Moving with The Cloud of Glory Part One

Bevege seg med herlighetsskyen. Del en


Moving with The Cloud of Glory Part One
Torah lesing DEVARIM – Devarim (5. Mosebok) 1,1-3,22

Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp før den dagen den løftet seg igjen. 2.Mosebok 40,36-37

Shabbat shalom du høyt elskede!

Våre livs pakts-reise kan bare bli oppfylt hvis vi beveger oss med herlighetsskyen, det manifesterte nærværet av YHVH. Reisen begynte fra fangenskapet i Egypt til friheten i Løftes-landet, Israels Land, og helt siden dens begynnelse var skyen med Hans nærvær der for å guide dem, beskytte dem og gå sammen med dem.

Og YHVH gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. 2.Mosebok 13,21

Det var en tid da Israels folk gjorde den Allmektige meget rasende med avgudsdyrkelse og klaging slik at Han bestemte seg, etter at Moses hadde bønnfalt om barmhjertighet, å sende dem til Løftes-landet uten Hans Nærvær. De ville bli gitt et Land som flyter av melk og honning, hus å bo i og all den økonomiske overflod og velsignelser som deres hjerter begjærte, men uten Herlighetsskyen eller Ildsøylen, uten Hans manifesterte Nærvær. En Engel ville lede dem der, men uten YHVH. Moses ville ikke ha det.

Da sa Moses: «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra! Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med oss? Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden.» 2.Mosebok 33,15-16

Moving with The Cloud of Glory Part One

For å leve Pakts-livet må vi lære å verdsette Hans Nærvær mer enn Hans velsignelser, Hans Ansikt med enn Hans Hender, Hans Herlighet mer enn all rikdom. Det som skiller ut oss som Hans Folk er ikke mengden penger som vi har på bank-kontoene våre eller noen eiendeler vi måtte ha, men det er Herlighets-skyen, det er Hans manifesterte Nærvær. Det er mange mennesker som har mye rikdommer, men de er ikke GJENKJENT ved Hans Nærvær.

Gjør ikke feilen å følge mengden, følg heller Skyen!

Det var en tid da Yeshua ble fristet av djevelen i Judeas ørken etter Han hadde fastet i 40 netter og 40 dager. Satan tilbød Yah`s jødiske Sønn alle kongerikene i denne verden og all deres rikdom hvis Han ville bøye seg ned og tilbe ham. Dette er hva Yeshua svarte:

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.»

Da sa Yeshua til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: YHVH din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Matteus 4,8-11

For mange mennesker går glipp av Herlighets-skyen og har overgitt sine Pakts-liv fordi de løper etter «denne verdens riker», sine egne liv, sine egne karriærer og «lager seg et levebrød». De har snudd alt opp-ned! Vi er kalt til å bevege oss etter Herlighets-skyen, ikke etter velsignelsene og deres rikdommer! Det er det dette verden gjør! På rett kurs, når vi løper etter Yah og beveger oss med Ham, reiser med Ham gjennom vårt livs bane, vil vi få se at Hans velsignelser LØPER ETTER OSS OG INNHENTER OSS!

Hvis du nå vil adlyde YHVH din Guds røst og trofast følge alle hans bud (mitzvot) som jeg gir (eng: befaler) deg i dag, da skal YHVH din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot YHVH din Gud: 5.Mosebok 28,1-2

Når vi gjør Ham til vår Hyrde, skal vi virkelig ikke mangle noe. I dette tilfelle vil Han lede oss gjennom fjell og daler, vanskelige tider og lette tider, men Han vil være med oss, Herlighets-skyen vil gå foran oss når det trengs og bak oss for å stoppe våre fiender fra å nå oss og til og med forberede en fest for oss i våre fienders åsyn. Når vi løper etter Ham, vil godhet og barmhjertighet løpe etter oss og forfølge oss inntil det tar igjen oss!

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i YHVHs hus
gjennom alle tider (eng: for evig).
Salme 23,6

Moving with The Cloud of Glory Part One

Og det viktigste er at vi bor i Hans hus for evig! Evigheten er veldig lang, elskede! Når vi beveger oss med Herlighets-skyen, er vår evige bolig Hans Nærvær. Og bare i Hans Nærvær er det fullhet av glede, og velbehag og nytelse mer enn vi kan tenke oss!

Noen ganger vil vi ha mye, noen ganger lite, men alt vil være med hensikten å vandre pakts-livet i lydighet mot Ham og tilbe Ham alene og ikke guden av mammon og vårt eget selv-søkende, selv-behagende og selv-sentrerte liv.

Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg og så gjøre vel mot deg til slutt. 5.Mosebok 6,16

Spør deg selv spørsmålet

Beveger jeg meg med Herlighets-skyen eller med mine egne ønsker og begjæringer. Løper jeg etter Ham på stien av tro og lydighet mot Hans Bud eller løper jeg rotte-løpet av å «skaffe en inntekt», «oppfylle mine drømmer», «forfølge mitt eget velbehag»? Til dette sa Yeshua på en veldig klar måte:

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Matteus 10,39

Hva godt gjør det å løpe etter ditt eget liv og ønsker bare for å miste det for evig? Vi vet aldri når vårt liv vil bli krevd fra oss, og det er ikke i det hele tatt et spørsmål og alder. I går kveld hørte jeg om en ung ektemann som stoppet på siden av vegen for at kona hans skulle amme deres to måneder gamle baby. En lastebil krasjet inn i bilen deres, den 28 år gamle moren og den 2 måneder gamle babyen ble drept på stedet og ektemannen, måtte Yah ha barmhjertighet med ham, kjemper fortsatt for livet sitt på sykehuset. Vet du virkelig når det er din tur? Og når den turen kommer, hva vil du ta med deg?

Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’ Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.» Lukas 12,19-21

Exodus ruten til Israels folk hadde 22 stopper mellom Sinai og Kadesh Barnea.

Herlighets-skyen fikk dem til å slå leir og pakke sammen leiren 22 ganger!

Moving with The Cloud of Glory Part One

Har du det for komfortabelt til å gå når Han sier gå? Hvis det er tilfelle, vil du miste herlighetsskyen med Hans manifesterte Nærvær, og du vil forbli alene i din egen «komfort-sone» i ørken. Uten Skyen av Hans Nærvær er det ingen beskyttelse fra slanger og skorpioner eller fra den brennende heten.

Hans Nærvær beveger seg ikke og blir ikke med deg hvis du ikke beveger deg etter Ham.

Enten skyen lå over boligen et par dager eller en måned eller enda lenger, holdt israelittene seg i leiren og brøt ikke opp. Men når skyen løftet seg, brøt de opp. På YHVHs ord slo de leir, og på YHVHs ord brøt de opp. På YHVHs ord gjennom Moses holdt de YHVHs påbud. 4.Mosebok 9,22-23

Er du i en eller annen form for religion?

Ønsker du fortsatt å forbli i kristendom «som vanlig» når HAN i mer enn 50 år har kalt menigheten til å gå tilbake hjem til Evangeliet fra Sion med jødiske røtter, Shabbat og Bibelske fester, hellig spising, hellig givertjeneste, hellig liv, FULL dåp og oppfyllelse av den Hellige Ånd med tungetale, åndelige gaver, tegn, under og mirakler og navnet Yeshua, den jødiske Messias og frelser?

HERLIGEHTS-SKYEN HAR BEVEGET SEG!

Beveger du deg med Skyen eller går du med mengden?

Be sammen med meg

JA Abba, jeg overgir alt. Vær så snill å tilgi meg for at jeg har kompromittert vandringen min med Deg. Tusen takk for at Du gir meg kraften til å leve for deg. Kom Hellige Ånd, fyll meg og led meg til å behage Faderen og vandre under og bevege meg med Herlighets-skyen i Yeshua`s navn.

YHVHs sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren. Hver gang kisten brøt opp, sa Moses: «Reis deg, YHVH! La dine fiender bli spredt og dine motstandere flykte for deg!» Og når den var i ro, sa han: «Vend tilbake, YHVH, til Israels ti tusen ganger tusen!» 4.Mosebok 10,34-36

Vi har beveget oss med Hans Herlighets-sky siden 1988

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Støtt denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: The Jerusalem March (Jerusalem-marsjen) – Del 2

Gled deg over flere høydepunkt i Jerusalem-marsjen gjennom den Hellige Byens gater, der vi følger UNIFY teamet ledet av Erkebiskop Dominiquae Bierman (Grunnlegger og President for de Forente Nasjoner for Israel). De deler smil, hilsninger og en kjærlighet for Israel som bringer alle deltakerne til dette herlige uttrykket for enhet hvert år. Vi håper du vil vurdere å bli med oss på en kommende Forene Nasjoner for Israel Sukkot tur – og utgjøre en evig forskjell i Israel.

Ukens bok – Gratis nedlastning:

Den tredje dags vekkelse (også på norsk) av Erkebiskop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/

Bli med på våre Israel-turer!

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag!

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/