A Crossroads of Time

Et veikryss i Tiden – Profetisk budskap


A Crossroads of Time
Torah lesing TZAV – Vayikra (3. Mosebok) 6,1-8,36

Mellom Covid 19 og Pesach (Påske) 5780/2020

Å frykte YHVH gir liv, mett kan en gå til nattens hvile og være trygg for det onde. Ordspråkene 19,23

Shabbat shalom du høyt elskede, og en sann og velsignet Pesach (Påske) til deg!

Vi står ved et veikryss i tiden, når vi behøver å gå inn i fremtiden ved å forlate fortiden.

Tiden er satt på «pause» mellom dom og oppvåkning eller vrede.

Vi lever i tider som ligner 1. Mosebok 19, Sodoma og Gomorra. På den tiden hadde umoral, opprør og åpenbar homoseksualitet blitt normen. Gudsfrykt var ikke populært. Guds Folk som Lot ble sett på som fienden av det korrupte, umoralske, kjønnsforvirrede samfunnet.

Menneskene i Sodoma og Gomorra hadde blitt vant til å leve i denne korrupte og lave standarden. Men det var noen som ropte ut i smerte og desperasjon, som ikke kunne tåle perversjonen og urettferdigheten lengre. Da sendte den Allmektige Sine ødeleggende engler,

«For nå skal vi ødelegge dette stedet. Klageropet for YHVHs ansikt er blitt så stort at YHVH har sendt oss for å ødelegge byen.» 1.Mosebok 19,13

Corona-viruset er en pause i kappløpet med tiden. Den profetiske klokken har stoppet, slik at mennesker kan gjøre et valg. Mange innser at de har trodd løgnen at «Tid er penger». Men tid er ikke penger. Det er en gratis gave gitt til oss alle i nøyaktig samme mengde ved en kjærlig Skaper. Hvordan vil du bruke denne tiden av karantene, sosial distansering og stengning av «business as usual?»

A Crossroads of Time

Covid 19 har tvunget mennesker inn i karantene sammen med familie-medlemmene deres. De er de eneste menneskene du kan være sammen med, mens du praktiserer sosial avstand fra alle andre.

Hvor lenge er det siden du har hatt så mye kvalitets-tid sammen med de du bor sammen med? Hvor lenge er det siden dere spiste et måltid sammen? At dere har hatt en ærlig samtale uten hastverk. Ektemenn og hustruer, barn og foreldre har ikke noe annet å gjøre foruten å være on-line eller å åpne kommunikasjons-linjer mellom dem.

Er det helvete i hjemmet deres eller er det Himmel sammen med dine kjære?

Mennesker har nå nok tid til å kanskje bare begynne å snakke med Gud og vende seg bort fra sin ondskap av vantro og opprør og vende seg mot Hans veger.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte. Jeremia 29,13

Men hvis vi velger å ikke vende tilbake til Elohim som skapte oss, hva kan vi da forvente?

Mer dom og flere plager.

Straff er fastsatt for spotterne, og pryl for dårenes rygg. Ordspråkene 19,29

Lots svigersønner var uvitende om hastverket i den tiden de levde i. Samvittigheten deres hadde blitt sløv på grunn av synd og perversjon. De tolererte det og var komfortable med det. De spottet Lot og advarslene hans.

Da gikk Lot ut og snakket med svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: «Skynd dere bort fra dette stedet! For nå vil YHVH ødelegge byen!» Men svigersønnene trodde at han holdt dem for narr. 1.Mosebok 19,14

Å stå imot og avvise Guds ord fører til ødeleggelse.

«Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud (YHVH – Tzva`ot): Se, jeg sender all ulykke jeg har truet med, over denne byen og over alle byene som hører den til. For de har gjort nakken stiv og ikke hørt på mine ord.» Jeremia 19,15

A Crossroads of Time

Englene oppfordret Lot til å flykte fra dette onde stedet, men hjertet hans var delt mellom å lyde Guds Budbærere som var sendt for å redde ham, og mellom komfort-sonen hans, eiendelene, vennene, hans spottende svigersønner, hans jobb og til syvende og sist, synden hans. Lot var komfortabel med å kompromisse med perverterte verdslige standarder.

Hvor mange har blitt oppdratt med gudelige prinsipper, men er komfortable i sin synd og kompromiss? Så, han nølte. Han var ikke fast bestemt på å flykte fra den perverterte byen med alle sine snarer.

Da det grydde av dag, skyndte englene på Lot og sa: «Dra av sted! Ta med deg din kone og de to døtrene dine som er her, så du ikke blir revet bort når byen straffes!» 1.Mosebok 19,15

Er du nølende til å omvende deg og vende tilbake til Skaperen, og forlate alt opprør, synd, perversjon og aller mest, kompromiss? Har du blitt som Lot, og har du blitt vant til å tolerere en lav og pervertert moralsk standard? Er dine penger, eiendeler, jobb, familie og venner viktigere enn din egen relasjon med en Hellig Gud?

For to onde ting har folket mitt gjort: De har forlatt meg, kilden med levende vann,
og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.
Jeremia 2,13

Hvilken utrolig nåde når disse Englene tok Lot, kona og døtrene hans nesten med makt ut derifra.

Men da han nølte, tok mennene ham og hans kone og de to døtrene i hånden, for YHVH hadde omsorg for ham. De førte ham bort og brakte ham i sikkerhet utenfor byen. 1.Mosebok 19,16

Lot og hans nærmeste familie ble reddet på tross av dem selv fordi Abraham bad, og Abraham var en Paktens mann, en venn av El Shadai.

Men det var et vilkår for redningen og det var «ikke se deg tilbake», fortsett å løpe framover til høyere mark. Hvor mange har blitt tilbudt frelse og tilgivelse for synder i fortiden, men har sett seg tilbake, lengtet og vært nostalgisk mot synden de etterlot bak seg?

A Crossroads of Time

Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: «Flykt for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt til fjells så du ikke blir revet bort.» 1.Mosebok 19,17

Men Lot ønsket seg ikke mot høyden, han ønsket å være i Guds tillatelige vilje. Beskyttet fra dommen, men ikke høyt nok til å være i Pakt med Abrahams Gud. Han ønsket ikke å gå for langt unna Sodoma. Han ønsket å forbli nært til sin komfort-sone av synd.

Se, din tjener har funnet nåde for dine øyne. Du har vist stor godhet mot meg og berget livet mitt. Men jeg kan ikke flykte til fjells. For da kunne ulykken ramme meg, så jeg døde. Se, den byen der er så nær at jeg kan flykte dit, og den er så liten. La meg få rømme dit, så jeg kan berge livet! Byen er jo så liten.» Da sa han til ham: «Ja, jeg gjør som du vil også når det gjelder dette. Den byen du nevner, skal jeg ikke ødelegge. 1.Mosebok 19,19-21

Yah`s (Guds) barmhjertighet tillot ham kompromisset for å spare ham fra ødeleggelse på grunn av Abrahams forbønner i 1.Mosebok 18. Men, i det lange løp kostet dette ham veldig mye, ettersom Lots to døtre begikk incest med sin far for å bevare familie-linjen. Dette brakte frem to nasjoner som ble fiender av Israel, Abrahams Folk. Disse var Ammonittene og Moabittene. (1.Mosebok 19,30-38)

Yah`s barmhjertighet er uutgrunnelig. Den ser alltid etter den lavest mulige felles-nevner for å nå mennesker der de er. Men hva er vår respons?

Nøling, kompromiss eller til og med å se seg tilbake?

Se, din tjener har funnet nåde for dine øyne. Du har vist stor godhet mot meg og berget livet mitt. Men jeg kan ikke flykte til fjells. For da kunne ulykken ramme meg, så jeg døde. Da lot YHVH svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. Han ødela disse byene, hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som vokste på marken. Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. 1.Mosebok 19,19+ 24-26

A Crossroads of Time

Lots hustru så seg tilbake. Hun angret at hun hadde mistet sitt komfortable liv og velstand. Hun lengtet etter det som YHVH dømte og brant opp. Hva er det du lengter etter? Hva er det du savner fra ditt gamle liv i verden, i synd, i kompromiss?

Hva ser du tilbake til?

«Vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, og agurkene, vannmelonene og purren, løken og hvitløken» 4.Mosebok 11,5

Israels folk i ørkenen så tilbake på livene sine som slaver i Egypt med lengsel etter den Egyptiske maten, etter hvitløken og agurkene. De forkastet Yah`s forsørgning med Manna. De hadde glemt slaveriets bitterhet som de var befridd fra.

«Nå visner vi bort (eng: vi har ingen appetitt), for vi mangler alt. Øynene våre ser ikke annet enn manna.» 4.Mosebok 11,6

Vokt deg for hva du lengter etter. Gud kan gi til deg i overflod alt det du ønsker deg, til din skade. De ønsket kjøtt og de fikk mengder av det, sammen med en alvorlig pest som etterlot seg mange døde.

Mens kjøttet fortsatt var mellom tennene på dem, før det var tygd ferdig, flammet YHVHs vrede opp mot folket. Han slo dem med en fryktelig pest. 4.Mosebok 11,3

En pest brøt ut fra YHVH på grunn av opprøret deres. Å se seg tilbake og lyste etter å ha det du ønsker, å forkaste Hans vilje, kan ødelegge deg.

VI er satt på pause i tiden. Den profetiske klokken har stoppet, for at hver og en skal gjøre et valg. Enten å etterlat livet av synd og opprør, perversjon, pornografi, umoral, homoseksualitet, avgudsdyrkning, løgn, stjeling, selv-søken, stolthet og vantro bak oss, eller å se oss tilbake og dø.

A Crossroads of Time

Vi er konfrontert med valget om vi skal forkaste Guds tilbud om å bli reddet fra denne perverse generasjonen gjennom Blodet av Påskelammet, Yeshua (Jesus) Messias. Han døde og stod opp fra de døde i Jerusalem for 2000 år siden, for å ta på Seg Selv dommen som vil alle fortjente for å bryte Guds Bud. Eller å spotte og forkaste Hans offer og forgå i denne eller en annen plage og for evigheten.

Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde. Bli ikke avgudsdyrkere slik som noen av dem! For det står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse. La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker falt på én dag. La oss heller ikke sette Herren på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller! Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. 1.Korinterbrev 10,6-13

Pausen i den profetiske klokken i historien skjer slik at vi kan velge om vi ydmykt overgir oss til Hans kjærlighet og nåde og til Hans vilje, eller til å bli feid unna i Hans dom.

Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. Johannes 3,19

Ødeleggelses-engelen besøker hver by og nasjon med Covid 19. Se den mektige hånden til den jødiske Messias og Frelser, Yeshua, som er utstrakt for å redde deg fra plagen av synd og evig adskillelse fra Faderen i Himmelen. Vegen opp er faktisk ned.

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2.Krønikebok 7,14

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Trykk på denne linken for en liv-reddende bønn mot Covid19, Corona Virus.

Vennligst del med alle
https://www.facebook.com/106623625399/posts/10158673405465400/?sfnsn=mo

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Definert uten kompromiss

Apostel Dominiquae Bierman presenterer dette utfordrende budskapet (en fortsettelse av Rut og Naomi undervisningen) som en del av «Bibelskole på hjul» turen i Israel. Det kreves en pakts-definisjon av livene våre mellom oss og Gud, og mellom hverandre – der vi er som Rut og klamrer oss fast uten kompromiss, til og med om omstendighetene er fiendtlige. Nyt festlig Sukkot-musikk fra Joseph Mendez, Jerusalem-fiolinisten, mens scener fra denne utrolige Turen blir delt. Ikke vent med å registrer deg, og opplev det Hellige Landet selv!

Ukens bok: YES

https://kad-esh.org/shop/yes/

Apostel Dominiquae Biermans dramatiske vitnesbyrd av frelse fra mørke, synd og familie-tragedie til et liv av Lys og helhet.

For å bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/