Den mest effektive forsikringenTorah lesning DEVARIM – Devarim (5. Mosebok) 1: 1-1: 27

Yahveh sier: “Forbannet er den mann som stoler på mennesker og holder kjøtt og blod for sin arm, han som har et hjerte som vender seg bort fra Yahveh. For han skal være lik en einer i ørkenen og ikke få se at det gode kommer, men han skal bo på de uttørkede stedene i ødemarken, i et saltland som ikke er bebodd. “Velsignet er den mann som stoler på Yahveh, som har satt sin lit til Yahveh. For han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blader, og som ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt.” Jeremia 17: 5-8

Shabbat shalom, kjære elskede!

En av de viktigste bekymringene på den nåværende dag av mørke er sikkerheten. Frykten vokser fordi trusselen om ondskap og ulykke vokser.

Folk sørger for at pengene deres er forsikret, husene deres er forsikret, helsen deres er forsikret, eiendelene deres er forsikret, livene deres er forsikret, og så videre. Sikkerhet er et stort spørsmål, og de fleste bekymrer seg for dette hele tiden. Selve bekymringen for trygghet stjeler freden i sinnet, og dermed lider deres mentale og fysiske helse. Det er ikke noe galt med sunn fornuft og å sørge for at du har sikkerhet eller forsikringer eller til og med føler deg ledet til å oppsøke lege. Problemet er når du setter din lit til at disse skal beskytte deg. Det fører inn en forbannelse.

Yahveh sier: “Forbannet er den mann som stoler på mennesker og gjør kjøtt og blod til sin arm, den som har et hjerte som vender seg bort fra Yahveh.” Jeremia 17: 5

Guddommelig hjem-forsikring

Den eneste gangen i våre liv som vi ble ranet, var rett etter at vi hadde tegnet en forsikring som krevde safe og alarm i hjemmet vårt. Omtrent 24 timer senere ble vi ranet. Det var sjokkerende å komme hjem og finne at huset vårt hadde hatt innbrudd, og at alle verdisaker, til og med arvestykker og viktige dokumenter var borte. Vi hadde aldri hatt en safe eller en alarm før, og da ble vi aldri frarøvet noe! Vi hadde erklært Yahvehs ord av beskyttelse og forseglet hjemmet vårt med blodet og navnet til Yeshua.

“Navnet til Yahveh er et sterkt tårn; den rettferdige springer til det og er trygg.” Ordspråkene 18:10

Før den episoden, og også etterpå, erklærer vi at vårt hjem og alle eiendelene våre er beskyttet av Løven av Juda og Hans engler, og det fungerer bedre enn noe sikkerhets- eller alarmsystem. Hans engler er et bedre vern over livene våre enn sikkerhetsvakter.

For Han vil gi sine engler befaling om deg, om å vokte deg på alle dine veier. Salme 91,11

For å aktivere Yah’s engler må vi lære å vandre i lydighet mot Ham og lukke alle dører mot synd og ondskap, og deretter erklære Hans ord over alle situasjoner. Yeshua beseiret satans fristelse ved å svare med Ordet, og det gjør vi også!

Men han svarte: “Det står skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Yah’s munn.’ Matteus 4: 4 (5. Mosebok 8: 3)

Det er støtende for Yahveh når vi stoler på menneskeskapte forsikringer, menneskeskapte apparater for å holde oss trygge, over det å stole på Ham, Hans ord og Hans løfter. Han kan lede oss til at vi til tider tar en forsikring, men vår tillit kan ikke stå til den, men til Ham alene.

Beslutninger og erklæringer

”Når du beslutter noe, skal det være fastlagt for deg. Og lys skal skinne over dine veier.” Job 22:28

På hebraisk er et dekret en GZERA som betyr en juridisk avgjørelse som fører til et offisielt bindende vedtak. Når vi tar beslutningen om å fullstendig stole på Yah’s Ord, lyde det og forordne det, har vi den mest effektive forsikringen. Hans bud og løfter er vår beskyttelse, vår helbredelse og vår forsørgelse.

Den som bor i den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge.
Jeg vil si om Yahveh:”Han er min tilflukt og min festning; min Gud, som jeg setter min lit til.” Sannelig, Han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal Han dekke deg, og under Hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern.
Salme 91: 1-4

”Død og liv er i tungens makt; og de som elsker den, skal spise frukten av den.” Ordspråkene 18:21

Noen få ganger i livet mitt kunne jeg ha brukket mange bein, men jeg har aktivert min guddommelige bein-forsikring ved å tro, beslutte og erklære følgende:

Mange er den rettferdiges plager, men Yahveh frir ham ut av dem alle.
Han beskytter alle hans bein, ikke ett av dem skal bli brutt.
Salme 34: 19-20

Aktiver Hans engler ved å bruke tungen din til å tale Hans ord og vilje, og ikke satans vilje!

Å stole på YHVH ved å gjøre Ham til din sikkerhet gir deg velsignelsen. Menneskeskapte forsikringer er der for å hjelpe når forbannelsen rammer, når katastrofe, ulykke, tyveri, flom, skade og så videre rammer. Men å stole på YHVH beskytter deg fra forbannelsen og katastrofen i utgangspunktet, og beveger deg fra å forvente katastrofe til å forvente Hans beskyttelse, hjelp og velsignelse. Og selv når tragedien inntreffer, vil du løftes opp av den igjen HVIS du setter din lit til YHVH, fortsetter å lyde Ham til tross for ugunstige omstendigheter, og fortsetter å proklamere Hans løftesord over dem!

Gled deg ikke over meg, du min fiende! For når jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Når jeg sitter i mørket, skal Yahveh være mitt lys. Mika 7: 8

Hærskarenes herre, velsignet er den mann som stoler på Deg. Salme 84:12

Å stole på Yahveh er ikke et passivt mentalt samtykke til Hans evne til å beskytte deg, men ditt aktive engasjement i å vandre under Hans skygge. Det er å vandre i tillit til at Han utøver sin guddommelige autoritet, og erklære med din munn hva Han sier om enhver situasjon.

”Den som bor i den Høyestes skjul, får hvile i den Allmektiges skygge. Jeg vil si om Yahveh: ”Han er min tilflukt og min borg; min Gud, som jeg setter min lit til. Salme 91: 1

Jeg vil tale som YHVH – vi må bruke munnen til å tale, til å erklære, til å forkynne og tilpasse oss Hans tanker, ord og kraft. Dette kalles aktiv tro eller tro som handler. Tro uten handling er død!

“Men vil du vite, du menneske, at troen uten gjerninger er død?” Jakob 2:20

Hans ord sier om dem som adlyder Ham, de som vandrer under Hans autoritet og skygge, at intet ondt skal ramme oss, ingen pest skal komme i nærheten av vår bolig.

Fordi du har gjort Herren til din tilflukt, og den Høyeste din bolig, skal det ikke skje deg noe ondt, og ingen pest skal komme i nærheten av din bolig. Salme 91: 9-10

Dette gjelder alle plager, både i nåtid og i framtid! (Covid-19 inkludert!)

Guddommelig helseforsikring

Han sa at Han er vår lege, YHVH Rofeh, vår helbreder.
Ingen helseforsikring kan forhindre sykdom, men å vandre i frykt for Yahveh, i lydighet til Hans bud, ved å bli ledet av Hans Ånd, i ydmykhet innfor Ham med et rent hjerte, kan forhindre sykdom. Og hvis vi er syke, kan Han også helbrede oss. Det ingen leger kan gjøre for oss, det kan og vil Yahveh gjøre for dem som elsker Ham og gjør Hans vilje!

Han sa: “Hvis du vil lytte nøye til Yahveh din Guds røst og gjøre det som er rett i Hans øyne, og hvis du legger øret til Hans bud og holder alle Hans vedtekter, da skal Jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene som Jeg legger på egypterne. For Jeg er Yahveh, Han som helbreder deg.” 2. Mosebok 15:26

Han er vår lege når vi gjør Ham til vår Mester og vandrer i lydighet til Hans røst, Ånd og Torah-ord! Han har forpliktet seg til å være vår lege når vi gjør Ham til vår Herre! Vi kan stole på det mer enn på noe menneskeskapt hjelpemiddel! Han forventer at vi vandrer i guddommelig helse!

Kjære, Jeg ber om at du skal lykkes i alle ting og være ved god helse, slik som din sjel har det godt. 3 Johannes brev 2

Han sa i sitt Ord at når vi virkelig kjenner Hans navn – YHVH-Yeshua, den store Jeg er som er vår frelse, helbredelse og befrielse, vil vi ha en livsforsikring! (Legg merke til at navnet på Jesus Kristus ikke er paktens navn på Messias, det er en translitterasjon og har mistet betydningen og kraften til navnet til Yeshua, nemlig FRELSE)

“Fordi han har satt sin kjærlighet til Meg, skal Jeg utfri ham. Jeg vil sette ham høyt opp i trygghet, fordi han kjenner navnet mitt. Han skal påkalle Meg, og Jeg vil svare ham. Jeg vil være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Jeg skal mette ham med et langt liv og gi ham min frelse.” Salme 91: 14-16

Rettferdigheten ved å gi

Ugudelighetens skatter gir ingen vinning, men rettferdigheten (hebraisk ZEDAKA eller rettferdigheten ved å gi!) forløser fra døden. Ordspråkene 10: 2

Rettferdigheten ved å gi er mektigere enn noen livs- eller helseforsikring, da den forløser fra døden! De fleste bruker mye penger på forskjellige forsikringer som ikke har noen kraft til å forløse ekte sikkerhet.

Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag, men rettferdigheten (hebraisk ZEDAKA eller rettferdigheten ved å gi!) utfrir fra døden. Ordspråkene 11: 4

Men hvis du i stedet investerer pengene dine ved å gi tienden, førstefrukten og andre såkorn til Yahvehs Kongerikes formål, og spesielt til dem som er knyttet til Israel, posisjonerer du deg selv til utfrielse i tider av nød, og til velsignelsen.

“Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og Jeg vil forbanne dem som behandler deg med forakt. Alle slektene på jorden vil bli velsignet gjennom deg.” 1. Mosebok 12: 3

Den ultimate forsikringen

Vi vil alle på et tidspunkt komme til slutten av livene våre. På den tiden vil ingen leger, ingen medisiner, ingen forsikringer og ingen penger hjelpe. Det eneste som da vil kunne ta oss gjennom til evigheten er en Evig livsforsikring. De som setter sin lit til Yeshuas navn, Hans blodoffer, og vandrer i Hans fotspor i trofasthet og lydighet, de kan stole på Hans evige livsforsikring!

Ikke alle som sier til Meg, ‘Herre, Herre,’ skal komme inn i Himmelriket, men han som gjør min Far som er i Himmelen sin vilje. Mange skal si til Meg på den dagen: ‘Herre, Herre, profeterte vi ikke i ditt navn, drev ut demoner og gjorde mange mektige gjerninger i ditt navn?’ Da skal Jeg si til dem: ‘Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som gjør urett (lovløshet).’ Matteus 7: 21-23

Sett din tro i bevegelse og aktive din guddommelige forsikring!

“Jeg skal gi deg nøklene til Himlenes rike, og hva du binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og hva du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” Matteus 16:19

Når du vandrer i lydighet til Ham, full av tro, og erklærer Hans ord over alle omstendigheter i livet ditt, har du autoritet til å binde og løse, forby og tillate. Dette er mye autoritet. Bruk det!

Be med meg:

Far i himmelen, elskede Abba, jeg ber om tilgivelse for at jeg har satt min lit til, og tro på de gale tingene. Jeg omvender meg og kommer tilbake til Deg og til Dine veier. Jeg velger å gjøre Din vilje og Ditt ønske over mitt eget. Jeg velger å sette min tillit og tro til Deg alene! Takk for at Du sendte Din sønn, Yeshua, den jødiske Messias til å dø for meg, og for at jeg kan bli tilgitt og leve i ditt nærvær på jorden og i evigheten. Jeg bestemmer meg for at fra nå av er Du min Herre, min lege, min helbreder, min sikkerhet og min beskyttelse. Jeg vandrer i lydighet til Deg, under skyggen av Dine vinger, og jeg sier: Du er min tilflukt, min festning, min Herre og Gud som jeg stoler på, og Du skal utfri meg fra alt ondt. Jeg binder og forbyr enhver ånd som kommer for å stjele, myrde og ødelegge i mitt liv, i min tjeneste, i min økonomi og blant mine kjære, og jeg løser ut kraften i Ditt Rikes vilje og ord over alle omstendigheter i livet mitt, i Yeshuas navn. Amen

“Stol på Yahveh av hele ditt hjerte, og ikke stol på din egen forstand. Erkjenn Ham på alle dine veier, og Han vil gjøre dine stier rette.” Ordspråkene 3: 5-6

Dine Israelske Mentorer og Venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: Den mest effektive forsikringen

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/1408846585972450/

IDENTITETSTYVERIET.

E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Ved din gave på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som begynner ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.
https://www.against-antisemitism.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

OPPDATERING: Sukkot Israel Tur

Bønn-karantene fest-misjon

Vi samler en gruppe mennesker, i tilfelle Israel åpner for noen av landene deres, som vil komme for å gjøre en høytids-bønnemisjon i september eller i oktober 2020.

Vi kan ikke vite før i siste øyeblikk om dette vil være mulig på grunn av begrensninger fra myndighetene. Likevel, hvis det er mulig, samler vi en liste over interesserte som kan fylle ut et registreringsskjema uten å sende betalingen.

Med en gang den israelske regjeringen har gitt klarsignal for bønne-karantene høytids-misjonen, vil du bli bedt om å sende inn betalingen i sin helhet.

Vi vet ikke hva betalingen vil være ennå; det kan være mindre enn vi publiserte, eller litt mer – vi vet ikke.

Vi oppfordrer deg til å sende inn ditt registreringsskjema slik at vi kan kontakte deg når det er klart.

“Ingen som tjener som en soldat blander seg inn i de hverdagslige aktiviteter, slik at han alltid kan glede den som vervet ham.” 2. Timoteus 2: 4

Mer informasjon: tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok: Yes

Apostel Dominiquae Biermans gripende og fengslende frelses-vitnesbyrd
https://kad-esh.org/shop/yes/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en messiansk, apostolisk og profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/