The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Den Messianske bevegelse og den kommende tredje dags vekkelse, del tre


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Torah lesing METZORA – Vayikra (3.Mosebok) 14,1-15,33

Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Salme 51,12-13

Den tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og til kjærligheten og ÆREN for det jødiske folket, Israel av I DAG som er Nasjonenes mor! Yeshua kaller oss til å legge ned våre våpen, våre løgner og arroganse, å legge ned all strid og søke HAM. Bare HAN kan gjenopprette oss når vi OMVENDER oss fra all personlig synd og læremessig synd. Vi MÅ SØKE HAM. (Last ned det gratis heftet på norsk https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/)

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messianske hedninger og Israels Land

Ikke-jødiske troende (løftet om hedningenes fullhet og om potensielle sauenasjoner) vil ha en spesiell forbindelse til Israels Land, som er Messias` Land. Så, Landet Israel er det åndelige hjemmet så å si for millioner av Messianske ikke-jødiske troende fra nasjonene på samme måte som Roma er det åndelige hjemmet til de fleste kristne og spesielt katolikkene. Selvfølgelig, alle disse katolikkene kan ikke kreve rettigheter til å være en innbygger i Roma. Vi kan si det samme om alle etterkommerne av de spanske erobrerne i Amerika. Kan du se for deg at alle disse etterkommerne ville kreve rettigheter til Spania?

Jeg tror at alle troende fra nasjonene er kalt til å gjøre «åndelig aliyah», noe som er en «åndelig oppstigning» til Yah`s (Guds) Hellige Land som sønner og døtre av Faderen i himmelen gjennom den jødiske Messias. Ikke for å tilrane seg jødenes sted i deres Land, men for å ære Israels Gud og dagens Israels folk ved sitt nærvær. De er også kalt til å komme og lære om YHVHs veger i Hans Land og å bønnfalle om Hans favør.

Så sier Herren over hærskarene: Enda en gang skal folkene komme, de som bor i store byer. De som bor i én by, skal gå til en annen og si: «La oss gå og be om velvilje for YHVHs ansikt, søke Herren over hærskarene! Også jeg vil gå med.» Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for YHVHs ansikt. Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann (eng: en jøde) og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at ELOHIM er med dere.» Sakarja 8,20-23

Men legg merke til at disse hedningene er kalt til å «gripe tak i kappefliken til en jøde» når de kommer til Landet. Dette taler om å la deg bli guidet av Israelske jødiske troende som har tsitsit (kanten på kappen som representerer lydighet mot Yahs Torah instruksjoner, se 4.Mosebok 15). Disse er ikke Ortodokse jøder, men Messianske jøder som kan undervise nasjonene Torah UTEN RELIGION! Men med nærværet og salvelsen av den Hellige Ånd (Elohim er med deg betyr Hans nærvær, kraft og salvelse!)

I de siste dager skal det skje at YHVHs tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til YHVHs fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, YHVHs ord fra Jerusalem.»

Jesaja 2,2-3 (Se også Sakarja 8 og Sakarja 14,6)

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Den jødiske rest

På grunn av slavehandel så tidlig som tiden for Fønikerne og Filisterne, det gamle Grekenland, Roma, deretter muslimene og de kristne nasjonene- ble mange Israelitter og Judeere blandet i nasjonene og mistet identiteten sin. Denne verden er en blandet verden. Nesten ingen har «rent blod» fra den ene eller andre etniske gruppen; spesielt i den vestlige verden inkludert Europa og Amerika.

Men, Israels Gud har bevart for Seg Selv en rest av gjenkjennbare jøder som ikke overgav sin identitet på tross av alvorlige forfølgelser i eksil. Det er disse jødene som Han begynte å vekke opp på slutten av det 19. århundre for at de skulle vende tilbake hjem etter 2000 år av eksil, og den Sionistiske bevegelsen ble født. Dette var oppfyllelsen av talløse profetier i Bibelen. (Esekiel 36,24-28, Esekiel 37, Jesaja 49, Jeremia 31,32 + 36-44, Amos 9,11-15, Salme 105,8-11)

De følgende skriftsteder kan beskrive Sionist-bevegelsen, dens innflytelse på de tilbakevendende jødene fra eksil og dens innflytelse i nasjonene.

En sang ved festreisene.
Da YHVH vendte skjebnen for Sion, var det som en drøm for oss. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant folkene: «Stort er det som YHVH har gjort mot dem.» Ja, stort er det som YHVH gjorde mot oss, og vi ble glade. Salme 126,1-3

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

De sefardiske jødene

Blant jødene som ble kastet ut fra Spania i den spanske inkvisasjonen er avstammingen klarere, fordi jødene var i Spania helt siden Kong Salomons tid og de giftet seg for det meste med jøder. Forfølgelser holdt dem adskilt. Deres valg var å ikke konvertere, men å bli kastet ut og miste alt. Dette gjorde de i 1492 ved det offisielle utbruddet av den katolske spanske inkvisasjonen.

Konverso-jødene

De jødene som konverterte til katolisismen, for det meste under tvang og grusomheter, noen av dem fortsatte å gifte seg blant sine konverso-brødre for å bevare sin judaisme. Mange eller de fleste av disse som ble kalt nye kristne var så skydd av de «gamle» at de ikke var tillatt å gifte seg med noen «gamle kristne», så de måtte gifte seg med en annen konverso jøde.

Til slutt kan mange eller de fleste ha giftet seg med ikke-jøder og gikk helt tapt for nasjonen Israel inntil nylig. Mange av konverso-jødene våkner opp for sin identitet som jøder 500 år etter at den spanske inkvisasjonen begynte. Inkvisasjons-arkiver med familienavnene deres har blitt funnet, og de spanske myndighetene utsteder til og med spansk pass til enhver som kan bevise at de har noe spansk jødisk AVSTAMNING. De fleste av de som konverterte og etterkommerne deres (omtrent 60 millioner) er ikke klar over sin jødiske avstamning, selv om mange av dem har særegne tradisjoner og språk-uttrykk fra det jødisk-spanske ladino språket. Dette er en ustoppelig bevegelse av gjenopprettelse som også oppfyller talløse profetier og spesielt den følgende,

Denne hæren av israelitter (Bnei-Yisrael) i eksil skal ta det som tilhørte kanaaneerne, helt til Sarepta, og de fra Jerusalem som er i eksil i Sefarad, skal ta byene i Negev (eng: i eie). Obadia 20

Sefarad er Spania. Jeg tror at mange av ANUSIM (påtvungne)- marranoer (kalt griser av katolikkene)- krypto-jødene (de holdt sin jødiske identitet under overflaten)- konverso- jøder, vil vende tilbake til sin identitet som jøder, og de vil kjenne igjen den jødiske Messias i stedet for den katolsk-greske Jesus Kristus. En utvalgt rest vil til og med gjøre aliyah eller vende tilbake til sine forfedres Land for å slå seg ned i Negev ørkenen. Denne prosessen er allerede i bevegelse, og vi vil høre mer om dette i de kommende dager.

Men, de som fortsatt lengtet etter Israels Land var de jødene som ikke konverterte. Nå var de over hele Europa og Balkan og de beholdt nær kontakt med Israels Land, der de ofte støttet det jødiske samfunnet i Gamlebyen. Til og med under de mest fryktelige av erobringer fantes det jøder som forble i Landet.

De jødene som forble jøder på tross av inkvisasjoner, pogromer, korstog og shoa (Nazi Holocaust), det er de som YHVH vekte opp for å bringe dem til Landet og for å etablere dagens Israel den 14. mai 1948.

Vil disse jødene gjensvare til et kristent evangelium? For det meste NEI. Vi ble forfulgt av kristendommen og forble jøder på tross av all motstand.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

De forente nasjoner for Israel

Målet for den Messianske Apostoliske Profetiske Bevegelse var å etablere de Forente Nasjoner for Israel.

Messianske nasjoner som Rut blir født, og de vil stå med Israel uten reservasjoner inntil hennes fulle gjenopprettelse til hele Løftes-landet og til hennes ELOHIM. Ikke fordi innbyggerne i Rut-nasjonene vil flytte i hopetall til Israel (det ville være umulig!), eller fordi de ville forsøke å «konvertere jødene», men fordi de «ville stå med henne» i den internasjonale og politiske arena og i ånden. De ville støtte henne reservasjonsløst.

Men Rut svarte: «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for: Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte YHVH la det gå meg ille både nå og siden hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg!»
Ruth 1,16-17

Disse Rut-like nasjonene ville ikke skjule den jødiske Messias, men ville la Ham skinne i all Sin jødiskhet og i full herlighet, gjennom sabbater, fester og Bibelske feiringer, Messiansk lovprisning, tilbedelse, hellighet, rettferdighet og reservasjonsløs kjærlighet til Israel som Rut til Naomi. De ville beholde sin nasjonale identitet og alt som er gudelig og hellig i deres kulturer, og de ville gå sammen med de jødiske troende inn i deres oliventre og bli innpodede troende. Hver og en av disse innpodede troende kunne begynne å stå i gapet for vendingen av sine nasjoner fra geitenasjoner til sauenasjoner ved å hylle og implementere Bibelsk politikk.

 1. I deres innenriks saker ifølge de sosiale og moralske instruksjonene i Bibelen inkludert Torah og de 10 bud, livets hellighet, helligheten av skapelses-kjønn ekteskap for en mann med en kvinne, sosial rettferdighet til de fattige, enken, den foreldreløse og svake osv.
 2. Utenriks-politiske saker som vil være fordelaktig for Israel og for Yah`s Landpakt med Abraham, Isak og Jakob opp til 1000 generasjoner.
 3. Ikke gå med i Globalist-overtakelsen av den nye verdensorden (the new world order), men forbli trofast mot Israels Gud og stole på Ham over alt.

UNIFY ER HER FOR Å BLI OG Å FORBEREDE VEGEN FOR MESSIAS` TILBAKEKOMST TIL YERUSHALAYIM.

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at Herren over hærskarene har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig. Sakarja 2,15-17

Å vende nasjoner til sauenasjoner en person ad gangen vil føre til at YHVH «tar Juda i arv som sin eiendom». Han vil åpenbare Seg Selv for Sitt folk gjennom Rut kvaliteten til disse sauenasjonene og enkeltpersonene.

Dette ville bli oppnådd,

Ved Global ny-utdannelse, TV programmer, Israel turer, å kjempe for Israel på enhver arena, forandre hjertet til menigheten og regjeringer fra ødeleggende religiøse systemer av erstatnings-teologi kristendom til Evangeliet fra Sion. Fra den greske Jesus Kristus til den jødiske Messias Yeshua, ved å vise frem kraften av Hans Kongerike gjennom kjærlighet og hellighet fulgt av tegn, under og mirakler. Ved å få tilbake Evangeliet fra Sion som de jødiske Apostlene forkynte for 2000 år siden, og bringe dette evangeliet til nasjonene.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

UNIFY huser den tredje dags vekkelse

Den tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og til å elske og ÆRE det jødiske folket, DAGENS Israel som er Nasjonenes mor! Yeshua kaller oss til å legge ned våre våpen, våre løgner og arroganse, å legge ned all strid og søke HAM. Bare Han kan gjenopprette oss når vi OMVENDER oss fra alle personlige synder og læremessige synder. VI MÅ SØKE HAM. (Last ned det gratis heftet her https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/ Finnes også på norsk!)

Utrustningen av denne endetids-hæren av sauenasjoner på veg er

 1. GRM Israelsk Video Bibel Skole
 2. Bibelskole på hjul, årlig tur til Israel
 3. Internasjonale konferanser
 4. Online konferanser
 5. Fester og feiringer og ytterligere Israel turer

Bli med i Hans endetids-hær!

Bli med oss som et medlem-partner med $25 pr. måned for å støtte fremrykningen av denne endetids-visjonen som vil bringe sann enhet til Messias` kropp, det ene nye menneske, gjenopprettelsen av Israel og fødselen av sauenasjoner.

www.unitednationsforisrael.org

Registrer deg for å studere online med vår autoriserte Israelske video bibelskole GRM

www.grmbibleschool.com

Se flere inspirerende og livsforvandlende bøker fra Apostel Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/no/butikk/

Kom til Israel sammen oss for ditt livs reise og bli utrustet!

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/

Dine Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille.» Jesaja 62,1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde-offer for det Bibelske nyttåret og Pesach!

Gi YHVH ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin. Ordspråkene 3,9-10

Ring oss i USA 1-972-301-7087

 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE De første turister, del to

Hvor tar vi informasjonen vår fra – hva er vår kilde? Dette er spørsmålet som må bli stilt når vi alle vandrer igjennom livet. Bli med oss i Del 2 av denne kraftfulle undervisningen av Erkebiskop Dominiquae Bierman når hun fortsetter å utfordre oss gjennom de Hellige Skriftene for å alltid vurdere vår kilde. Ved å bruke sammenligningen med spioner og turister (som beskrevet i Josva 2 og 4.Mosebok 13) ser vi en klar kontrast mellom å oppnå seier ved å tro Yah`s ord eller å leve i nederlag ved vår omstendigheter-baserte «gresshoppe-mentalitet».

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

REGISTRER DEG SÅ FORT SOM MULIG: Pesach ved UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

RØTTENES HELBREDENDE KRAFT (finnes også på norsk) av Dr. Dominiquae Bierman

Så hvorfor er det så viktig å forkynne de jødiske røttene til menigheten?” spurte jeg Herren. “Det er et spørsmål om liv og død”, svarte Han. “Kirken er som en vakker rose som er kuttet av fra hagen sin. Hun har vært i en vase med vann i to dager, men hvis hun ikke blir plantet tilbake på den tredje dagen, kommer hun til å dø.”

Vi er på terskelen til den tredje dagen, det tredje årtusen, og vi går tilbake til de opprinnelige Apostoliske, Bibelske, Hebraiske grunnvollene for troen som er et spørsmål om LIV og DØD og endetidens NØKKEL for verdensvid VEKKELSE!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/