Removing the Leaven of Unbelief

Fjerne vantroens surdeig


Removing the Leaven of Unbelief
Torah lesing USYRET BRØD – Shemot (2.Mosebok) 12:15-20, 33-34; Vayikra (3.Mosebok) 23:6-8; Devarim (5.Mosebok) 16:3-4, 8. 16-17

Forberedelse for Pesach/Påske

I sju dager må det ikke finnes surdeig innenfor grensene dine, og ikke noe av det du slakter om kvelden den første dagen, må være igjen om morgenen. Deuteronomy 16:4

Shabbat shalom, du høyt elskede, og velsignet Pesach/påske!

Her om dagen snakket jeg med min ortodokse søster om påskeforberedelsene. De ortodokse jødene tar disse forberedelsene svært alvorlig! Det er faktisk en utmattende tid av rengjøring og fjerning av alle spor av “surdeig”. Surdeig er det som får melet til å heve, og det er en “levende organisme” i motsetning til “hevemidler” som bakepulver, som er kjemiske og døde. Surdeig kan fortsette å multiplisere uten begrensninger. I Den nye pakt sammenlignes “surdeig” både med synd og også som en et nøytralt middel som forårsaker vekst og utvidelse av riket. Så det avhenger av hva surdeigen gjør – akkurat som penger, det er nøytralt, og hvis de brukes til Rikets-formål, er de faktisk bra!

Negativ bibelbetydning

Alle er de ekteskapsbrytere, lik en ovn som er så het at bakeren ikke trenger å fyre fra deigen er knadd og til den har hevet seg. Hosea 7:4

Yeshua sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» Matteus 16:6

Positiv bibelbetydning

Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Matteus 13:33

Synden av forsinket lydighet

Av deigen de hadde med seg fra Egypt, bakte de usyrede kaker, som ikke var hevet. For de ble jaget ut av Egypt og kunne ikke vente lenger. Derfor hadde de heller ikke rukket å få med seg mat til reisen. 2 Mosebok 12:39

I historien om Pesach (forbigang) representerer “surdeig” synden av “forsinket lydighet”. Israels barn hadde ikke tid til å vente på at deigen skulle heve seg eller gjære slik at de kunne bake brødet sitt til reisen. De måtte adlyde raskt, og flykte fra Egypt raskt!

Dermed er dette å spise Matsa, usyret brød, under Pesach med på å minne oss om deres hurtige lydighet. Forsinket lydighet ville ha fått deigen til å heve seg, og Israels folk ville fortsatt ha vært slaver i Egypt den dag i dag! Forsinket lydighet stammer fra vantro. Når vi ikke tror på Hans åpenbarte Ord og Løfter, får det oss til å stanse. Denne nølingen kostet Lots kone livet, siden hun så seg tilbake.

Hver gang vi utsetter lydighet, kommer vi til å se oss tilbake; Det vil være en lengsel etter de kjente tingene som venter på oss når vi går videre. Det vil selvfølgelig bringe slaveri og død. YHVH kaller oss til hurtig lydighet, usyret tro.

Spesielt når det gjelder endetids budskapet om omvendelse, Teshuva fra all synd, inkludert erstatningsteologi og det hedenske religiøse systemet, har mange mennesker en tendens til å stoppe. De begynner å se tilbake på juletrærne sine, juleminner, påskefeiringer, svinekjøtt “delikatesser”, hjemme-menighetens og andre kristnes aksept av dem. Før du vet ordet av det, blir deres “deig” gjæret. De kan ikke gå videre, og de dør åndelig og noen ganger fysisk fordi de ikke umiddelbart adlød MAP Revolusjons budskapet om omvendelse. Dette budskapet er et profetisk ord til hele Yeshuas legeme, og å motta det er et spørsmål om liv og død. YHVH renser og tar tilbake Sin brud fra erstatningsteologi og alt babylonsk system med kjødets lyst, øyets lyst og livets stolthet.

Removing the Leaven of Unbelief

Ingen fordømmelse for hvem?

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua. For Åndens lov som gir liv, har i Messias Yeshua gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Romerne 8:1-2

Mange sier: «Ikke legg meg under “fordømmelse”». Kjære, det er ingen fordømmelse for dem som vandrer i Ånden; det betyr ledet av den Hellige Ånd som skrev Toraen, ved Elohims finger! Men det er fordømmelse for dem som vandrer i sitt kjødelige sinn og forståelse. Hvis vi vandrer i Ånden, vil vi alle komme til omvendelse fra alt som er løgn, og erstatningsteologi er en løgn.

For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over (eng: er i kjødet), kan ikke være til glede (eng: behage) for Gud. Romerne 8:6, 7-8

Den Hellige Ånd er vår hjelper. Han hjelper oss å adlyde YHVH raskt uten forsinkelser. Når vi er i kjødet, bryter vi Hans bud. Vi blir ikke frelst ved lydighet; lydighet er et resultat av TRO. Sann tro vil bli etterfulgt av hurtig lydighet. Det er derfor den høyeste formen for surdeige (synd) er vantro. Vantro mot YHVH, Hans Ord, Hans Kraft, Hans Karakter og Hans Løfter er en tro på noe annet. Vi lever ikke i et vakuum! Hvis vi ikke stoler på Ham, hvem eller hva stoler vi på?

Vi snakker ikke om en “legalistisk vandring” her, men en hellig Ånd, tros bemyndiget vandring som søker å adlyde Yah omgående, enten det er for å holde Hans sabbat hellig, Hans matlover, gi tiende og offergaver, be for Israel, bønn for helbredelse og utfrielse, eller å holde deg ren før ekteskapet. Alle disse tingene gjorde Yeshua som en fullkommen jøde (ikke en religiøs jøde!), og Han kaller både jøde og hedning til å følge Hans eksempel.

Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Yeshua levde. 1 Johannes 2:6

Han stolte fullstendig på Faderen og utførte og talte Hans Ord over alle omstendigheter, selv når Satan fristet ham til å synde i ørkenen.

The Healing Power of the Roots

Røttenes helbredende kraft

Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Yeshua. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Apostlenes gjerninger 3:19-21

Før jeg skrev min nå klassiske bok, Røttenes helbredende kraft, hadde jeg holdt det første “Tilbake til røttene”-seminaret noensinne i Sveits. Så mye herlighet ble utøst og så mange mirakler skjedde, at jeg på vei hjem til Israel stilte YHVH et spørsmål: “Hvorfor er det så viktig å forkynne de jødiske røttene til Kirken?” Hans svar var klart: “Det er et spørsmål om liv og død. Menigheten er som en vakker rose, kuttet fra hagen sin, satt i en vase med vann i to dager. Men på den tredje dagen, hvis hun ikke er plantet tilbake, vil hun sikkert dø. Den tredje dag er det tredje millennium, fordi en dag er som tusen år for Adonai!

Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 2 Peter 3:8

Etter at jeg mottok dette ordet, har jeg skrevet mange flere bøker, og etter Yahs nåde har jeg laget en hel video Bibelskole kalt GRM Bible School, som nå studeres i mange nasjoner på flere språk. Tiden er kort, og YHVH kaller hele menigheten til raskt å forlate erstatningsteologiens Egypt/Babylon. Våre ressurser kan hjelpe deg til å gjøre det med lysets hastighet!

Men mange “stopper” og venter på en “passende tid”. Dette er en gunstig tid, og det vil ikke være noen annen! Jeg mottok dette profetiske ordet i 1994, og Yah akselererer alt; det er ingen tid å miste.

Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion, det er tid for å vise henne nåde, timen er kommet. Salme 102:14

Arbeidere behøves

Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Romerne 8:15

Å fjerne vantroens surdeig er obligatorisk når vi forbereder oss for Pesach i år. Dette påvirker vår vandring med Yah. Yeshua sa for 2000 år siden at høsten var rikelig, men arbeiderne var få. Hvorfor er de få? På grunn av vantro som inkluderer frykt. Frykten som er mest vanlig er; frykt for det ukjente, frykt for mennesker, frykt for lidelse og frykt for å gjøre feil. Men frykt og vantro gjør oss til veldig dårlige sjåfører, og de dreper oss! Å vandre i frykt er det motsatte av å vandre i kjærlighet.

Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.. Lukas 10:2

YHVH kaller mange til å legge ned sine liv for kongedømmets formål, og for å gjensvare, må vi bli kvitt surdeigen av frykt og vantro.

For den som ønsker å redde sitt liv vil miste det; Men den som mister livet for min skyld, vil finne det. Matteus 16:25

Removing the Leaven of Unbelief

Surdeig manifesterer seg i våre tanker og tale

Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. Markus 11:23

Det naturlige sinnet er i fiendskap med Elohim. Vi må ha Messias` sinn og forholde oss til løftene til YHVH som en “ferdig avtale”. Begynn å tale om ting som ikke er, som om de var til, og slut å forhold deg til livets omstendigheter som den ultimate virkeligheten. Kong David, som ikke var gjenfødt, forsto dette prinsippet. Han erkjente vanskelighetene, men endte alltid med en beskrivelse om håp og tro. Han stolte på sin pakt med YHVH utover sine egne feil og svakheter og hinsides hans omstendigheter. Han befalte sin sjel, sinn, vilje og følelser at de skulle

Velsign YHVH, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Salme 103:1, 2

Uten tro kan vi virkelig ikke behage den Allmektige. Selv om du prøver ditt beste for å adlyde ved din egen styrke, hvis du ikke setter din lit til Hans styrke og løfter, blir du “forlatt” og vil være i fiendskap med Elohim.

Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Hebreerne 11:6

Det er viktig å proklamere Hans Ord og Løfter hele tiden, med dine egne lepper. Før du gjør det, vil du ikke kunne aktivere livet i dem. Du vil få det du sier!

Tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten.

Ordspråkene 18:21

Faktisk er Han i stand til å gjøre mye mer enn det vi tenker eller ber om, men vi må tenke, og vi må spørre. Det er viktig å meditere på Hans Torah Ord og Løfter hvis vi vil se mirakuløse hendelser skje.

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, Efeserne 3:20

Omstendigheter eller løfter?

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. La aldri munnen tale falske ord,
hold leppene borte fra svik! Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran!
Ordspråkene 4:23-25

Hver gang vi taler vår tolkning av våre omstendigheter i stedet for Yahs pakts løftes-ord, er det en utspekulert og svikefull munn og tale.

Jeg er overrasket over hvor mange sanne Yahs tjenere som taler vantro og tvil som en norm. Faktisk fortsetter mange å tale omstendigheter over løfter, og de tenker at de er “ærlige”. Vel, de er “ærlig feil”, for hvis vi taler om omstendigheter som den ultimate virkeligheten, kaller vi YHVH en løgner, og det er det slangen kalte Ham i Edens hage. Psykologi er basert på “å tale det som er i ditt hjerte, til noen andre.” Slangen talte det som var i hjertet hans og førte kvinnen til synd. Dette er den opprinnelige synden; det var her vi gikk gikk feil.

Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 1 Mosebok 3:4,5

Hvordan tolker du dine ugunstige omstendigheter? Ser du på dem gjennom Yahs ord (Gud) eller din egen forståelse? Kvinnen trodde slangens tolkning av Elohims bud og falt i synd. Hver gang vi tror på de humanistiske, demoniske tolkningene av vårt livs omstendigheter, vil vi falle inn i synden å tvile på Elohims kjærlighet og trofasthet.

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Johannes 8:44

Hele dette humanistiske systemet, med sine “psykologiske tolkninger”, er basert på vantro og løgner.

Kong David erkjente sine vanskeligheter for YHVH, og gikk deretter fremover for å løfte opp og prise Ham. Han benektet ikke at han gikk gjennom en tøff tid, men han understreket Elohims paktsløfter og evner – ikke hans egne ugunstige omstendigheter.

YHVH, hvor tallrike mine fiender er! Mange reiser seg mot meg. De sier om meg: «Hos Gud er det ingen frelse for ham.» Men du, YHVH, er et skjold for meg, du er min ære, du løfter mitt hode. Salme 3:2-4

Removing the Leaven of Unbelief

Hva snakker du om?

Hvis jeg hadde talt omstendigheter i stedet for løfter, ville jeg ha hatt en “grønnsak” av en datter, en fiasko av en tjeneste, ingen penger – så ingen reiser og ingen trykking av bøker eller opprettelse av Bibelskolen. Jeg ville blitt handikappet for livet etter så mange fall! Mannen min ville ha sittet i rullestol etter en forferdelig ulykke med ødelagt rygg, eller død etter to hjerteinfarkt. Jeg ville ha mistet mitt kall totalt, som en kvinne i lederskap, ettersom det er for vanskelig og uakseptabelt i mange religiøse kretser. Jeg har mye mer å si om dette, men det er nok å si dette,

Fordi jeg stolte på, erklærte og adlød Hans Ord og Løfter over alle mine ugunstige omstendigheter, er jeg fortsatt i tjenesten og jeg blomstrer. Datteren min har stor suksess i sine studier og vil snart starte på sin mastergrad i utdanning, og vennene hennes kaller henne “utdanningsministeren” fordi hun er så strålende og inspirert av Elohim i alt hun gjør. Min sønn ble frelst i det siste øyeblikket av sitt liv. Mannen min er frisk med et sterkt hjerte, og jeg er fortsatt oppegående og løper til mange nasjoner. Godhet og barmhjertighet løper etter meg hele tiden, og mye, mye mer.

Poenget er at jeg erklærte alle disse mye før de manifesterte seg. Da ting gikk galt, sa jeg: “Alt er bra med min sjel!” Jeg sa det i tro, og så manifesterte det seg fordi jeg kan ha, og du kan få det vi sier.

Det du bestemmer deg for, skal lykkes (Du skal erklære en ting, og det skal bli etablert for deg). Lys skal stråle over dine veier. Jobb 22:28

Vi har alle “omstendigheter”, og noen av oss har mer motgang enn andre, men forskjellen er om vi har “vantroens surdeig” eller troens dyrebarhet. Hva tenker og taler du?

Moses sa til folket: Husk den dagen da dere dro ut av Egypt, ut av slavehuset. For med sterk hånd førte YHVH dere ut derfra. Da skal dere ikke spise (tenke eller tale BD) noe syret. 2 Mosebok 13:3

Måtte du ha en Kosher Pesach totalt fri for vantroens surdeig, slik at du kan fortsette og innta ditt lovede land!

Velsignet Pesach!

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi inviterer deg til å sende dine Pesach førstegrøde- og fest offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Samson’s Blindness

 • Shabbat Letter ads

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot 5783/2022

  Slutten på Shmita Israel Tur

  Innvielse av de neste 7 årene til Israels Konge
  Forbered veien!

  6-18 oktober 2022

  Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “Da vil det bli sagt: ‘Bygg opp, bygg opp, forbered veien, fjern hver snublestein ut av mitt folks vei.'” Isaiah 57:14

  Bli med oss når vi avslutter Shemitah-året og dedikerer den nye syvårssyklusen . Dette er den mest avgjørende tiden i historien for Israel og nasjonene, når vi baner vei for Messias’ gjenkomst til Jerusalem.

  Grip shofaren din og vær en av de 120 shofar blåserne over hele Landet!

  ***Ingen grønne pass behøves

  Ikke gå glipp av denne livsforvandlende opplevelsen i landet!

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon:
  tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext.2

  Registrer deg online

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  Fra leserne:

  Denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring!
  ~ François Foisil, Frankrike

  Du vil oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk.
  ~ Erkebiskop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

  Bestill nå →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. GRM bibelskole studeres nå i flere manns- og kvinnefengsler. Steg for steg blir de innsatte ledet til evangeliet fra i Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →