Shavuot Awakaning

En Shavuot (Pinse) OPPVÅKNING


Shavuot Awakaning
Torah lesning SHENI SHEL SHAVU’OT – Devarim (5.Mosebok) 14:22-16:17

Spesial Utgave Shavuot 5780/2020

Stå opp, bli lys! For ditt lys har kommet, og YHVH’s herlighet stiger opp over deg! For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men YHVH stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Jesaja 60:1-2

Shabbat shalom og en velsignet Shavuot, dere elskede!

Hele Messias` legeme trenger en Shavout OPPVÅKNING. Vi behøver en inngripen fra Himmelen som vil forvandle oss og forvandle planeten vår.

Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Apostelgjerningene 2:2

Intet menneskelig middel kan bringe en løsning til det mørket som denne verden er i. Det er så mye forvirring der ute at folk ikke aner hvem de kan stole på, og dette inkluderer også de kristne og de messianske troende.

Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene, sa de: “Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?” Yeshua svarte og sa til dem: “Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: ‘Jeg er Messias.’ Og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene.” Matteus 24:3-8

Shavuot Awakaning

Det er så mange forferdelige ting som har blitt avdekket etterhvert som vår verden har blitt forandret rett foran øynene på oss, og snart vil den være helt ugjenkjennelig. Overalt er det maskerte mennesker, frykten for pandemier og frykten for det medisinske etablissementet, på grunn av deres korrupsjon. 5G-plattformen truer med å eliminere alle grenser for privatlivet, for å kontrollere mennesker. Vaksiner som var ment til å hjelpe med å beskytte mot sykdom, svekker faktisk immun-forsvaret. Mange av dem inneholder levende vev fra apekatter, rotter og aborterte babyer. Den nye normalen siden Covid19 krever at folk som skal fly oversjøisk skal testes for sykdommen, og deretter gå i egen-karantene i 14 dager når de ankommer bestemmelses-stedet sitt. Dette om man er så heldig at fly-linjene er åpne, og man faktisk kan reise. Folk er blitt paranoide i forhold til å berøre, klemme og være for nær hverandre. Nå holder denne nye verdensordningen oss to meter unna hverandre, slik at vi kan bli overvåket av satelittene over oss. Unnskyldningen er selvsagt “sikkerhet og forebygging” på grunn av Covid19.

Hvorfor skjer dette? Er det fordi den menneskelige synden har blitt så fylt til randen at ondskapen i de høyeste setene i regjeringen og medisinen er det som nå regjerer? Og om det er slik, så må Universets Gud dømme det. Og om Han må det, så står denne verden under dom. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi bringe tilregnelighet og rettferdighet tilbake?

Hvordan kan vi få Himmelen til å gripe inn på vegne av våre saker? Hvordan kan vi få Skaperen, Israels Gud til å dømme ondskapen og sette folk fri fra koblingene til det nåværende sataniske mørket som med raske skritt leder til den nye verdensordningens (New World Order) overtakelse og dyrets merke?

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Matteus 24:12-13

Det eneste svaret er OPPVÅKNING. Vi må få en ny Shavout OPPVÅKNING. Den Hellige Ånd og Ild må igjen falle på oss som søker Ham. Da, gjennom oss, vil overbevisning bli formidlet inn i mengden av frafalne, avgudsdyrkere, umoralske, fordervede og ikke-troende. Da vil de falle på sine knær og trygle om å bli frelst fra synd og Satan, før Yah’s (Guds) vrede fullt ut vil bli utgytt.

Og jeg så, å se en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På sitt hode hadde Han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: “Sving sigden Din og høst inn, for innhøstingens time er kommet for Deg, for høsten på jorden er fullmoden.” Han som satt på skyen, svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet. Johannes Åpenbaring 14:14-16

Ja, vi trenger på nytt å bli fylt med kraften og autoriteten til å forkynne Guds Rikes Gode Nyheter til dem. Det starter med ordet OMVENDELSE, og ikke med mantraet “Jesus elsker deg”. Ikke noe falskt, utvasket, billig “evangelium” får forkynnes. Intet “kulturelt søker-vennlig” budskap kommer til å holde.

Men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området, og så for hedningefolkene at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Apostelgjerningene 26:20

Ordet omvendelse er det viktigste ordet i de Gode Nyhetene som gikk ut fra Sion i det første århundret. Og så må ordet Rike bli gjenopprettet tilbake til sin ærverdige plass.

“Omvend dere, for himlenes Rike er kommet nær!” Matteus 3:2

Shavuot Awakaning

Så de Gode Nyhetene er: “Hvis du omvender deg fra all din synd og urenhet og overgir deg til Yeshua, den jødiske Kongen som døde for deg, vil du bli frelst fra Hans evige vrede”. Dette er veldig forskjellig fra de bleke mantraene av frelse som har blitt solgt til syndige og fordervede mennesker.

Da Yeshua viste seg for meg ved Galilea-sjøen i Israel, mens jeg søkte etter svar i New Age (nyreligiøsitet) og det okkulte, falt Hans kraft på meg. Da Hans kraft falt på meg, gikk jeg på kne innfor korset i omvendelse.

Vi behøver at Hans kraft faller på søkende syndere overalt. Syndige, opprørske, umoralske, selv-sentrerte, redde mennesker må falle på sine knær overalt, grepet av en Himmelsk overbevisning om sin syndefulle tilstand.

Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk, og han sa med høy røst: “Frykt Herren og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde Himmelen og jorden, havet og vannets kilder!” Johannes Åpenbaring 14:6-7

Vi må få en OPPVÅKNING og den må komme snart, meget snart! Denne Shavout vil jeg oppmuntre mennesker overalt til å rope ut til Israels Gud gjennom Messias Yeshua, og bønnfalle Ham om å gjøre det igjen.

“Nå Herre, se til truslene deres og gi Dine tjenere å tale Ditt ord med all frimodighet, idet Du rekker ut Din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved Din Hellige Tjener Yeshuas navn.” Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med den Hellige Ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flokken av de troende var av ett hjerte og en sjel. Heller ikke var det noen som sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Yeshuas oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Apostelgjerningene 4:29-33

Det kulturelle Evangeliet som har blitt forkynt i det meste av verden er falskt, og det leder folk til helvete mens de føler seg vel, syngende, i horeri, aborterende, svindlende, hatende, bannende, lyvende, drikkende, i narkorus, og samtidig tilhørende en menighet de går i.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er Alef og Tav, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden.” Salige er de som følger Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Yeshua har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, den Strålende Morgenstjernen.”

Johannes Åpenbaring 22:12-16

Shavuot Awakaning

En Shavuot OPPVÅKNING er tvingende nødvendig! Hans herlighet må skinne gjennom oss! Den må bli sett over dem som er beskrevet i Johannes Åpenbaring ved to kjennetegn:

  1. Vi holder Guds Bud
  2. Vi vitner om Yeshua (fylt med den Hellige Ånd, Profetiens Ånd)

Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Yeshua.

Johannes Åpenbaring 14:12

Dette er hva Shavout handler alt om:

Under den første Shavout mottok Israels folk Torah’en på Sinai-fjellet gjennom Moses.

Da Herren var ferdig med å tale til ham på Sinai-fjellet, ga Han Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger. 2. Mosebok 31:18

Under den andre Shavout, ved den samme Guds finger, falt den Hellige Ånd på de jødiske Messias-troende som var samstemt bedende og feiret Høytiden.

Da Shavout-dagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind., og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Apostelgjerningene 2:1-4

Torah’ en og Ånden sammenføyes som ETT under Shavout. Ruach Hakodesh (den Hellige Ånd) utruster oss til å gjøre Rikets gjerninger, og skriver også Torah’en, Yah’s (Guds) bud inn i våre kjøtthjerter.

Denne Yeshua reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om. Etter at Han ble opphøyet til Guds høyre hånd og fra Faderen har fått løftet om den Hellige Ånd, utøste Han dette som dere nå ser og hører. For David for ikke opp til himlene, men han sier selv: “Herren sa til min Herre: Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger Dine fiender som skammel for Dine føtter.” ”La derfor hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort Denne Yeshua som dere korsfestet, både til Herre og til Messias.” Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: “Menn og brødre, hva skal vi gjøre?” Da sa Peter til dem: “Omvend dere, og enhver la dere døpe på Yeshuas navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren Gud vil kalle til seg.” Apostelgjerningene 2:32-39

Kom Ruach (Ånd), kom og overta oss, slik det skjedde under den andre Shavout, etter Yeshuas oppstandelse! Bring en hær av Hellige Ånds utrustede, Torah-vandrende, ett-nytt-menneske (One New Man) innpodede disipler som vil vende verden med den rette siden opp. EN GANG TIL! Deretter vil hele Israel bli frelst, akkurat slik det står skrevet.

Og dette evangeliet om Riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matteus 24:14

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

***Shavuot i Israel faller ifølge den jødiske kalenderen i år på kvelden mellom den 28. og den 29. mai. Og ifølge Torah’en faller Shavout 50 dager etter Førstegrødens Høytid, dette året blir dette fra slutten av Shabbaten den 30.mai til på kvelden den 31.mai.

Vi oppmuntrer dere til å bruke hele helgen fra torsdag kveld til søndag kveld (tre dager) til å søke, tilbe, faste og be om en ny Shavout Oppvåkning.

Se vår Shavuot Spesial – Live den 30. Mai kl 23 (norsk tid) på min Facebook side:

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

For å sende dine Shavuot førstegrøde offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/gaver/
  • Send e-post kad_esh_map@msn.com for bank detaljer
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Canadian Dollars eller British Pounds sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Hebron – Himmelens Portal

Et alter ble bygget av Abraham til Adonai her i Hebron, hvor han også kjøpte en gravhule for sine kjære. Det er et sterkt omstridt område, men er også førstegrøden av det Lovede Landet. Hør Erkebiskop Dominiquae Bierman gjenfortelle historien fra denne regionen, og forklare hvorfor Hebron er Jerusalems mor.

Bli med på vår Sukkot Tour 2020 for å BLÅSE i shofaren dette året i Yerushalayim!

29. September – 12. Oktober, 2020

Stå opp og bli lys – blås shofaren i Sion!

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen.
Alle våre turdeltagere vil motta trening i å blåse shofaren i løpet av turen

Mer informasjon – registrer deg snarest mulig:

tours@dominiquaebierman.com

https://kad-esh.org/arise-and-shine/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg, og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3

Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens bok:

The Healing Power of the Roots (Røttenes helbredende kraft)

Det er spørsmål om liv og død!

https://kad-esh.org/no/butikk/rottenes-helbredende-kraft/

Bli en av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk, og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/