Answered Prayer

Besvarte bønner


Answered Prayer
Torah lesning VA’ETCHANAN – Devarim (5. Mosebok) 3:23-7:11

Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han kan gi dere. Johannes 15:16

Shabbat shalom, dere elskede.

Vi vil alle at bønnene våre skal bli besvart, men vi blir frustrerte når de ikke blir det. I dette brevet gir jeg deg syv retningslinjer for hvordan du skal be slik at du kan få resultater. Det er intet som er viktigere i disse tider av trengsel, pest og dom. Hans ord taler for seg selv.

1. YDMYKHET

“Når Jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, eller når Jeg befaler gresshoppene å fortære landet, eller når Jeg sender inn pest blant Mitt folk, hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt ansikt og vender om fra sine onde veier, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Da skal Mine øyne være åpne og Mine ører skal lytte til den bønnen som blir bedt på dette stedet”. 2 Krønikebok 7: 13-15

Sett deg selv i en posisjon av ydmykhet, bønn, søkende og i teshuva (omvendelse, tilbakevending til Hans veier, til Hans bud, for å bli gjenopprettet).

2. HANS NAVN

“Fordi han er Meg hengiven, skal Jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, fordi han kjenner Mitt navn. Han skal påkalle Meg, og Jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med et langt liv skal Jeg mette ham og la ham se Min frelse.” Salme 91: 14-16

Bruk det virkelige navnet som er Yeshua, for det navnet betyr frelse og helbredelse.

Answered Prayer

3. HANS ORD OG TORAH

Lyd Hans instruksjoner og be ut Hans Ord med TRO!

Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord (inkluderer Hans Torah) blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og det vil bli gjort for dere. Johannes 15: 7

4. DIN ABSOLUTTE HENGIVENHET

Så skal Den Allmektige være ditt gull og det ypperste sølv for deg. For da skal du ha din glede i Den Allmektige og løfte ditt ansikt mot Yahveh. Du skal be din bønn til Ham, og Han skal høre deg. Du skal innfri dine løfter. Beslutter du noe, skal det stå fast for deg. Og lys skal skinne over dine veier. Når de fornedrer deg skal du si: ‘Opphøyelse.’ Han frelser den som slår øynene ned. Job 22: 25-29

Beslutt og erklær Hans Ord med tillit, når Han er blitt din skatt og ditt ALT. Gi slipp på dine penger og eiendeler og bli en glad giver, og du vil ha overbevisning og kraft til å erklære / proklamere ut Hans Ord.

Answered Prayer

5. SHABBAT

“Også de fremmede som holder seg til Yahveh for å tjene Ham og for å elske Yahvehs navn, for å være Hans tjenere, hver den som holder sabbaten og ikke vanhellige den, og som holder fast på Min pakt, dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på Mitt alter. For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag.” Jesaja 56: 6-7

Når du holder Sabbaten, så vil dine bønner og finansielle gaver til dine pastorer, til Hans rike og spesielt til Israel, være til velbehag på Hans alter på lik linje med dem fra Kornelius, da han ba og ga gaver til det jødiske folket. (Apostlenes gjerninger 10)

Answered Prayer

6. FAVØR

“Dere er Mine venner hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har Jeg gjort kjent for dere.” Johannes 15: 14-15

Når vi gjennom lydighet er blitt venner med Yeshua, ber vi ikke lenger forsiktige bønner, men vi vet hvordan vi ber etter Hans vilje, og vi får gunstige resultater.

7. AUTORITET

“Sannelig sier Jeg dere: Det dere binder på jorden, skal være bundet i Himmelen, og det dere løser på jorden, skal være løst i Himmelen. Sannelig, igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe dere vil be om, så skal det bli gjort for dere av Min Far i Himmelen. For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.” Matteus 18: 18-20

Når vi er blitt åndelig posisjonert ved å følge de seks første retningslinjene, vil vi også ha autoriteten til å forby og binde djevelens gjerninger og løse ut kraften og salvelsen av Yahvehs Rike.

Deres Israelske Mentorer og Venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

SE: Kraften i bønn

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/609490569989676/

IDENTITETSTYVERIET.

E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Med din donasjon på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som starter ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.

https://www.against-antisemitism.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

OPPDATERING: Sukkot Israel Tur

Bønne-karantene høytids-misjon

Vi samler en gruppe mennesker i tilfelle Israel åpner for noen av landene deres, som vil komme for å gjøre en høytids bønne-misjon i september eller i oktober 2020.

Vi kommer ikke til å vite før i siste øyeblikk om dette vil være mulig, på grunn av begrensninger fra myndighetene. Likevel, hvis det er mulig, samler vi en liste over interesserte ved å fylle ut et registreringsskjema, uten å sende betalingen.

Når den israelske regjeringen har gitt sitt OK til bønne-karantene høytids-misjonen, vil du bli bedt om å sende betalingen i sin helhet.

Vi vet ikke hva betalingen kommer til å være ennå; det kan bli mindre enn vi publiserte, eller litt mer – vi vet ikke.

Vi oppfordrer deg til å sende inn ditt registrerings-skjema slik at vi kan kontakte deg straks det er klart.

“Ingen som tjener som soldat blander seg inn i dagliglivets aktiviteter, slik at han kan behage Den som vervet ham.” 2. Timoteus 2: 4

Mer informasjon: tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok: The Key of Abraham

Velsignelsen eller forbannelsen?

https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/