Are the 7 Noahide Laws Legit

Er de 7 Noaittiske lovene legitime?


Hills Header
Torah lesing KEDOSHIM – Vayikra (3.Mosebok) 19,1-20,27
Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 2.Timoteusbrev 2,15

Hva er de 7 Noaittiske lovene?

Noaittiske lover er også kalt Noaiske lover: en jødisk talmudisk betegnelse for sju bibelske lover gitt til Adam og til Noa før åpenbaringen til Moses på Sinaifjellet, og som et resultat av det er de regnet som bindende for hele menneskeheten.

De 7 Noaittiske lovene

(som beskrevet på Chabad.org)

De 7 Noaittiske lovene er forskrifter som vi alle må holde, uavhengig av hvem vi er eller hvor vi kommer fra. Uten disse sju tingene ville det være umulig for menneskeheten å leve sammen i harmoni.

Ikke krenk G-d`s Enhet på noen som helst måte.

Erkjenn at det er en eneste G-d som har omsorg for hva vi gjør og ønsker at vi tar vare på Hans verden.

Forbann ikke din Skaper.

Uansett hvor sint du kan være, ta det ikke ut verbalt mot din Skaper.

Du skal ikke drepe.

Verdien av menneskelivet kan ikke måles. Å ødelegge ett enkelt menneskeliv er å ødelegge hele verden – fordi, for den personen har verden sluttet å eksistere. Det resulterer i at ved å opprettholde ett enkelt menneskeliv, opprettholder du et helt univers.

Ikke spis et lem av et levende dyr.

Respekter livet til alle G-d`s skapninger. Som intelligente vesener har vi en plikt til å ikke forårsake utilbørlig smerte hos andre skapninger.

Du skal ikke stjele.

Uansett hva du drar nytte av som du mottar i denne verden, sikre deg at ingen av dem skjer ved en urettferdig pris for noen andre.

Kontroller og la den menneskelige seksualdrift skje gjennom rette kanaler.

Incest, utroskap, voldtekt og homoseksuelle relasjoner er forbudt.

Familie-enheten er grunnlaget for det menneskelige samfunn. Seksualitet er kilden til liv, og derfor er ingen ting mer hellig enn den seksuelle akt. Så, også, når den blir misbrukt, ingen ting kan være mer forringende og ødeleggende for mennesket.

Etabler domstoler og sikre rettferdighet i vår verden.

Med hver liten handling av rettferdighet gjenoppretter vi harmoni til vår verden og synkroniserer det med en overnaturlig ordning. Dette er årsaken til hvorfor vi må holde lovene som er etablert av vår regjering, for landets stabilitet og harmoni.

Disse lovene ble kommunisert ved G-d til Adam og Noa, forfedrene til alle mennesker. Dette er det som gjør disse forordningene universelle, for alle tider, steder og mennesker.

Lover laget av mennesker kan forandres ifølge omstendigheter. Men lover gitt av Skaperen av alle sjeler for all tid forblir de samme for alle mennesker til alle tider…

Hvis vi skulle oppfylle disse lovene bare fordi de høres fornuftige ut for oss, så ville vi forandre dem ifølge hva som passet oss. Vi ville være vår egen gud. Men når vi forstår at de er lovene til en suveren G-d, forstår vi at de kan ikke forandres, slik Han ikke forandrer seg.

Hvorfor er de Noaittiske lovene spesielt viktige i dag?

I dag er vi på grensen mot en ny æra for menneskeheten, en tid da vi til slutt lever sammen i fred og verden vil være fylt med guddommelig visdom. De som holder disse grunnleggende forordningene vil ha en del i denne verden, siden, etter alt, de tok del i å gjøre det mulig.

Selv om disse undervisningene ble registrert i de hellige jødiske tekstene, så kunne ikke jøder snakke om dem til menneskene de levde blant i mange århundrer. Men i nyere tider, den fremste rabbi for det jødiske folket i det 20. århundre, Rabbi Menachem M. Schneerson, i hans rettferdige minne, oppmuntret jøder til å publisere disse undervisningene slik at verden kan forberede seg for tidene av fred og visdom som hurtig nærmer seg.

Hvorfor kalles de Noaittiske lover?

De er kalt Noaittiske lover fordi de er menneskehetens arv fra våre eldste forfedre. Siden hele menneskeheten er etterkommere av Noa, som overlevde den store vannflommen, er alle mennesker i dag Noaitter.

(Slutten på sitatet fra Chabad.org)

Are the 7 Noahide Laws Legit

Er det sannheten?

Mens de synes å være veldig gode moralske lover basert på Bibelske og rabbinske tolkninger, er de Noaittiske lovene en mangelfull erstatning av de 10 bud. De eksisterer ikke i denne spesielle gruppen av lover eller med dette navnet noe sted i Bibelen. De er Bibelske prinsipper tolket ved Talmudiske skrifter. De ble gjort offentlig av en død Rabbi fra New York som er tilbedt av de fleste Hasidiske jøder som «Kong Messias». Mange tror han vil stå opp igjen og at han fortsatt sender budskap i dag gjennom sine skrifter og noen utvalgte disipler som handler som medier for hans nåværende «Profetiske budskaper» fra graven eller fra «den kommende verden» – Haolam Habah (på Hebraisk).

Hvorfor er det bedragersk?

Disse er falske apostler, troløse (eng: bedragerske) arbeidere som opptrer som om de var Messias` apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 2.Korinterbrev 11,13-14

 1. Kilden for disse lovene er Talmud, gjennom skriftene til en falsk Messias fra New York som til og med aldri har besøkt Israel.
 2. Det erstatter den grunnleggende lov-koden for ethvert samfunn – de 10 bud i de Hellige Skriftene som ble gitt ved YHVH gjennom Moses til Israels folk for å dele det med Nasjonene. (se 5.Mosebok 5, Jesaja 56, Jesaja 42)
 3. På en spissfindig måte forsøker det å indoktrinere hedningene mot guddommeligheten til den jødiske Messias Yeshua. Den gjør det gjennom den første Noaittiske loven, ifølge rabbinsk tradisjon, «Guds Enhet» tillater ikke Elohims flerhet, den tre-ene Gud som er regnet av rabbinsk judaisme som avgudsdyrkelse.
 4. Det søker å forene verden rundt En Verdens Religion (One World Religion) slik Frimurerne gjør, ved å gå forbi behovet for blodsoning gitt ved den jødiske Messias Yeshua på Golgata

Are the 7 Noahide Laws Legit

Talmud har blitt kilden til dagens rabbinske judaisme heller enn Torah og Profetene i Bibelen. Talmud kommer fra den muntlige loven eller «Torah she beal Peh».

Ifølge jødisk tradisjon ble den muntlige (orale) «Torah» ført nedover muntlig i en ubrutt kjede fra generasjon til generasjon inntil dets innhold til slutt ble overgitt til nedtegnelse etter ødeleggelsen av det andre Tempelet i år 70 e.Kr. Dette skjedde da jødisk sivilisasjon møtte en eksistensiell trussel etter at det hoved-religiøse etablissementet forkastet Yeshua fra Nasaret som den lovede Messias og det ultimate offer for synd.

Talmud er en blanding av sannhet fra de Hellige Skriftene, fabler, religiøse tradisjoner og løgn-tolkninger av Bibelen og til og med historien – spesielt angående Yeshuas person og liv. Det bestrider Hans guddommelighet og at Han er Messias. Det er en erstatnings- Tora og erstatnings-Messias Yeshua teologi. Det holder millioner av jøder borte fra å kjenne igjen den sanne jødiske Messias.

Hvem er Noaittene?

Nå for tiden blir dette uttrykket primært brukt for å henvise spesielt til de ikke-jødene som holder Noas sju lover. Ifølge en Noaittisk kilde i 2018 er det mer enn 20 000 Noaitter, og landet med det største antallet er Filippinene. Men, disse lovene er omfavnet av andre og til og med regjerings-medlemmer som ikke er klassifisert som Noaitter.

UNIFY report header ENG

Motgiften

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,
ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier YHVH. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeremia 31, 31-33

Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min Ånd (Ruach) på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skal ikke slukne og ikke knekke før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans Torah (lov). Jesaja 42,1+4

Det er tid for å bringe både den skrevne og den Levende Torah, Yeshua den jødiske Messias, til nasjonene. Dette vil føre til sauenasjoner som YHVH vil kalle «Mitt folk».

Bli med i De Forente Nasjoner for Israel for å gjøre DIN nasjon til en sauenasjon, en person ad gangen. Dette vil skje gjennom Torah-sannhet og Ruach-Ånd, ved å omfavne Evangeliet fra Sion slik det ble forkynt ved de jødiske apostlene for 2000 år siden, og ved å stå for Israels gjenopprettelse til hennes Lovede Land og hennes Levende Gud.

Bli med i Åndens viktigste bevegelse i det 21. århundre!

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH – Tzva`ot (over hærskarene) har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig. Sakarja 2,15-17

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

UNIFY NOR

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Støtt oppdraget:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Overcoming by the Blood of the Lamb (Overvinne ved Lammets Blod)

Denne undervisningen fra de Forente Nasjoner for Israel tur forklarer hvordan vi kan være seirende i enhver kamp vi møter. Bli med Erkebiskop Dominiquae Bierman i Johannes åpenbaring kapittel 12 når hun underviser om kvinnen (Israel) som kjemper mot dragen, og overvinner ved blodet av Guds Lam, Yeshua vår Messias. Han gjorde Sin del – vi må nå legge ned våre liv, forbli ydmyke og lærevillige for å oppnå seier. Denne undervisningen bruker ordet som en laser, fjerner erstatningsteologi fra Bruden (de som tror på Messias) og tillater oss å bevege oss fra herlighet til herlighet.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Røttenes helbredende kraft (finnes også på norsk) av Dr. Dominiquae Bierman

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-pensum har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi nå har 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/