adonai, som holder sin ed, selv om den skulle skade ham selv, og ikke endrer på den,” Salme 15: 4

Det å flykte fra utfordrende relasjoner på grunn av kompromiss, fornærmelser eller selvoppholdelse, har lagt igjen en sti av tårer i mange menigheter, og en mangel på sanne arbeidere som bærer sitt kors og legger sin hånd på plogen uten å se seg tilbake. En del av å bære korset består i å forbli stående i den pakten som Yeshua har plantet deg, mot alle odds.

Men Yeshua sa til ham: “Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.” Lukas 9:62

Det var derfor Han sa; hvor ofte skal jeg tilgi broren min? Tilgivelse er en stor del av å ikke bryte pakten i ethvert forhold, inkludert ekteskap og menigheter.

Men hvis du ikke tilgir andre, vil heller ikke din Far tilgi deg dine overtredelser. Matteus 6:15

Fornærmelser er født ut fra stolthet, alltid! Selvutnevnte profeter anklager ledere ut fra såkalt “utskilning”. Og der deres “skjønn” blir avvist, bryter de pakten ut fra åndelig stolthet og fornærmelse. De tror de vet bedre enn den utnevnte lederen. Her er min instruksjon til deg:

Hvis du tror at YAH ga deg et ord for en leder, del det da med den lederen alene, etter mye bønn og faste, ikke gå rundt og tal ut dine dømmende oppfatninger til andre, og dermed destabilisere menighetene. Hvis lederen hørte på deg, legg ham eller henne i Yah`s hender. Slik som Samuel gjorde overfor Eli. Men forbli lojal og hold løftene og forpliktelsene dine, uten å forårsake splittelse på grunn av stolthet og fornærmelser.

“For vi kjenner stykkevis, og vi profeterer stykkevis;” 1 Korinterbrev 13: 9

Hold deg ydmyk ved å legge inn en feilmargin i det du anser å være din bedømmelse (det du har skjelnet) av lederskap. Vi ser bare, og profeterer bare, stykkevis. Vi har alle blinde flekker. Døm ikke noe før sin tid. Flykt fra åndelig stolthet som pesten. Fjern pekefingeren mot lederne dine.

De samlet seg mot Moses og Aron. De sa til dem: “Dere har gått altfor langt! Hele forsamlingen er hellig – hver eneste av dem – og Adonai er med dem! Så hvorfor skal dere opphøyer dere selv over Adonais forsamling? ” 4. Mosebok 16: 3

Idolatry or Loyalty

Hold deg lojal, da vil du ikke være en som dyrker deg selv og bygger opp under din åndelige stolthet. Det kreves ydmykhet og sann kjærlighet og ære å forbli lojal mot ufullkomne ledere, som tjener en fullkommen sak. Men det er den bibelske måten. Det er veldig farlig å reise seg opp mot guddommelig utnevnt lederskap.

“Jorden åpnet sin munn og svelget dem sammen med alle deres husholdninger, hele Koras folk og alle deres eiendeler. De dro levende ned til Sheol, de og alt som var deres. Jorden skjulte dem, og de ble tatt bort fra forsamlingen.” 4. Mosebok 16: 32-33

Jobb deg gjennom dine Guds-rikes relasjoner i stedet for å flykte fra dem fordi det føles ubehagelig for kjøttet. Forbli i pakt med de mindre enn fullkomne menneskene som gjør sitt beste for å følge Yeshua. Hvis de støter deg, hvis deres karakter er annerledes enn din, lær deg å elske dem betingelsesløst og modnes i din vandring med Messias. Vi er kalt til å være lojale, ikke selvoppholdende og egoistiske avgudsdyrkere som rømmer fra alt ubehag i relasjoner. Dette er nøkkelen til alle sunne relasjoner, sunne ekteskap og sunne menigheter,

Dette er trofast LOJALITET. La oss være et folk som holder vårt ord, selv når det gjør vondt, og ikke endre på det, la oss være troverdige og trofaste. Da vil ikke helvetes porter kunne seire!

“Mang en mann proklamerer sin lojalitet, men hvem kan finne en trofast mann?” Ordspråkene 20: 6

En lykkelig og velsignet Hanukkah til alle våre trofaste disipler og partnere.

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Se «Truth about Hanukkah»:

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Ruth & Naomi

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtte fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Donere online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →