A Global Passover

En Global Pesach (Påske)


A Global Passover
Torah lesing VAYIKRA (3.Mosebok) 1,1-5,26 (6,7)*

Mellom coronavirus, Purim og Pesach
Profetisk utgave 2020

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. Joh. åp. 15,4

Da YHVH gav budet gjennom Moses og sa; «La Mitt folk gå, slik at de kan tjene Meg i ørkenen,» begynte plagene å ødelegge alle Egypts guder og sette Hans folk fri.

YHVH sa til Moses: «Gå til farao! Det er jeg som har gjort hjertene harde, både i ham og i tjenerne hans, for at jeg skal gjøre disse tegnene blant dem» 2.Mosebok 10,1

Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er YHVH. 2. Mosebok 12,12

Nesten 3000 mennesker har dødd av COVID-19 i Italia på under en måned, etter at 35 700 mennesker har testet positivt for coronavirus frem til den 18. mars.

Bergamo, Italia, 19.mars 2020, CNA. -Italienske bispedømmer rundt Milano har rapportert om 30 dødsfall blant prester under coronavirus-utbruddet.

A Global Passover

Italias Statsminister sa disse gripende ordene etter at så mange katolske prester og lekfolk hadde dødd i landet hans av corona-viruset.

«Vi mistet kontrollen over epidemien, og vi døde fysisk og mentalt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre lengre. Alle jordiske løsninger har endt. Vår eneste løsning er å se mot himmelen.»

Vi sørger med de som sørger, men når vi «ser mot himmelen», hva er det vi hører?

Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» Joh.åp. 14,7

Universets Gud kaller Italia og alle nasjoner til å bli Hans sauenasjoner. Hans kall har gått ut, og plagene mot avgudene i denne verden har begynt.

Avguden av organisert religion
Avguden av frykt og vantro
Avguden av selvopptatthet
Avguden av selv-bevaring
Avguden av Mammon (kjærlighet til penger)
Avguden av personlig sikkerhet
Avguden av humanistisk frihet
Avguden av institusjonalisert medisin og farmakologi
Avguden av selv-orientert psykologi
Avguden av Globalisme

Det er under tider av kriser som korona-virus pandemien av frykt som vi oppdager avgudene våre. Hvem eller hva har regjert livet vårt? Vår religion, vårt arbeid, våre penger, vår doktor, vår psykolog, underholdning, vår søken etter lykke, global politikk? Hva er det som fortærer TIDEN vår? Og hvor mye tid vier vi til det som ikke har evig verdi? Hvor selvsentrert er denne generasjonen?

Datteren min fortalte meg her forleden dag: Når vi går i gatene i Israel etter de drastiske påleggene mot corona-viruset foreskrevet av Statsminister Netanyahu, «Det føles som om vi er i en lang Yom Kippur.»

Og hva om det er nøyaktig hva det er? Gud stanser alt som spiser opp menneskenes liv, slik at de i isolasjon vil ha mer tid til å søke Ham? Ikke religion, men Ham?

Det begynner med Hans folk, jøder og kristne, først.

A Global Passover

Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å fortære landet eller sender pest iblant folket mitt. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2. Krønikebok 7,13-14

Hvordan kan noen vite hva som er onde veger, hvis vi ikke går til Hans Ord for å finne det ut? Hans Torah forteller oss klart hva det er som er en styggedom for Ham. Til og med jorden kan ikke bære menneskehetens synd lengre.

For også det skapte (eng: selve skapelsen) skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Romerne 8,21

I stedet for at mennesker frykter coronaviruset, skulle de frykte Gud og frykte evig død!

Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Matteus 10,28

Evig død er det alle kommer til å erfare, korona-virus eller ikke, hvis vi ikke opplever en Global Pesach (Påske).

For YHVH skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. 2. mosebok 12,23

Dette året før Pesach, befaler Universets Gud Sitt Hus og Sitt Folk å rense livene sine fra alt urent. Han ønsker at vi skal tjene Ham og strekke oss ut til denne syndefulle generasjonen med de beste nyhetene de noen gang har hørt.

Men, Han kan ikke fylle oss med Sin herlighet hvis vi ikke forbereder og renser livene våre. Det er tid for å slutte med alt som krenker Ham, og all ulydighet mot Hans Bud og Hans veger. Å vandre i hellighet, ikke i selvrettferdighet, men i ydmykhet, i kjærlighet, i barmhjertighet. Uten kompromiss og med hellig djervhet, men uten arroganse og stolthet.

Slik ble lovens (Torah) krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden (Ruach) vil. Romerne 8,4

Dette kan ikke skje hvis vi ikke er fullstendig fylt av og overgitt til Hans Hellige Ånd. Ingen religion vil gjøre det, bare en nær, personlig relasjon av lydighet mot Mesteren.

Rens ut den gamle surdeigen (din vane-synd, umoral, avgudsdyrkelse, uren mat, hedenske tradisjoner, selvopptatthet, misbruk, tilbedelse av penger, vantro, sladder, bannskap, bitterhet, dårlige holdninger, opprør, stolthet osv) så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Messias. 1. Korinterbrev 5,7

A Global Passover

Her er en sju-stegs Bibel-kur og forebygging mot alle plager.

 1. Omvendelse fra å bryte Guds Bud
 2. Ydmykhet til å motta tilgivelse fra Universets Gud gjennom blod-offeret fra det eneste Påskelammet som regnes- Yeshua, den jødiske Messias, vår eneste soning for syndene våre.
 3. Lydighet til å bli døpt (dåp-mikveh) i vann i navnet Yeshua, der vi dør fra vårt gamle liv for å tjene Ham.
 4. Overgivelse til Hans Hellige Ånd slik at Han kan fylle oss og eie oss helt, og skrive Sin Torah i våre hjerter og sinn. (Jeremia 31,31-34)
 5. Forandre din livsstil. Vandre i lydighet mot Ham, Hans Ånd og Torah-Ord i karantene (adskilt-hellig) fra synd og alt urent, umoral og opprør.
 6. Utøv åndelig autoritet mot alle demoniske krefter og åndsfyrster.
 7. Strekk deg ut til andre og gjør disipler.

En livreddende bønn mot Covid 19, Koronavirus

Universets Konge, Skaperen av alt liv, Israels Gud, YHVH Zevaot, Du bærer Kronen, og jeg bøyer meg ned foran Deg.

Jeg omvender meg for at jeg har brutt Dine Bud, og for at jeg har andre guder ved siden av Deg. Jeg velger å frykte Deg alene. Takk for at Du tilgir meg på vegne av blodofferet til Yeshua, Din Sønn, min jødiske Messias og frelser, som er det eneste påskelammet tilgjengelig for å redde meg og alle fra Din evige dom og Dine jordiske plager.

Jeg ber Deg om å fylle meg med Din Hellige Ånd og kraft, og å skrive Dine Torah-instruksjoner, Dine veger og bud i mitt hjerte og sinn i Yeshuas navn.

Jeg er helt overgitt til Deg, og gir villig livet mitt til Din tjeneste for evig.

Jeg ber ydmykt om at Du skal se blodet av Din Sønn, Yeshua, på dørkarmene til mitt hjerte, liv og hus, og at du får denne plagen av Covid 19, Koronaviruset, til å passere over meg uten å skade meg og de som er under mitt tak, i Yeshuas navn. Amen

Da skal YHVH være konge over hele jorden. Den dagen skal YHVH være én og hans navn ett. Sakarja 14,9

Dine Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Nå er boken Kvinne faktoren oversatt til norsk!

Rabbi Baruch brukte å være en forfølger av kvinner i tjeneste. Les hans spennende historie om hvordan Guds Ånd og Ord overbeviste ham om at han hadde tatt feil. Han forklarer de Skriftstedene som feilaktig brukes for å gå imot kvinner i tjeneste for Gud, også i Norge, og han gjør det ut ifra grunnteksten og den kulturelle bakgrunnen de var skrevet i.

Boka koster 250 kr + frakt (er på lager i Norge). Bestilles ved å sende en e-post til norge@dominiquaebierman.com.

I tillegg finnes også bøkene «Røttenes helbredende kraft», «MAP Revolusjonen» og «Yeshua er Navnet» av Dominiquae Bierman, på norsk. De koster 150 kr pr. stk. Alle disse bøkene kan også kjøpes som e-bok for 70 kr pr. stk.

https://kad-esh.org/no/butikk/

Se: Rut & Naomi

Det kreves av etterfølgere av YHVH at de legger alt på alteret som en del av deres pakt, slik Abraham la sin elskede Isak på veden som et heloffer. Bli med denne kraftfulle undervisningen om pakts-relasjoner gitt av Apostel Dominiquae Bierman, når hun forklarer hvordan å vandre med pakts-forståelse (som Rut of Naomi) gjør vår vandring klar og våre relasjoner ubrytelige.

Ukens bok: Grafted In

Det er tid for den største gjenopprettelsen av alle tider!

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

For å bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/