Are You Ready For His Mark

Er du klar for Hans merke?


Are You Ready For His Mark
Torah lesing SH’MINI – Vayikra (3. Mosebok) 9,1-11,47

«Gamle, unge gutter og jenter, kvinner og barn skal dere slå i hjel og utrydde. Men rør ikke noen av dem som har merke på seg! Dere skal begynne ved min helligdom.» Og de begynte med mennene, de eldste, som sto foran YHVHs hus. Esekiel 9,6

Shabbat shalom du høyt elskede,

De fleste av de viktige tingene i livet er usynlige. Hele menneskeheten vil bære ett eller annet usynlig merke som vil avgjøre hele ditt fremtidige liv på jorden og for evigheten. Usynlige ting er de kraftigste tingene, og på grunn av deres “usynlighet” blir de tatt lett på.

Ånden fra Gud har laget meg, Den veldiges pust gir meg liv. Job 33,4

Ta for eksempel luften. Den er usynlig. Du kan ikke se “luft”, men du vet at den er der, og når du ikke kan puste er det veldig plagsomt. Og hva med tid? Du kan ikke se tid, men du vet at den eksisterer, og du styres av den. Mange ble under Covid19-pandemien klar over hvor takknemlige vi burde være når vi kan puste og når vi har mer tid igjen å leve. Luft og tid gis gratis av Livets Skaper, og allikevel blir det tatt som en selvfølge, og svært få på kloden takker Ham daglig for disse to varene.

Han tar motet (eng: Han tar bort pusten) fra fyrster, jordens konger må frykte ham. Salme 76,13

Siden vi snakker om Covid19, så er dette en annen ting vi ikke kan se med det blotte øye. Hvor mange av dere har egentlig sett et “virus” eller et Corona-virus? Noen få forskere med potente digitale mikroskop kan se det, og vi tror på alle deres vitnesbyrd uten å kreve å se det selv. Og hva med Gud som skapte alle ting? Hvor mange tror på Hans eksistens basert på bevisene som vi kan se tydelig i harmonien i naturen eller på vitnesbyrd fra dem som kjenner Ham personlig?

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning (eng: for at de ikke kjenner Gud). Romerne 1,18-20

Are You Ready For His Mark

Så mange agnostikere, ateister, humanister, eksistensialister og alle slags filosofer har prøvd å bevise at Skaperen ikke eksisterer, men til ingen nytte. Absolutt ingen på planeten kan bevise at Han ikke eksisterer. Men hver blomst, tre, fjell, dyr, celle i kroppen vår og til og med dødelige ting som Covid19 snakker om Ham og om Hans eksistens. Selve luften vi puster snakker om Ham, bare spør de som har dødd av asfyksi på grunn av Covid19. Når folk ikke kan puste, får de panikk.

Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel (eng: hvis du vender deg bort fra dem, får de panikk), du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen. Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jorden ny. Salme 104,29-30

Luft er usynlig. Likevel forårsaker fraværet av luften som vi ikke ser, at mennesker får panikk, de får asfyksi og dør.

Uvitenheten om Messias dreper milliarder som dør for evig uten Ham!

Og hva med eksistensen av en Frelser sendt av Skaperen Selv, som er Israels Gud? 500 jøder så Ham stå opp fra de døde, kroppen Hans ble aldri funnet, graven ligger tom i Jerusalem. Og likevel har så mange gjennom årene forsøkt å diskreditere Hans eksistens, selv om ingen hittil har lyktes.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. Johannes 3,18-19

Are You Ready For His Mark

Hvilket merke bærer du?

Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren:
Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Jeremia 31,33

Akkurat nå er det mange mennesker som har et usynlig merke i pannen og på hendene. Du kan ikke se det merket, men det blir sett av mennesker som kan se med sin ånd, akkurat som forskere ser med sine potente mikroskop. Verden deles mellom de som har en type merke og andre som har en annen type merke. Dette er ikke en futuristisk profeti; dette skjer akkurat nå som jeg skriver dette. Folk blir MERKET hver dag. Merket de bærer vil bestemme deres liv på jorden så vel som gjennom en veldig, veldig lang evighet.

Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. 5. Mosebok 6,6-9

Bibelen beskriver to typer merker

Merket til YHVH (Skaperen og Israels Gud) – (5. Mosebok 6,6-9, Jeremia 31,31-34, Esekiel 9,4, Åpenbaringen 9,4)
Dyrets merke (Satan legemliggjort)- (Åpenbaringen 13,17+ 14,11 +16,2 +19,20)

Yah`s (Guds) engler er i sine siste stadier av å merke de som tilhører Ham og Hans jødiske Sønn, Messias Yeshua, som mange feilaktig har kalt Jesus Kristus. Han er ikke en romersk Kristus; Han er en jødisk Messias og Frelser, og han er Elohims Ord som ble manifestert i menneskelig form for 2000 år siden. Han brakte ikke kristendommens religion eller noen annen religion, men snarere brakte han Faderen i himmelen, Skaperen nær oss.

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes 1,14

Han innførte den nye pakt i Sitt blod, slik det ble lovet til Israels folk gjennom profeten Jeremia, omtrent 500 år før Han kom.

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,
Jeremia 31,31

Den som mottar denne jødiske Messias og overgir sitt liv til Ham, vil gå fra evig død til overflod av liv. Frukten av dette vil være at Torahen (instruksjonene) fra den Allmektige vil bli skrevet i deres hjerter og sinn, og de vil leve et rettferdig og hellig liv. Disse vil bære Hans Merke, og plagene og dommene som er blitt forberedt siden verdens grunnleggelse for de som ikke har hans merke eller Hans segl, vil gå forbi dem.

Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen. Åpenbaringen 9: 3,4

Blant dem som ikke bærer Hans merke eller Hans segl, er det mange kristne, jøder, muslimer, ateister og mennesker av alle slags religioner. De tror de kan bli frelst ved å “gå til en kirke eller synagoge, eller en moske”, men ingen av disse tingene kan redde noen. Bare Yeshua, den jødiske Messias kan frelse deg, når du setter din lit til Ham.

Yeshua sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6

Are You Ready For His Mark

Åpenbaringsboka er full av profetier om dom. Denne spesielle skorpionen har for eksempel “gyldne kroner”. Covid19 kalles Coronavirus som betyr krone på spansk. Er dette en advarsel fra Universets Konge om at noe verre kommer til de som ikke omvender seg fra sin vantro, skepsis og onde veger?

De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion. I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.
Gresshoppene så ut som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet gullkroner, og ansiktene var som menneskeansikter.
Johannes åpenbaring 9,5-7

Det er bare en fullstendig og full overgivelse til Universets Skaper, som er Israels Gud, og til Messias-Frelseren Han sendte, som kan frelse deg. Han er en jøde, og Han er den eneste som er verdig til å dømme verden. Ved en jøde blir verden frelst og ved en jøde blir verden dømt.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Johannes 3,18

Guds Eneste Sønn er en Jødisk Løve, en Jødisk Messias. Hans evige paktnavn er Yeshua, og Han er den eneste som kan åpne dommens segl!

Men en av de eldste (eng: 24 eldste) sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» Johannes åpenbaring 5,5

De som ikke har Hans merke, vil bære et annet merke som Bibelen kaller dyrets merke. Det er for dem som i stedet for å overgi seg og stole på en Gud de ikke kan se, har overgitt seg til en verdensomspennende verdensorden (One World Global Order) som vil kreve at du har deres merke på deg for å kjøpe, selge, gjøre forretninger og leve livet slik du ønsker det.

Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til (eng: representerer) navnet. Johannes åpenbaring 13,17

De som tar dette merket, vil aldri kunne bli frelst fra Guds vrede eller evig dom. Tenk deg om to ganger, for din kjærlighet til ditt eget liv og ambisjoner, din egen komfort, til og med religion og selvbevaring når den erstatter din hengivenhet til Universets Konge, kan koste deg veldig dyrt.

Da gikk den første engelen bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og forferdelige byller brøt ut på de menneskene som bar dyrets merke og tilba bildet av det. Johannes åpenbaring 16,2

«Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» Johannes åpenbaring 14,11

Hvilket merke er du klar for?

Så, hva kan skje hvis du valgte å tro på en Skaper-Gud-Elohim som du ikke kan se, og på Hans Sønn en Frelser-Messias du ikke har sett? Hva ville skje hvis du ville ydmyke hjertet ditt for å puste TRO en gang i stedet for skepsis, og du ville åpne hjertet ditt i ydmykhet for å be Ham å komme inn i livet ditt og frelse deg? Frelse deg fra Corona Virus og fra alle plager, inkludert bier som kan stikke deg. Men det viktigste er å redde deg fra evig dom. For selv om du kanskje velger skepsis fordi du ikke “ser Ham” med det blotte øye, så kommer du til å “se Ham” en dag, men det vil være for sent fordi du da vil stå foran Hans Trone av Dom.

Covid19 vil komme og gå, andre plager og økonomiske resesjoner vil komme og gå, global oppvarming vil komme og gå, men Global Advarsel (Warning) er her nå:

Hvilket merke er du klar til å ta?

På hebraisk er ordet for merke OT som betyr en bokstav. Dette betyr Torah-budene fra den levende Gud som er skrevet i ditt hjerte og sinn.

Hans OT-Hans merke og segl eller dyrets merke. Du velger, men ikke “ta deg god tid”, fordi tiden som vi kjenner den er over! Og det går snart tomt for Gratis Luft. Alle på denne planeten står overfor et valg, hvilket merke er du klar for?

Are You Ready For His Mark

Ta Hans merke før det er for sent

Universets Skaper, Far i himmelen, Israels Gud, Far til den jødiske Messias-Yeshua (som mange kaller Jesus). (Yeshua er Hans originale og evige navn før det ble omskrevet og romanisert, og det betyr frelse, helbredelse og befrielse). Jeg ber om Din Guddommelige benådning for ikke å ha trodd på Deg, for å avvise Deg, snu ryggen til Deg, håne Deg på noen måte, for å ta lett på Deg, for å være stolt og arrogant mot Deg, for å fornærme Deg, for å hate Israel eller det jødiske folket, for å bryte Budene Dine, for å nekte å underlegge meg Deg og Dine veger. For å avvise den Store Frelsen som du sendte for 2000 år siden inn i Israel, og gjennom Israel til hele verden ved Din Enbårne Sønn, Yeshua. Jeg er klar over at Du har gitt meg gratis luft og gratis tid, og at begge deler holder på å gå tom for hele menneskeheten og for meg personlig.

Jeg velger å tro, sette min lit og hengivenhet til Deg. Jeg velger å bli grundig merket av Deg, og avviser alle andre “merker, tatoveringer, tegn og chips” som ikke kommer fra Deg. Send Din engel og din Hellige Ånd for å merke meg med Ditt merke. Skriv dine bud og instruksjoner i mitt hjerte og sinn, og hjelp meg til å følge dem med din Hellige Ånds kraft.

Jeg kan ikke se Din Ånd, men jeg velger å tro at akkurat som luften, så er Han virkelig. Fyll meg med Din Ånd, tilstedeværelse og kraft, frels meg, befri meg, vask meg ren, og hjelp meg å rense livet mitt fra alt det som er motbydelig for deg, så jeg kan tjene Deg, tilbe Deg, vie meg til Deg, til Din guddommelige plan for mitt liv for alltid. Hjelp meg å fortelle andre at de skal gjøre det samme, og redde mange fra Dyrets merke og fra evig dom. Jeg er klar over at den eneste måten Du kan merke meg med Ditt merke og beskytte meg mot dyrets merke, er ved at jeg setter min lit til det utgytte blodet til Yeshua, den jødiske Messias som døde i mitt sted for å betale for all min synd , misgjerning og til og med forbrytelser mot Deg og enhver annen. Jeg er klar over at bare gjennom Yeshua, den jødiske Messias, får jeg tilgivelse for synder, helbredelse, befrielse og evig liv. Jeg takker for at du har hørt denne bønnen som jeg har bedt fra dypet av hjertet. I Yeshua’s Mektige Navn. Amen

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12,3

Se vårt Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Se: Holy Giving (Hellig givertjeneste) – Del to

Apostel Dominiquae Bierman fortsetter å dele fra Skriften om hvordan økonomi gis etter behov for at hele Messias` legeme skal samles gjennom tjeneste. Vi blir ledet som Hans ”kongelige presteskap” til å så i Ånden, slik at vi kan høste av Ånden, og være ett i pakt med Hans oppdrag om å nå nasjonene med det livgivende evangeliet.

Ukens Bok: Stormy Weather (Stormfullt vær)

https://kad-esh.org/shop/stormy-weather/

Dom har allerede begynt, vekkelse banker på døren.

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com