Woman being crowned

Er du posisjonert til å blomstre?


Woman being crowned
Torah-lesing EMOR – Vayikra (3 Mosebok) 21:1–24:23 Haftarah: Esekiel 44:15–31

Å være ydmyk og frykte YHVH gir rikdom, ære og liv. Ordspråkene 22:4

Shabbat Shalom du høyt elskede!

Hva er ditt forhold til penger?

La oss si at noen ga deg 1 million dollar. Hva kunne du tenke deg å gjøre med det? Eller la oss si at du får 50 millioner dollar; Hva er planene dine for det? Hva er de første tankene du tenker på når du hører sangen til Tevya i den klassiske filmen Spelemann på taket:

Hvis jeg var en rik mann, lai, lai, lai …

Hva om du var en rik mann eller kvinne, en veldig velstående person – hva ville du gjort? Hvordan ville livet ditt forandre seg? Hva ville du kjøpt eller ikke kjøpt? Hva slags holdning ville du ha? Ville du gått rundt som en påfugl og vist fram fargene dine, eller ville du vært den samme som i dag? Ville du blitt arrogant fordi du er rik? Ville du snakke hardt og kreve å bli æret på grunn av din rikdom?

Jeg hørte dette kloke ordtaket for mange år siden:

Rikdom gjør deg til MER av det du allerede er.

Det er dyptgripende, veldig dyptgripende. Så, hvordan er du i dag?

Er du tålmodig eller utålmodig, ydmyk eller arrogant, selvsentrert eller Yah (Gud) sentrert, omsorgsfull eller uforsiktig, lydig mot Yahs Hellige Ånd og Hans instruksjoner eller hardhjertet, ærer du foreldre og myndigheter eller er du ulydig, impulsiv eller avmålt, kjærlig eller egoistisk, engstelig eller trofast, sjenerøs eller gjerrig, hedonistisk (livsnyter) eller nøysom, grådig eller storsinnet, hedrende eller respektløs, mistenksom eller tillitsfull, offer eller overvinner, sjalu eller frigjørende, bitter eller tilgivende, barmhjertig eller dømmende, trangsynt eller storsinnet, lærevillig eller sta, manipulerende eller ærlig, klok eller en tosk? Søker du rikdom, eller søker du Skaperen og eieren av jorden?

En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører YHVH til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Salme24:1-2

Yahs ord forteller oss at det er to nøkler som bringer den slags rikdom som jeg vil betrakte som paktens rikdom, rikdom som ikke bringer sorg:

Ydmykhet og frykt for YHVH

Det er YHVHs velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til (eng: og Han legger ikke noen problemer til rikdommen). Ordspråkene 10:22

Money stacks with plants on them

Mange mennesker virker ydmyke nok , men setter ikke Yah først i livet. De kan ha en fin holdning av ydmykhet overfor mennesker, men ikke mot Den Høyeste som skapte dem. Derfor er det ydmykhet pluss frykt for Yah, som bringer rikdom, ære og liv. Denne visdommen er nøkkelen, den grunnleggende tingen. Jeg kjenner også folk som tilber og frykter Yah, men som er arrogante mot mennesker eller er utålmodige og harde. Derfor setter ydmykhet og frykten for Herren deg i stand til å ha fremgang. Gud står faktisk de stolte imot.

Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. 1 Peter 5:5-6

Hvordan reagerer du når livet ikke går din vei eller når ting ikke blir som planlagt eller forutsett? Blir du sint og bitter og vender ryggen til Faderen i himmelen, eller vender du deg til Ham for at Han skal hjelpe deg å overvinne ugunstige omstendigheter? Holder du deg klok ved å frykte og ære Yah til enhver tid med din oppførsel, eller blir du en dåre som bringer skam over Hans navn ved din offer- og selvmedlidenhets holdning?

Å frykte YHVH er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap (eng: kunnskap om Den Hellige) er forstand. Ved meg skal dine dager bli mange, og du får flere leveår. Ordspråkene 9:10-11

Sann YHVHs Kongerike velstand krever karakter. Når din sjel blomstrer ved at du velger å underordne deg Messias og Hans handlemåte i ditt liv, vil du være posisjonert til å blomstre og ha fremgang på den rette måten, den rettferdige veien. Vi har alle sett filmer av unge drittunger som arver mye rikdom bare for å bringe skam over foreldrene sine med sin uregjerlige oppførsel. Hvorfor skulle vår himmelske Fader skjenke rikdom til dem som ikke har vist karakter til å håndtere den på en rettferdig måte?

Historien om den fortapte sønn viser oss akkurat dette emnet. Den unge sønnen krevde sin arv, forlot farens hus, brukte det på seg selv og sine lyster, mistet alt og endte opp i grisehuset der han spiste grisemat. Så ble han ydmyk og vendte tilbake til sin far, ikke som en krevende sønn, men som en ydmyk tjener. Først da lærte denne unge mannen, nedbrutt og lutfattig, å hedre sin far. Hans far skjenket ham ikke bare en beskjeden del av arven, men heller hans kappe og ring, hans kappe og hans autoritet. Nå ville sønnen kunne fortsette farens arv og bygge en generasjonsformue som ville hedre faren, navnet og omdømmet hans.

Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Lukas 15:22

Man kneeling in front of and older man painting

De fleste av dem som er posisjonert til å blomstre i disse endens tider har blitt knust, og deres karakter har blitt bevist gjennom mye motgang for å skape sann ydmykhet og frykt for YHVH i alle deres saker. De kommer til å ha rikdommen, kappen (æren) og YHVHs autoritet. Dette kalles Kavod eller Den tunge herligheten.

Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Johannes 17:22-23

Og til slutt, et veldig enkelt spørsmål:

Gir du tiende til dine ledere og mentorer og er du en generøs såmann for Rikets prosjekter, selv når du har beskjedne midler og ikke er rik etter verdens normer?

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Galaterne 6:6-7

Eller er du blant dem som unnskylder seg fordi lønningen din er for lav? Er du som den enken som, ut av hennes mangel, ga hennes myte (alt hun hadde) og mottok ros fra Yeshua, eller er du en som stadig gir unnskyldninger for at du “ikke har?”

For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Matteus 25:29

Jeg kan ikke telle de gangene mennesker har sagt at de ikke gir tiende fordi de ikke har nok! Hvis du ikke konsekvent adlyder Yah FØRST og Hans måte å gi på, blir Han spottet! Hvorfor skulle Han betro deg mer?

Gi YHVH ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin. Ordspråkene 3:9-10

Hvis du tjener $ 1, gi tiende fra det; Hvis du tjener $ 10.000, gi tiende fra det. Prinsippet er det samme for fattige eller rike. Sett Yah først! Dette er et hjertespørsmål, ikke et pengespørsmål. Tienden er bare begynnelsen. Hva med førstegrøden, almisser og frivillige offergaver? Sett ditt hjerte og dine penger (lite eller mye) i Hans guddommelige orden. Dette er fullstendig forbundet med ydmykhet og frykt for YHVH. Hvem stoler du på? Pengene dine eller mangelen på dem, jobben din, sjefen din, regjeringen, velgjørere?

Ydmykhet og frykt for YHVH vil få deg til å stole på Yah som din hyrde – da vil du ikke mangle.

Mennesker som hevder å være for fattige til å gi tiende til deres pastorer og mentorer eller til å gi til YHVHs Rikes behov og til andre, er i vantro. Derfor er de i avgudsdyrkelse og vil forbli fattige, de er ikke posisjonert til å blomstre.

Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner (eng: belønner) dem som søker ham. Hebreerne 11:6

Ordet belønning på hebraisk er GMUL, som betyr økonomisk belønning. Det samme ordet brukes om en fornøyd ammende baby som har drukket nok morsmelk.

Jeg har vært posisjonert for fremgang selv når jeg ikke hadde sjekkhefte, kredittkort eller penger som har kommet inn mens jeg har reist sammen med min mann på misjon i lydighet mot Hans kall. Jeg var rik i mitt hjerte; Derfor sendte Yah til meg nok til å ha og til å gi. (2. Kor 9:6-8)

De som er posisjonert til å blomstre, vil elske det Han elsker, og Han elsker Israel og lovte å ære og favorisere de ydmyke som ærer Hans jødiske folk og setter dem først i deres giverglede, bønner og handlinger.

Demonstration against HAMAS

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og de som vanærer deg og tar lett på deg, vil jeg forbanne. 1 Mosebok 12:3

Det er alltid til jøden FØRST. Det er ingen partiskhet, men det er guddommelig orden, og det krever ydmykhet og frykt for Herren å skjelne dette.

Men herlighet, ære og shalom skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. Romerne 2:10

Vi i De forente nasjoner for Israel og Kad Esh MAP Ministries har gjort vårt valg. Vi er posisjonert for å blomstre. Vi inviterer deg til å bli med oss for å sette Israel og Hans rikes prosjekter først. Da vil dine behov bli møtt i Kongelig overflod.

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. 2 Korinterbrev 9:6-8

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kom ut av åndelig og økonomisk tørke

Bestill boken Gjenopprettelse av hellig givertjeneste!

For hvor din skatt er, der vil ditt hjerte også være. Matteus 6:21

Bestill nå →

Restoration of Holy Giving

Send dine tiender og offer

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Banias Portal – Hades will not Overpower

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →