A faith like Daniel

En tro som Daniels


A faith like Daniel
Torah lesning SHEMOT – Shemot (2. Mosebok) 1: 1-6: 1

Da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han inn i huset sitt. I salen ovenpå, hvor vinduene åpnet seg mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær tre ganger om dagen og ba og takket sin Gud, akkurat slik som han også hadde gjort før dette. Daniel 6:11

Shabbat shalom, dere elskede!

Ettersom mørket dekker jorden og FN, NWO (New World Order) og WHO sine fryktelige planer ser ut til å blomstre, må vi styrke vår tro og vårt håp. Ordet instruerer oss om å HUSKE PÅ Yahs gjerninger fra gamle dager.

“Jeg vil åpne munnen min med en lignelse. Jeg vil komme med gåtefull tale fra gamle dager, som vi har hørt og kjent, og som våre fedre har fortalt oss. Det vil vi ikke skjule for barna deres, men vi vil forkynne for neste generasjon lovordene om ADONAI og hans styrke og de underfulle gjerningene som Han har gjort.” Salme 78: 2-4

I dag skal vi lære å følge eksemplet til Daniel og de tre jødiske ungdommene Michael, ChananYah og Azariah (Mesach, Shedrach og Abed Nego). De levde i mørke tider i et mørkt og hedensk imperium kalt Babylon. På grunn av deres ferdigheter, intelligens og adel ble de valgt til å tjene for kongen.

Unge menn som ikke hadde noen lyte, som var vakre å se på, som hadde forstand på all visdom, som var rike på kunnskap og var flinke til å lære, som hadde evne til å tjene i kongens palass. Han skulle lære dem opp i kaldeernes litteratur og språk. Daniel 1: 4

Jerusalem hadde blitt plyndret og ødelagt, og familiene deres myrdet av den babyloniske hæren. Likevel ga de ikke opp sin tro og lydighet mot Yahs bud, ikke engang under trussel om dødsstraff.

Men Daniel bestemte seg for ikke å gjøre seg uren med kongens lekre retter eller med vinen han drakk, så han ba den øverste hoffmannen om tillatelse til ikke å gjøre seg uren. Daniel 1: 8

Å holde Yahs mat-lover gjorde at disse unge jødiske mennene var sunnere enn de andre.

Da de ti dagene var omme så utseendet deres bedre ut, og kroppene deres sunnere ut enn alle de unge mennene som spiste kongens lekre retter. Daniel 1:15

De nektet å gjøre seg urene med uren mat, de holdt kostholds-budene og alle de andre budene også. Dessuten ga de aldri opp Yahs løfter om å gjenopprette Yerushalayim og føre Israel tilbake fra eksil.

Da Daniel fikk vite at det var utstedt et skriftlig dekret, gikk han inn i huset sitt, hvor vinduene i hans øvre sal åpnet seg mot Jerusalem. Tre ganger om dagen knelte han ned, ba og lovpriste framfor sin Gud, slik som han også hadde gjort før dette. Daniel 6:11

Selv da Israel hadde falt i hendene på Babylon, glemte Daniel aldri sitt folk, sitt land og sin hellige by. Han fortsatte med sine bønner om gjenopprettelsen av Israel.

“Hvis jeg glemmer deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme seg selv. Måtte tungen min klebe seg fast til ganen min, hvis jeg slutter å huske på deg, hvis jeg ikke opphøyer Jerusalem høyere enn min største glede.” Salme 137: 5-6

A faith like Daniel

Daniel ble opphøyet av kongen på grunn av salvelsen over livet hans og på grunn av den trofaste karakteren hans.

Denne Daniel skilte seg ut blant riksrådene og satrapene fordi han hadde en ekstraordinær ånd i seg. Faktisk planla kongen å utnevne ham som leder over hele kongeriket. Daniel 6: 4

Selv hedenske konger kan gjenkjenne fortreffeligheten og kraften til Yah, så Daniel og de tre jødiske ungdommene ble opphøyet midt i mørket.

For se, mørket dekker jorden og det dype mørket ligger over folkene. Men ADONAI skal stige opp over deg, og hans herlighet skal åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er steget opp over deg. Jesaja 60: 2-3

Andre i imperiet var misunnelige på dem og prøvde å få dem drept. De anklaget dem foran kongen da de nektet å slutte å tilbe Israels Gud alene, og å be vendt mot Jerusalem. De nektet å bøye seg for eller be til andre guder, og selv om de var trofaste i å tjene kongen av Babylon, så nektet de å tilbe ham.

Du skal ikke ha andre guder enn Meg. 5. Mosebok 5: 7

Deres rettferdige standpunkt førte til at de ble kastet i den brennende ildovnen og inn i den sultne løvens hule, men de elsket ikke livene sine høyere enn de elsket Yah. Og Han dukket opp hos dem midt i ildovnen, og Han lukket løvenes munn så de ikke kunne fortære Daniel.

Ved daggry sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. “Min Gud sendte sin engel for å lukke løvenes munn slik at de ikke kunne skade meg, fordi jeg ble funnet uskyldig framfor Ham. Jeg har heller ikke begått noen forbrytelser mot deg, min konge.” Daniel 6:20, 23

Kjære dere, i disse siste tider må vi følge Daniel og de jødiske ungdommenes eksempel, ved å ikke gjøre oss selv urene og ikke bryte Yahs bud for å behage herskerne i denne tidsalderen. Hold kroppene deres fri for urene dyr og avskyelige vaksiner basert på aborterte fostre, rotter, aper, messenger-RNA, nano-partikler og en fremmed genetisk kode. Deres kropper er Yahs (Guds) tempel. Om vi gjør kroppene våre urene, så drar vi dom over oss.

A faith like Daniel

Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Ruach Elohim (Guds Ånd) bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham; for Guds tempel er hellig, og dere er det tempelet. 1.Korinter 3: 16-17

Hold kroppene deres rene fra urenhet av urene dyr (3. Mosebok 11) og fra vaksiner som forbereder mennesker for dyrets merke, og YHVH skal beskytte dere mot alle virus.

Han sa:” Hvis dere lytter nøye til ADONAI deres Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, gir akt på hans mitsvot (bud) og holder alle hans forskrifter, skal Jeg ikke legge noen av sykdommene på dere som Jeg har lagt på egypterne. For Jeg er ADONAI som helbreder dere.” 2. Mosebok 15:26

Og hold vinduene deres åpne mot Jerusalem, selv om dere kanskje ikke kan være der på grunn av de veldig strenge covid lovene. Gjør som Daniel og hold bønnene deres om Israels gjenopprettelse oppe. Han skal sannelig velsigne dere når dere gjør dette. Han har ikke gitt opp Israel, selv om statsministeren har solgt sitt folk og land til Kina og til NWO.

Be om fred for Jerusalem. “Må de som elsker deg leve med fred! Må det være shalom innenfor murene dine, stillhet i dine palasser.” Salme 122: 6-7

Bli med oss under 40 dager med bønn og faste fra 14. januar til 25. februar 2021, for Israels utfrielse fra NWO, for hennes frelse, for at en rettferdig regjering skal oppstå og for at vi skal kunne kjøpe UNIFYs (de forente nasjoner for Israels) ambassade.

Vi ber dere alle om å faste som Daniel med frø, bønner, frukt, grønnsaker og vann. Og med sporadiske vannfaster eller tørrfaster.

“For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke hvile før hennes rettferdighet skinner sterkt og hennes frelse er som en brennende fakkel.” Jesaja 62: 1

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke tie. Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

40 dager med faste og bønn for Israel

14. januar til 25. februar 2021

Starter og slutter klokka 18.00

Under disse dagene av bønn og faste for Israel vil vi:

 1. Rope ut om nåde for at Israel skal bli reddet fra kinesisk overtakelse og NWO (New World Order) (Sakaria 2,14-17)
 2. Rope ut om at omvendelse og vekkelse skal bryte ut overalt (Jesaja 62,1-8, Sakarja 12,10)
 3. Rope ut om frelse når Yeshua åpenbarer seg overnaturlig (Romerne 11: 24-27)
 4. Rope etter at Messias` kropp i Israel skal komme til omvendelse fra humanisme, religion, kompromiss, vantro, stolthet og alle rester av erstatningsteologi, til og med fra å erstatte Yah’s kraft med logikk og treet som gir kunnskap om godt og ondt.
 5. Rope ut om at en ny generasjon av MAP-(messianske apostoliske profetiske) troende i Israel fylt av autoritet og kraft skal REISE SEG!
 6. Rope om at en rettferdig-Yah-fryktende regjering (i Israel) skal velges 23. mars, som vil frigjøre Israel fra Kina og NWO
 7. Rope ut for å få alle midlene som behøves for at ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel kan bli kjøpt, slik at den kan være et solid vitne i Hans land om Messias` tilbakekomst, og vi tror at mange skal sette sin lit til Ham. Vi har tro for et minimum av 6.000.000 Shekel – tilsvarende en tilbakebetaling/godtgjøring på 1 shekel for hver jødisk sjel som ble drept under nazi shoa (Holocaust) i det kristne Europa.

Hvordan faste og be?

Dette er en felles faste. Du kan velge om du skal faste en tørrfaste, på vann, væsker eller Daniel-faste. Du kan velge hvor mange dager av de 40 dagene du skal faste. Vi foreslår at alle velger minst en eller to dager i uken. Bruk Skriftstedene i dette brevet for å lage en Ord-bønn. Legg til andre løfte-skriftsteder om Israel. Be i Ånden og deretter profetisk med forstanden, og erklær Hans skrevne Ord ofte. Blås i shofaren når Ruach (Ånden) minner deg på det. Utrust deg selv når du ber og sørg for at hendene og hjertet er rene foran YHVH (Salme 51). Be med ydmykhet, men likevel med MYNDIGHET. Les Efeserne og spesielt Efeserne 6 og Romerne 8. Hold kontakten gjennom vår offentlige Facebook-side hvor vi vil sende mange faste- og bønneoppdateringer samt LIVE-sendinger.

Facebook updates: https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

SE: The Power of “No!”

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/3336737329769460

Bestill Apostel Dr. Dominiquae Biermans nye bok, Identitets tyveriet: Tilbakevendingen av det 1. århundrets Messias!

Klikk på knappen nedenfor for å bestille den!

Vi behøver DIN hjelp med å spre dette budskapet om gjenopprettelse, til både jøder og kristne! Vennligst del linken www.against-antisemitism.com/no/ til alle du kjenner.

 1. Skaff den
 2. Gi den.
 3. Studer det.

Skaff deg den.
Doner $ 27 eller mer for å motta pocketboken Identitets tyveriet, pluss HELE Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme-kurset gratis*. Du kan også donere $ 17 for å få e-boken og låse opp tilgangen til kurset.

Gi den bort.
Gi bort pocketboken eller e-boken ved å gå til www.against-antisemitism.com/no/ og klikk på meny teksten «Boken». Scroll til bunnen der det står “Nå ut til andre.” Avhengig av om du gir en e-bok eller pocketbok, velg gavekort-beløpet. Skriv deretter inn e-postadressen(e) til mottakerne. Etter at du har sjekket ut, vil det bli sendt kupongkoder til e-postadressene. De kan bruke kupongkoden på betalings siden og få boken gratis, og også låse opp kurstilgangen.

Studer den.
Når du kjøper pocketbok eller e-bok, får du automatisk tilgang til GRI-kurset vårt*. Dette kurset inneholder 12 lærings-porter basert på boken, sammen med 44 videoer med quizer.
*Tilgang til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com/no

Bli en kanal for å føre tilbake det første århundrets Messias. Del denne boken videre!
https://www.against-antisemitism.com/no/

Bestill boken:

https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

For å sende dine tiender & offer:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

FORNYELSE Sukkot-tur i ISRAEL

SHMITA ÅRET 2021/5782

“Men i det sjuende året skal det være en sabbatshvile for landet – en sabbat for ADONAI. Du skal ikke så åkeren din eller beskjære vingården din.” 3. Mosebok 25: 4

Ifølge Skriftene beveger den jødiske kalenderen seg i syv-års sykluser fra skapelsen av. Det syvende året i syklusen er kjent som sabbatsåret eller “Shmita.” Sabbatsåret er et år av hvile, tilgivelse og refleksjon. I Israel får ikke gårdene dyrke jorda. Personlig gjeld blir ettergitt, slaver settes fri og forpliktelsen til tro fornyes.

Full tur: Yom Kippur, Sukkot og Simcha Torah
14. til 30. september
(16 netter)
(Inkluderer Tel Aviv, Golanhøyden, Galilea, Jerusalem og Negev)

Delvis tur: Sukkot og Simcha Torah
20. – 30. september
(10 netter)
(Inkluderer Jerusalem og Negev)

Minitur og konferanse
20. – 23. september (3 netter)
(kun Jerusalem)

Hvis du er interessert, vennligst forhånds-registrer deg* via e-post for å reservere plass: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betaling kreves for øyeblikket – skriv inn navnet ditt og vi vil holde deg oppdatert når prisene er endelige.

Studer GRM – Messiansk, apostolisk og profetisk bibelskole fra Israel!

Studie alternativer

GRM individuelt online kurs: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1,200 det første året)

 • Studenter som uteksamineres fra GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) online-kurs, får $80 i rabatt på GRMs individuelle online-kurs. (Rabattkupong-nummer).
 • Hvis studenten fullfører GRM-nettkurset i løpet av 6 måneder, vil han/hun ikke måtte betale for de siste 6 månedene av året.

Kurset sendt hjem til deg (USB-pinne): $1,200.

 • Hvis disse studentene ikke fullfører kurset innen 1 år, må de betale $120 for hver 6. måned av studiet etter dette.

Online gruppe: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1,200 det første året)

 • Inkluderer tilgang til GRM online studie-plattform (studentene kan også se undervisnings-videoene uavhengig).

Lokal gruppe: $120 for 6 måneder.

 • Etter 6 måneder må studentene betale $120 for ytterligere 6 nye måneder for å fortsette studiene, forutsatt at de ikke har greid å fullføre studiet ennå.

Registrer deg og begynn studiet:

www.gmbibleschool.com

Mer informasjon: grm@dominiquaebierman.com

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg skal velsigne de som velsigner deg, og Jeg skal forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å fortsette å dele dette meget viktige redskapet vidt og bredt!

Se https://www.against-antisemitism.com/no/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/