A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Et guddommelig kall til forening under sannhetens banner


A Divine Call to Rally to The Banner of Truth
Torah lesing BAMIDBAR – Chukat-Balak (4.Mosebok) 1,1-4,20

YHVH sa til Moses og Aron: Israelittene skal slå leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring telthelligdommen og være vendt mot den. 4.Mosebok 2,1

Shabbat shalom du høyt elskede!

I det gamle Israel hadde hver stamme sitt eget banner eller sitt eget flagg. Når flagget var løftet opp et sted visste troppene at de skulle samles bak flagget sitt. Å ikke gjøre det ville bli regnet som opprør og være borte fra tjenesten uten permisjon. Enda verre ville det ha vært å samles bak flagget til feil stamme – det ville ha forårsaket alvorlig kaos og nederlag i striden, for hver stamme og hvert flagg hadde sin plass og sitt oppdrag.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Når Israels folk ble etablert på nytt igjen i vårt eget Land etter 2000 år av eksil var det TRE ting som var nødvendig for å definere oss som en nasjon:

 1. Et Navn
 2. Et Flagg
 3. Et Mål

Det var ikke en selvfølge at navnet ville bli Israel, det ble debattert ganske mye. Noen ønsket å kalle det f.eks. Juda. Angående flagget var det også debatter om hva som kunne representere vårt folk som levde i eksil blant nasjonene i omtrent 2000 år. Det ble bestemt at Talit`en (bønnesjalet) med dens blå og hvite striper med en Magen David (Davids skjold eller av noen kalt Davids stjerne) i midten ville være det riktige flagget. Der det unge IDF gikk frem og inntok mer territorium i forsvar mot hennes Arabiske fiender, så heiste de flagget som et tegn på at dette var Israelsk territorium. Det som i dag er byen Eilat ble etablert ved å heise Blekk Flagget over det som brukte å være den britiske politistasjonen kalt Um Rash Rash. Det var ingen by der da, bare ørken. Det var så viktig å heise det Israelske flagget med en gang, at siden de ikke hadde et flagg KLART, så tegnet de et flagg på et hvitt laken med blått blekk og derfor er det kalt Blekk Flagget. Flagg markerer territorium og definerer Hæren.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Da var hensikten med å etablere Staten Israel, å få et Nasjonalhjem for det jødiske folket der enhver jøde ville være fri til å være en jøde uten frykt for forfølgelse slik det hadde vært i nasjonene i nesten 2000 år.

Selvfølgelig definerer Den Allmektige hensikten for vår tilbakekomst til Landet i mere presise ordelag og kanskje mindre «romantisk».

Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.
Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.
Esekiel 36,22-24

Hensikten med å etablere oss på nytt i Hans Land var å hellige Hans Hellige Navn slik at nasjonene skal VITE at Han er YHVH.

Vi kan ikke skille gjenopprettelsen av Israel fra nasjonenes frelse. Israels Gud er også Nasjonenes Konge. HVIS Israel blir gjenopprettet så vil nasjonene bli frelst, HVIS Israel ikke hadde vendt tilbake til sitt land så ville det ikke ha vært noe håp for nasjonene. Nasjoner som står imot gjenopprettelsen av Israel fordømmer faktisk seg selv til evig dom.

For så sier Herren over hærskarene, den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min øyensten. Sakarja 2,12

For YHVH er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann
og gitt dem over til slakting. Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: for Sions skyld).
Jesaja 34, 2+8

United Nations for Israel

Vi kaller alle de som tror på Messias fra Nasjonene til å samles rundt det riktige Navnet, FLAGGET og Målet for endetids-kampen om menneskenes sjeler.

Navnet er de Forente Nasjoner for Israel

Flagget er den fullt opplyste Menorah`en lagt over jordkloden med 2 olivengrener inne i Israels flagg.

Målet er: Å vende nasjoner til sauenasjoner en person ad gangen gjennom global pånytt-utdanning som lærer nasjonene å kjempe for Bibelsk politikk i deres innenrikspolitikk i spørsmål som omhandler moral, og i deres utenrikspolitikk angående deres relasjon til Israel.

Som jeg nevnte over, det er bare når nasjoner fullt støtter gjenopprettelsen av Israel i sitt eget Land med Jerusalem som dets hovedstad som de kan nyte frelse og forløsning. Deres velbefinnende avhenger av Israels velbefinnende. Dette er både et Prestelig og et Kongelig anliggende. Vi trenger å lære å be og kjempe den åndelige kampen som er nødvendig for at dette skal skje, vi må bli utdannet på nytt angående Israel og Evangeliet fra Sion versus det som kom fra Roma og vi trenger å løpe for å implementere det inn i våre åndelige samfunn og regjeringer. Borte fra dette vil alle nasjoner være under dom på grunn av «Sions sak».

Embassy front

De Forente Nasjoner for Israels Ambassade PÅ JERUSALEMS HØYDER

står i gapet for alle medlems-nasjonene som er representert. Når vi vaier ditt nasjonale flagg under Israels flagg, Jerusalems flagg og UNIFY (De Forente Nasjoner for Israel) flagget, etablerer vi et faktum i den åndelige sfæren og forener den åndelige endetids-hæren. Denne visjonen hadde ikke sitt opphav hos oss, dens opphav var hos YHVH Selv da Profeten Sakarja profeterte det følgende,

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at Herren over hærskarene har sendt meg til deg.
YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang.
Sakarja 2,15-16

Mange nasjoner som vil slutte seg til YHVH på dagen for gjenopprettelse av Israel, det jødiske folket og Jerusalem har et navn: Det er kalt

De Forente Nasjoner for Israel

Det har et flagg gitt via profetisk åpenbaring til Erkebiskop Dominiquae Bierman

Det har et mål og det har en Ambassade ved Jerusalems Porter. Dette oppfyller profetien gitt ved Profeten Sakarja at når nasjoner FORENER (eng: UNITE) seg med YHVH på dagen for gjenopprettelsen av det jødiske folket og Jerusalem, da vil Israels folk «kjenne av YHVH har sendt MEG (Messias) til deg».

Det er bare den betingelsesløse kjærligheten fra Nasjonene som vil slutte seg til YHVH (de som tror på Israels Gud gjennom den jødiske Messias Yeshua) som vil forårsake Israels forløsning. OG det er gjenopprettelsen av Israel i sitt eget Land som vil forårsake nasjonenes frelse. Dette er kulminasjonen av det vi kaller Abrahams nøkkel.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 1.Mosebok 12,3

Når du går med de Forente Nasjoner for Israel og blir en venn av Ambassaden på Jerusalems høyder, går du med i den mest profetiske og guddommelig utpekte bevegelsen av global gjenopprettelse.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud!
Løft din røst, vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se (eng: Her er), deres Elohim!»
Jesaja 40,9

Du går også med i den bevegelsen som vil vise frem sannhetens banner foran Israels folk og foran alle nasjoner.

Du har gitt et banner til dem som frykter Deg, så det kan løftes opp for sannheten. Sela Salme 60,6

Vi trygler deg om å gjenkjenne det flagget som du behøver å samles bak og gå med i denne profetiske hæren. Dette er så viktig for den Allmektige at Han vil ikke tillate noen å stoppe denne bevegelsen som Han har grunnlagt. Faktisk, Han befaler alle andre røster som går imot å tie stille! YHVH Sebaot, Hærskarenes Gud har Selv tilsyn med denne bevegelsen og Han vil ikke bli nektet!

«Vær stille, alt kjød, for YHVHs åsyn, for Han har reist Seg og kommer ut fra Sin hellige bolig.» Sakarja 2,17

Dine mentorer og venner i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

For å velsigne denne tjenesten:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Cyrilla Kay Shultz, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Kad-Esh MAP Testimonies Part One (Kad-Esh vitnesbyrd Del en)

Vitnesbyrd er kraftfulle når de blir gitt som et offer, der en frimodig proklamerer til andre hvordan ens liv har blitt berørt og forvandlet av Gud. Bli inspirert av livshistoriene som er delt av deltakerne under Forene Nasjoner for Israel Sukkot tur, ledet av Kad-Esh MAP Ministries` grunnlegger Erkebiskop Dominiquae Bierman. Sannheten kan virkelig sette oss fri når vi vandrer i hellighet, fri fra bedragersk erstatningsteologi.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Grafted In (Podet Inn) av Dr. Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

Det er tid for den største gjenopprettelsen av alle tider: Det jødiske folket tilbake til sin Messias og de kristne tilbake til det opprinnelige evangeliet som ble forkynt av de jødiske apostlene. I nesten 2000 år har verden ventet på denne store gjenopprettelsen, englene ser på, demonene skjelver. Dette er en underbar praktisk manual som du burde ha liggende ved siden av Bibelen din! Den underviser deg om hvordan du kan feire alle de hellige festene og hvordan du kan studere Torahen og budene og implementere dem slik at du kan glede deg over et overstrømmende liv i lydighet mot Gud og uten loviskhet. Denne boken er et “must” for enhver troende, det er en utrolig øyeåpner!

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/