The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Den Messianske bevegelsen og den kommende tredje dags vekkelse, Del en


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Torah lesing SH`MINI – Vayikra (3.Mosebok) 9,11-11,47

Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Salme 51,12-13

Den tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og til kjærligheten og ÆREN for det jødiske folket, Israel av I DAG som er Nasjonenes mor! Yeshua kaller oss til å legge ned våre våpen, våre løgner og arroganse, å legge ned all strid og søke HAM. Bare HAN kan gjenopprette oss når vi OMVENDER oss fra all personlig synd og læremessig synd. Vi MÅ SØKE HAM. (Last ned det gratis heftet på norsk https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/

Fødselen av den Messianske bevegelsen

Den Messianske jødiske bevegelsen ble født på 60-tallet. Jøder behøvde ikke slutte å være jødisk for å tro på den jødiske Messias. Inntil da kunne en jøde bare tro på Jesus Kristus og kristendom hvis de ønsket å omfavne evangeliet og frelsen. De måtte forsake sabbat og Bibelske fester, mat budene og gå sammen de kristne på søndag, jul og påske (eng: Easter) og spise svin for å vise at de virkelig var frelst. Da den Messianske jødiske bevegelsen begynte var det revolusjonerende! Jøder kunne forbli jøder og tilbe den jødiske Jesus eller heller Yeshua den jødiske Messias gjennom sabbat og Bibelske fester. Og endelig, det var ikke krevd av dem at de spiste svin for å vise «frihet fra loven».

Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Matteus 5,17-20

Mange hedninger ble tiltrukket til deres messianske synagoger, men de var ikke alltid velkomne og oppmuntret. De nye jødiske troende var trette av kristne og kristendom, og de ønsket ikke at de hedninge-troende skulle ta over menighetene deres fordi de var flere i antall enn de jødiske troende. Dette hadde skjedd i fortiden da hedningene tok over, og det ledet til erstatning- teologi, kirkerådet i Nikea ved Keiser Konstantin og de hedenske kirkefedrene og hatet mot jøder, ydmykelse og folkemord.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Hedensk messiansk menighet

En krenket bror er en befestet by, krangel er som bommen på en borgport.
Ordspråkene 18,19

De hedninge-kristne, mange av dem, følte seg forkastet av de Messianske jødiske menighetene og de begynte å forme sine egne hedninge-Messianske menigheter. for det meste uten noen jøder. Ut fra dette såret startet to-hus bevegelsen, som krevde at alle de hedninge-kristne som ønsket å følge Torah, de er Efraims hus eller Israels hus.

Noen av dem gikk så langt som å forsøke å gjøre aliyah og kreve deres «Efraimitt- naturlige arv» bare for å bli skamfullt forkastet av de Israelske myndighetene.

To Messianske leirer ble formet som var fiendtlige mot hverandre. Messianske jøder, med sine egne tjeneste-forbindelser og to-hus Messiansk leir som har sine egne tjeneste- organisasjoner.

To-hus bevegelsen er en slags erstatnings-teologi og bærer et nag, en bitter dom mot de Messianske jødene som forkastet dem ut ifra mistenksomhet og frykt. På den andre side, mange Messianske jødiske synagoger har tørket opp åndelig og har mistet salvelsen på grunn av mistenksomhet mot «alle kristne ting», og de puttet dåpen i den Hellige Ånd med tungetale og Åndens bevegelse i den samme blandingen. Det står ikke bra til på noen sider av spekteret. Dette er langt fra oppfyllelsen av Johannes 17 og den bønnen som Yeshua bad angående ENHET.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Den Messianske Apostoliske Profetiske (MAP) bevegelsen

Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Apostlenes gjerninger 3,19-21

Midt i det som synes å være kaos og fiendskap mellom de to Messianske leirene, gjorde YHVH noe for å bryte ned murene mellom jøder og hedninger, svarte og hvite, mann og kvinne og å bringe hans mester-plan frem for den naturlige og åndelige gjenopprettelsen av Israel og for dannelsen av sauenasjoner. Disse ville være fullheten av hedningene lovt til Efraim ved Jakob. Men de ville ikke komme inn sinte eller kreve «Efraimitt-identitet» og like rettigheter til jødenes Land. Disse ikke-jødiske troende ville være ydmyke og ved omvendelse bli podet inn i Oliven-treet, der de drikker av den samme rike roten som ble gitt til Israels folk, Torahen. De ville ikke kreve å være «den fortapte bror» som ble MOTTOET for to-hus bevegelsen. Nei! De ville heller FORENE seg med Israel som en Rut til en Naomi i hjertet: Gjøre omvendelses-handlinger og gi godtgjøring for syndene begått av kristne og kristendom mot jødene i navnet Jesus Kristus.

Den Messianske Apostolske Profetiske revolusjon ble født i 1993 ved forløsningen av min bok Røttenes helbredende kraft, som kaller alle kristne til omvendelse for herjingene og resultatene av erstatnings-teologi.

Den kjempet for gjenopprettelsen av sabbat, festene og Torah salvet av den Hellige Ånd, og også en vandring i ydmykhet og offervilje mot det jødiske folk, der de regner dem som mor Israel og ikke som «vår eldre bror».

Nå kunne Messianske jøder og Messianske kristne bli ETT som Yeshua hadde bedt for 2000 år siden. DET ENE NYE MENNESKE-kroppen til Messias begynte å bli formet ved kraften av sannhetens Ånd i kjærlighet.

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem (hedninger) som gjennom deres ord (ordet til de jødiske disiplene) kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Johannes 17,17, v20-21

Fortsettes…

Dine Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Kjemper i Landet, del fem (tilgjengelig bare på engelsk)

«Det er tid for å bli kvitt alt som skiller oss», ord fra sangen Key of Abraham (Abrahams nøkkel), skrevet og sunget av Erkebiskop Dominiquae Bierman. Bli med i denne avsluttende

delen av den øye-åpnende undervisningen Kjemper i Landet, presentert til deltakere i hennes årlige Forene Nasjoner for Israel tur i det Hellige Landet. Forstå hvordan situasjonen vi ser i nasjonene er som å se på en Goliat i dag og hvorfor seieren synes umulig. Erstatnings-teologi kristendom (hvor vår tro og tenkemåte faktisk har vært i opprør mot Gud i århundrer) blir avdekket—og du vil bli utrustet til å drepe denne kjempen i ditt eget liv!

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Pesach på UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

RØTTENES HELBREDENDE KRAFT (finnes også på norsk) av Dr. Dominiquae Bierman

Så hvorfor er det så viktig å forkynne de jødiske røttene til menigheten?” spurte jeg Herren. “Det er et spørsmål om liv og død”, svarte Han. “Kirken er som en vakker rose som er kuttet av fra hagen sin. Hun har vært i en vase med vann i to dager, men hvis hun ikke blir plantet tilbake på den tredje dagen, kommer hun til å dø.”

Vi er på terskelen til den tredje dagen, det tredje årtusen, og vi går tilbake til de opprinnelige Apostoliske, Bibelske, Hebraiske grunnvollene for troen som er et spørsmål om LIV og DØD og endetidens NØKKEL for verdensvid VEKKELSE!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320. For mer informasjon om dette stoffet, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/