Moving with The Cloud of Glory Part Two

Bevege seg med herlighetsskyen – Del to


Moving with The Cloud of Glory Part Two
Torah lesing VA`ET CHANAN – Devarim (5. Mosebok) 3,23-7,22

Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp før den dagen den løftet seg igjen. 2.Mosebok 40,36-37

Shabbat shalom du høyt elskede!

Pakts-reisen for våre liv kan bare bli oppfylt hvis vi beveger oss med herlighetsskyen, YHVHs manifesterte nærvær, slik Israels barn gjorde. Reisen deres startet fra fangenskap i Egypt og fortsatte helt til friheten i Løftes-landet – Israels Land. Helt fra begynnelsen var Skyen med Hans Nærvær der for å lede dem, beskytte dem og følge dem.

Og YHVH gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. 2.Mosebok 13,21

Da Moses sendte 12 menn (som de fleste kaller spioner) for å kartlegge Kanaans land, kom 10 av dem med en dårlig rapport og 2 kom med tro og en oppmuntrende rapport. Folket klaget og anklaget Moses for å lede dem til deres død. På grunn av dette straffet Elohim Israels folk – de kom til å fortsette å gå rundt og rundt i den samme ørkenen inntil hele den generasjonen av slaver døde. Bare barna deres pluss Josva og Kaleb (de eneste to trofaste oppsynsmennene og fordelaktige reporterne) ville greie seg helt til Løftes-landet. (se 4.Mosebok 13)

På grunn av syndene, klagene, vantroen og egoismen til en hel generasjon, ledet Herlighetsskyen dem i sirkler rundt det samme området i 40 år!

Ville dere bare høre hans røst i dag! Gjør ikke hjertet hardt som ved Meriba, som den dagen ved Massa i ørkenen, da fedrene deres utfordret meg og satte meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde! I førti år hadde jeg avsky for denne slekten. Jeg sa: De er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile! Salme 95,7b-11

Moving with The Cloud of Glory Part Two

De kunne ha inntatt Løftes-landet 40 år tidligere, men nå kom de i stedet til å gå rundt i sirkler på grunn av deres vantro, klager og ulydighet. Føler du at du går rundt i sirkler og at det er YHVH Selv som leder deg der, på tross av dine frustrerte og desperate bønner? Det er veldig mulig at du nektet å følge Herlighetsskyen i fortiden og at du i stedet valgte vantro, frykt og egoisme – slik at ingen av bønnene dine for å få deg ut av de onde sirklene har hjulpet.

Det er bare ett håp for dette: Du må la det Gamle Menneske, dine Gamle Veger av å søke ditt eget, vantro og bekvemmelighet og frykt, dø. Velg å sette pris på Yah (Gud) og Hans Nærvær i livet ditt mer enn dine egne ønsker, drømmer eller rikdommer. Da vil Herlighetsskyen begynne å vise vegen fremover mot oppfyllelsen av Hans Løfter – ikke bare til velsignelser på en verdslig måte, men til velsignelser MED Hans manifesterte nærvær.

Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Efeserne 4,22-24

Ja! Når vi beveger oss med skyen av Hans herlighet, kommer vi til å få utfordringer og tilbakeslag, og noen ganger vil vanskelige ting skje. Men hvis vi fortsetter å lyde, tro og bevege oss vil vi til slutt befinne oss ved Jordanelven – og vi vil krysse over til vårt Løftes-land: Profetisk oppfyllelse, velsignelser i dette livet og, evig liv i det livet som kommer.

Yeshua svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. Markus 10,29-30

Moving with The Cloud of Glory Part Two

Noen gjennomtrengende spørsmål du kan spørre deg selv

Jeg håper og ber at du vil være ærlig og modig nok til å besvare dem.

 • Arbeider du fortsatt, og kaller det «å skaffe et levebrød», på sabbaten, og slik bryter Hans 4. bud?
 • Lever du fortsatt i hor, unngår ekteskaps-pakten, fordi det er mer bekvemt å «bo sammen»?
 • Holder du fortsatt tilbake tiendene dine og andre offer fra Yah og de som underviser deg fordi det er «dine penger»?
 • Røyker du fortsatt, drikker sosialt eller omfavner andre ting du er avhengig av fordi «det får deg til å føle det godt», og slik ødelegger og forurenser du den Hellige Ånds Tempel?
 • Dreper du fortsatt babyene i morslivet ditt for å bevare ditt liv?
 • Er du fortsatt stolt, kritisk, skeptisk, «tror du er bedre enn andre» når det kommer til religion og «selvrettferdighet», når vi er absolutt ingen ting uten Ham?
 • Går du fortsatt «i ett med omgivelsene når det kommer til din kultur» (følger den «kulturelle mengden» i dagens samfunn) heller enn å være et lys for å lede menneskene rundt deg til å bevege seg med herlighetsskyen?
 • Tilber du andre guder over eller ved siden av Skaperen? Noen mennesker tilber penger, andre tilber jobben sin, andre barna sine og familien – hva har Torah`en å si om dette?
 • Tillater du fortsatt deg selv å bli fornærmet/krenket når ting ikke går din veg? Nesten enhver dårlig oppførsel stammer fra en rot av bitterhet som får mennesker til å føle seg som «offer», og de bli sinte på andre og til og med på Gud Selv (les hele Hebreerne 12)
 • (Vennligst les det følgende: 5.Mosebok 5, Malaki 3,6-10, Malaki 4, Jeremia 31,31-34, Galaterne 2,20, 1.Korinterbrev 5 & 6 og Johannes 15)Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg forlede til å dyrke dem. For jeg, YHVH din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud (mitzvot). 5.Mosebok 5,8-10Avgudsdyrkelse i en hvilken som helst form i livene våre gjør at en forbannelse kommer over våre barn, barnebarn, oldebarn og tipp-oldebarn. Avgudsdyrkelse betyr «å tilbe noen eller noe annet enn Skaperen», inkludert oss selv og vårt eget liv og ønsker. Men, å tilbe Skaperen og å bevege seg med Ham og i Ham (gjennom Hans Sønn Yeshua Messias) bringer en velsignelse til våre barn og alle våre generasjoner – til og med hvis det er utfordringer der!

  Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde,
  lot YHVH ramme ham (Yeshua).
  Jesaja 53,6

 • Planlegger du fortsatt livet ditt den måten du ønsker det, i stedet for å overgi hele livet ditt til Yeshua (den jødiske Messias, Yah`s (Guds) Sønn) som gav Sitt liv for deg, og lar Ham – gjennom Herlighetsskyen av Hans Ånd -lede livet ditt uansett hvor Han ønsker?
 • Bare Yeshua har betalt prisen for oss alle for at vi skal bli tilgitt fordi vi har brutt Hans bud!Når du overgir livet ditt helt, da har du Hans Kraft til å leve det i Hans Herlighet.Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd. Salme 16,11
 • Er du i noen form for religion? Ønsker du fortsatt å forbli i kristendom «som vanlig»? I mer enn 50 år har Han kalt menigheten til å gå tilbake hjem – til Evangeliet fra Sion med jødiske røtter, Shabbat og Bibelske fester, hellig spising, hellig givertjeneste, hellig liv, FULL dåp og oppfyllelse av den Hellige Ånd (med tungetale, åndelige gaver, tegn, under og mirakler) og bruk av navnet Yeshua, den jødiske Messias og frelser.

Moving with The Cloud of Glory Part Two

HERLIGEHTS-SKYEN HAR BEVEGET SEG!

Beveger du deg med Skyen eller går du med mengden?

Be sammen med meg

JA Abba, jeg overgir alt. Vær så snill å tilgi meg for at jeg har kompromittert vandringen min med Deg. Tusen takk for at Du gir meg kraften til å leve for deg. Kom Hellige Ånd, fyll meg og led meg til å behage Faderen og vandre under og bevege meg med Herlighets-skyen i Yeshua`s navn.

YHVHs sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren. Hver gang kisten brøt opp, sa Moses: «Reis deg, YHVH! La dine fiender bli spredt og dine motstandere flykte for deg!» Og når den var i ro, sa han: «Vend tilbake, YHVH, til Israels ti tusen ganger tusen!» 4.Mosebok 10,34-36

Vi har beveget oss med Hans Herlighets-sky siden 1988,

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Støtt denne tjenesten:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Beveg den med herlighetsskyen: Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Se: Erkebiskop ankommer PNG

UNIFY PNG med Israel Purim misjon startet med diplomatisk mottakelse på flyplassen, etterfulgt av et vakkert velkomst-møte med mange dignitarer, pastorer og troende i Yeshua til stede. Nyt denne salvede, profetiske og gledesfylte hendelsen, full av profetisk salvede ord, sanger og danser!

Ukens bok – Gratis nedlastning:

Den tredje dags vekkelse (også på norsk) av Erkebiskop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag! www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/