Hourglass sorrounded with money

Bedraget av “raske penger”


Hourglass sorrounded with money
Torah-lesing BEHAR-BECHUKOTAI – Vayikra (3 Mosebok) 25:1–27:34 Haftarah: Jeremia 16:19–17:14

Slit deg ikke ut for å bli rik! Hold opp med det, forstandig som du er. Når du ser etter rikdommen, er den borte, brått får den vinger og flyr mot himmelen som en ørn. Ordspråkene 23:4-5

Shabbat Shalom du høyt elskede!

For mange år siden, da vi var i et sabbatsår fra tjenesten, ledet Den Hellige Ånd oss til å bli med i et nettverksselskap av helseprodukter for en kort stund. Det hørtes spennende ut å gjøre noe annet til en forandring etter mange år med bare tjeneste. Det ga oss også et glimt inn i en veldig ung og levende gruppe israelere som ble trent for økonomisk og personlig suksess. Møtene i dette selskapet var mer dynamiske, energiske og kjærlige enn noe menighetsmøte jeg kjente til. Det var mye coaching som var basert på bibelske prinsipper for suksess og til og med noen vers fra Skriften blir sitert. Imidlertid ble det blandet med New Age og okkult praksis som “kundalini yoga” og noe mental kontroll. Vi holdt oss unna disse tingene og tok i mot det gode, og slik fikk vi framgang i selskapet fra de første ukene, som “meteoritter”. Det tillot meg å være på scenen veldig ofte foran hundrevis og til og med tusenvis av israelere til tider, der jeg delte Ordet og til og med sang, samt delte praktiske ting for selskapet.

Mange av israelerne som ble kjent med oss var veldig tiltrukket av oss, og vi delte mye om Yeshua. En ung mann ble virkelig frelst og åndsfylt gjennom oss, og giftet seg til og med med med et av våre tidligere teammedlemmer. Andre søker fortsatt og “støter på oss” av og til, og observerer vår tro og livsstil selv om vi forlot selskapet for lenge siden.

Vi ble hos dette selskapet i mindre enn et år. Da vårt sabbatsår nærmet seg slutten, stengte og blokkerte YHVH all vår tidligere suksess, og vi kunne ikke lenger gå videre. Vi forsto at vår tillatte tid var ute, og vi behøvde å “avslutte”. Mange mennesker som kjente oss over hele verden, prøvde økonomisk suksess med det selskapet da vi rekrutterte dem, og de fulgte vårt eksempel. Noen lyktes, og mange gjorde det ikke og ble veldig skuffet. Selv om vi holdt vår tro levende og trodde at denne typen virksomhet var en velsignelse fra YHVH, la jeg merke til at for virkelig å lykkes med den, var det behov for å vie oss til den i ånd, sjel og kropp. Jeg har også innsett at hvis troende som går inn i denne typen business ikke er forsiktige, kan de falle inn i New Age og det okkulte, og de vil ikke engang merke det ettersom det meste av coachingen har en blanding av både bibelske prinsipper pluss New Age.

De fleste som ble rekruttert kom inn på grunn av fristelsen til å bli rik FORT, og det er en stor fare! Folk ble opplært til å få venner for å rekruttere dem hurtig til selskapet. Dette var en type «finansiell evangelisering». Faktisk la opplæringen vekt på å ikke gå glipp av noen mulighet til rekruttering. Det var altoppslukende!

Alt i alt var det en positiv opplevelse for oss, og vi lærte mange ting og fikk mange forbindelser som kunne føre folk til frelse, men det viktigste vi lærte er at ethvert ønske om “raske penger” kommer fra feil kilde. Bibelen advarer oss mot å bli rike raskt!

Gold bars

Den gjerrige har det travelt med å vinne rikdom, han skjønner ikke at han kommer til å lide nød. Ordspråkene 28:22

YHVH ønsker å velsigne oss, men når Hans velsignelse kommer, kommer det ingen sorg med den, men Hans velsignelse er forbundet med trofasthet og rettferdighet.

Det er YHVHs velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til (eng: og Han legger ingen sorg med den). Ordspråkene 10:22

Jeg tror at YHVH ledet oss til å slutte oss til selskapet under vårt sabbatsår fra tjenesten for å nå ut til en annen del av det israelske samfunnet og for å lære førstehånds om fellene i denne typen virksomhet. Den Hellige Ånd leder oss veldig ofte på ukonvensjonelle måter. For mange år siden startet vi en menighet og en oppsøkende tjeneste på det vanskeligste stedet i Dallas, Texas, kalt “Deep Ellum”, hvor alle discobarer, nynazister, transvestitter, motorsyklister og punkrockere hang. Yeshua ledet oss til å kjøpe billetter til den verste nattklubben for å gå i forbønn og forkynne evangeliet. Vi skal være i verden, men ikke av verden, og ofte trenger vi å komme inn i noen “helvetes hull” for å nå ut til folket.

Da vi adlød Yah for å eksperimentere med dette nettverks-markedsføringsselskapet, så visste vi ikke at mange forkynnere av evangeliet og til og med fremtredende ledere var “fanget” i det. Jeg sier “fanget,” fordi vi innså at det ikke er mulig å være trofast og rettferdig i Tjenesten og likevel vare for lenge i disse selskapene som er avhengige av å “rekruttere andre”. En pastor eller leder med tilgang til en stor e-postliste og utvidede fellesskap av troende vil ikke være i stand til å ha en ren motivasjon når han søker å utvide sin virksomhet ved å rekruttere sitt eget folk. Det disse selskapene streber etter, selv om de er maskert som “personlig forbedring for livet”, er ingenting annet enn jakten på Mammon. Satan forkler seg som en lysets engel, og slik er det også med disse selskapene. Alt ser attraktivt, spennende, dynamisk og kjærlig ut, men det er veldig mørkt!

Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 2. Korinterbrev 11:14

Ved vår ankomst til Lima, Peru, under vår siste tjenestetur, ble vi kontaktet av to av våre disipler om en cyber-nettverk markedsførings virksomhet (dette betyr at det ikke er noe produkt, så du selger “luft”). En av dem som henvendte seg til oss er pastor under vår tjeneste. Han ville vite min mening om det fordi han investerte familiens sparepenger i denne virksomheten, og det forårsaket familiestrid som aldri før. Priset være Yah at jeg kunne dele med ham min erfaring og kunnskapen jeg tilegnet meg mens jeg adlød Yah for å bli med i det nevnte nettverks markedsføringsselskapet for en kort periode. Jeg tror at min rådgivning om dette har reddet ham fra skipbrudd av hans høye kall og hans familie fra unevnelig strid og lidelse.

Mens jeg betjente ham, talte Yah til meg: “Raske penger.” Han viste meg tydelig at hver gang vi ønsker å tjene penger raskt, er det kjærligheten til Mammon som leder oss og ikke kjærligheten til Yah (Gud).

Kjærligheten til Mammon medfører mye lidelse!

For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. 1 Timoteus 6:10

Senere fikk jeg en e-post fra en annen troende og tidligere disippel som ønsket å foreslå den samme virksomheten for meg. Priset være Yah at jeg hadde kunnskap og erfaring til å advare ham mot ethvert ønske om “raske penger.” Jeg forklarte ham at denne typen virksomhet er altoppslukende og vil forderve alle hans relasjoner med en falsk motivering av egeninteresse for å “rekruttere” så mange som mulig. Igjen er dette ledet av kjærligheten til mammon og ikke kjærligheten til Yah. Han ble ganske overrasket over det jeg fortalte ham da jeg advarte ham om å flykte fra denne typen virksomhet.

Den som er glad i penger, blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er forgjeves. Forkynneren 5:9

Laptop seen from above

Han delte med meg at mange store, kjente pastorer og forkynnere er involvert i dette og drar sitt folk inn i hopetall. Mange pastorer i Brasil med store menigheter hadde sluttet seg til. Faktum er at disse pastorene, akkurat som vi var, vil være som “meteoritter” i selskapet fordi de vil tjene på en rask rekruttering av sitt folk, men de enkle menneskene som ikke har noen e-postlister vil ende opp skuffet, og mange vil ende opp blakk.

En annen farlig ting er at motivasjonen til disse pastorene ikke vil forbli ren, men heller besmittet av kjærligheten til Mammon og egeninteresse, noe som er undergangen til enhver tjeneste. Faktisk er ønsket om en “rask økonomisk løsning” undergangen til mange mennesker. Alt er forankret i kjærligheten til mammon og frykt og er i strid med bibelske prinsipper som legger vekt på trofasthet, flid og lojalitet. Network marketing selskaper mater med intensiv promotering maskert som “trening.” Det kan være at du er kalt til å være i et av dem for “Kingdom hensikter” som vi var, men mesteparten av tiden er det ønsket om “raske penger” som leder folk!

Noe bittert og vondt har jeg sett under solen: Oppspart rikdom (eng: hamstret rikdom) kan bli til ulykke for eieren. Forkynneren 5:13

Hvorfor blir så mange pastorer og ledere fristet til å gå inn i en slik virksomhet? De økonomiske kravene til tjenesten er enorme, og mange pastorer og ledere har lidd mangel både personlig og i familien mens de prøver å finansiere visjonen. Uvitenheten hos mange av Guds folk angående rettferdig og hellige givertjeneste, kombinert med feil økonomisk lære, har etterlatt mange pastorer og forkynnere økonomisk syke og sårede.

Denne artikkelen har ikke til hensikt å dømme noen av disse pastorer, ledere og troende som har blitt bytte for nettverksmarkedsføring i ulike former. Hensikten er å advare dere mot ethvert ønske om “raske penger” og å bli gjenopprettet på de eldgamle stiene av trofasthet, flid, tillit og visdom som bringer hvile til våre sjeler.

Så sier YHVH: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode (eng: den gode veien)! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv (eng: sjel). Jeremia 6:16a

Man painting the word Startup on a brick wall

Det er ingenting galt med en sunn virksomhet. YHVH har i årevis lært meg å være klok på forretningsarenaen. Faktisk tror jeg at mange flere troende og pastorer bør ha sine egne virksomheter og lære å være kloke investorer og ikke være avhengige av arbeidsgivere. Han gir oss makt til å vinne rikdom, og så lenge vi forfølger Ham og adlyder Hans prinsipper, vil rikdom bli gitt oss (Matteus 6:33)

Men husk YHVH din Elohim, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag. Femte Mosebok 8:18

Vi er kalt til å være hode og ikke hale. Jeg er ikke i tvil om at Den Hellige Ånd kan gi oss alle kreative forretningsideer. Jeg vet også at når vi er trofaste og villige til å gi med rett motivasjon, som er “å ære YHVH” (Ordspråkene 3: 9-10), og ære de som underviser oss i Ordet (Galaterne 6: 6-8), kan og vil Han åpne noen mirakuløse økonomiske muligheter. De fleste gir tiende og offergaver og forventer øyeblikkelige resultater, og de blir ekstremt skuffet når øyeblikkelige resultater ikke skjer!

Man jogging on a country road

YHVH kaller oss til en maraton og ikke til en kort sprint. Han kaller oss til å være trofaste i lite før Han kan velsigne oss med mye! Når folk ikke er flittige i sine “småjobber”, hvorfor skulle Han da betro dem rikdom? Hvorfor skulle Han betro deg en stor inntekt hvis du ikke er trofast i å gi tiende og gi av din lille inntekt?

Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Lukas 16:10

Trofasthet, flid, engasjement og ren motivasjon for å arve løftene i Hans ord er avgjørende. Tålmodighet og langmodighet er nødvendig for å være åndelig og økonomisk sunn.

Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. Hebreerne 6:12

Jeg er ikke i tvil om at et liv i trofasthet og rettferdighet i å gi og motta ut fra en ren motivasjon av ære, tro og kjærlighet alltid vil bli belønnet i det lange løp.

Little girl smiling an the wheat field

Å være ydmyk og frykte Herren gir rikdom, ære og liv. Ordspråkene 22:4

Og i mellomtiden, la oss bli kvitt enhver engstelse på den økonomiske arenaen. Når dere adlyder og stoler på vår Abba Shebashamayim (himmelske Fader), vit at Han vil sørge for alt vi trenger og enda mer enn vi kan forestille oss.

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Messias Yeshua gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Efeserne 3:20-21

La oss være tilfredse og fulle av takknemlighet, for Han er god, og Hans barmhjertighet varer evig! Selv når vi har gjeld eller søker å utvikle en bedrift, er det viktig å være tilfreds og takknemlig. Det er bare i denne tros-atmosfæren at vi vil se mirakler. Noen ganger vil det være øyeblikkelige mirakler, og noen ganger vil de skje i en prosess. Selv om du har gjeld, bare vær trofast i å betale gjelden din i månedlige avdrag. Du vil se at YHVH vil støtte deg når du gjør det rette.

…den rettskafne slekt blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus, hans rettferd skal alltid bestå. Salmen112:2-3

Slutt å tenke ut intriger i deres sinn om hvordan dere raskt kan bli rike, vær trofaste i deres tiende- og givertjeneste, og vær flittige i deres arbeid eller tjenestegjerning. Så en dag vil du se tilbake og se at trofasthet og flid alltid gir det høyeste utbyttet!

Doven hånd gjør fattig, men flittige hender gjør rik. Ordspråkene 10:4

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kom ut av åndelig og økonomisk tørke

Bestill boken Gjenopprettelse av hellig givertjeneste!

For hvor din skatt er, der vil ditt hjerte også være. Matteus 6:21

Bestill nå →

Restoration of Holy Giving

Send dine tiender og offer

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Banias Portal – Hades will not Overpower

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →