Is the law legalism

Er loven legalisme?


Is the law legalism
Torah lesing PINCHAS – Bamidbar (4.Mosebok) 25:10-30:1(29:40). Haftarah: Jer. 1:1-2:3

Så da er loven hellig, og budet er hellig, rettferdig og godt. Romerne 7:12

Shabbat shalom, du som er høyt elsket!

I disse endens tider må vi gjøre Teshuvah, som er omvendelse og tilbakevending for gjenopprettelse. Et av de mest misforståtte emnene i Messias’ legeme er loven eller Toraen (som betyr “instruksjoner”). På grunn av erstatningsteologi er det stor forvirring om dette emnet. Og denne forvirringen fører folk inn i trelldom, så de ikke kan fortsette framover til full seier og bli gjenopprettet. Følgende undervisning vil hjelpe deg til å motta sann frihet!

De fleste troende kan deles inn i disse to kategoriene:

 1. De som er redde for Toraen (Yahs Lov). De avviser den dermed som “legalisme”, og blir lovløse.
 2. De som elsker Toraen (Yahs Lov), men er redde for den Hellige Ånd, og blir dermed loviske.

Jeg vil si at bare et mindretall finner den fine balansen mellom Torah og Ruach (Spirit), og disse blir for det meste misforstått av alle.

Først og fremst må vi forstå en grunnleggende sannhet: Yah (Gud) motsier ikke Seg Selv, og Han opererer ikke i forvirring. Han sa i utallige skrifter at Hans lov er god!

Så da er loven hellig, og budet er hellig, rettferdig og godt. Romerne 7:12

Og det er bra. Mennesket er imidlertid ikke godt i det hele tatt og trenger Teshuvah (Omvendelse) – det er grunnen til at Yeshua kom. Han kom for å forløse menneskeheten fra sin egen synd.

Vi vet at loven er av Ånden (eng: åndelig), mens jeg er av kjøtt og blod (eng: uåndelig), solgt som slave til synden. Romerne 7:14

Han kom ikke for å forløse menneskeheten fra Elohims lov, Gud forby.

Hva skal vi si, da? Er loven synd? Absolutt ikke! Romerne 7:7

Dette er satans største løgn, og han utbasunerer den helt fra 1 Mosebok 3.

Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 1 Mosebok 3:4, 5

Fra Edens hage til i dag sier den gamle slangen fortsatt det samme: Loven (Yahs instruksjon) er ond; den er ikke gitt for ditt beste …

Kong David sa i Salmene:

Hvordan holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på (eng: leve ifølge) dine ord. Salme 119:9

Is the law legalism

Det er viktig å merke seg her at Yahs lov er Hans Ord. Han kan ikke forandre sitt Ord, og Han kan ikke endre Sine Lover.

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Yaakov (Jakob) 1:17

Kong David elsket Yahs forordninger MER enn han elsket formue og rikdom.

Dine lovbud (forordninger) viser meg vei, de gir like stor glede som all rikdom. Salme 119:14

Han visste at hemmeligheten bak hans velsignelse var hans kjærlighet til Elohim og Hans ord og bud.

Hvis du nå vil adlyde YHVH din Elohims røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal YHVH din Elohim sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot YHVH din Elohim. 5 Mosebok 28:1, 2

Så hvis både apostel Paulus og kong David er enige om Toraens godhet, hvorfor er det slik at så mange kristne er redde for den og unngår den som pesten?

Det er på grunn av erstatningsteologien, som i 1800 år har drevet propaganda for løgnen om at Toraen er ond og at det er “Judaisering”. Men når vi lukker ørene for å høre loven, er Yah ikke fornøyd med våre bønner.

Når noen vender øret bort og ikke vil høre på loven, blir selv bønnen hans avskyelig. Ordspråkene 28:9

Nå, dette er veldig alvorlig, og det sammenfaller helt med det Yeshua sa i Matteus 7:21-23,

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. BORT FRA MEG, DERE SOM GJØR URETT (eng: DERE SOM PRAKTISERER LOVLØSHET)!’ Matteus 7:21-23

Med andre ord, de som nekter å adlyde YHVH og Hans bud (Torah), både det skrevne og det som daglig blir gitt av Den hellige ånd, kalles lovløshet eller Toraløshet.

Adam ble lovløs da han trodde slangens løgn og avviste Elohims bud.

Så hvordan kan vi vandre i lydighet og likevel ikke være loviske? Dette er det viktigste poenget:

Lydige mennesker vil på ingen måte bli “legalistiske”, fordi lydighetens ånd og legalismens ånd kommer fra to forskjellige kilder.

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua. For Åndens lov som gir liv, har i Messias Yeshua gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Romerne 8:1, 2

Legg merke til at livets ånds lov setter oss fri, ikke fra Elohims lov (Gud forby!), men fra syndens og dødens lov.

Når vi er fylt med livets ånd, vil vi ikke vandre i “legalisme”, som prøver å være gode i våre egne anstrengelser, men vi vil vandre i lydighet mot Hans røst (den Hellige Ånd inne i oss). Og den Hellige Ånd vil lede oss inn i hele sannheten. Vi skulle slutte å avvise Yahs Torah og heller åpne ørene våre for å høre den og la den Hellige Ånd skrive den på vårt hjerte.

Is the law legalism

Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH:
Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Jeremia 31:33

Tegnet på Brit Chadashah (den for-ny-ede pakt!) er Toraen skrevet på vårt hjerte ved den Hellige Ånd – og den Hellige Ånd vil aldri lede oss inn i “legalisme”, men fører oss til lydighet.

han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 2 Korinterbrev 3:6

Så, det er den Hellige Ånd som skal lære oss Toraen og skal gi oss åpenbaring om hvordan vi skal vandre i den. Det skal ikke være menneskers bud og tradisjoner (selv om Herren også kan bruke disse), men heller Hans personlige åpenbaring til hver enkelt av oss.

La oss rope ut sammen med kong David.

Åpne øynene mine så jeg kan se det underfulle (eng: underfulle ting) i din lov! (Torah). Salme 119:18

Dette er en god bønn for oss alle å be!

Hvis vi virkelig elsker Ham, vil vi søke Ham dag og natt – for at Han skal åpenbare Sin vilje for oss. Og det vil Han definitivt gjøre. Denne personlige åpenbaringen av Hans Torah (lov) er det som får oss til å omvende oss. Teshuva (tilbakevending, omvendelse) er det som fører til gjenopprettelse.

YHVHs lov er fullkommen, den fornyer livet. YHVHs vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom (eng: gjør den enkle/enfoldige vis). Salmenes 19:8

Når vi vandrer i Toraens åpenbaring, vil vi ikke vandre i “legalisme”, men i lydighet!

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Følg oss i Sosiale Media

Se den siste undervisningen: Israel Timeline Part 1

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →