The wall

Vektere på murene

Tre uker av sorg, faste og bønn

“Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Adonai, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.» Jesaja 62:6-7

Fra kvelden den 16. juli til kvelden 7. august

Fra den 17. i den femte Bibelske måneden (Tammuz) til den niende i den sjette måneden (Av).

Fra den tiden Jerusalems murer ble brutt igjennom av den romerske hæren inntil tempelet falt og ble ødelagt i år 70 e.Kr.

Denne Shmita ber vi YHVH Perazim (gjennombrudd) om å detronisere (avsette/styrte fra tronen)  Baal på Tempelhøyden, Knesset, hoved rabbinatet og Israels høyesterett.

Vi vil be som Nehemja, som gjenoppbygde Jerusalems murer.

Vi vil faste som Daniel, som begjærte at Yah skulle returnere oss hjem fra eksil.

Vi vil krige som David med tro og tilbedelse.

Da ba David YHVH om råd: «Skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i mine hender?» Og YHVH svarte David: «Dra opp! Jeg vil gi filisterne i dine hender.» Så dro David til Baal-Perasim, og der slo han dem. Da sa han: «YHVH har brutt igjennom fiendens rekker foran meg, slik vann bryter seg vei.» Derfor kalles dette stedet Baal-Perasim. Der etterlot filisterne gudebildene sine, og David og mennene hans tok dem med seg. 2 Samuel 5:19-21 STB

Vi posisjonerer oss med Yeshua og setter Ham på Hans rettmessige sted.

over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende.   Efeserne 1:21

Vi erkjenner vår sak og gjør proklamasjoner i henhold til Hans Ord.

“Du vil be, bønnfalle og begjære at Han opphever en ond kjennelse som ble styrt mot deg, og Han vil høre deg og gjøre som du ber om. Og du skal innfri løftene dine. Du vil også etablere en ting ved dekret, og det skal skje for deg; og lys skal skinne på dine veier.” Job 22:27-28 min versjon STB

Slå av alle onde medier og underholdning som hjelper tyrannene med sine NWO-agendaer

Adonai, du er min Gud. Jeg lovsynger deg og priser ditt navn. Du har gjort under slik du planla i gammel tid, i troskap og trofasthet. Byen gjorde du til en steinrøys, festningsbyen til en ruin. De fremmedes borg er ingen by mer. Aldri skal den bygges opp igjen. Derfor skal et mektig folk gi deg ære, folkeslag i voldsmenns by skal frykte deg. Du ble et vern for de svake, et vern for de fattige i deres nød, et ly mot styrtregn, en skygge mot heten. For voldsmenns pust er som styrtregn mot muren, som hete i et uttørret land. Du får de fremmedes larm til å stilne. Som en sky gir skygge mot heten, blir sangen av voldsmenn dempet. På dette fjellet skal Adonai-Tzva`ot (Herren over hærskarene) gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekket som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Adonai Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden.  For Adonai har talt. Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Adonai!  Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Adonai, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»  Jesaja 25:1-9

Selv i vår laveste tilstand hører Han Sine paktsbarn.

«Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» Johannes 11:22

På grunn av våre bønner og paktsvandring vil ikke ugudelighet lykkes.

Det den urettferdige er redd for, kommer over ham, men de rettferdige får det de lengter etter. Ordspråkene 10:24 TLV

Gå imot den blandede rasen som ødelegger jorden, og reis opp Noas generasjon for vår tid. Ta ned Nefilimene igjen, tyrannene som hersker over nasjonene og ønsker å sitte på tronen på Tempelhøyden. Detroniser dem i Amerika! Detroniser frimureri og Baal tilbedelse!

Kampen om  Tempelhøyden (ved deres egne ord): “Palestinernes siste skanse”

https://arabcenterdc.org/resource/jerusalems-status-quo-agreement-history-and-challenges-to-its-viability/

Ulike typer av faste

Daniel faste – ikke godt brød (ingen desserter, kaker, bakverk)
Daniel vegan faste – ingen animalske (fra dyr) produkter
Ester faste – tre dager uten mat og drikke
Yom Kippur faste – 1 dag uten mat og drikke
Eller en kombinasjon av alle disse.

For Sions skyld skal vi ikke tie.
Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

Støtt oppdraget

Dato

jul 16 2022 - aug 07 2022
Utløpt!
QR-kode