A Message to Millennials

Et budskap til «Millennials» Om eksistensialisme, selvmord og overlevelse


A Message to Millennials
Torah lesing VAYAKHEL – Shemot (2.Mosebok) 35,1-38,20

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 1. Korinterbrev 1,27

Shabbat shalom, elskede!

Vi lever i en eksistensiell, humanistisk og egoistisk generasjon, som er undervist at de skal sette enkeltpersoners betydning for hans eller hennes eget liv først, uten å bry seg om en Skaper eller å måtte svare for en Høyere Kraft med et absolutt sett med moralske standarder.

En enkeltperson i søken etter å bringe mening og lykke til sitt liv vil møte den absurde tomhet når «livets realiteter kommer». Da, når de mislykkes i å finne denne meningen, vil det lede til håpløshet og til slutt selvmord.

Et individ opptatt med sitt eget liv adskilt fra Skaperen, vil til slutt måtte konfronteres med ideen om at alt er meningsløst hvis vi ikke individuelt greier å gi mening til det. Og hva om vi ikke greier det?

Et slikt liv levd adskilt fra Livets Skaper leder til syvende og sist til selvmord. Hvis det ikke skjer i ens egen generasjon, så skjer det i den neste. Ingen ansvarlighet mot Noen Høyere enn en selv gjør selvmord til et sannsynlig alternativ, og til slutt ens personlige rettmessige valg hvis en beslutter seg for det. De etterlater seg et budskap bak selvmordet, «Jeg drepte meg selv, og det er ikke deres sak. Jeg kunne ikke finne lykken, så jeg bestemte meg for å avslutte det for meg.»

A Message to Millennials

Ingen ansvarlighet mot Livets Skaper leder til et kjærlighetsløst, egoistisk liv, som er så selv-oppslukende at det glemmer at intet menneske er en øy alene, og at det de gjør påvirker andre og til og med mange generasjoner.

Den sunne frykten for Gud som ville avskrekke en person fra kriminalitet og selvmord er ikke-eksisterende, og den frie vilje er opplært til en absurditet uten begrensninger. Dette leder verdens sivilisasjon til kaos, forvirring, seksuell desorientering, sanseløs vold og selvmord.

Skoler har oppdratt «Millenials» med eksistensialisme-humanisme-Darvinisme; derfor, i denne generasjonen fra 1981 og til nå, er selvmordsraten den høyeste. Artenes overlevelse, eller «Darvinisme-ånden» gjør det naturlig (eller heller pervertert) med utvelgelsen mellom de sterke som ikke tar selvmord, og de svake som begår selvmord når de innser at livene deres er meningsløse uten den flyktige trøsten av personlig lykke, eller på grunn av fysisk eller følelsesmessig ubehag.

«Jeg er ikke lykkelig eller jeg har det ikke bra; derfor dreper jeg meg selv,» blir det de rettferdiggjør seg selv med.

A Message to Millennials

(Rubrikken ovenfor oversatt: Selvmords-raten i USA når det høyeste nivå på 20 år. Juni, 2019.

Selvmords raten for 15- til 19-åringer og de mellom 20 og 24 er på sitt høyeste nivå siden år 2000, rapporterer en ny studie)

Interessant nok, Bibelen sier at Gud har valgt de dåraktige og svake i denne verden for å forvirre de som tenker at de er vise filosofer (1.Korinterbrev 1,27). Og Yeshua (Jesus), den jødiske Messias og Frelser sa at Han kom for de som vet at de er syke og behøver en lege. (Markus 2,17)

Sykdommen til Adam og hele menneskeheten er synden av eksistensialisme og humanisme, som var til stede ved begynnelsen da Adam i mannlig og kvinnelig kjønn, begge, lyttet til slangen og bestemte seg for å få mening i livene sine ved å bryte den ene regelen til Skaperen, som var:

La Meg være den som tolker Sannheten, heller enn at Slangen leker med sinnet deres til å kjenne godt og ondt gjennom deres egne sanser. (1.Mosebok 3)

Sammenbruddet i denne virkelige relasjonen av kjærlighet og ansvarlighet mellom Skapelsen og Skaperen har født frem de eksistensialist-humanistisk-darvinistiske synspunktene at mennesket er i sentrum; derfor, mennesket er sin egen Skaper og skaperen av sin egen lykke.

Blant disse «Millennials» som er født inn i denne eksistensielle, humanistiske ånden i denne tiden, så finnes det svake og sterke mennesker.

De svake, hvis de er ydmyke nok, vil vende seg til Skaperen og Hans manual av instruksjoner, og Hans Sønn og Frelser Yeshua (Jesus) for å frelse ham eller henne fra meningsløshet, håpløshet og selv-ødeleggelse. Disse vil overleve, og vil bli gjenopplivet for evigheten. De vil ha en virkelig eksistens. (Johannes 3,16-17)

De svake men stolte og totalt selviske, vil drepe seg selv eller andre for å gjøre slutt på elendigheten sin. De vil etterlate seg ødelagte familier og de som elsker dem til å håndtere sjokket og den umålelige smerten som en slik unaturlig handling bringer.

Deretter vil de møte en evighet av endeløs elendighet adskilt fra Skaperen av Kjærlighet og Liv. For selv om de ikke trodde på Ham, så eksisterer Han likevel. Hans navn er YHVH, Den som Er. (2.Mosebok 3,15)

De sterke eksistensialistene vil ikke behøve en Skaper, Hans innhold eller Hans midler for liv, og de vil ende sine liv fulle av hvilken som helst mening de fant, og deretter vil de møte Skaperen som de forkastet og vil måtte stå til regnskap for Ham. De vil ikke kunne overbevise Ham og at Han ikke eksisterer, og vil ende for evigheten på samme sted av unevnelig elendighet som de svake og stolte nevnt ovenfor vil befinne seg på.

A Message to Millennials

De ydmyke og svake som behøver en lege og er ydmyke nok til å vende seg til den Ene som skrev Livets Manual kjent som Bibelen, Den Ene som sendte Sin jødiske Sønn til å være Vegen, Sannheten og Livet, vil da motta Hans tilgivelse. De vil motta mening og innhold i livene sine, og vil leve meningsfulle liv på jorden og deretter for all evighet i nærværet til Skaperen av Kjærlighet, Liv og Menneskelig Eksistens.

I denne betydning er Darwins teori drevet bort og avslørt: De eneste som vil overleve vil være de svake og ydmyke, ikke de sterke.

Gå og fortell…

Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Matteus 5,5

For Løven av Juda;

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«Vender nasjoner til sauenasjoner, en person ad gangen.»

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Nå er boken Kvinne faktoren oversatt til norsk!

Rabbi Baruch brukte å være en forfølger av kvinner i tjeneste. Les hans spennende historie om hvordan Guds Ånd og Ord overbeviste ham om at han hadde tatt feil. Han forklarer de Skriftstedene som feilaktig brukes for å gå imot kvinner i tjeneste for Gud, også i Norge, og han gjør det ut ifra grunnteksten og den kulturelle bakgrunnen de var skrevet i.

Boka koster 250 kr + frakt (er på lager i Norge). Bestilles ved å sende en e-post til norge@dominiquaebierman.com.

Se: Vandre i Pakt

For i sannhet å ære vår pakt, så legges det et krav på oss og det kreves en forandring. Bli med Apostel Dominiquae Bierman når hun forklarer hvordan vi skal tilegne oss Hebraisk tenkning som er Messias` sinnelag, og adskille oss fra et Babylonsk religiøst sinnelag. For å bryte oss fri kreves det at vi tar en risiko, men resultatet er som å bli «født på nytt igjen»! Denne undervisningen hjelper oss til å innse at i vår tid krever vi tilbake det sanne evangeliet fra Sion, gjort mulig bare ved Hans pakts-blod utgytt for mer enn 2000 år siden.

Ukens bok: From Sickology to a Healthy Logic (fra sykologi til en sunn logikk)

Produktet av 18-års vandring gjennom psykiatriske sykehus
https://kad-esh.org/shop/from-sickology-to-a-healthy-logic/

For å bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/ https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/